Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Типовые договоры аренды

Фонд государственного имущества
Приказ от 05.03.2013 № 276
действует с 12.04.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2013

м. Київ

N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2013 р. за N 458/22990

Про внесення змін до Типових договорів оренди

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та з метою приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Фонду державного майна України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типового договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року N 1774, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за N 930/5151, що додаються;

Зміни до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року N 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року N 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за N 931/5152, що додаються.

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Типового договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства)

1. У пункті 1.1 глави 1 слова "вартість якого становить _____ грн., у тому числі: основні фонди за залишковою вартістю ____ грн." замінити словами "вартість якого за актом оцінки становить _____ грн., у тому числі: основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (без капітальних інвестицій) _____ грн., нематеріальних активів _____ грн., капітальних інвестицій (незавершеного будівництва) _____ грн.".

2. У главі 3:

2.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року N 786, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку ____________ 20__ р. __________ грн.
                                                                                                                                                       (місяць)

У разі якщо орендар визначений за результатами конкурсу на право оренди державного майна, цей пункт викладається в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди державного майна і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку ____________ 20__ р. __________ грн.".
                                                                                                                          (місяць)

2.2. Пункт 3.2 доповнити реченням такого змісту: "Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України".

2.3. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Орендна плата у повному обсязі перераховується орендарем до державного бюджету щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним".

2.4. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року N 226 (у редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня 2008 року N 181), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за N 1000/7288, та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами)".

2.5. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк".

3. У главі 5:

3.1. Абзац перший пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету (у платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу" за зразком, який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди)".

3.2. У пункті 5.5 слова "на суму не меншу за балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному чинним законодавством" замінити словами "в порядку, визначеному чинним законодавством, на суму, не меншу за вартість за актом оцінки".

3.3. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Забезпечувати Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору оренди".

4. Пункт 8.1 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.1. Контролювати виконання умов Договору та використання державного майна, переданого в оренду за Договором".

 

Начальник Управління
з питань управління державним
майном та орендних відносин

В. Пількевич

Опрос