Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценивания эффективности программ социальной поддержки населения

Минфин, Национальная академия наук, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство социальной политики Украины, Государственная служба статистики Украины
Методика, Приказ от 12.03.2013 № 114/242/392/85/85
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2013

м. Київ

N 114/242/392/85/85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2013 р. за N 508/23040

Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України,
Державної служби статистики України,
Національної академії наук України
 від 1 вересня 2017 року N 1396/1272/730/243/528)

На виконання підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року N 554 "Про проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування Міністерства соціальної політики України (Крентовська О. П.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників Міністра соціальної політики України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра фінансів України, заступника Голови Державної служби статистики України, Віце-президента Національної академії наук України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр соціальної
політики України

Н. Королевська

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

І. Прасолов

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби
статистики України

О. Осауленко

Президент Національної
академії наук України

Б. Патон

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник керівника СПО профспілок,
Заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

 

МЕТОДИКА
проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена на виконання підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року N 554 "Про проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення".

Моніторинг та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення (далі - моніторинг) здійснюються з метою підвищення ефективності та удосконалення управління системою соціальної підтримки населення.

1.2. Ця Методика передбачає розрахунок системи показників, що формується на основі статистичних та адміністративних даних, результатах опитування населення щодо ефективності програм соціальної підтримки населення.

1.3. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

бідність - це неможливість унаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу. Для оцінки бідності застосовується відносний або абсолютний критерій;

моніторинг - це систематичний збір, аналіз та подання відповідної інформації для прийняття центральними органами виконавчої влади рішень щодо удосконалення управління системою соціальної підтримки населення;

оцінювання - це виявлення впливу програм соціальної підтримки населення на добробут і самопочуття окремих груп населення в цілому, вимірювання соціальних результатів, що здійснюється шляхом аналізу зміни рівнів бідності.

1.4. Межа бідності за відносним критерієм визначається за фіксованою часткою середньодушових сукупних витрат - 75 відсотків медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат у розрахунку на одну умовну особу (далі - відносний критерій).

Межа бідності за абсолютним критерієм визначається за розміром законодавчо встановленого прожиткового мінімуму у розрахунку на місяць на одну особу (далі - абсолютний критерій).

За визначеними критеріями розраховуються відповідні рівні бідності.

Розрахунки показників впливу на бідність:

за відносним критерієм з використанням показника "еквівалентні сукупні витрати у розрахунку на одну умовну особу" здійснює Національна академія наук України (Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи) (далі - НАН України);

за абсолютним критерієм з використанням показника "еквівалентні загальні доходи у розрахунку на одну умовну особу" здійснює Держстат України.

1.5. Основними інформаційними та аналітичними джерелами для проведення моніторингу є:

статистичні дані, які узагальнюються за рік, у тому числі дані вибіркового обстеження умов життя у домогосподарствах (далі - обстеження домогосподарств) та дані опитування населення щодо ефективності програм соціальної підтримки населення (далі - опитування населення);

адміністративні дані, які узагальнюються за рік;

інформаційно-аналітичні матеріали;

нормативно-правові акти, які стосуються програм соціальної підтримки населення.

1.6. Програми соціальної підтримки населення, за якими здійснюється моніторинг:

допомога при народженні дитини;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

1.7. Моніторинг включає:

поточний моніторинг, який здійснюється один раз на рік на основі обстеження домогосподарств, статистичних та адміністративних даних за звітний період (за попередній рік). Поточний моніторинг відслідковує зміни у чисельності одержувачів допомоги, обсягах та сумах виплат, оцінює вплив на бідність, дієвість та адресність допомоги;

періодичний моніторинг, який здійснюється один раз на п'ять років на основі даних поточного моніторингу та даних опитування населення. Періодичний моніторинг відслідковує зміни в оцінці з боку населення окремих видів допомоги та системи соціальної допомоги в цілому.

II. Порядок проведення моніторингу

2.1. Для проведення моніторингу щороку не пізніше 01 вересня року, що настає за звітним:

Мінфін України надає Мінсоцполітики України адміністративні дані згідно з переліком, визначеним підпунктом 3.2.1 пункту 3.2 розділу III цієї Методики;

Мінекономрозвитку України надає Мінсоцполітики України інформаційно-аналітичні матеріали згідно з пунктом 3.3 розділу III цієї Методики.

2.2. Держстат України надає НАН України:

щороку не пізніше 01 вересня року, що настає за звітним періодом, - статистичні дані згідно з переліком, визначеним абзацами першим - четвертим пункту 3.1 розділу III цієї Методики;

раз на п'ять років не пізніше 01 жовтня року, що настає за звітним періодом, - результати опитування населення згідно з абзацом п'ятим пункту 3.1 розділу III цієї Методики.

2.3. Мінсоцполітики України надає НАН України щороку не пізніше 01 вересня року, що настає за звітним періодом, дані згідно з переліком, визначеним підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 розділу III цієї Методики, а також дані Мінфіну України згідно з переліком, визначеним підпунктом 3.2.1 пункту 3.2 розділу III цієї Методики, та інформаційно-аналітичні матеріали Мінекономрозвитку України згідно з пунктом 3.3 розділу III цієї Методики.

2.4. НАН України проводить аналіз основних показників виконання програм соціальної підтримки населення, оцінювання ефективності зазначених програм та їх впливу на бідність і надає Мінсоцполітики України інформацію про результати моніторингу:

поточного - щороку не пізніше 01 жовтня року, що настає за звітним періодом;

періодичного - один раз на п'ять років не пізніше 01 грудня року, що настає за звітним періодом.

2.5. Мінсоцполітики України узагальнює інформацію про результати моніторингу та подає її до Кабінету Міністрів України:

поточного - у жовтні року, що настає за звітним періодом;

періодичного - у грудні року, що настає за звітним періодом.

III. Перелік статистичних та адміністративних даних, інформаційно-аналітичних матеріалів

3.1. Для проведення моніторингу використовуються статистичні дані Держстату України:

статистичні дані щодо народжуваності, смертності дітей віком до одного року;

інформація про надання населенню субсидій за формами державних статистичних спостережень N 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг" (за 12 місяців), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 31 серпня 2010 року N 367, N 1-субсидії (паливо) (місячна) "Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива" (за 12 місяців), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 31 серпня 2010 року N 368;

інформація щодо заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг за формою державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" (за 12 місяців), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 05 липня 2010 року N 257;

дані обстеження домогосподарств та розрахунки показників для оцінювання впливу окремих програм соціальної підтримки на бідність, визначену за абсолютним критерієм;

дані опитування населення.

3.2. Для проведення моніторингу використовуються такі дані:

3.2.1. Мінфіну України:

дані щодо планових та фактично перерахованих обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за звітний період;

дані щодо виконання місцевих бюджетів за видатками на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за звітний період.

3.2.2. Мінсоцполітики України:

звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми за формою звітності N 2 (річна), затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2009 року N 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2009 року за N 1200/17216;

звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за формою звітності N 1-ДСД, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 грудня 2005 року N 445, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 січня 2006 року за N 34/11908;

звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою звітності ДСДІ, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 01 вересня 2003 року N 241, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2003 року за N 823/8144;

дані щодо питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до загальної кількості дитячого населення.

3.3. Для проведення моніторингу використовуються інформаційно-аналітичні матеріали Мінекономрозвитку України:

моніторинг макроекономічних та галузевих показників.

IV. Показники для проведення моніторингу

4.1. Показники для проведення моніторингу допомоги при народженні дитини:

4.1.1. Для поточного моніторингу використовуються такі показники:

1) для моніторингу змін у чисельності одержувачів допомоги:

кількість одержувачів одноразової виплати (у середньому за місяць), осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів щомісячних виплат на першу дитину (у середньому за місяць), осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів щомісячних виплат на другу дитину (у середньому за місяць), осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів щомісячних виплат на третю і наступну дитину (у середньому за місяць), осіб (дані Мінсоцполітики України);

2) для моніторингу змін обсягу та розміру допомоги:

загальний обсяг виплат за звітний період, тис. грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір одноразової виплати на першу дитину, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір одноразової виплати на другу дитину, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір одноразової виплати на третю і наступну дитину, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір щомісячних виплат на першу дитину (у середньому за місяць), грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір щомісячних виплат на другу дитину (у середньому за місяць), грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір щомісячних виплат на третю і наступну дитину (у середньому за місяць), грн (дані Мінсоцполітики України);

3) для оцінки впливу на бідність, визначену за відносним та абсолютним критеріями:

рівень бідності серед населення, яке проживає у домогосподарствах, у складі яких є одержувачі допомоги (далі - одержувачі допомоги), після її виплати (Ро), у відсотках, розраховується за формулою (1) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм):

Ро =

N pov
_____________
N dop

х 100 %,

(1)

де Npov - кількість одержувачів допомоги, які є бідними;

Ndop - загальна кількість одержувачів допомоги.

Наприклад:

чисельність населення, яке проживає у домогосподарствах, у складі яких є одержувачі допомоги при народженні дитини, у 2011 році становила 3873404 особи, з них бідних за відносним критерієм - 1299847 осіб.

Рівень бідності за відносним критерієм серед одержувачів допомоги після її виплати становив:

Ро =

1299847
_____________
3873404

х 100 % = 33,6 %.

Розрахунок рівня бідності серед одержувачів допомоги після її виплати за абсолютним критерієм здійснюється в аналогічному порядку;

рівень бідності серед одержувачів допомоги до її виплати (Р1), у відсотках, розраховується за формулою (2) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм):

Р1 =

N pov-bd
_____________
N dop

х 100 %,

(2)

де Npov-bd - кількість одержувачів допомоги, які є бідними (без урахування у середньодушових еквівалентних сукупних витратах (загальних доходах) суми отриманої допомоги);

Ndop - загальна кількість одержувачів допомоги.

Наприклад:

чисельність населення, яке проживає у домогосподарствах, у складі яких є одержувачі допомоги при народженні дитини, у 2011 році становила 3873404 особи, з них бідних за відносним критерієм (без урахування у середньодушових еквівалентних сукупних витратах суми отриманої допомоги) - 1980273 особи.

Рівень бідності серед одержувачів допомоги до її виплати за відносним критерієм становив:

Р1 =

1980273
_____________
3873404

х 100 % = 51,1 %.

Розрахунок рівня бідності серед одержувачів допомоги до її виплати за абсолютним критерієм здійснюється в аналогічному порядку;

умовний показник впливу на бідність (різниця в рівні бідності до і після отримання допомоги) (Dр), у відсоткових пунктах, розраховується за формулою (3) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм):

Dр = Р1 - Р0,

(3)

де P1 - рівень бідності серед одержувачів допомоги до її виплати, у відсотках (розрахований за формулою (2));

Pо - рівень бідності серед одержувачів допомоги після її виплати, у відсотках (розрахований за формулою (1)).

Наприклад:

рівень бідності серед одержувачів допомоги при народженні дитини після її виплати становив 33,6 %, рівень бідності серед одержувачів допомоги до її виплати становив 51,1 %.

Умовний показник впливу на бідність становив за відносним критерієм:

Dр = 51,1 - 33,6 = 17,5 відсоткових пунктів.

Умовний показник впливу на бідність за абсолютним критерієм розраховується в аналогічному порядку;

4) для оцінки дієвості допомоги для її фактичних одержувачів:

питома вага допомоги в загальних доходах одержувачів (D), у відсотках, розраховується за формулою (4) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств):

D =

S dop
_____
S

х 100 %,

(4)

де Sdop - сума допомоги, отриманої одержувачами допомоги, тис. грн;

S - сума загального доходу домогосподарств - учасників програми, тис. грн.

Наприклад:

у 2011 році усі одержувачі допомоги при народженні дитини отримали 8228 млн грн цієї допомоги. Загальний дохід цих домогосподарств становив 51053 млн грн.

Дієвість програми становила:

D =

8228
________
51053

х 100 % = 16,1 %;

5) для оцінки адресації коштів допомоги:

питома вага загальної суми допомоги, що потрапляє до бідного населення (A), у відсотках, розраховується за формулою (5) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм):

  

,

(5)

де  - сума допомоги, що потрапляє до бідного населення, тис. грн;

SPR - загальна сума допомоги, тис. грн.

Наприклад:

у 2011 році усі одержувачі допомоги при народженні дитини отримали 8228 млн грн цієї допомоги. Бідне населення, визначене за відносним критерієм, отримало 2600 млн грн цієї допомоги.

Питома вага допомоги, що потрапила до бідного населення, становила:

A =

2600
________
8228

х 100 % = 31,6 %.

Розрахунок питомої ваги загальної суми допомоги, що потрапляє до бідного населення за абсолютним критерієм, здійснюється в аналогічному порядку.

4.1.2. Для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

сумарний коефіцієнт народжуваності, на одну жінку (дані Держстату України);

кількість народжених за рік, осіб (дані Держстату України);

коефіцієнт смертності дітей віком до одного року, на 1000 живонароджених (дані Держстату України);

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення);

питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у загальній кількості дитячого населення, у відсотках (дані Мінсоцполітики України).

4.2. Показники для моніторингу допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

4.2.1. Для поточного моніторингу використовуються такі показники:

1) для моніторингу змін у чисельності одержувачів допомоги:

кількість одержувачів допомоги, осіб (дані Мінсоцполітики України);

2) для моніторингу змін обсягу та суми виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір місячної виплати, грн (дані Мінсоцполітики України);

3) для оцінки впливу на бідність, визначену за відносним та абсолютним критеріями:

рівень бідності серед одержувачів допомоги після її виплати, у відсотках (розраховується за формулою (1), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм);

рівень бідності серед одержувачів допомоги до її виплати, у відсотках (розраховується за формулою (2), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм);

умовний показник впливу на бідність (різниця в рівні бідності до і після отримання допомоги), у відсоткових пунктах (розраховується за формулою (3), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм);

4) для оцінки дієвості допомоги для її фактичних одержувачів:

питома вага допомоги в загальних доходах одержувачів, у відсотках (розраховується за формулою (4), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств);

5) для оцінки адресації коштів допомоги:

питома вага загальної суми допомоги, що потрапляє до бідного населення, у відсотках (розраховується за формулою (5), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм).

4.2.2. Для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються показники:

сумарний коефіцієнт народжуваності, на одну жінку (дані Держстату України);

коефіцієнт смертності дітей віком до одного року, на 1000 живонароджених (дані Держстату України);

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення);

питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у загальній кількості дитячого населення, у відсотках (дані Мінсоцполітики України).

4.3. Показники для моніторингу допомоги на дітей одиноким матерям:

4.3.1. Для поточного моніторингу використовуються показники, визначені у підпункті 4.2.1 пункту 4.2 цього розділу.

4.3.2. Для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення).

4.4. Показники для моніторингу допомоги при усиновленні дитини:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники:

1) для моніторингу змін у чисельності одержувачів допомоги:

кількість одержувачів одноразової частини допомоги, осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів щомісячних виплат допомоги, осіб (дані Мінсоцполітики України);

2) для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір одноразової виплати, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір щомісячних виплат, грн (дані Мінсоцполітики України).

4.5. Показники для моніторингу допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники:

1) для моніторингу змін у чисельності одержувачів допомоги:

кількість одержувачів допомоги, осіб (дані Мінсоцполітики України);

2) для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір виплати, грн (дані Мінсоцполітики України).

4.6. Показники для моніторингу державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям:

4.6.1. Для поточного моніторингу використовуються показники, визначені у підпункті 4.2.1 пункту 4.2 цього розділу.

4.6.2. Для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

питома вага сімей, які складаються лише з працездатних осіб, у загальній чисельності одержувачів, у відсотках (дані Мінсоцполітики України);

питома вага сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, у загальній чисельності одержувачів, у відсотках (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги для сімей, які складаються лише з працездатних осіб, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги для сімей, до складу яких входять непрацездатні особи, грн (дані Мінсоцполітики України);

питома вага сімей, до складу яких входять інваліди, у загальній чисельності одержувачів, у відсотках (дані Мінсоцполітики);

середній розмір допомоги сім'ям, до складу яких входять інваліди, грн (дані Мінсоцполітики України);

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення).

4.7. Показники для моніторингу державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники:

1) для моніторингу змін чисельності одержувачів допомоги:

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи, осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи, осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, осіб (дані Мінсоцполітики України);

кількість одержувачів допомоги дітям-інвалідам, у тому числі яким призначена надбавка на догляд (з урахуванням віку дитини), осіб (дані Мінсоцполітики України);

2) для моніторингу обсягу та сум виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи В I групи, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги дітям-інвалідам з урахуванням надбавки на догляд та віку дитини, грн (дані Мінсоцполітики України);

середній розмір допомоги дітям-інвалідам без урахування надбавки на догляд, грн (дані Мінсоцполітики України).

4.8. Показники для моніторингу субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива:

4.8.1. Для поточного моніторингу використовуються такі показники:

1) для моніторингу змін чисельності одержувачів:

кількість сімей, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку звітного року, кількість сімей (дані Держстату України);

кількість сімей, яким призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, кількість сімей (дані Держстату України);

2) для моніторингу обсягу та суми субсидій:

загальна сума субсидій, призначених сім'ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку звітного року, тис. грн (дані Держстату України);

загальна сума субсидій готівкою, призначених сім'ям на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з початку звітного року, тис. грн (дані Держстату України);

3) для оцінки впливу на бідність, визначену за відносним та абсолютним критеріями:

рівень бідності серед одержувачів допомоги після її виплати, у відсотках (розраховується за формулою (1), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм);

рівень бідності серед одержувачів допомоги до її виплати, у відсотках (розраховується за формулою (2), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм);

умовний показник впливу на бідність (різниця в рівні бідності до і після отримання допомоги), у відсоткових пунктах (розраховується за формулою (3), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм);

4) для оцінки дієвості допомоги для фактичних одержувачів:

питома вага субсидій у загальних доходах одержувачів, у відсотках (розраховується за формулою (4), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств);

5) для оцінки адресності надання субсидій:

питома вага загальної суми субсидій, що потрапляє до бідного населення, у відсотках (розраховується за формулою (5), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм);

рівень охоплення бідного населення субсидіями: частка одержувачів субсидій серед бідного населення (Rp), у відсотках (розраховується за формулою (6), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм, Держстату України - за абсолютним критерієм):

Rp =

PS
_____
P

х 100 %,

(6)

де PS - чисельність бідного населення, що отримує субсидію, тис. осіб;

P - загальна чисельність бідного населення, тис. осіб.

Наприклад:

чисельність бідного населення у 2011 році становила 10718 тис. осіб. З них субсидії на житлово-комунальні послуги та паливо отримують 279 тис. осіб.

Рівень охоплення бідного населення субсидіями становить:

Rp =

279
________
10718

х 100 % = 2,6 %.

Розрахунок рівня охоплення бідного населення субсидіями за абсолютним критерієм здійснюється в аналогічному порядку.

4.8.2. Для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл одержувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення);

заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01 січня, грн (дані Держстату України).

4.9. Показники, які характеризують ефективність системи соціальної підтримки в цілому:

для періодичного моніторингу використовуються показники, які характеризують ефективність системи соціальної підтримки в цілому:

оцінка ступеня адресації соціальної допомоги (дані опитування населення);

частка одержувачів допомоги серед тих, хто має на неї право, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл домогосподарств за причинами, через які потенційні користувачі не звертались за допомогою, у відсотках (дані опитування населення);

частка домогосподарств, яким було відмовлено у призначенні допомоги, серед тих, хто звертався для її отримання, за причинами, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл домогосподарств за оцінкою змін у системі соціальної підтримки за останні два роки, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл домогосподарств залежно від кількості програм державної соціальної допомоги, в яких вони беруть участь, у відсотках (дані опитування населення);

частка домогосподарств, які не мають права на отримання будь-якої допомоги, але відчувають у ній потребу, за видами допомог, у відсотках (дані опитування населення);

планові та фактично перераховані обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за кожний рік звітного періоду, грн (дані Мінфіну України);

виконання місцевих бюджетів за видатками на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за кожний рік звітного періоду, грн (дані Мінфіну України).

 

Директор Департаменту
стратегічного планування
Мінсоцполітики України

О. Крентовська

Директор Департаменту економіки
соціальної та гуманітарної сфери
Мінекономрозвитку України

О. Савенко

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери
Мінфіну України

О. Шнипко

Директор Департаменту обстежень
домогосподарств Держстату України

І. Осипова

Заступник директора Інституту
демографії та соціальних досліджень
імені М. В. Птухи НАН України
з наукової роботи

О. Макарова

Опрос