Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 8-6 "Отчет об окончательных результатах лечения подтвержденных случаев МР ТБ и иных случаев ХР ТБ, по которым начато лечение 20 (24) месяцев назад, и подтвержденных случаев РР ТБ, по которым начато лечение 32 (36) месяцев назад (ТБ 08-МР ТБ), за _______ квартал 20__ года" (квартальная)

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 07.03.2013 № 188
действует с 19.04.2013

Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ, за якими розпочато лікування 32 (36) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ),
за _______ квартал 20__ року

Подають

Терміни подання

Районні протитуберкульозні диспансери, які ведуть територіальний реєстр
хворих на туберкульоз у закладах охорони здоров'я, - до Республіканського
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського
міських протитуберкульозних диспансерів.

Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та
Севастопольський міські протитуберкульозні диспансери - зведений звіт до
Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних
підрозділів охорони здоров'я обласних, міських Київської та Севастопольської
державних адміністрацій.

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні
підрозділи охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій - зведений звіт до державного закладу "Центр медичної
статистики МОЗ України" та державної установи "Український центр контролю
за соціально небезпечними хворобами МОЗ України"

10 січня
10 квітня
10 липня
10 жовтня

20 січня
20 квітня
20 липня
20 жовтня

 
30 січня
30 квітня
30 липня
30 жовтня


 

 

Форма звітності N 8-6
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07 березня 2013 року N 188

Респондент:

Найменування:

Місцезнаходження: _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                         (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця,
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                         N будинку/корпусу)

Область/район ____________________________________________ Код району ___________

Прізвище та ініціали районного координатора _____________________________________

Випадки, які були зареєстровані
у ______ кварталі 20__ року

Таблиця 1000. Результати лікування підтверджених випадків МР ТБ* та інших випадків ХР ТБ**, за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ***, за якими розпочато лікування 32 (36) місяців тому (необхідне підкреслити)****

Тип випадку

N рядка

Вилікувано

Лікування завершено

Померло

Невдале лікування
(М+ та/або К+)

Перервано лікування

Переведений

Загальна кількість випадків, за якими розпочато лікування

від ТБ

від В20

інша причина

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього випадків

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них туберкульоз легень, у тому числі:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові випадки

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невдача лікування за 1-ю категорією

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецидиви

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші повторні випадки лікування, з них з тривалістю попереднього туберкульозного анамнезу:

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 12 місяців

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - 24 місяці

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 24 місяці

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З числа випадків, включених у рядки 4 - 6, які раніше отримували тільки ПТП 1-го ряду

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З числа випадків, включених у рядки 4 - 6, які раніше отримували ПТП 1-го та 2-го рядів

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З числа випадків, включених у рядок 1, які мають ко-інфекцію ТБ/ВІЛ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них отримували АРТ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них отримували ко-тримоксазол

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* МР ТБ - мультирезистентний туберкульоз.

** ХР ТБ - хіміорезистентний туберкульоз (Рез R (+) або HEZ (+ S)).

*** РР ТБ - туберкульоз з розширеною резистентністю.

**** Таблиця заповнюється окремо для випадків МР ТБ, РР ТБ та ХР ТБ (відповідно до здійсненого підкреслення у назві таблиці).

Дата ___ ___ 20__
(цифровим способом)

М. П.

Керівник закладу охорони здоров'я

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець __________________________________________
                                                  (прізвище, номер телефону виконавця)

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 8-6 "Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ, за якими розпочато лікування 32 (36) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ), за _______ квартал 20__ року" (квартальна)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 8-6 "Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ, за якими розпочато лікування 32 (36) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ), за _________ квартал 20__ року" (квартальна) (далі - звіт ТБ 08-МР ТБ).

1.2. У звіті відображається інформація щодо остаточних результатів лікування підтверджених випадків МР ТБ, ХР ТБ та РР ТБ після завершення стандартного строку їх лікування за 4-ю категорією (20 та 36 місяців відповідно).

II. Порядок заповнення звіту

2.1. Звіт ТБ 08-МР ТБ заповнюється на підставі форми первинної облікової документації N 060-4/о "Журнал реєстрації хворих з підтвердженим МР ТБ/РР ТБ/ПР ТБ та ризиком МР ТБ до 4-ї категорії в _________ районі ТБ 03-МР ТБ", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 березня 2013 року N 188.

2.2. Звіт ТБ 08-МР ТБ заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз.

2.3. В адресній частині бланка чітко та без скорочень вказуються найменування закладу охорони здоров'я, відповідальні особи якого заповнили звіт ТБ 10 МР ТБ, його місцезнаходження.

2.4. Звіт щодо результатів лікування хворих з підтвердженими випадками МР ТБ подається через квартал після завершення стандартного строку їх лікування. У I кварталі звітного періоду подаються дані результатів лікування хворих на МР ТБ, які були зареєстровані 20 (24) місяців тому.

2.5. Звіт щодо результатів лікування хворих з підтвердженими випадками ХР ТБ за категорією 4.3 також подається окремим звітом у строк, визначений для хворих з МР ТБ.

2.6. Звіт щодо результатів лікування хворих з підтвердженими випадками РР ТБ подається окремим звітом через 36 місяців від моменту реєстрації когорти. У I кварталі звітного періоду відображається інформація щодо результатів лікування хворих з РР ТБ, які були зареєстровані 36 місяців тому.

2.7. Звіти для всіх типів хворих, визначених пунктами 2.4 - 2.6 цього розділу, мають однакову уніфіковану форму (у назві форми підкреслюється відповідний тип хворих (МР ТБ, ХР ТБ, РР ТБ), щодо яких подається звіт).

