Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ввоза в Украину семян сорта, занесенного в Реестр сортов растений Организации экономического сотрудничества и развития, тех сельскохозяйственных растений, к схемам сортовой сертификации которых присоединилась Украина, при условии, что они предназначены для размножения и последующего вывоза за пределы страны

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 25.03.2013 № 216
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2013

м. Київ

N 216

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2013 р. за N 580/23112

Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18 червня 2015 року N 224

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16 грудня 2016 року N 545)

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Закону України "Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

І. Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

М. О. Вашешніков

 

Порядок
ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни

1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - Реєстр сортів рослин ОЕСР), тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни (далі - насіння сортів рослин ОЕСР).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин".

3. Насіння сортів рослин ОЕСР ввозиться на митну територію України без права на реалізацію, а лише для розмноження з наступною сертифікацією та вивезення за межі країни.

4. Суб'єкт господарювання, який взяв на себе зобов'язання щодо ввезення, розмноження, сертифікації та вивезення насіння, до початку ввезення насіння надсилає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (далі - уповноважений орган), повідомлення за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

5. Повідомлення подається в одному примірнику. Достовірність даних, наведених у повідомленні, забезпечує заявник.

6. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення уповноважений орган звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання:

1) відповідної письмової згоди на розмноження насіння за межами країни реєстрації, де зазначаються:

а) найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який надсилає насіння;

б) найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який проводить розмноження;

в) ботанічний таксон;

г) сорт;

ґ) вага партії насіння;

д) категорія насіння майбутнього врожаю та кількість дозволених поколінь для розмноження;

2) офіційно засвідченого стандартного зразка сорту або погодженого стандартного зразка сорту, що має бути розмножений, - у випадку гібридів, офіційно засвідченого зразка або погодженого стандартного зразка батьківських компонентів;

3) офіційного опису сорту, що має бути розмножений, та у випадку гібридного сорту - опису батьківських компонентів.

7. У випадку повторного ввезення насіння сортів рослин ОЕСР (сортів, що вже ввозилися на митну територію України) уповноважений орган звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання відповідної письмової згоди, зазначеної у підпункті 1 пункту 6 цього Порядку.

8. Не пізніше наступного робочого дня після направлення такого запиту уповноважений орган письмово надсилає (надає) суб'єкту господарювання:

1) інформацію про дату та номер направленого до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту запиту;

2) завірену в установленому законодавством порядку уповноваженим органом копію такого запиту.

9. Після отримання документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, уповноважений орган протягом п'яти робочих днів після її отримання надає на безоплатній основі суб'єкту господарювання лист-підтвердження (додаток 2).

10. У разі розбіжностей об'ємів ввезення та/або переліку сортів, гібридів, батьківських компонентів, зазначених у повідомленні та письмовій згоді, зазначеній у підпункті 1 пункту 6 цього Порядку, уповноважений орган надає лист-підтвердження на підставі вищезазначеної письмової згоди.

11. У разі ненадання уповноваженим органом країни реєстрації сорту рослин протягом тридцяти робочих днів запитуваних документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, уповноважений орган протягом п'яти робочих днів письмово інформує суб'єкта господарювання про відмову.

 

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПК

В. М. Топчій

 

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про ввезення в Україну насіння
____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва сортів)
____________________________________________________________________________________,
                                                                       (назви ботанічних таксонів українською мовою)

занесених до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, які ввозяться в Україну
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) суб'єкта господарювання)
з
____________________________________________________________________________________
                                                                                              (країна походження)
вагою _____________ кг (__ шт.) і призначені для розмноження з наступною сертифікацією та вивезення за межі країни _________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                            (місце розташування насіннєвого посіву (насадження))

Уповноважена особа

_______________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

___________________
                  (дата)

 

Зразок

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ підтверджує, що насіння сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, які ввозяться в Україну,

____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва сортів)
ботанічного таксону __________________________________________________________________,
                                                                                            (назва ботанічного таксону українською мовою)
який ввозиться в Україну ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                 (найменування, місцезнаходження (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) суб'єкта
                 господарювання)

в кількості (вагою) _________ кг (шт.), призначене для розмноження з наступною сертифікацією та вивезення за межі країни.

Уповноважена особа

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

(Порядок у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 18.06.2015 р. N 224)

____________

Опрос