Идет загрузка документа (225 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил организации делопроизводства и архива арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора)

Минюст
Приказ, Правила от 15.03.2013 № 447/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2013

м. Київ

N 447/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 березня 2013 р. за N 431/22963

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
 від 30 березня 2015 року N 458/5
,
від 12 червня 2018 року N 1827/5,
від 6 липня 2018 року N 2305/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 10 січня 2020 року N 93/5)

Відповідно до частини першої статті 116 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3 та 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додаються.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної архівної
служби України

В. М. Воронін

 

ПРАВИЛА
організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

(У тексті Правил слова "управління юстиції" в усіх відмінках замінено словами "головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 30 березня 2015 року N 458/5)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до документування діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - арбітражний керуючий), організації архіву та роботи з документами в приміщенні, де знаходиться контора (офіс) арбітражного керуючого (далі - офіс).

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

архів арбітражного керуючого - сукупність документів, створених під час діяльності арбітражного керуючого та пов'язаних з нею, які після їх завершення у діловодстві підлягають подальшому зберіганню в його офісі з огляду на їх значущість для особи, суспільства та держави;

особа, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, - фізична особа, яка припинила діяльність арбітражного керуючого з підстав, передбачених частиною першою статті 112 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) якої анульовано та відомості стосовно якої виключено з Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Інші терміни та їх визначення застосовуються у значеннях, наведених у ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять", затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97.

1.3. Діловодство арбітражного керуючого ведеться з дотриманням цих Правил, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181, ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року N 55 (далі - ДСТУ 4163-2003), та інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства.

(пункт 1.3 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 06.07.2018 р. N 2305/5)

1.4. Порядок організації діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, визначається Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736.

Порядок організації електронного документообігу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, роботи з електронними документами визначається згідно із законодавством.

(пункт 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 06.07.2018 р. N 2305/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

1.5. Арбітражний керуючий при здійсненні своєї діяльності забезпечує організацію діловодства та архіву, зокрема:

складення, оформлення, реєстрацію і виконання документів щодо його діяльності;

формування та збереження справи боржника (банкрута) у справі про банкрутство, щодо якої він виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора (далі - справа боржника);

розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань його діяльності у строки, визначені законодавством;

складення номенклатури справ на підставі примірної номенклатури справ;

формування справ відповідно до номенклатури справ;

зберігання документів, пов'язаних з його діяльністю;

підготовку для передавання документів у разі припинення його діяльності до відповідної архівної установи або архіву Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцезнаходженням офісу арбітражного керуючого (далі - головне територіальне управління юстиції) згідно із законодавством.

(абзац восьмий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

1.6. Арбітражний керуючий може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

1.7. При звільненні особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву, арбітражний керуючий зобов'язаний перевірити наявність і стан документів, про що складається акт приймання-передавання документів (справ) при звільненні особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, за формою згідно з додатком 1 до цих Правил.

II. Документування діяльності арбітражного керуючого

1. Загальні вимоги до створення документів

1.1. Документування діяльності арбітражного керуючого полягає у створенні документів, у яких фіксується з дотриманням встановлених законодавством правил інформація про діяльність арбітражного керуючого.

1.2. Право на підписання, погодження, затвердження документів, що пов'язані з діяльністю арбітражного керуючого, має лише арбітражний керуючий.

Документи, що передбачають затвердження їх арбітражним керуючим (номенклатура справ; описи справ; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; акт про нестачу документів поточного діловодства або/та архівних справ (документів) тощо), можуть бути підписані арбітражним керуючим або визначеною ним особою, відповідальною за організацію його діловодства та архіву.

1.3. Арбітражний керуючий може доручати підготовку документів особі, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

1.4. Арбітражний керуючий визначає сукупність документів, необхідних і достатніх для документування інформації про його діяльність, та включає їх у номенклатуру справ.

1.5. Документ повинен відповідати положенням актів державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та спрямовуватись на виконання покладених на арбітражного керуючого завдань і обов'язків.

1.6. Арбітражний керуючий здійснює діловодство державною мовою. Документи складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні.

Документи, які надсилаються за межі України, оформлюються українською мовою, або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування.

1.7. Документ повинен містити обов'язкові для певного його виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування арбітражного керуючого - автора документа, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

Під час підготовки та оформлення документів можуть застосовуватись не тільки обов'язкові, а також інші реквізити, якщо це відповідає призначенню документа або способу його опрацювання.

1.8. Оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів, здійснюється відповідно до вимог, зазначених у додатку 2 до цих Правил.

2. Бланки документів

2.1. Організаційно-розпорядчі документи оформлюються лише на бланках арбітражного керуючого, що виготовляються друкарським способом або за допомогою комп'ютерної техніки на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.