2.8. У кінці звіту обов'язково зазначаються дата заповнення, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон особи, яка заповнила звіт. Підпис керівника засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я.

III. Заповнення таблиці 1000 "Результати лікування підтверджених випадків МР ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ, за якими розпочато лікування 32 (36) місяців тому"

3.1. Таблиця заповнюється окремо для хворих з МР ТБ, ХР ТБ та РР ТБ у строки, визначені пунктами 2.4 - 2.6 розділу II цієї Інструкції.

3.2. У графах 1 - 8 за всіма рядками зазначаються відомості про остаточні результати лікування хворих кожного типу після завершення стандартного строку їх лікування (20 місяців для хворих з випадками МР ТБ та ХР ТБ та 36 місяців - для випадків РР ТБ). Їх сума за кожним рядком повинна дорівнювати значенню графи 9.

3.3. У графах 1 - 2 за всіма рядками зазначається загальна кількість хворих, результат лікування яких є успішним, а саме:

3.3.1. У графу 1 за всіма рядками включаються вилікувані хворі, які завершили лікування за категоріями 4.1 - 4.3 та мають як мінімум 5 послідовних негативних культуральних досліджень, які виконані із зразків, узятих з інтервалом не менше 30 днів протягом останніх 12 місяців лікування. Якщо тільки одне культуральне дослідження буде позитивним протягом цього періоду і при цьому відсутні клінічні ознаки прогресування захворювання, хворий може вважатися вилікуваним за умови, якщо від моменту цього культурального дослідження буде як мінімум три послідовні негативні результати цих досліджень, узятих з інтервалом не менше 30 днів.

3.3.2. У графу 2 за всіма рядками включаються хворі, які завершили лікування.

Лікування завершено (ЛЗ) - хворий на туберкульоз, який завершив курс лікування за 4-ю категорією, проте не відповідає критеріям вилікування через відсутність результатів бактеріологічного дослідження (або виконано менше 5 культуральних досліджень протягом останніх 12 місяців лікування), але прийняв усі дози протитуберкульозних препаратів.

3.4. У графах 3 - 5 за всіма рядками зазначаються відомості про померлих під час лікування з таких причин:

від туберкульозу (графа 3);

від ко-інфекції ТБ/ВІЛ (графа 4);

з інших причин (графа 5).

3.5. У графі 6 за всіма рядками зазначається загальна кількість хворих на туберкульоз, у яких результат лікування за 4-ю категорією визнано невдалим.

Невдачу лікування реєструють, якщо у хворого визначають 2 або більше позитивних культуральних досліджень протягом останніх 12 місяців лікування або якщо результат 1 із 3 фінальних культуральних досліджень є позитивним. Невдачу лікування реєструють також у випадку припинення лікування через відсутність клінічного ефекту або тяжкі побічні реакції тощо.

3.6. У графі 7 за всіма рядками зазначається загальна кількість хворих, які перервали курс хіміотерапії.

Перерване лікування - хворий на туберкульоз 4-ї категорії, який перервав лікування на 2 або більше місяців (поспіль) з будь-яких причин.

3.7. У графі 8 за всіма рядками зазначається загальна кількість хворих, які були переведені в іншу адміністративно-територіальну одиницю.

3.8. Дані графи 9 дорівнюють сумі даних граф 1 - 8 за кожним рядком.

3.9. Ця таблиця складається з 14 рядків (типи та групи хворих), частина яких є самостійними, а частина узагальнена за блоками, а саме:

3.9.1. Рядок 1 - загальна кількість хворих, які розпочали лікування у категоріях 4.1 - 4.3 у звітній когорті.

3.9.2. Рядок 2 - загальна кількість хворих на легеневі форми туберкульозу, які розпочали лікування у категоріях 4.1 - 4.3 у звітній когорті.

3.9.3. Рядки 3 - 9 вміщують уніфікований перелік типів (груп) хворих на легеневі форми хіміорезистентного туберкульозу, які реєструються (лікуються) за 4-ю категорією, який є загальним для усіх звітних форм з хіміорезистентного туберкульозу, а саме:

нові випадки (рядок 3);

невдача лікування за 1-ю категорією (рядок 4);

рецидиви (рядок 5);

інші повторні випадки лікування (рядок 6), з них із загальною тривалістю туберкульозного процесу:

до 12 місяців (рядок 7);

12 - 24 місяці (рядок 8);

понад 24 місяці (рядок 9).

Сума рядків 3 - 6 повинна дорівнювати значенню рядка 2 за всіма графами, а сума рядків 7 - 9 - значенню рядка 6.

3.9.4. У рядку 10 за всіма графами зазначається кількість хворих з числа включених до рядків 4 - 6 (усі хворі з повторними випадками ТБ), які до початку лікування за 4-ю категорією отримували тільки ПТП 1-го ряду.

3.9.5. У рядку 11 за всіма графами зазначається кількість хворих з числа раніше включених до рядків 4 - 6 (усі хворі з повторними випадками ТБ), які до початку лікування за 4-ю категорією отримували ПТП 1-го та 2-го рядів.

3.9.6. Сума рядків 10 та 11 повинна дорівнювати сумі рядків 4 - 6.

3.9.7. У рядку 12 за всіма графами зазначається кількість хворих з числа включених у рядок 1 (усі хворі, які розпочали лікування за 4-ю категорією), які мають ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

3.9.8. У рядку 13 зазначається кількість хворих з числа включених у рядок 12, які отримували під час лікування за 4-ю категорією АРТ.

3.9.9. У рядку 14 зазначається кількість хворих з числа включених у рядок 12, які отримували під час лікування за 4-ю категорією ко-тримоксазол.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос