Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Информации о связанных лицах, представляемой крупным плательщиком налогов в Миндоходов Украины

Минфин
Приказ от 12.03.2013 № 391
действует с 29.04.2013

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2013

м. Київ

N 391

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2013 р. за N 608/23140

Про затвердження форми Інформації про пов'язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України

Відповідно до Податкового кодексу України, положень підпункту 3 пункту 2 Порядку укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 787,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Інформації про пов'язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

 

 

Відмітка про одержання
(місце для штампу)

 


Інформація про пов'язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України1

1

Повне найменування великого платника податку згідно з реєстраційними документами

 

2

Скорочене найменування великого платника податків (за наявності)

 

3

Код великого платника податку за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Місцезнаходження великого платника податку:

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моб. тел.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail2

 

Розділ I. Інформація про пов'язаних юридичних осіб3

N з/п

Повне найменування

Резидент (Р)/
нерезидент (Н)

Код за ЄДРПОУ або код нерезидента в країні резиденції

Місцезна-
ходження

Назва країни резиденції
(за Класи- фікацією країн світу) для нерезидентів

Код країни
(за Класи-
фікацією країн світу
) для нерезидентів

Наявність офшорного статусу (згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України) для нерезидентів

Ознака, якій відповідає пов'язана особа4

Вид контролю господарської діяльності платника податку5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Інформація про пов'язаних фізичних осіб3

N з/п

П. І. Б.

Резидент (Р)/
нерезидент (Н)

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта* - для резидента, податковий номер нерезидента - для нерезидента

Назва країни резиденції (за Класифікацією країн світу) для нерезидентів

Код країни
(за Класифікацією країн світу) для нерезидентів

Ознака, якій відповідає пов'язана особа4

Вид контролю господарської діяльності платника податку5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Керівник платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової
картки або серія та номер
паспорта*

 
 
___________________________________________________________________________
                                  (підпис)                                                (ініціали, прізвище)
                           М. П.

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової
картки або серія та номер
паспорта*

 
 
___________________________________________________________________________
                                  (підпис)                                                (ініціали, прізвище)

____________
* Зазначаються серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

1 Подається великим платником податків до Міндоходів України до заяви про укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

3 Заповнюється відповідно до положення, наведеного у підпункті 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

4 У клітинці проставляються ознаки "1, 2, 3, 4", які відповідають пов'язаним особам:

ознака "1" - юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльністю великого платника податків або контролюється таким платником податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником податку;

ознака "2" - платник податку - учасник об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадить свою господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання;

ознака "3" - фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за великим платником податку;

ознака "4" - посадова особа великого платника податків, уповноважена здійснювати від імені платника податків юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

5 У клітинці проставляються позначки "1, 2, 3, 4, 5" залежно від виду контролю господарської діяльності платника податку:

"1" - володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку в розмірі не менш як 20 відсотків статутного фонду платника податку;

вплив безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання в результаті:

"2" - надання права, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління платника податку;

"3" - обіймання посад членів наглядової (спостережної) ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів платника податку особами, які вже обіймають одну чи декілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання;

"4" - обіймання посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу платника податку особою, яка вже обіймає одну чи декілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання;

"5" - надання права на укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані повноваження і функції органу управління платника податку.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос