Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка работы налоговых постов, установленных на предприятиях субъектов хозяйствования, которые используют вещества, используемые в качестве компонентов моторных топлив и получаемые по нулевой ставке акцизного налога или ввезенные на таможенную территорию Украины без уплаты акцизного налога, как сырье для производства в химической промышленности, форм Справки о прогнозируемом объеме веществ, которые планируется получить от предприятия-производителя или ввезти на таможенную территорию Украины, Справки о целевом использовании как сырья для производства в химической промышленности веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, и Журнала учета погашения налоговых векселей

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 27.03.2013 № 430
редакция действует с 29.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2013

м. Київ

N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 квітня 2013 р. за N 535/23067

Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва у хімічній промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України, Довідки про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, та Журналу обліку погашення податкових векселів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 11 лютого 2016 року N 51

Відповідно до підпунктів 229.6.8 і 229.6.10 пункту 229.6, підпунктів 229.7.10 і 229.7.12 пункту 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року N 69,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва в хімічній промисловості;

форму Довідки векселедавця про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України;

форму Довідки векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив;

форму Журналу обліку погашення податкових векселів.

2. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) забезпечити створення та належну організацію роботи податкових постів на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва у хімічній промисловості.

3. Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України (Чуприна А. М.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) забезпечити розробку програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови ДПС України

А. П. Ігнатов

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва в хімічній промисловості

(У тексті Порядку та додатків до нього абревіатуру "ДПС" замінено абревіатурою "ДФС" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 51)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі - речовини), що використовуються виробниками хімічної продукції як сировина для виробництва в хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

1.2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної фіскальної служби (далі - орган ДФС) за місцезнаходженням підприємства, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості.

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 51)

У разі зберігання речовин у територіально відокремленому місці від підприємства, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості, контрольні пости державних податкових інспекцій діють за місцем його розташування.

1.3. Орган ДФС за місцезнаходженням підприємства - виробника хімічної продукції, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості (далі - підприємство - виробник хімічної продукції), призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник органу ДФС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості.

1.4. Склад представників органу ДФС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції затверджується відповідним наказом органу ДФС.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДФС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства - виробника хімічної продукції) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДФС на податковий пост надсилається керівнику підприємства - виробника хімічної продукції, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДФС на податкових постах.

1.5. Відповідні органи ДФС контролюють роботу податкових постів на підприємствах - виробниках хімічної продукції, що використовують речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості, та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства - виробника хімічної продукції щодо цільового використання речовин.

1.6. Прийом речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості від виробника речовин або ввезених на митну територію України підприємством - виробником хімічної продукції обов'язково здійснюється за участю представника органу ДФС на податковому посту такого підприємства.

II. Завдання та функції представників органів ДФС на податкових постах

2.1. Основним завданням представників органів ДФС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням речовин виключно як сировини для виробництва в хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих речовин.

2.2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДФС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції:

2.2.1. Здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку речовин, які надходять як сировина для виробництва в хімічній промисловості;

зберіганням та цільовим використанням речовин, які надходять як сировина для виробництва в хімічній промисловості;

обсягами надходження речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості;

відповідністю обсягів, витрачених на виробництво речовин, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів.

2.2.2. Беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених речовин і виробленої продукції хімічної промисловості.

2.2.3. Погоджують Довідку про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив.

2.2.4. Надають керівнику підприємства - виробника хімічної продукції пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання речовин для виробництва у хімічній промисловості.

2.2.5. Ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості (далі - Контрольний журнал) (додаток 1).

2.3. При отриманні речовин підприємством - виробником хімічної продукції представник органу ДФС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДФС.

Представник органу ДФС на податковому посту підприємства - виробника хімічної продукції протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості (додаток 2) до органу ДФС за місцезнаходженням підприємства - виробника речовин, яке відпустило речовини, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
реєстрації отримання (ввезення) та використання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості

____________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства - виробника хімічної продукції, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості)

N з/п

Дата отримання (ввезення) підприєм-
ством речовин

Номер, дата товарно-транспортної накладної / МД

Повні реквізити відвантажувача речовин (виробника/імпортера)

Код речовин згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги фактично отриманих підприємством речовин,
кг

Підпис представника органу ДФС

Обсяги речовин, фактично відпущених на виробництво продукції хімічної промисловості

Номер, дата довідки про отримання речовин

Залишок речовин згідно з інвентаризацією

повне найме-
нування

код за ЄДРПОУ

місцезна-
ходження

номер / серія

дата

дата

кг

N

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА
про отримання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості

____________ 20__ року

N ________

1. Ким отримано ______________________________________________________________________
                                                                                        (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                             код за ЄДРПОУ підприємства, яке одержало речовини)

2. Ким відвантажено ___________________________________________________________________
                                                                                            (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                             код за ЄДРПОУ підприємства (виробника/імпортера), яке відвантажило речовини)

3. Найменування нафтопродуктів за кодами згідно з УКТ ЗЕД із зазначенням кількості, кг
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Дата отримання речовин
______________________________

5. Дата та номер товарно-транспортної накладної
__________________________________________

Представник податкового поста

__________________________________________
                   (посада та найменування органу ДФС)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

01

Довідка
векселедавця про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України

(додається до податкового векселя1 від "___" ____________ 20__ N ____)

 

02

Суб'єкт господарювання - виробник готової продукції

 

                                                                                                                                                (найменування)

021

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - виробника готової продукції

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

Факс

 

 

 

E-mail

 

До органу державної фіскальної служби в


                                                                                                                                                    (район, місто)

N з/п

Код продукції за УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Витрати речовин на одиницю виробленої продукції згідно з нормативними документами, кг

Прогнозований обсяг виробництва продукції, кг

Потреба речовин, які необхідні для виробництва прогнозованого обсягу продукції з урахуванням квот, кг (гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

42

52

62

 

 

 

 

 

 

Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
3

 

__________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

М. П.

Особа, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
3

 

 
_________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Наведена інформація є достовірною.


____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 У графах 4 - 6 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.

3 Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомляють про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма Довідки із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 51)

 

01

Довідка
векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив

до податкового векселя1 від "___" ____________ 20__ N ____

02

Суб'єкт господарювання - виробник готової продукції

 


                                                                                                                                                                                                              (найменування)

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - виробника готової продукції

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 

До органу державної фіскальної служби в


                                                                                                                                                                                              (район, місто)

N з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Кількість виробленої продукції, кг

Витрати речовин на одиницю продукції згідно з нормативними документами, кг

Обсяги речовин, кг

Сума акцизного податку

отримано з підприємства - виробника речовин або ввезено на митну територію України2

використано за цільовим призначенням (гр. 4 х гр. 5)

визначена у податковому векселі, що підлягає погашенню, грн

нарахована на обсяг речовин, використаних як сировина у виробництві продукції, грн

сплачена коштами у разі нецільового використання3, грн

1

2

3

44

54

64

74

85

95

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній день погашення податкового векселя

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

 

___________________________________
(підпис)            (ініціали та прізвище)

М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

 

___________________________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

Наведена інформація є достовірною.


Погоджено7

"___" ____________ 20__ року

 

________________________________
(підпис представника органу державної
фіскальної служби на податковому посту)

 

_______________________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Обсяги речовин, отриманих з підприємства - виробника речовин або ввезених на митну територію України, зазначаються у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3 У графі 10 "Сума акцизного податку, сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання нафтопродуктів у встановленому порядку.

4 У графах 4 - 7 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.

5 У графах 8 - 10 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.

6 Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомляють про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті.

7 Довідка погоджується представником органу державної фіскальної служби на податковому посту.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма Довідки із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 51)

 

ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів

Облі-
ковий номер з/п

Реєстра-
ційний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

Обсяг отри-
маних або вве-
зених речо-
вин у межах квот, на який видано подат-
ковий вексель, кг

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податко-
вого векселя

реєстра-
ції

видачі

остан-
нього пога-
шення

код за ЄДРПОУ

наймену-
вання

місце-
знахо-
дження

код за ЄДРПОУ

код МФО

наймену-
вання

місце-
знахо-
дження

зазна-
чена у векселі, грн

сплачена у рахунок погашення векселя у разі нецільового використання

нарахована на обсяг речовин, використаних за цільовим призначенням

дата

сума, грн

сума, грн

реквізити документа про сплату

сума, грн

реквізити довідки про цільове викорис-
тання

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос