Идет загрузка документа (287 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка исполнения административных взысканий в виде общественных работ, исправительных работ и общественно полезных работ

Минюст
Порядок, Приказ от 19.03.2013 № 474/5
редакция действует с 28.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013

м. Київ

N 474/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2013 р. за N 457/22989

Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 11 листопада 2014 року N 1887/5
,
 від 11 листопада 2015 року N 2265/5
,
від 17 січня 2017 року N 100/5
,
від 2 березня 2018 року N 591/5
,
від 8 серпня 2018 року N 2568/5

Відповідно до статей 301, 31, 3211, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції", постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 348 "Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції" та з метою організації виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.01.2017 р. N 100/5)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 лютого 2009 року N 35 "Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 березня 2009 року за N 272/16288.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Дуку О. О. та начальників територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби України.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПОРЯДОК
виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

(У тексті Порядку слова "кримінально-виконавча інспекція" у всіх відмінках замінено словами "уповноважений орган з питань пробації" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17 січня 2017 року N 100/5)

I. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

1.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.

1.2. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

1.3. Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час.

1.4. Строк стягнення у вигляді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

1.5. Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.

1.6. Щороку на початку року уповноважений орган з питань пробації надсилає запити (додаток 1) до органів місцевого самоврядування та власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам (далі - власники підприємств) щодо погодження переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт, на яких порушники відбуватимуть громадські роботи.

II. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування громадських робіт (далі - постанова суду) на уповноважений орган з питань пробації покладаються:

облік порушників;

роз'яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт;

щорічне погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств видів суспільно корисних робіт та переліку об'єктів, на яких порушники відбуватимуть ці роботи;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов'язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування порушниками громадських робіт;

облік відпрацьованого порушниками часу;

проведення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт;

з'ясування причин невиходу порушників на громадські роботи;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт;

внесення до суду подань стосовно порушників, які втратили працездатність, призвані на строкову військову службу, взяті під варту, засуджені до кримінального покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі або місцезнаходження яких невідоме.

(розділ ІІ доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

III. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

3.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

3.2. Порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем проживання.

3.3. Постанова суду про застосування громадських робіт уповноваженим органом з питань пробації приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом десяти робочих днів порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

3.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (далі - журнал обліку порушників) (додаток 2).

3.5. У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

3.6. На кожного порушника в уповноваженому органі з питань пробації заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт (далі - облікова картка) (додаток 5), в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

3.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

3.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

3.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді громадських робіт.

3.10. У разі надходження до уповноваженого органу з питань пробації одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

3.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до уповноваженого органу з питань пробації (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування громадських робіт, передбачені статтею 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа уповноваженого органу з питань пробації складає довідку про проведену бесіду (додаток 7), в якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних, суспільно корисних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

(абзац третій пункту 3.11 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

З метою здійснення контролю за відбуванням порушником громадських робіт уповноважений орган з питань пробації надсилає запит за його основним місцем роботи (навчання) щодо надання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (керівником навчального закладу) інформації про посаду, яку обіймає порушник, та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації (навчального закладу).

3.12. Якщо у призначений день порушник не з'явився за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, то на наступний день уповноважений орган з питань пробації надсилає повторний виклик. Якщо порушник не з'явився до уповноваженого органу з питань пробації після двох викликів, то уповноважений орган з питань пробації надсилає запит до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України, органу поліції з метою з'ясування факту проживання (перебування) порушника за вказаним у постанові суду місцем проживання.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.01.2017 р. N 100/5)

3.13. Якщо за місцем, вказаним у постанові суду, порушник не проживає та встановлено інше місце його проживання, то до уповноваженого органу з питань пробації за встановленим місцем проживання порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем проживання у десятиденний строк проводить перевірку і в разі підтвердження факту проживання порушника робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до уповноваженого органу з питань пробації, де порушник перебував на обліку.

У день надходження підтвердження про отримання особової справи порушника уповноважений орган з питань пробації, де порушник перебував на обліку, робить відповідний запис у журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 2), про зняття особи з обліку цього підрозділу.

(пункт 3.13 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

3.14. Особові справи і облікові картки порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою уповноваженого органу з питань пробації) пересилаються через відповідне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

(пункт 3.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.01.2017 р. N 100/5)

3.15. Якщо у постанові суду, що надійшла до уповноваженого органу з питань пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то уповноважений орган з питань пробації протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

3.16. Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

3.17. Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

3.18. Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, уповноважений орган з питань пробації у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення (додаток 9) на один з цих об'єктів.

3.19. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт. У наказі (розпорядженні) повинно бути зазначено відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом складається графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

(абзац перший пункту 3.19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і цього самого дня (або наступного дня) надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

3.20. До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом заповнюється табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 11), копія якого щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником громадських робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

3.21. Не менше одного разу протягом строку відбування громадських робіт уповноважений орган з питань пробації проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником стягнення, за результатами якої складається акт перевірки відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт (додаток 12) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації), а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

(пункт 3.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

3.22. Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, уповноважений орган з питань пробації надсилає подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт (додаток 13) та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт штрафом або адміністративним арештом.

(пункт 3.22 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5,
від 02.03.2018 р. N 591/5)

3.23. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт і до яких згідно із статтею 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення не може бути застосований адміністративний арешт, уповноважений орган з питань пробації надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.24. У разі виникнення обставин, передбачених частиною третьою статті 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважений орган з питань пробації надсилає подання до суду для заміни громадських робіт штрафом (додаток 18).

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.24 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

IV. Обов'язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

4.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт відповідно до статті 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування громадських робіт;

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин.

4.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов'язків, передбачених статтею 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважений орган з питань пробації інформує про це орган місцевого самоврядування.

V. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, з обліку уповноваженого органу з питань пробації

5.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку з:

відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт - за наявності табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

заміною невідбутої частини громадських робіт штрафом або адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

(абзац третій пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

5.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 5.1 цього розділу, посадова особа уповноваженого органу з питань пробації готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу уповноваженого органу з питань пробації, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

5.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки його особової справи.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.

VI. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

6.1. Виконання стягнення у вигляді виправних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.

6.2. Виправні роботи відбуваються за місцем постійної роботи порушника.

6.3. На підставі постанови суду про застосування виправних робіт із заробітку порушника проводяться відрахування в дохід держави протягом строку відбування адміністративного стягнення в розмірі, визначеному постановою суду.

6.4. Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку проводилось відрахування. Кількість днів, відпрацьованих порушником, має бути не менше кількості робочих днів, що припадають на встановлений у постанові суду календарний строк стягнення.

VII. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування виправних робіт (далі - постанова суду) на уповноважений орган з питань пробації покладаються:

облік порушників;

роз'яснення порушникам порядку та умов відбування виправних робіт;

направлення через центри зайнятості населення на роботу осіб, яким судом призначено стягнення у вигляді виправних робіт та які на час виконання постанови суду не працюють або були звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;

здійснення контролю за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку порушників і перерахуванням відрахованих сум у дохід держави;

проведення не менше одного разу за час відбування виправних робіт контрольних перевірок за місцем роботи порушників;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов'язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи порушників;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт;

внесення до суду подань стосовно порушників, які втратили працездатність, призвані на строкову військову службу, взяті під варту, засуджені до кримінального покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі або місцезнаходження яких невідоме.

(розділ VII доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

VIII. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

8.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді виправних робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

8.2. Порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем постійної роботи порушника.

8.3. Постанова суду про застосування виправних робіт уповноваженим органом з питань пробації приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання.

8.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників (додаток 2). У такому самому порядку реєструються особові справи, що надійшли з іншого підрозділу уповноваженого органу з питань пробації.

8.5. У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

8.6. На кожного порушника уповноваженим органом з питань пробації заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 14) (далі - облікова картка), у якій ведеться сумарний облік грошових сум, переказаних у дохід держави. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника в конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

8.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

8.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

8.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді виправних робіт.

8.10. У разі надходження до уповноваженого органу з питань пробації одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування виправних робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

8.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до уповноваженого органу з питань пробації (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування виправних робіт, передбачені статтею 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа уповноваженого органу з питань пробації складає довідку про проведену бесіду (додаток 15), у якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування виправних робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних, суспільно корисних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

(абзац третій пункту 8.11 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

8.12. Посадова особа уповноваженого органу з питань пробації не пізніше десятиденного строку з дня реєстрації постанови суду, заздалегідь уточнивши місце роботи порушника, надсилає на підприємство копію постанови та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (додаток 16).

8.13. Якщо встановлено, що за указаним у постанові суду місцем роботи порушник не працює, та установлено інше місце його роботи, то до уповноваженого органу з питань пробації за встановленим місцем роботи порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем роботи порушника у десятиденний строк проводить таку перевірку і в разі підтвердження факту робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до уповноваженого органу з питань пробації, де порушник перебував на обліку.

У день надходження підтвердження про отримання особової справи порушника уповноважений орган з питань пробації, де порушник перебував на обліку, робить відповідний запис у журналі обліку порушників про зняття особи з обліку цього підрозділу.

(пункт 8.13 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

8.14. Особові справи і копії облікових карток порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою уповноваженого органу з питань пробації) пересилаються через відповідне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

(пункт 8.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.01.2017 р. N 100/5)

8.15. Відрахування із заробітної плати порушника відповідно до постанови суду починаються з наступного дня після надходження копії постанови суду та повідомлення на підприємство.
8.16. Відрахування проводяться з усієї суми заробітку порушника, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до порушника за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

8.17. Утримані в дохід держави із заробітку порушників кошти підприємством перераховуються до державного бюджету.

8.18. Якщо порушник працює у фізичної особи - підприємця, то утримання коштів із його заробітку, їх перерахування у дохід держави здійснюються фізичною особою - підприємцем з подальшим направленням підтвердних документів до уповноваженого органу з питань пробації, яка долучає їх до особової справи порушника.

8.19. Якщо порушник є сам фізичною особою - підприємцем, то сума щомісячних утримань визначається, виходячи з прогнозованого прибутку. Кінцевий розрахунок здійснюється за підсумками року, виходячи з розміру отриманого фізичною особою - підприємцем прибутку. Для отримання відомостей про отриманий прибуток уповноважений орган з питань пробації робить запит до органів державної податкової служби за місцем проживання порушника і долучає їх до його особової справи.

8.20. Одержання утриманих коштів готівкою забороняється.

8.21. Посадові особи уповноваженого органу з питань пробації щомісяця відвідують органи Державної казначейської служби України з метою отримання виписок з поточних рахунків та копій платіжних доручень.

8.22. Отримані дані звіряються з відомостями, що надходять з бухгалтерій підприємств, і заносяться до облікової картки порушника. Копії відомостей платіжних доручень та виписок з поточних рахунків підшиваються до особової справи порушника.

8.23. У строк відбування стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата. До цього часу також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

8.24. Не менше одного разу протягом строку виконання виправних робіт уповноважений орган з питань пробації проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником виправних робіт. За результатами перевірки складається акт перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 17) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

8.25. Якщо у постанові суду, що надійшла до уповноваженого органу з питань пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то уповноважений орган з питань пробації протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

8.26. Якщо порушник не працює, за місцем проживання, вказаним у постанові суду, не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

8.27. Усі питання, пов'язані з виконанням постанови суду про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

8.28. Щодо порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт, уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 13) та особову справу порушника для вирішення питання про заміну невідбутого строку виправних робіт штрафом або адміністративним арештом.

8.29. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт і відповідно до статті 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення до них не може застосовуватись адміністративний арешт, уповноважений орган з питань пробації надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

8.30. У разі виникнення обставин, передбачених частиною четвертою статті 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважений орган з питань пробації надсилає подання до суду для заміни виправних робіт штрафом (додаток 19).

(розділ VIІI доповнено пунктом 8.30 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5)

IX. Обов'язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

9.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником виправних робіт відповідно до статті 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

правильне і своєчасне проведення відрахувань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення.

9.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов'язків, передбачених статтею 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважений орган з питань пробації інформує про це орган місцевого самоврядування.

X. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт, з обліку уповноваженого органу з питань пробації

10.1. Виконання стягнення у вигляді виправних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку з:

відбуттям призначеного судом (суддею) стягнення за наявності розрахункових відомостей про час, який було включено в строк відбування стягнення, заробіток та проведені з нього відрахування, завірених підписом та печаткою власника підприємства. У разі наявності таких даних затримка перерахування утриманих сум не є перешкодою для зняття порушника з обліку;

заміною невідбутої частини виправних робіт штрафом або адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, - після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

10.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 10.1 цього розділу, посадова особа уповноваженого органу з питань пробації готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу уповноваженого органу з питань пробації, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

10.3. Про дату та підстави зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки особової справи порушника.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.

XI. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

11.1. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.

11.2. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої та перелік об'єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначається відповідним органом місцевого самоврядування.

(пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.08.2018 р. N 2568/5)

11.3. Строк стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

11.4. Суспільно корисні роботи виконуються не більше восьми годин на день, неповнолітніми - двох годин на день.

11.5. Щороку на початку року уповноважений орган з питань пробації надсилає запити (додаток 1) до органів місцевого самоврядування та власникам підприємств щодо погодження переліку об'єктів, на яких порушники відбуватимуть суспільно корисні роботи, та видів таких робіт.

(пункт 11.5 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.08.2018 р. N 2568/5)

(Порядок доповнено новим розділом XI згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

XII. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

12.1. При виконанні постанов суду (судді) про застосування суспільно корисних робіт на уповноважений орган з питань пробації покладаються:

облік порушників;

роз'яснення порушникам порядку та умов відбування суспільно корисних робіт;

погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств переліку об'єктів, на яких порушники виконуватимуть суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов'язків власником підприємства за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт;

облік відпрацьованого порушниками часу;

проведення у разі потреби контрольних перевірок за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт;

з'ясування причин невиходу порушників на суспільно корисні роботи;

складання протоколу про адміністративне правопорушення стосовно порушників, які ухиляються від відбування суспільно корисних робіт.

(абзац дев'ятий пункту 12.1 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 08.08.2018 р. N 2568/5)

12.2. Уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання для вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанов суду про накладення адміністративних стягнень стосовно порушників, які визнані особами з інвалідністю I або II групи, вагітних жінок, жінок старше 55 років та чоловіків старше 60 років.

(Порядок доповнено новим розділом XIІ згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

XIII. Умови виконання постанов суду (судді) про застосування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

13.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт є постанова суду (судді), яка набрала законної сили.

13.2. Порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем проживання.

13.3. Постанова суду (судді) про застосування суспільно корисних робіт уповноваженим органом з питань пробації приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом десяти робочих днів порушник повинен бути направлений до відбування суспільно корисних робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

13.4. У день отримання постанови суду (судді) дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 20).

13.5. У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду (судді) до виконання (додаток 3).

13.6. На кожного порушника в уповноваженому органі з питань пробації заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (суспільно корисних робіт) (додаток 5), в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

13.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

13.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду (судді) в журналі обліку порушників.

13.9. Після отримання постанови суду (судді) порушнику надсилається виклик до уповноваженого органу з питань пробації (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, а також наслідки ухилення особи від виконання суспільно корисних робіт.

Посадова особа уповноваженого органу з питань пробації складає довідку про проведену бесіду (додаток 7), в якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування суспільно корисних робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних, суспільно корисних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

13.10. Якщо у призначений день порушник не з'явився за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, на наступний день уповноважений орган з питань пробації надсилає повторний виклик. Якщо порушник не з'явився до уповноваженого органу з питань пробації після двох викликів, уповноважений орган з питань пробації надсилає запит до відповідного органу реєстрації, або органу державної виконавчої служби, або органу поліції з метою з'ясування факту проживання (перебування) порушника за вказаним у постанові суду (судді) місцем проживання.

13.11. Якщо за місцем, вказаним у постанові суду (судді), порушник не проживає та встановлено інше місце його проживання, до уповноваженого органу з питань пробації за встановленим місцем проживання порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем проживання у десятиденний строк проводить перевірку і в разі підтвердження факту проживання порушника робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до уповноваженого органу з питань пробації, де порушник перебував на обліку.

У день надходження підтвердження про отримання особової справи порушника уповноважений орган з питань пробації, де порушник перебував на обліку, робить відповідний запис у журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, про зняття особи з обліку цього підрозділу.

13.12. Якщо у постанові суду (судді), що надійшла до уповноваженого органу з питань пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, уповноважений орган з питань пробації протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

13.13. Якщо після встановлення місця проживання порушника з'ясовано, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду (судді), уповноважений орган з питань пробації вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

13.14. Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

13.15. Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, уповноважений орган з питань пробації у десятиденний строк з дня отримання постанови суду (судді) видає порушнику направлення (додаток 21) на один з цих об'єктів.

(пункт 13.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.08.2018 р. N 2568/5)

13.16. Власник підприємства видає наказ або розпорядження про початок відбування порушником суспільно корисних робіт. У наказі (розпорядженні) зазначаються відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні робіт. На строк суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і не пізніше наступного дня надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

13.17. До відбутого строку суспільно корисних робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну роботу на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власник підприємства заповнює табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 22), копія якого щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником суспільно корисних робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

13.18. За потреби уповноважений орган з питань пробації проводить перевірку за місцем відбування порушником стягнення, за результатами якої складається акт перевірки відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 12) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації), а інший з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

13.19. Щодо порушників, які ухиляються від відбування суспільно корисних робіт, уповноваженим органом з питань пробації складається протокол про адміністративне правопорушення, який разом з іншими матеріалами надсилається до суду для вирішення питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

(пункт 13.19 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.08.2018 р. N 2568/5)

(Порядок доповнено новим розділом XIІІ згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

XIV. Обов'язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

14.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт покладаються:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт;

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин;

нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

14.2. У разі невиконання власником підприємства обов'язків, передбачених статтею 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважений орган з питань пробації інформує про це відповідного прокурора.

(Порядок доповнено новим розділом XIV згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

XV. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, з обліку уповноваженого органу з питань пробації

15.1. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку із:

відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин суспільно корисних робіт - за наявності табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

заміною невідбутої частини суспільно корисних робіт адміністративним арештом - за наявності постанови суду (судді);

(абзац третій пункту 15.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.08.2018 р. N 2568/5)

скасуванням постанови - за наявності постанови суду (судді);

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

15.2. У день отримання відповідних документів посадова особа уповноваженого органу з питань пробації готує довідку про зняття порушника з обліку, яка долучається до матеріалів особової справи.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу уповноваженого органу з питань пробації, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

15.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки його особової справи.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.

(Порядок доповнено новим розділом XV згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5,
у зв'язку з цим розділ XI вважати розділом XVI)

XVI. Строки та умови зберігання документації

16.1. Установлюються такі строки зберігання документації:

три роки - для особових справ порушників, яких знято з обліку;

(абзац другий пункту 16.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2015 р. N 2265/5)

п'ять років - для журналів обліку порушників.

16.2. Обчислення строків зберігання особових справ проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення їх провадження.

16.3. Особові справи порушників зберігаються у пачках.

16.4. Після закінчення строків зберігання особові справи підлягають знищенню.

 

В. о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

(У додатках до Порядку слова "кримінально-виконавча інспекція" у всіх відмінках замінено словами "уповноважений орган з питань пробації" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17 січня 2017 року N 100/5)

Місце для штампа

 

______________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ЗАПИТ

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
відповідно до
статей 301, 311, 3211, 3251 Кодексу України про адміністративні правопорушення просимо визначити види суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт, та перелік об'єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи.

