Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении ведомственных поощрительных знаков отличия Государственного агентства лесных ресурсов Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 18.03.2013 № 183
действует с 23.04.2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013

м. Київ

N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2013 р. за N 530/23062

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного агентства лісових ресурсів України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", підпункту 76 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України:

1.1. Почесну грамоту Державного агентства лісових ресурсів України.

1.2. Нагрудний знак "Відмінник лісового господарства України".

2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - Почесну грамоту Державного агентства лісових ресурсів України та нагрудний знак "Відмінник лісового господарства України", що додається.

3. Департаменту землеробства (Демидов О. А) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. М. Сівець

Голова Комісії державних
нагород та геральдики

С. Льовочкін

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок на
національному рівні

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. В. Мірошниченко

Голова ЦК профспілки 
працівників лісового
господарства України

С. Й. Кривов'язий

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - Почесну грамоту Державного агентства лісових ресурсів України та нагрудний знак "Відмінник лісового господарства України"

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Державного агентства лісових ресурсів України - Почесною грамотою Державного агентства лісових ресурсів України та нагрудним знаком "Відмінник лісового господарства України" (далі - відомчі відзнаки).

Ескіз відомчої відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - Почесної грамоти Державного агентства лісових ресурсів України та Опис відомчої відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - Почесної грамоти Державного агентства лісових ресурсів України наведені у додатках 1, 2 до цього Положення.

Ескіз відомчої відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України" та Опис відомчої відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України" наведені у додатках 3, 4 до цього Положення.

1.2. Почесною грамотою Державного агентства лісових ресурсів України (далі - Почесна грамота) нагороджуються працівники апарату Державного агентства лісових ресурсів України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.

Почесною грамотою можуть нагороджуватись працівники, які мають стаж роботи в галузі не менш як 5 років, за активну роботу у сфері лісового та мисливського господарства.

1.3. Нагрудним знаком "Відмінник лісового господарства України" (далі - Нагрудний знак) нагороджуються працівники, зазначені в пункті 1.2 цього розділу, за вагомий особистий внесок у розвиток лісового і мисливського господарства за наявності стажу роботи в галузі не менш як 10 років. Нагородження Нагрудним знаком може здійснюватись не раніше ніж через три роки після нагородження Почесною грамотою.

II. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

2.1. Висунення кандидатур для нагородження відомчими відзнаками здійснюється гласно у трудовому колективі за основним місцем роботи на засіданні профспілкової організації підрозділу та первинної профспілкової організації підприємства.

Особу може бути представлено до нагородження Нагрудним знаком один раз, Почесною грамотою - повторно не раніше ніж через три роки після останнього відзначення.

2.2 Рішення про нагородження приймається колегією Державного агентства лісових ресурсів України на підставі подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Державного агентства лісових ресурсів України (додаток 5).

2.3. Подання про нагородження вносяться на розгляд колегії Державного агентства лісових ресурсів України керівниками структурних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів України, головою Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, керівниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів України та керівниками підприємств, установ і організацій безпосереднього підпорядкування.

2.4. Про нагородження відомчими відзнаками видається наказ Державного агентства лісових ресурсів України.

III. Порядок вручення відомчих відзнак

3.1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Державного агентства лісових ресурсів України або за його дорученням членами колегії Державного агентства лісових ресурсів України.

Вручення відомчих відзнак, як правило, приурочується до державних та професійних свят, ювілейних дат.

3.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Зразок посвідчення до відомчої відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України" та Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України" наведені у додатках 6, 7 до цього Положення.

3.3. Про вручення відомчих відзнак складається протокол.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого здійснюється відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення відомчою відзнакою.

