Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 28 января 2002 года N 57

Минфин
Приказ от 18.03.2013 № 398
действует с 26.04.2013

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013

м. Київ

N 398

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 квітня 2013 р. за N 571/23103

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57

Відповідно до статей 2 та 44 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, з метою приведення у відповідність із чинним законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Унести до пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (із змінами), такі зміни:

після слів "лімітної довідки про бюджетні асигнування" доповнити словами "та кредитування".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року N 386), що додаються.

3. У формі кошторису, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), у найменуваннях позицій кодів 2272 та 3160 слово "і" замінити словом "та".

4. Доповнити форму плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), після поля "М. П.**" новим полем

 "_______________".
 (число, місяць, рік)

5. У формі плану використання бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), слова "за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів" замінити словами "за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів".

6. У формі зведеного кошторису, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), у найменуваннях позицій кодів 2272 та 3160 слово "і" замінити словом "та", найменування "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)" замінити найменуванням "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)".

7. Унести до форми зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), такі зміни:

7.1. Доповнити таблицю після рядка "Інші видатки" за кодом 5000* новим рядком "УСЬОГО";

7.2. Доповнити форму після поля "Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу ______________________"
                            (підпис) (ініціали і прізвище)
 двома новими полями "М. П." та  "_______________".
                                                                                    (число, місяць, рік)

8. У формі зведення показників спеціального фонду кошторису, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), у найменуваннях позицій кодів 2272 та 3160 слово "і" замінити словом "та", рядок "Нерозподілені видатки" за кодом 9000 виключити.

9. У підпункті четвертому форми лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), слова "плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду" замінити словами "плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду".

10. У формі плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), найменування "фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджет за типом боргового зобов'язання)" замінити найменуванням "фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)", найменування "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та кодами класифікації кредитування бюджету)" замінити найменуванням "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)".

11. У формі зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), найменування "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та кодами класифікації кредитування бюджету)" замінити найменуванням "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)".

12. Доповнити форму зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), після рядка "Інші видатки" новим рядком "УСЬОГО".

13. У формі зведеного плану використання бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), слова "за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів" замінити словами "за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів", слово "(грн.)" замінити словами "(тис. грн.)".

14. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

15. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

16. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

17. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

С. І. Харченко

 

Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.3 та абзаці першому пункту 1.4 слова "за програмною класифікацією видатків та кредитування" доповнити словом "бюджету".

1.2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.".

2. В абзаці другому пункту 2.5 глави 2 після слів "разом із лімітними довідками" доповнити словами "про бюджетні асигнування та кредитування (далі - лімітна довідка)".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.2 слова "за винятком надання кредитів із бюджету" замінити словами "за винятком надання кредитів з бюджету".

3.2. У пункті 3.8:

в абзаці першому слова "за винятком надання кредитів із бюджету" замінити словами "за винятком надання кредитів з бюджету";

у першому реченні абзацу другого слова "зведених планів асигнувань загального фонду бюджету" замінити словами "зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету".

4. У пункті 5.4 глави 5:

слова "заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу," виключити, слова "що наступає" замінити словами "що настає";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають відповідним місцевим фінансовим органам показники виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.".

5. У додатку 6 до Інструкції найменування "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету" доповнити словами ", класифікації кредитування бюджету".

6. Доповнити додаток 7 до Інструкції після слів "код відомчої класифікації" та "код програмної класифікації видатків та кредитування" словами "видатків та кредитування бюджету" та "бюджету" відповідно.

7. У додатку 9 до Інструкції після рядка "підстава ______." доповнити новим рядком "Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету ______.", слова "за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів" замінити словами "за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів".

8. Доповнити додаток 10 до Інструкції після рядка "підстава ______." новим рядком "Код економічної класифікації видатків бюджету ______.", після слова "Керівник" символом "*".

9. Доповнити додаток 12 до Інструкції після поля "М. П.**" новим полем

"_______________".
(число, місяць, рік)

10. Доповнити додаток 13 до Інструкції після поля "М. П.*" новим полем

 "_______________".
(число, місяць, рік)

11. У додатку 14 до Інструкції найменування "повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету" доповнити словами ", класифікації кредитування бюджету", після поля "М. П.*" доповнити новим полем

 "_______________".
(число, місяць, рік)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

Опрос