Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о денежном обеспечении и компенсационных выплатах лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ от 27.02.2013 № 103
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2013

м. Київ

N 103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2013 р. за N 448/22980

Про затвердження Змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 13 вересня 2007 року N 174
згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України
 від 30 листопада 2015 року N 731)

Відповідно до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717 (зі змінами), та постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами), з метою упорядкування деяких питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 13 вересня 2007 року N 174 (зі змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2007 року за N 1130/14397, що додаються.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату

В. М. Коломієць

 

ЗМІНИ
до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Абзац третій пункту 1.12 розділу I виключити.

2. У розділі III:

2.1. У пункті 15.6 глави 15 слова "що відповідає розміру затвердженого фонду преміювання за розрахунковий період" замінити словами "який встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення".

2.2. У главі 16:

2.2.1. У пункті 16.1:

в абзаці першому слово "виплачується" замінити словом "надається", а після слів "грошового забезпечення" доповнити словами "на день вибуття у таку відпустку";

абзац другий виключити.

2.2.2. У пункті 16.2:

слово "склад" замінити словом "складу", а після слів "чергову відпустку" доповнити словами "та в якому зазначається її конкретний розмір";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі поділу особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку відпустки на дві частини матеріальна допомога для оздоровлення надається при вибутті в першу частину відпустки.".

2.2.3. Пункт 16.3 після слів "проходили службу" доповнити словами "(військову службу або службу на посадах осіб рядового і начальницького складу)".

2.3. У главі 17:

2.3.1. У пункті 17.1:

в абзаці першому слово "виплачується" замінити словами "може надаватися", а після слів "грошового забезпечення" доповнити словами "на день звернення";

в абзаці другому слово "Конкретний" замінити словом "Граничний".

2.3.2. Пункт 17.2 викласти в такій редакції:

"17.2. Для отримання вказаної допомоги особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку подає мотивований рапорт на ім'я керівника підпорядкованого органу, а керівник підпорядкованого органу та особа начальницького складу Держспецзв'язку, яка проходить службу в Адміністрації (з клопотанням керівника структурного підрозділу Адміністрації), - на ім'я Голови Держспецзв'язку.

Виплата допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі наказу про особовий склад, в якому зазначається її конкретний розмір.".

2.3.3. Пункт 17.3 після слів "проходили службу" доповнити словами "(військову службу або службу на посадах осіб рядового і начальницького складу)".

2.4. Абзац перший пункту 18.2 глави 18 після слова "здійснюється" доповнити словами "одночасно з виплатою грошового забезпечення".

3. Додатки 1, 2 до Інструкції після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Інші відомості: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

4. Додаток 3 до Інструкції після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Інші відомості: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

5. Додаток 4 до Інструкції після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Інші відомості: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

6. Додаток 5 до Інструкції після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Інші відомості: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

 

Т. в. о. директора Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

А. М. Бей

Опрос