Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок повышения уровня профессиональной компетентности государственных служащих, утвержденный приказом Нацгосслужбы Украины от 06 апреля 2012 года N 65

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Приказ от 29.03.2013 № 60

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

29.03.2013

м. Київ

N 60

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2013 р. за N 560/23092

Про внесення змін до Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 06 квітня 2012 року N 65

На виконання підпункту 229.3 пункту 229 розділу XIII Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, та відповідно пункту 8 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби України від 06 квітня 2012 року N 65, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2012 року за N 713/21026, такі зміни:

1.1. Пункт 1.2 розділу I доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"1.2. Підвищення рівня професійної компетентності - цілеспрямований процес систематичного набуття та удосконалення компетентностей, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі.".

У зв'язку з цим абзаци перший та другий вважати відповідно абзацами другим та третім.

1.2. У пункті 2.5 розділу II

після слова "вимогами" доповнити словом "до";

слово "МОНмолодьспортом" замінити словами "Міністерством освіти і науки".

1.3. У розділі III:

у пункті 3.1:

слова "у навчальних закладах" вилучити;

друге речення виключити;

у пункті 3.3 слова "за результатами щорічного оцінювання" замінити словами "у разі потреби";

пункт 3.4 викласти у такій редакції:

"3.4. Для вперше прийнятих на державну службу підвищення рівня професійної компетентності здійснюється за професійною програмою, за винятком осіб, які мають диплом магістра за спеціальностями в галузі знань "Державне управління".";

у пункті 3.7 слова "підвищенням кваліфікації" замінити словами "навчанням за професійними програмами";

пункти 3.8 - 3.10 викласти у такій редакції:

"3.8. Реалізація спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших форм підвищення рівня професійної компетентності, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, здійснюється навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.

3.9. В програмах спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, інших форм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, мають враховуватися вимоги профілів професійної компетентності посад у відповідній сфері.

3.10. Особи, які підвищили рівень професійної компетентності за іншими формами (крім навчання за професійними програмами), отримують сертифікат.".

1.4. Пункт 4.4 розділу IV виключити.

2. Відділу професійного навчання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова
Нацдержслужби України

В. В. Толкованов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
освіти і науки України
- керівник апарату

О. С. Дніпров

Керівник Координаційного центру
з упровадження економічних реформ

О. Данилюк

Опрос