IV. Порядок носіння і зберігання Нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

4.2. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - Почесної грамоти Державного агентства лісових ресурсів України

Лицьовий бік

  

Внутрішній бік

  

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - Почесної грамоти Державного агентства лісових ресурсів України

Почесна грамота Державного агентства лісових ресурсів України (далі - Почесна грамота) має форму прямокутника розміром 210 х 300 мм, складеного в один згин. На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України золотистого кольору на щиті синього кольору, під ним - напис "ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ", нижче - "ПОЧЕСНА ГРАМОТА". Лицьовий бік Почесної грамоти - зеленого кольору з рамкою жовтого кольору із закругленими кутами.

Внутрішній бік Почесної грамоти з правого боку має форму прямокутника розміром 205 х 295 мм. Внутрішня рамка - темно-зеленого кольору на тлі із зображенням лісу. У верхній площині рамки - зображення малого Державного Герба України золотистого кольору на щиті синього кольору. Нижче розміщено написи: "ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ", "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

Почесна грамота скріплюється підписом Голови Державного агентства лісових ресурсів України та гербовою печаткою Державного агентства лісових ресурсів України.

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України"

  

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України"

Нагрудний знак "Відмінник лісового господарства України" має форму круглого медальйона і складається з двох окремих деталей: медальйона та накладки.

Накладка являє собою рельєфне зображення дубового листя із золотистого металу, заповненого зеленою емаллю. У центрі композиції з дубового листя розміщено малий Державний Герб України - золотий тризуб на синьому щиті.

Накладку покладено на круглий медальйон зі стилізованих променів із сріблястого металу, який по краю обрамлює калиновий вінок.

Нижню частину вінка прикрашає стрічка синьої емалі, кінці стрічки - кольорів Державного Прапора України - синього і жовтого.

На стрічці розміщено напис рельєфними літерами "ВІДМІННИК ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ".

Стрічка, літери та вінок виконано із золотистого металу.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено застібку для прикріплення до одягу та порядковий номер знака.

Відзнака виготовляється методом штампування та лиття.

Розміри знака: 45 х 45 мм.

 

ПОДАННЯ
про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Державного агентства лісових ресурсів України

_______________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________

2. Повна назва займаної посади _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження __________________________________________________

4. Освіта_____________________________________________________________________________
                                                     (які навчальні заклади закінчив(ла), коли, спеціальність за дипломом)
_____________________________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання_______________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Які має державні та галузеві нагороди, дата нагородження_________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Загальний стаж роботи: _________                                         8. Стаж роботи
                                                                                                              в лісовій галузі: ___________

9. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Кандидатура _____________________________________ рекомендована профспілковими зборами
_____________________________________________________________________________________
                                        (найменування структурного підрозділу органу виконавчої влади, підприємства,
_____________________________________________________________________________________
                                                           установи, організації тощо, дата обговорення, N протоколу)

Представляється до____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 
 
Керівник _____________________________
                                                        (підпис)

Голова
профспілкового
комітету ______________________________
                                                       (підпис)

М. П.          "___" ____________ 20__ року

М. П.            "___" ____________ 20__ року

 

ЗРАЗОК
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України"

Зовнішній бік

  

Внутрішній бік

  

 

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України"

Посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України" має форму книжки розміром 110 х 155 мм.

Титульний аркуш посвідчення виконано у темно-зеленому кольорі з імітацією малахіту. У правій частині розташовано малий Державний Герб України та нижче напис "ПОСВІДЧЕННЯ".

Внутрішня частина виконана у світло-зелених тонах.

У лівій частині зверху розміщено напис "ВІДЗНАКА ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ", у центрі розміщено малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства лісових ресурсів України - нагрудного знака "Відмінник лісового господарства України", а внизу - напис "ВІДМІННИК ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ".

У правій частині зверху - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", а нижче - "ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ", під яким передбачено місце для напису прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.

Нижче напис "від "___" ____________ 201__ р. N _____".

Нижче розміщено у три рядки напис "нагороджений відзнакою Державного агентства лісових ресурсів".

Внизу напис "Голова Державного агентства лісових ресурсів України" і місце для підпису.

____________

Опрос