2.2. Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланки формату А3 (297 х 420 мм) - для оформлення документів у вигляді таблиць.

2.3. Бланки документів повинні мати такі поля (в міліметрах): 30 - ліве; 10 - праве; 20 - верхнє та нижнє.

2.4. Бланки повинні виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.

2.5. Арбітражний керуючий може застосовувати такі види бланків документів: загальний бланк для створення різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа); бланк листа; бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа).

2.6. Бланк листа має містити: найменування арбітражного керуючого; довідкові дані (поштова адреса офісу, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та дата його видачі тощо); дату документа та реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь.

2.7. Не допускається розміщення на бланках арбітражного керуючого інформації, що не стосується документа.

2.8. Деякі внутрішні документи (заяви осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим, доповідні записки, довідки тощо) оформлюються не на бланках.

3. Оформлення реквізитів документів

Реквізити організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування визначаються ДСТУ 4163-2003.

4. Найменування арбітражного керуючого

Найменування арбітражного керуючого - автора документа містить: повне зазначення професії арбітражного керуючого - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або скорочену назву - арбітражний керуючий, його прізвище, ім'я, по батькові.

5. Довідкові дані про арбітражного керуючого

Довідкові дані про арбітражного керуючого містять: поштову адресу офісу, номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти тощо. Довідкові дані розміщуються нижче найменування арбітражного керуючого.

Реквізити поштової адреси зазначаються в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

6. Назва виду документа

Назва виду документа (наказ, доповідна записка тощо) зазначається на загальному бланку друкованим чи машинописним способом і повинна відповідати назвам, передбаченим нормативно-правовими актами.

7. Дата документа

7.1. Датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або видання. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата оформляється цифровим або словесно-цифровим способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться, наприклад: 02.03.2013

7.2. У посиланнях на нормативно-правові акти і в документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 квітня 2013 року. Дозволяється вживати слово "рік" у скороченому варіанті "р.", наприклад: 03 червня 2013 р.

7.3. Якщо документ складено не на бланку, дата зазначається нижче реквізиту "Підпис" ліворуч. Дата документа проставляється особою, яка його підписує або затверджує.

8. Реєстраційний індекс документа

8.1. Під час реєстрації документів їм надаються індекси. Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа у межах групи документів, що реєструються, який доповнюється індексами за номенклатурою справ.

Складові частини реєстраційного індексу відокремлюються одна від одної правобічною похилою рискою. Послідовність написання складових частин реєстраційного індексу може змінюватися залежно від того, який документ реєструється, - вхідний чи створений в установі.

8.2. Для вхідних документів реєстраційний індекс складається з порядкового номера, наприклад: 55, де 55 - порядковий номер.

8.3. У вихідного документа реєстраційний індекс розміщується у зворотній послідовності - індекс за номенклатурою справ та порядковий номер, наприклад: 01-19/191, де 01-19 - індекс справи за номенклатурою, 191 - порядковий номер.

8.4. З метою розрізнення груп документів до реєстраційного індексу може додаватися відмітка, яка складається з літер, наприклад: 110 ДСК, де "ДСК" застосовується для позначення документів з грифом "Для службового користування".

8.5. Реєстраційний індекс наказів з адміністративно-господарських питань складається з порядкового номера, наказів з кадрових питань тривалого (понад 10 років) зберігання - з порядкового номера та літерного індексу "к", наприклад: 10-к, де 10 - порядковий номер, "к" - літерний індекс, наказів з кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання - з порядкового номера та літерного індексу "кт", наприклад: 15-кт, де 15 - порядковий номер, "кт" - літерний індекс.

8.6. Місце розташування реєстраційного індексу на документі залежить від виду бланка та виду документа.

9. Посилання на реєстраційний індекс і дату

Для вихідних документів посилання на реєстраційний індекс і дату документа включає в себе реєстраційний індекс і дату того документа, на який дається відповідь. Цей реквізит є обов'язковим і розташовується нижче або на рівні реєстраційного індексу у спеціально відведеному місці на бланку.

10. Місце складення або видання

Відомості про місце складення або видання зазначаються на всіх документах, крім листів. Зазначені відомості оформляються відповідно до адміністративно-територіального поділу України, а саме зазначається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої знаходиться офіс арбітражного керуючого.

11. Гриф обмеження доступу

Гриф обмеження доступу до документа ("Для службового користування") оформляється згідно з відповідними нормативними актами і розташовується у правій частині верхнього поля документа вище реквізиту "Адресат" або "Гриф затвердження" на рівні реквізиту "Найменування арбітражного керуючого".