Перелік видів суспільно корисних робіт та перелік об'єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, надіслати до уповноваженого органу з питань пробації
_____________________________________________________________________________________
                                               (місцезнаходження підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)

_________________________________________
(посада уповноваженої особи, найменування підрозділу
_________________________________________
уповноваженого органу з питань пробації)
_________________________________________

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
________________
(прізвище, ініціали)

Місце для штампа

______________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ЗАПИТ

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до
статей 3213, 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення просимо погодити перелік об'єктів для відбування адміністративного стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт та види цих робіт з уповноваженим органом з питань пробації
_____________________________________________________________________________________
                                              (місцезнаходження підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________
(посада уповноваженої особи, найменування підрозділу
_________________________________________
уповноваженого органу з питань пробації)
_________________________________________

 
 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
 
________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.08.2018 р. N 2568/5)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________

ЖУРНАЛ
обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт

N
з/п

Дата постановлення на облік

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження

Місце проживання порушника

Місце основної роботи
(навчання)

Найменування суду та дата винесення постанови

Дата набрання постановою законної сили

Стаття КУпАП, за якою накладено адміністративне стягнення

Строк громадських (виправних) робіт

Місце відбування громадських (виправних) робіт

Дата та підстави для зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

 

________________________________________
(найменування та місцезнаходження суду)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття постанови суду до виконання

Повідомляємо, що постанова суду від "___" ____________ 20__ р. N ________ стосовно громадянина(ки) _______________________________________________________________________,
                                                                                                                  (прізвище, ініціали)

на якого (яку) __________________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування суду)

"___" ____________ 20__ р. за ст. ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ годин громадських робіт (місяців виправних робіт з відрахуванням _______ % із заробітку в дохід держави), одержана "___" ____________ 20__ р. та прийнята до виконання.

______________________________________
(посада, найменування підрозділу
______________________________________
уповноваженого органу з питань пробації)
______________________________________
 

____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Тел. ____________

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Державна кримінально-виконавча служба України

_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________

ОСОБОВА СПРАВА N _____/20__ р.

Прізвище ______________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________

Дата народження "___" ____________ ____ р.

Місце проживання _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Номер тел. ____________

______________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування суду, який виніс постанову)
"___" ____________ 20__ р. за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських (суспільно корисних) робіт (місяців виправних робіт з відрахуванням ___ % із заробітку в дохід держави).

Узятий(а) на облік "___" ____________ 20__ р.

Знятий(а) з обліку "___" ____________ 20__ р.

Підстави для зняття з обліку ______________________________________________________________

Кількість аркушів у справі ________________________________________________________________
                                                                                                                                   (словами)

Строк зберігання - 1 рік.

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п

Короткий зміст документа

Аркуші справи (NN)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

ОБЛІКОВА КАРТКА
порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

Дата народження "___" ____________ ____ р.

Місце проживання _____________________________________________________________________

Місце основної роботи (навчання) ________________________________________________________
                                                                                                     (найменування підприємства, установи, організації, адреса)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ "___" ____________ 20__ р.
                                                               (найменування суду)
за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських (суспільно корисних) робіт.

Місце відбування громадських (суспільно корисних) робіт
______________________________________________________________________________________
                                   (найменування підприємства, установи, організації, номер телефону відділу кадрів)
______________________________________________________________________________________

Узятий(а) на облік "___" ____________ 20__ р.

Відбування громадських (суспільно корисних) робіт почато з "___" ____________ 20__ р.

Місяць

Кількість годин за графіком

Кількість відбутих годин, включених до строку відбування стягнення

Кількість годин, не включених до строку

Причини невключення

Дата надходження повідомлення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього відпрацьовано ______ годин.

Знятий(а) з обліку "___" ____________ 20__ р.

Підстави: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________
(посада, найменування підрозділу кримінально-
________________________________________________
виконавчої інспекції)
________________________________________________
 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

ВИКЛИК
до уповноваженого органу з питань пробації

Громадянину(ці) ______________________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                              (місце проживання)

Вам необхідно прибути до уповноваженого органу з питань пробації "___" ____________ 20__ р. о ______ годині за поштовою адресою:
_____________________________________________________________________________________,
кімната N ________, до __________________________________________, тел. __________________
                                                                      (посада, прізвище, ініціали посадової особи)
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                                                                                             (вказати причину)
______________________________________________________________________________________

Поважними причинами неявки в призначений строк можуть бути: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють особу можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Неповнолітня особа повинна прибути до уповноваженого органу з питань пробації зі своїми батьками або законними представниками.

__________________________________________
          (посада, найменування підрозділу кримінально-
__________________________________________
          виконавчої інспекції)

_______________________
(підпис, прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________________________________
(лінія відрізу)

КОРІНЕЦЬ ВИКЛИКУ
до уповноваженого органу з питань пробації

Виклик до уповноваженого органу з питань пробації на "___" ____________ 20__ р. отримано о _____ годині ______ хвилин "___" ____________ 20__ р.             ___________________________________________
                                                                                                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

Виклик вручив

_________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Примітка. У разі відсутності порушника виклик вручається близьким особам.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

ДОВІДКА
про проведену бесіду

Я, ___________________________________________________________________, ознайомлений(а) з
                                                                          (прізвище, ініціали)
порядком та умовами відбування адміністративного стягнення у вигляді ____ годин громадських робіт, яке накладено на мене судом.

Я попереджений(а), що в разі ухилення від відбування громадських робіт за поданням уповноваженого органу з питань пробації суд на підставі статті 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення може замінити мені невідбутий строк громадських робіт штрафом або адміністративним арештом. Розмір штрафу визначається з розрахунку, що чотири години невідбутих громадських робіт дорівнюють одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян. Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п'яти годинам невідбутих громадських робіт, але не може перевищувати п'ятнадцять діб.

Мені роз'яснено про необхідність повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про поважні причини, що унеможливлюють вихід на громадські роботи або прибуття за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця проживання.

"___" ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5,
від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

АНКЕТА
особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних, суспільно корисних) робіт

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я, по батькові _______________________________________________________________________

Чи змінював(ла) прізвище (зазначити попереднє прізвище)
_____________________________________________________________________________________

Паспорт ______________________________________________________________________________

Дата народження ___________________, громадянство ______________________________________

Місце народження _____________________________________________________________________

Освіта __________________________, спеціальність _________________________________________

Місце роботи (навчання), посада _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Номер домашнього (робочого) телефону __________________________________________________

Зареєстрований(а) за адресою ___________________________________________________________

БЛИЗЬКІ ОСОБИ:

(чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки)
_____________________________________________________________________________________
                               (ступінь споріднення, прізвище, ім'я, по батькові, роки народження, адреси проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інші відомості про особу, що мають значення для виконання адміністративного стягнення
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Правильність зазначених вище даних підтверджую:

"___" ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

 

__________________________________________
      (найменування підприємства, установи, організації)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється громадянин(ка) ___________________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) __________________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування суду)
"___" ____________ 20__ р. за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт.

Інформуємо, що згідно з чинним законодавством громадські роботи є безоплатними і виконуються не більш як чотири години на день (неповнолітніми - дві години) у вільний від основної роботи чи навчання час.

Відповідно до статті 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладаються такі обов'язки:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення (невихід на роботу без поважних причин);

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин, яке передбачає:

видання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом розпорядчого документа про початок відбування порушником громадських робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення;

складання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом на строк відбування порушником громадських робіт графіка, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт;

надсилання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом у день видання розпорядчого документа витягу з нього та графіка, у якому зазначено час та місце відбування робіт, до уповноваженого органу з питань пробації;

заповнення власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом щомісячного табеля виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, копія якого надсилається до уповноваженого органу з питань пробації після відбуття порушником громадських робіт.

Звертаємо увагу, що до відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено документально.

Працівники уповноваженого органу з питань пробації у межах повноважень можуть здійснювати контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації).

Громадянин ________________________________________________________ повинен приступити
                                                                                      (прізвище та ініціали)
до відбування громадських робіт не пізніше "___" ____________ 20__ р.

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.
Тел. _______________

 

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

ГРАФІК
виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт

Прізвище, ім'я, по батькові особи __________________________________________________________

Період роботи: з ____ до ____________ 20__ р.

Число, місяць, рік

Кількість годин за графіком

Години праці

Об'єкти

Види робіт

1

2

3

4

5

17 серпня 2011 р.

4 години

З 8-00 до 12-00 години

Парк "Лісовий", вул. Сонячна, м. Донецьк

Прибирання парку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа __________________________________
                                                                                   (посада)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Керівник підприємства (установи, організації)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

 

 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5,
від 08.08.2018 р. N 2568/5)

 

Місце для штампа

ТАБЕЛЬ
виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Прізвище, ім'я, по батькові особи ______________________________________________________________________________________________

Місяць виходу на роботу ____________ 20__ р.

Найменування підприємства, установи, організації ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Усього за місяць

Кількість годин за
графіком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактично
відпрацьовано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини
невідпрацювання
встановленої
кількості годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа __________________________________________
                                                                                              (посада)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

Керівник підприємства (установи, організації)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

АКТ
перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт

м. __________________________

"___" ____________ 20__ р.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                   (посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
склав(ла) цей акт про те, що в присутності _________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ініціали представника підприємства, установи, організації)
_____________________________________________________________________________________
здійснив(ла) перевірку виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт, накладеного на порушника ______________________________________________________________,
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) відбуває громадські (суспільно корисні) роботи на _________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування підприємства, установи, організації)

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З метою усунення виявлених під час перевірки недоліків пропоную:
_____________________________________________________________________________________
                                         (указати перелік заходів щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_______________________________________________
 

__________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

Керівник підприємства (установи, організації)

__________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

Особа, яка здійснює контроль за порушником

__________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

Перший примірник отримав

_________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали посадової особи)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5,
від 08.08.2018 р. N 2568/5)

 

Місце для штампа

 

__________________________________________
(найменування та місцезнаходження суду)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

м. ___________________

"___" ____________ 20__ р.

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                 (посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
________________________________________________________________, розглянувши матеріали
                                                                    (прізвище, ініціали)
стосовно порушника __________________________________________________________________,
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _________________________________________________ "___" ____________ 20__ р.
                                                                           (найменування суду)

за ст. _____ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт,

УСТАНОВИВ:
_____________________________________________________________________________________
(обґрунтування факту ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважаю за доцільне надіслати матеріали стосовно громадянина ___________________________________________________________ до суду для розгляду питання
                                                           (прізвище, ініціали)
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт.

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. _______________

 

 

Місце для штампа

 

__________________________________________
(найменування та місцезнаходження суду)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

м. ___________________

"___" ____________ 20__ р.

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                  (посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
________________________________________________________________, розглянувши матеріали
                                                                 (прізвище, ініціали)
стосовно порушника __________________________________________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _________________________________________________ "___" ____________ 20__ р.
                                                                              (найменування суду)
за ст. ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ місяців виправних робіт з відрахуванням ___ % із заробітку в дохід держави,

УСТАНОВИВ:
_____________________________________________________________________________________
(обґрунтування факту ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 325 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважаю за доцільне надіслати матеріали стосовно громадянина ___________________________________________________ до суду для розгляду питання про заміну
                                                    (прізвище, ініціали)
невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт.

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. _______________

 

 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5,
від 08.08.2018 р. N 2568/5)

 

(Лицьовий бік)

ОБЛІКОВА КАРТКА
порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата народження "___" ____________ ____ р.

Місце проживання _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (адреса, номер телефону відділу кадрів, бухгалтерії)
"___" ____________ 20__ р. судом ________________________________________________________
_________________________ за ч. ____ ст. ____ КУпАП накладено адміністративне стягнення у вигляді ____ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку ____ % у дохід держави.

Постанова набрала законної сили "___" ____________ 20__ р.

Копія постанови надійшла до уповноваженого органу з питань пробації "___" ____________ 20__ р. з
_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування суду, підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________

Узятий(а) на облік "___" ____________ 20__ р.

До відбуття стягнення залишилося _____ міс. _____ днів.

Розмір відрахувань __________ %.

Заходи заохочення (стягнення) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

(Зворотний бік)

Відрахування почато з "___" ____________ 20__ р.

Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства (установи, організації)

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування, N аркуша документа, підшитого у справі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумок: заробіток ______, утримано _______, перераховано ____.

Знятий(а) з обліку "___" ____________ 20__ р.

Підстави для зняття з обліку: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

ДОВІДКА
про проведену бесіду

Я, ___________________________________________________________________, ознайомлений(а) з
                                                                             (прізвище, ініціали)
порядком та умовами відбування адміністративного стягнення у вигляді ____ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку ____ % в дохід держави, яке накладено на мене судом.

Я попереджений(а), що у разі ухилення від відбування виправних робіт (порушення трудової дисципліни за місцем роботи) за поданням уповноваженого органу з питань пробації суд на підставі статті 325 Кодексу України про адміністративні правопорушення може замінити мені невідбутий строк виправних робіт штрафом або адміністративним арештом. Розмір штрафу визначається з розрахунку, що один день невідбутих виправних робіт дорівнює одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян. Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює трьом дням виправних робіт, але не може перевищувати п'ятнадцять діб.

Мені роз'яснено про необхідність повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про поважні причини невиходу на роботу або неприбуття за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця роботи.

"___" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5,
від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

 

__________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави

На гр-на(ку) _____________________________________________________, який (яка) є працівником
                                                                 (прізвище, ініціали, дата народження)
вашого підприємства (установи, організації), "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування суду)
за ст._______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку _____ % у дохід держави. Копія постанови додається.

Інформуємо, що відповідно до статей 31, 322 - 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення виправні роботи застосовуються за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням визначеної судом частини її заробітку в дохід держави.

Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку проводилось відрахування.

Кількість днів, протягом яких порушником відпрацьовувалися виправні роботи, не може бути меншою кількості робочих днів.

У строк відбування зазначеного стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата.

До цього строку також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпустці по вагітності і пологах (з документальним підтвердженням). Час хвороби, спричиненої сп'янінням або діями, пов'язаними зі сп'янінням, до строку відбування виправних робіт не зараховується.

На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи порушника покладаються такі обов'язки:

правильне і своєчасне проведення відрахувань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення (невихід на роботу без поважних причин).

Відраховані із заробітку суми необхідно перераховувати на рахунок
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ не пізніше наступного дня видачі заробітної плати.

Відрахування відповідно до постанови суду починаються з наступного дня після надходження копії постанови та цього повідомлення на підприємство, в установу чи організацію.

Відрахування проводяться з усієї суми заробітку, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до порушника за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

Одночасно з платіжними документами щомісяця до уповноваженого органу з питань пробації надсилаються розрахункові дані щомісячного відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (згідно зі зразком).

Працівники уповноваженого органу з питань пробації у межах повноважень можуть здійснювати контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, в установі, організації.

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. ______________

 

 

Зразок

Розрахункові дані
щомісячного відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави

Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування,
N документа

1

2

3

4

5

6

7

8

______________________________________________________________________________________
(лінія відрізу)

Місце для штампа

__________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
__________________________________________
                            (прізвище, ініціали)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Повідомлення та копія постанови суду щодо особи, притягнутої до адміністративної відповідальності ___________________________________________________________________________, одержані та
                                                                       (прізвище, ініціали)
прийняті до виконання "___" ____________ 20__ р. Контактні телефони: відділ кадрів ______________________________, бухгалтерія ______________________.

___________________________
(посада, найменування підприємства,
__________________________
установи, організації)

_______
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Примітка. При отриманні повідомлення заповнити та протягом трьох робочих днів надіслати до уповноваженого органу з питань пробації.

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

(Лицьовий бік)

АКТ
перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

м. ___________________

"___" ____________ 20__ р.

