Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении ведомственного поощрительного знака отличия Государственного агентства лесных ресурсов Украины - нагрудного знака "За безупречную службу в государственной лесной охране"

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 18.03.2013 № 184
действует с 23.04.2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013

м. Київ

N 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2013 р. за N 531/23063

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні"

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", підпункту 76 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудний знак "За бездоганну службу в державній лісовій охороні".

2. Затвердити Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудний знак "За бездоганну службу в державній лісовій охороні", що додається.

3. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. В. Мірошниченко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
орану репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

Голова Центрального комітету
професійної спілки працівників
лісового господарства України

С. Й. Кривов'язий

Голова Комісії державних
нагород та геральдики

С. Льовочкін

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. М. Сівець

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудний знак "За бездоганну службу в державній лісовій охороні"

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок відзначенням відомчою заохочувальною відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудним знаком "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" (далі - Нагрудний знак).

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" та опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" наведені у додатках 1, 2 до цього Положення.

1.2. Нагрудний знак є відомчою заохочувальною відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України.

1.3. Нагрудним знаком нагороджуються посадові особи державної лісової охорони відповідно до Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року N 976, які забезпечили здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів та об'єктів тваринного світу.

II. Порядок представлення до нагородження Нагрудним знаком

2.1. Висунення кандидатур для нагородження Нагрудним знаком здійснюється гласно, у трудовому колективі за основним місцем роботи на засіданні відповідної профспілкової організації підрозділу та первинної профспілкової організації.

Особу може бути представлено до нагородження Нагрудним знаком один раз.

Представленим до нагородження Нагрудним знаком може бути працівник зі стажем роботи в державній лісовій охороні не менш як 20 років.

2.2. Рішення про нагородження приймається колегією Державного агентства лісових ресурсів України на підставі подання про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудним знаком "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" (додаток 3).

2.3. Подання про нагородження вносяться на розгляд колегії Державного агентства лісових ресурсів України начальниками Управління державної охорони лісів та внутрішнього аудиту та Управління лісового господарства Державного агентства лісових ресурсів України, головою Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, керівниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів України та підприємств, установ і організацій безпосереднього підпорядкування за погодженням з начальником Управління державної охорони лісів та внутрішнього аудиту Державного агентства лісових ресурсів України.

2.4. Про нагородження Нагрудним знаком видається наказ Державного агентства лісових ресурсів України.

III. Порядок вручення Нагрудного знака

3.1. Нагрудний знак вручається в урочистій обстановці Головою Державного агентства лісових ресурсів України або за його дорученням членами колегії Державного агентства лісових ресурсів України.

Вручення Нагрудного знака приурочується до державних та професійних свят.

3.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Зразок посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" та опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" наведені у додатках 4, 5 до цього Положення.

3.3. Про вручення Нагрудного знака складається протокол.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого здійснюється відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою.

IV. Порядок носіння і зберігання Нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

4.2. У разі втрати Нагрудного знака, а також посвідчення до нього дублікати не видаються.

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні"

  

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні"

Нагрудний знак "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" має форму овального медальйона, складається з двох окремих деталей: медальйона та накладки.

У центрі медальйона, на тлі білої емалі, розташоване рельєфне зображення трьох ялинок із золотистого металу, заповнених зеленою емаллю. У центрі композиції розташовано малий Державний Герб України - золотий тризуб на щиті з синьої емалі.

По краю медальйон обрамлює вінок з дубового листя. Нижню частину вінка прикрашає стрічка із зеленої емалі.

На стрічці розміщено напис рельєфними літерами "ЗА БЕЗДОГАННУ СЛУЖБУ В ДЕРЖАВНІЙ ЛІСОВІЙ ОХОРОНІ".

Стрічка, літери та вінок виконано із золотистого металу.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено застібку для прикріплення до одягу та порядковий номер знака.

Відзнака виготовляється методом штампування та лиття.

Розміри знака: 45 х 40 мм.

 

ПОДАННЯ
про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудним знаком "За бездоганну службу в державній лісовій охороні"

                    _______________________________________________________________
                                                                (найменування підприємства, установи, організації)

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Повна назва займаної посади _________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження __________________________________________________

4. Освіта ____________________________________________________________________________
                                               (які навчальні заклади закінчив(ла), коли, спеціальність за дипломом)
____________________________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання ______________________________________

____________________________________________________________________________________

6. Які має державні та галузеві нагороди, дата нагородження ________________________________

____________________________________________________________________________________
7. Загальний стаж роботи: _________              8. Стаж роботи в державній
                                                                                          лісовій охороні:                  ______________

9. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Кандидатура __________________________________ рекомендована профспілковими зборами
____________________________________________________________________________________
                                    (найменування структурного підрозділу органу виконавчої влади, підприємства,

____________________________________________________________________________________
                                                 установи, організації тощо, дата обговорення, N протоколу)

Представляється до___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 
 
Керівник _____________________________
                                                        (підпис)

Голова
профспілкового
комітету             _________________________
                                                                  (підпис)

     М. П.     "___" _________ 20___ року

          М. П.      "___" _________ 20___ року

 

ЗРАЗОК
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні"

Зовнішній бік

  

Внутрішній бік

  

 

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні"

Посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні" має форму книжки розміром 110 х 155 мм.

Титульний аркуш посвідчення виконано у темно-зеленому кольорі з імітацією малахіту. У правій частині розташовано малий Державний Герб України та нижче напис "ПОСВІДЧЕННЯ".

Внутрішня частина виконана у світло-зелених тонах.

У лівій частині зверху розміщено напис "ВІДЗНАКА ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ", у центрі розміщено малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "За бездоганну службу в державній лісовій охороні", а внизу - напис "ЗА БЕЗДОГАННУ СЛУЖБУ В ДЕРЖАВНІЙ ЛІСОВІЙ ОХОРОНІ".

У правій частині зверху - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", а нижче - "ЗА ВАГОМИЙ ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У СПРАВУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ", під яким передбачено місце для напису прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.

Нижче напис "Наказом Держлісагентства від "___" __________ 20__ р. N _____".

Нижче розміщено у чотири рядки напис "нагороджений відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України "За бездоганну службу в державній лісовій охороні".

Внизу напис "Голова Державного агентства лісових ресурсів України" і місце для підпису.

____________

Опрос