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                   (посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ініціали)
склав(ла) цей акт про те, що в присутності _________________________________________________
                                                                                                                 (посада, прізвище, ініціали представника адміністрації
_____________________________________________________________________________________
                                                                             підприємства, установи, організації)
здійснив(ла) перевірку виконання адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт, накладеного на порушника _____________________________, який (яка) відбуває виправні роботи на
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування підприємства, установи, організації)

ПЕРЕВІРКОЮ УСТАНОВЛЕНО:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відрахування проводяться з "___" ____________ 20__ р.

Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства, установи, організації

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування, N аркуша документа, підшитого до справи

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Зворотний бік)

З метою усунення виявлених недоліків пропонується: ____________________________________
                                                                                                                                                               (указати перелік заходів
______________________________________________________________________________________
                                                         щодо усунення виявлених недоліків та строки їх усунення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Керівник підприємства
(установи, організації)

 
____________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ініціали)

Бухгалтер

____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Начальник відділу кадрів

____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Перший примірник одержав

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

 

 

____________________________________
(найменування та місцезнаходження суду)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

м. ___________________

"___" ____________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                     (посада, найменування підрозділу
уповноваженого органу з питань пробації)
________________________________________________________________, розглянувши матеріали
                                                                (прізвище, ініціали)
стосовно порушника __________________________________________________________________,
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) ___________________________________________ судом "___" ____________ 20__ р.
                                                                          (найменування суду)
згідно зі статтею ____
Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт,

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(обґрунтування факту наявності об'єктивних обставин, передбачених
частиною третьою
статті 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
що унеможливлюють виконання постанови суду)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ураховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважаю за доцільне надіслати матеріали стосовно громадянина ___________________________________________________ до суду для розгляду питання про заміну
                                         (прізвище, ініціали)
невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт штрафом.

__________________________________________________
(посада, найменування підрозділу
уповноваженого органу з питань пробації)
__________________________________________________
__________________________________________________
  

___________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Тел. ______________

 

 

(Порядок доповнено додатком 18 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5
,
додаток 18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

 

 

____________________________________
(найменування та місцезнаходження суду)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

м. ___________________

"___" ____________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                 (посада, найменування підрозділу
уповноваженого органу з питань пробації)
________________________________________________________________, розглянувши матеріали
                                                               (прізвище, ініціали)
стосовно порушника __________________________________________________________________,
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) ___________________________________________ судом "___" ____________ 20__ р.
                                                                      (найменування суду)
згідно зі статтею _____
Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ місяців виправних робіт з відрахуванням ___ % із заробітку в дохід держави,

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(обґрунтування факту наявності об'єктивних обставин, передбачених
частиною четвертою
статті 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
що унеможливлюють виконання постанови суду)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ураховуючи викладене, керуючись частиною четвертою статті 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважаю за доцільне надіслати матеріали стосовно громадянина ___________________________________________________ до суду для розгляду питання про заміну
                                                  (прізвище, ініціали)
невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт штрафом.

__________________________________________________
(посада, найменування підрозділу
уповноваженого органу з питань пробації)
__________________________________________________
__________________________________________________
  

___________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Тел. ______________

 

 

(Порядок доповнено додатком 19 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. N 1887/5
,
додаток 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________

ЖУРНАЛ
обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.
Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Строк зберігання - 5 років.

(Порядок доповнено додатком 20 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

 
_____________________________________________
            (найменування підприємства, установи, організації)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється громадянин(ка) __________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування суду)
"___" ____________ 20__ р. за ст. ________
Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин суспільно корисних робіт.

Інформуємо, що згідно з чинним законодавством суспільно корисні роботи є оплачуваними роботами і виконуються не більш як вісім годин на день (неповнолітніми - дві години).

Відповідно до статті 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт покладаються такі обов'язки:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення;

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин, що передбачає:

видання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом розпорядчого документа про початок відбування порушником суспільно корисних робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення;

складання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом на строк відбування порушником суспільно корисних робіт графіка, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт;

надсилання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом у день видання розпорядчого документа витягу з нього та графіка, у якому зазначено час та місце відбування робіт, до уповноваженого органу з питань пробації;

заповнення власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом щомісячного табеля виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, копія якого надсилається до уповноваженого органу з питань пробації після відбуття порушником суспільно корисних робіт.

Працівники уповноваженого органу з питань пробації у межах повноважень можуть здійснювати перевірку за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації).

Громадянин(ка) _________________________________________________________ має приступити
                                                                                                (прізвище та ініціали)
до відбування суспільно корисних робіт не пізніше "___" ___________ 20__ р.

__________________________________________
(посада відповідальної особи,
найменування уповноваженого органу з питань пробації)
__________________________________________
__________________________________________

 
 
 
 
_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. _______________

(Порядок доповнено додатком 21 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

 

Місце для штампа

ТАБЕЛЬ
виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

Прізвище, ім'я, по батькові особи _______________________________________________________________________________________________

Місяць виходу на роботу ____________ 20__ р.

Найменування підприємства (установи, організації) _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальна особа ______________________________________
                                                                                       (посада)

___________
        (підпис)

________________________
             (прізвище, ініціали)

Керівник підприємства (установи, організації)

___________
        (підпис)

________________________
             (прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

(Порядок доповнено додатком 22 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 591/5)

____________

Опрос