12. Адресат

12.1. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурним підрозділам без зазначення посадової особи їх найменування наводяться у називному відмінку, наприклад:

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи та її структурного підрозділу наводяться у називному відмінку, а посада і прізвище адресата - у давальному, наприклад:

(абзац другий пункту 12.1 глави 12 розділі II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

У разі коли документ адресується керівникові установи або його заступникові, найменування установи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку, наприклад:

(абзац третій пункту 12.1 глави 12 розділі II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

12.2. Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному документі тільки одного адресата.

12.3. Реквізит "Адресат" може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв'язку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270. Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначаються у називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові (ініціали чи ініціал імені), потім поштова адреса, наприклад:

13. Гриф затвердження документа

Арбітражний керуючий здійснює затвердження певних видів документів з проставленням грифа затвердження з урахуванням додатка 3 до цих Правил.

Гриф затвердження складається із слова "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування арбітражного керуючого, підпису, ініціалів (ініціала імені) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. Наприклад:

Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті першого аркуша документа.

14. Заголовок до тексту документа

14.1. Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа і бути максимально стислим. Заголовок формулюється особою, яка створює документ. Заголовок, обсяг якого перевищує 150 знаків (5 рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Заголовок відповідає на питання "про що?", "кого?", "чого?". Наприклад, наказ (про що?) про надання відпустки; лист (про що?) про підвищення кваліфікації; протокол (чого?) наради; посадова інструкція (кого?) помічника арбітражного керуючого.

14.2. Без заголовка дозволяється складати короткі документи на бланках формату А5 (210 х 148 мм), зокрема супровідні листи, телеграми, телефонограми.

15. Текст документа

15.1. Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його було створено. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно. Документ не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту.

15.2. Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв'язного тексту або анкети чи таблиці або шляхом поєднання цих форм.

16. Відмітки про наявність додатків

16.1. Додатки до документів, крім додатків до супровідних листів, складаються з метою доповнення, пояснення окремих питань документа або документа в цілому.

16.2. Додатки довідкового або аналітичного характеру (графіки, схеми, таблиці, списки тощо) до основного документа повинні мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер.

У тексті основного документа робиться відмітка про наявність додатків: "що додається", "згідно з додатком", "(додаток 1)"; "відповідно до додатка 2" або "(див. додаток 3)".

16.3. Додатки оформляються, як правило, на стандартних аркушах паперу. На другому і наступних аркушах додатка робиться відмітка: "Продовження додатка", "Продовження додатка 1".

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак "N" перед цифровим позначенням не ставиться.

16.4. У разі коли додатки надсилаються із супровідним листом, відмітка про наявність додатків розміщується після тексту листа перед підписом.

Якщо документ має додатки, повне найменування яких наводиться в його тексті, відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою:

Додаток: на 5 арк. у 3 прим.

Якщо документ має додатки, повне найменування яких у тексті не наводиться, їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад:

Додатки:

1. Лист Головного територіального управління юстиції у Луганській області від 14.07.2013 N 163/01-05 на 2 арк. в 1 прим.

2. Ухвала господарського суду від 18.09.2013 у справі N 02/1/9-б на 3 арк. в 1 прим.

(абзац п'ятий пункту 16.4 глави 16 розділі II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

Якщо до документа додається інший документ, який має додатки, відмітку про наявність додатка оформляють за такою формою:

Додаток:

лист Міністерства юстиції від 10.11.2013 N 6548/03-09 і додаток до нього, усього на 20 арк. в 1 прим.

У разі коли документ містить більше десяти додатків, складається опис із зазначенням у документі такої відмітки:

Додаток: згідно з описом на 2 арк.

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітка про наявність документа оформляється за такою формою:

Додаток: на 5 арк. у прим. на першу адресу.

17. Підпис

17.1. Арбітражний керуючий підписує документи особисто.

Підпис складається з найменування арбітражного керуючого, який підписує документ (повного - якщо документ надрукований не на бланку, скороченого - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів (ініціала імені) і прізвища, наприклад:

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

Підпис

Ініціали (ініціал
імені), прізвище

або

 

 

Арбітражний керуючий

Підпис

Ініціали (ініціал
імені), прізвище

17.2. Для підтвердження цілісності електронного документа арбітражний керуючий накладає на електронний документ кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

(пункт 17.2 глави 17 розділу II у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

17.3. Факсимільне відтворення підпису арбітражного керуючого на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.

18. Відбиток печатки

18.1. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис арбітражного керуючого скріплюється його печаткою.

18.2. Примірний перелік документів, підпис арбітражного керуючого на яких скріплюється печаткою арбітражного керуючого, наведено в додатку 4 до цих Правил.

18.3. Відбиток печатки арбітражного керуючого ставиться також на копіях документів, що ним надаються.

Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування арбітражного керуючого, який підписав документ, але не його підпис, або на окремо виділеному для цього місці з відміткою "М. П.", "Печатка".

18.4. Облік печаток і штампів арбітражного керуючого здійснюється ним у журналі обліку печаток і штампів за формою згідно з додатком 5 до цих Правил.

19. Відмітка про засвідчення копій документів

19.1. Копії або витяги з документів, які надаються та зберігаються арбітражним керуючим, повинні бути засвідчені підписом арбітражного керуючого та скріплені його печаткою з обов'язковим зазначенням дати засвідчення.

19.2. Арбітражний керуючий може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються ним, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту.

У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, під час формування особових справ осіб, які перебувають з арбітражним керуючим у трудових відносинах, арбітражний керуючий може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо), а також під час формування справи боржника.

19.3. Відмітка "Копія" проставляється на лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа.

19.4. Напис про засвідчення документа складається із слів "Згідно з оригіналом", "Арбітражний керуючий", особистого підпису арбітражного керуючого, його ініціалів (ініціала імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа "Підпис", наприклад:

Згідно з оригіналом

 

 

Арбітражний керуючий

Підпис

Ініціали (ініціал
імені), прізвище

Дата

 

 

19.5. Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою арбітражного керуючого.

20. Відмітка про наявність копії документа в електронній формі

Відмітка про наявність копії документа в електронній формі містить повне ім'я файла і його місце зберігання, код оператора та інші пошукові дані. Відмітка ставиться на лицьовому боці у центрі нижнього поля першого аркуша документа, наприклад: c:/viddil/proekt/2011/instr_1.doc.

21. Відмітка про надходження документа

Відмітка про надходження документа до арбітражного керуючого проставляється від руки або за допомогою штампа на лицьовому полі у правому куті нижнього поля першого аркуша оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є реєстраційний індекс, дата (у разі потреби - година і хвилини) надходження документа.

22. Складення наказів

22.1. Арбітражний керуючий видає накази з адміністративно-господарських та кадрових питань.

22.2. Проекти наказів з кадрових питань (про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки тощо) готуються на підставі заяв працівників, трудових договорів та інших документів.

22.3. Наказ оформляється на бланку наказу. Зміст наказу коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника "Про" і складається за допомогою віддієслівного іменника ("Про прийняття на роботу") або іменника ("Про підсумки...").

22.4. Текст наказу з адміністративно-господарських питань складається з двох частин - констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Зазначена частина може починатися зі слів "З метою" тощо. Якщо наказ видається на підставі нормативно-правового акта або іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині зазначаються назва виду цього документа, його автор, дата, номер та заголовок. Крапка в кінці констатуючої частини не ставиться.

Абзац третій пункту 22.4 глави 22 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 06.07.2018 р. N 2305/5,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим)

Розпорядча частина наказу починається зі слова "НАКАЗУЮ", яке друкується з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок, після чого ставиться двокрапка.

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами.

22.5. У тексті наказів з кадрових питань констатуюча частина не зазначається.

Розпорядча частина наказу починається, як правило, з дієслова у формі інфінітива: "ПРИЗНАЧИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ" тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія наказу, і малими - ім'я, по батькові працівника та текст наказу. У зведених наказах прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом.

22.6. У наказі про призначення або звільнення працівника зазначаються повна дата (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), розміри його заробітної плати.

22.7. У наказі з кадрових питань зазначається підстава для його видання (заява працівника, контракт, трудовий договір).

22.8. Під час ознайомлення з наказом з кадрових питань згаданими у ньому особами та з наказом з адміністративно-господарських питань, що містить положення, з якими повинні ознайомитись особи, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим, на першому примірнику наказу проставляються їх підписи із зазначенням дати ознайомлення.

22.9. Накази нумеруються у порядку їх видання у межах календарного року; накази з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань мають окрему порядкову нумерацію.

22.10. Копії наказів засвідчуються арбітражним керуючим.

23. Складення протоколів

Обговорення питань на зборах, нарадах фіксується в протоколах, які оформлюються на підставі записів, зроблених під час засідань. Текст протоколу складається з вступної та основної частин.

У вступній частині протоколу зазначаються прізвище та ініціали (ініціал імені) голови або головуючого, секретаря, запрошених та присутніх осіб. Наприкінці вступної частини зазначається порядок денний - перелік розглянутих на засіданні питань, що розміщуються у порядку їх значущості, із зазначенням доповідача з кожного питання.

Основна частина протоколу складається за схемою: СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).

Протоколи підписуються головуючим на зборах (нарадах) і секретарем.

24. Складення службових листів

24.1. Службові листи складаються з метою обміну інформацією між арбітражним керуючим та державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами як:

відповіді про виконання арбітражним керуючим завдань, визначених у нормативно-правових актах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

відповіді на запити державних органів, підприємств, установ, організацій;

відповіді на звернення громадян;

ініціативні листи;

супровідні листи.

24.2. Службовий лист оформляється на бланку для листів формату А4 (210 х 297 мм). Якщо текст листа не перевищує семи рядків, використовують бланк формату А5 (210 х 148 мм).

24.3. Лист має такі реквізити: дату, реєстраційний індекс, посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дається відповідь, адресата, заголовок до тексту, текст, відмітку про наявність додатків (у разі потреби), підпис.

24.4. Датою листа є дата його підписання, яка повинна збігатися із датою реєстрації вихідної кореспонденції.

24.5. Лист, оформлений на бланку формату А4 (210 х 297 мм), повинен мати заголовок до тексту, що відповідає на питання "про що?".

24.6. Основним реквізитом службового листа є текст, що, як правило, складається з двох частин. У першій частині зазначається причина, підстава або обґрунтування підготовки листа чи наводяться посилання на документи, що були підставою для його складення. Друга частина включає висновки, пропозиції, прохання, рішення тощо, які розміщуються з абзацу.

Текст листа викладається від першої особи однини - "прошу...", "пропоную". Як правило, у листі порушується одне питання.

24.7. Службові листи підписуються відповідно до глави 17 цього розділу. Печаткою засвідчуються лише гарантійні листи.

III. Організація документообігу та виконання документів

1. Приймання документів, що надходять до арбітражного керуючого

1.1. Арбітражний керуючий отримує поштою або кур'єрською службою, фельд'єгерською службою письмову кореспонденцію, дрібні пакети, бандеролі тощо.

1.2. Арбітражний керуючий повинен:

мати електрозв'язок для отримання факсограм, телефонограм, телеграм, електронних документів, доступ до мережі Інтернет;

забезпечити отримання доставленої йому в установленому законодавством порядку кореспонденції із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та за наданою ним у встановленому законодавством порядку до головного територіального управління юстиції поштовою адресою місцезнаходження офісу, номером телефону, факсу та адресою електронної пошти.

(абзац третій пункту 1.2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

1.3. Вхідні документи, що надійшли на поштову адресу арбітражного керуючого, приймаються ним особисто або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого.

1.4. Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за конвертом можна встановити поштову адресу відправника, час відправлення та одержання документа або коли у конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів документів номерам, зазначеним на конверті, а також адресні ярлики рекомендованих конвертів і пакетів.

1.5. У разі виявлення відсутності додатків, зазначених у документі, або окремих аркушів, а також помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитка печатки, грифа затвердження тощо), документ не реєструється і відправникові надсилається письмовий запит або йому повідомляється про це телефоном. При цьому на документі робиться відповідна відмітка із зазначенням дати запиту (розмови телефоном).

У разі відсутності або нецілісності вкладень, пошкодження конверта, упакування, що призвело до неможливості прочитання тексту документа, складається акт про відсутність вкладень у конверті та пошкодження кореспонденції (конверта) за формою згідно з додатком 6 до цих Правил у двох примірниках, один примірник якого з пошкодженою кореспонденцією надсилається відправникові, а другий залишається у арбітражного керуючого.

1.6. Надіслані не за адресою документи повертаються відправникові без їх розгляду або пересилаються за належністю.

1.7. На вхідних документах проставляється відмітка про надходження документа відповідно до глави 21 розділу II цих Правил.

2. Реєстрація документів

2.1. Реєстрація документів (кореспонденції) є фіксацією факту створення, відправлення або одержання документа (кореспонденції) шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу з подальшим записом необхідних відомостей про документ у відповідних журналах.

2.2. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні, найважливіші внутрішні документи (накази, протоколи, договори (угоди), заяви працівників).

Не підлягають реєстрації документи згідно з примірним переліком документів, що не підлягають реєстрації, наведеним у додатку 7 до цих Правил.

Реєструються документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення.

2.3. Документи реєструються лише один раз: вхідні - у день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час, створювані - у день підписання.

2.4. Документи реєструються за групами залежно від назви, виду, автора і змісту документів. Наприклад, окремо реєструються:

накази з адміністративно-господарських питань;

накази з кадрових питань тривалого (понад 10 років) зберігання;

накази з кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання;

договори (угоди), однією зі сторін яких є арбітражний керуючий, що пов'язані з його діяльністю;

бухгалтерські документи;

службові листи;

звернення громадян;

факсограми.

2.5. Під час реєстрації документа надається умовне позначення - реєстраційний індекс, який оформлюється відповідно до глави 8 розділу II цих Правил.

2.6. Реєстрація документів здійснюється в журналах за формами згідно з додатками 8 - 15 до цих Правил.

3. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів

3.1. Вихідні документи надсилаються адресатам з використанням засобів поштового зв'язку, електрозв'язку, а також доставляються кур'єрською, фельд'єгерською службами.

3.2. Опрацювання документів для відправлення поштовим зв'язком здійснюється відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку.

3.3. З використанням засобів електрозв'язку здійснюється передача телеграм, факсограм, телефонограм, електронних документів.

(пункт 3.3 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

3.4. У разі надсилання факсограм і документів у сканованій формі необхідно надіслати також оригінал документа в паперовій формі.

(пункт 3.4 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

4. Контроль за виконанням документів

4.1. Арбітражний керуючий особисто контролює виконання документів, що надійшли від Міністерства юстиції, головного територіального управління юстиції, інших державних органів, та зобов'язаний своєчасно їх виконувати.

Арбітражним керуючим можуть бути поставлені на контроль також інші документи.

4.2. Документи, які перебувають на особистому контролі в арбітражного керуючого, до їх повного виконання вміщуються в окрему папку з написом "Контрольна папка".

4.3. При розгляді документів, звернень тощо арбітражний керуючий зобов'язаний дотримуватись установлених законодавством строків виконання таких документів.

4.4. На виконаних документах проставляється відмітка про виконання, яка включає в себе слова "До справи" і номер справи, у яку повинен бути підшитий виконаний документ, а також посилання на дату і реєстраційний індекс документа, який засвідчує його виконання. Документ вважається виконаним тоді, коли вирішені всі питання, поставлені в ньому, і, якщо це потрібно, дано відповідь кореспонденту. Якщо документ не потребує письмової відповіді, зазначаються короткі відомості про виконання. Підпис і дату відмітки проставляє арбітражний керуючий або особа, яка відповідальна за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого. Зазначений реквізит проставляється від руки у лівому куті нижнього поля на лицьовому боці першого аркуша або на звороті першого аркуша документа, наприклад:

До справи N 01-11

До справи N 01-20

Лист-відповідь від 20.05.2013 N 04-10/05/342

Питання вирішено позитивно під час телефонної розмови 01.05.2013

Найменування арбітражного керуючого або прізвище, ім'я, по батькові особи, яка відповідальна за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого

Підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище

21.05.2013

Найменування арбітражного керуючого або прізвище, ім'я, по батькові особи, яка відповідальна за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого

Підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище

02.05.2013

IV. Систематизація та зберігання документів у діловодстві

1. Складення номенклатури справ

1.1. Арбітражний керуючий протягом місяця з дня внесення щодо нього інформації до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України складає номенклатуру справ за формою згідно з додатком 16 до цих Правил та на підставі Примірної номенклатури справ арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - Примірна номенклатура) згідно з додатком 17 до цих Правил.

1.2. Номенклатура справ, що складається арбітражним керуючим вперше, схвалюється експертною комісією (далі - ЕК) головного територіального управління юстиції та погоджується з експертно-перевірною комісією (далі - ЕПК) відповідного державного архіву. Надалі номенклатура справ схвалюється ЕК головного територіального управління юстиції лише у разі суттєвих змін у складі справ.

Номенклатура справ складається у трьох примірниках: перший (недоторканний) примірник зберігається у відповідній справі арбітражного керуючого, другий примірник є робочим і використовується в практичній роботі безпосередньо арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, а третій примірник залишається в головному територіальному управлінні юстиції.

1.3. Номенклатура справ щороку до 25 грудня переглядається, уточнюється, передруковується, складається у двох примірниках, затверджується арбітражним керуючим та запроваджується в дію з 1 січня наступного календарного року.

1.4. З Примірної номенклатури до номенклатури справ арбітражного керуючого переносяться лише ті заголовки справ, документи яких фактично створюються під час діяльності арбітражного керуючого. При цьому заголовки справ конкретизуються і уточнюються (вказують авторів, види документів тощо). До номенклатури справ дозволяється включати також заголовки справ, що не передбачені Примірною номенклатурою.

Залежно від кількості документів у справі та строків їх зберігання в номенклатурі справ дозволяється об'єднувати чи дрібнити справи, зазначені в Примірній номенклатурі. Подрібнення справ може здійснюватися і за кореспондентами.

До номенклатури справ вносяться також назви справ, що ведуться лише в електронній формі.

1.5. Строки зберігання справ, передбачені Примірною номенклатурою, переносяться до номенклатури справ арбітражного керуючого. Скорочувати строки зберігання не дозволяється.

Для документів, не передбачених Примірною номенклатурою справ, строки зберігання встановлюються на підставі Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884 (далі - Перелік типових документів).

(абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2018 р. N 2305/5)

1.6. При оформленні номенклатури справ арбітражного керуючого необхідно дотримуватися таких вимог.

Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс, що наводиться у першій графі. Індекс справ складається з індексу напряму діяльності і порядкового номера справи.

Наприклад: 02-08, де 02 - найменування напряму діяльності, 08 - номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу.

У другій графі наводиться заголовок справи, який повинен чітко у стислій формі відображати склад і зміст документів справи. Заголовок справи складається з елементів, що розміщуються у такій послідовності: назва виду справи (листування, журнал тощо) чи виду документів у справі (накази, протоколи, акти тощо); кореспондент або адресат; короткий зміст документів справи (питання, з якого формується справа); назва регіону (території), з якою пов'язаний зміст документа; дата (період), до якої (якого) належать документи справи; вказівки на наявність копій документів у справі (у разі потреби).

У заголовках справ, що містять документи з одного питання, не пов'язані послідовністю ведення діловодства, вживається узагальнений термін "документи", а основні види документів, згруповані у справі, зазначаються в дужках.

Не дозволяється вживання в заголовках справ неконкретних формулювань ("різні матеріали", "загальне листування", "вхідна кореспонденція", "вихідна кореспонденція" тощо), а також вставних слів і складних синтаксичних зворотів.

Якщо справа складається з кількох томів або частин, формулюється загальний заголовок справи, а потім у разі потреби заголовок кожної справи.

Під час розміщення заголовків справ у номенклатурі враховується важливість документів, включених до справи, їх взаємозв'язок. На початку розміщуються заголовки справ щодо документів, які надійшли від державних органів, громадян, далі - щодо організаційно-розпорядчої документації, планово-звітної документації, листування, обліково-довідкових видів документів. У кожній з цих груп документи також розміщуються з урахуванням важливості та строків зберігання.

Третя графа (кількість справ) заповнюється після закінчення календарного року, коли відомо, яка кількість справ утворилася у минулому календарному році.

У четвертій графі вказуються строки зберігання і посилання на статті Примірної номенклатури або Переліку типових документів з урахуванням приміток ("після закінчення журналу та повернення документів", "після заміни новими" тощо.)

Строк зберігання "Доки не мине потреба" означає, що документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається арбітражним керуючим, але не може бути менше одного року. Строк зберігання "До припинення діяльності" означає, що документи безстроково зберігаються в арбітражного керуючого, а в разі припинення його діяльності документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до відповідної архівної установи згідно з пунктом 5.1 глави 5 розділу V цих Правил.

У п'ятій графі можна робити примітки про перехідні справи; про справи, що ведуться в електронній формі; про осіб, відповідальних за формування справ, тощо.

Справи з питань, вирішення яких триває більше року (перехідні справи), вносяться до номенклатури справ кожного року протягом усього терміну їх вирішення під одним індексом.

1.7. У кінці календарного року номенклатура обов'язково закривається підсумковим записом, у якому зазначаються кількість і категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис скріплюється підписом арбітражного керуючого.

2. Формування справ

2.1. Формування справ передбачає групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ арбітражного керуючого.

Формування номенклатурних справ арбітражного керуючого здійснює особисто арбітражний керуючий або особа, відповідальна за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого.

2.2. Під час формування справ слід дотримуватися таких загальних правил: вміщувати у справи тільки виконані документи відповідно до заголовків справ у номенклатурі; групувати у справи документи, виконані протягом одного календарного року, за винятком перехідних справ (ведуться протягом кількох років), особових справ; вміщувати у справи лише оригінали або у разі їх відсутності засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів; не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, розмножених копій та документів, що підлягають поверненню; окремо групувати у справи документи тимчасового зберігання; за обсягом справа тривалого (понад 10 років) зберігання не повинна перевищувати 250 аркушів (30 - 40 мм завтовшки).

2.3. Документи групуються у справи в хронологічному та/або логічному порядку.

2.4. Накази з адміністративно-господарських питань і з кадрових питань групуються у різні справи.

Накази з кадрових питань групуються відповідно до їх видів та строків зберігання у дві справи:

накази з кадрових питань тривалого зберігання (до справи включаються накази зі строком зберігання 75 років, зокрема: про прийняття на роботу; переміщення за посадою; переведення на іншу роботу; сумісництво; звільнення; підвищення кваліфікації); зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання); оплату праці та нарахування доплат, матеріальної допомоги; надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпусток без збереження заробітної плати тощо);

накази з кадрових питань тимчасового зберігання (до справи включаються накази зі строком зберігання 5 років, зокрема: про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням тощо).

2.5. Протоколи систематизуються за датами та номерами протоколів, а в межах групи документів, що стосуються одного протоколу, - за порядком денним засідання.

2.6. Листування групується за змістом та кореспондентською ознакою і систематизується в хронологічному порядку: документ-відповідь розміщується після документа-запиту.

2.7. Документи в особових справах групуються у хронологічному порядку в міру їх надходження у такій послідовності: внутрішній опис документів, включених до справи; заява про прийняття на роботу (трудовий договір (контракт)); особовий листок обліку кадрів; автобіографія, документи про освіту (копії), копія наказу про призначення, переведення, звільнення; доповнення до особового листка з обліку кадрів; довідки та інші документи.

2.8. Звіти (статистична, оперативна та інша звітність) формуються у справи того року, до якого вони належать за своїм змістом, незалежно від часу їх складання.

2.9. Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим, систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку, а відомості на виплату коштів (відомості нарахування заробітної плати) повинні бути сформовані щомісяця за рік.

2.10. Усі документи з грифом "Для службового користування" формуються в одну справу.

Після закінчення календарного року справа "Документи з грифом "Для службового користування" переглядається поаркушно. Документи тривалого (понад 10 років) зберігання, що містяться у цій справі, формуються в окрему справу, якій надається самостійний заголовок і яка додатково включається до номенклатури справ.

Якщо у справі "Документи з грифом "Для службового користування" містяться тільки документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися. Строк зберігання такої справи встановлюється відповідно до найбільшого строку зберігання документів, що містяться в цій справі. Позначка "ЕК" у графі номенклатури справ "Строк зберігання" закреслюється і зазначається уточнений строк зберігання.

2.11. Арбітражний керуючий, який виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, зобов'язаний вести справу щодо кожного боржника (банкрута), до якої долучаються документи та витяги з них або їх копії, що пов'язані з виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків, зокрема:

ухвали, постанови господарського суду у справі про банкрутство, інші судові ухвали, рішення, які стосуються справи;

протоколи зборів кредиторів;

реєстр вимог кредиторів, письмові заяви кредиторів з вимогами до боржника та результати їх розгляду (рішення про визнання чи відхилення вимог);

протоколи комітету кредиторів;

листування арбітражного керуючого щодо забезпечення ним виконання покладених обов'язків;

звіти арбітражного керуючого та додатки до них, надані комітету кредиторів та господарському суду, у тому числі копії актів приймання-передавання документів (справ) підприємства-банкрута до відповідної архівної установи;

документи, які підтверджують витрати арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень;

плани санації, зміни та додатки до них;

мирові угоди та додатки до них;

документи, що підтверджують виконання плану санації;

копії заяв, позовних заяв та клопотань, що подаються арбітражним керуючим до суду, щодо забезпечення ним виконання покладених обов'язків;

акти інвентаризації і аналіз фінансово-господарського стану боржника;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) боржника (банкрута);

копії договорів, що пов'язані з ліквідацією боржника (банкрута);

протоколи проведення аукціонів;

документи щодо формування ліквідаційної маси;

перелік майна боржника (банкрута), що є предметом забезпечення;

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів;

ліквідаційний баланс;

інші документи, що пов'язані з виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків.

3. Зберігання документів у поточному діловодстві

3.1. Документи з часу створення (надходження) і до передачі до архіву арбітражного керуючого зберігаються за місцем їх формування.

3.2. У робочих кімнатах справи повинні зберігатися у вертикальному положенні в шафах, що закриваються. Для підвищення оперативності розшуку документів справи розміщуються відповідно до номенклатури справ. На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси за номенклатурою.

Якщо в офісі працюють двоє чи більше арбітражних керуючих, їх документи поточного діловодства та архіви повинні зберігатися в окремих шафах або окремих кімнатах для зберігання архівних документів.

Документи, передані до архіву арбітражного керуючого, повинні зберігатися окремо від документів поточного діловодства.

3.3. Вилучення документів з поточного діловодства та архіву арбітражного керуючого допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом, про що складається у двох примірниках акт про вилучення документів (справ) за формою згідно з додатком 18 до цих Правил: перший примірник зберігається у відповідній справі арбітражного керуючого, а другий примірник передається відповідному державному органу, що вилучив документи. Зі справ або документів, що вилучаються, знімаються копії, які засвідчуються в установленому цими Правилами порядку.

3.4. У разі вилучення документів відповідно до пункту 3.3 цієї глави та видавання справ і документів поточного діловодства арбітражного керуючого для ознайомлення та роботи обов'язково проставляються відмітки у журналі реєстрації видачі справ та документів поточного діловодства арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за формою згідно з додатком 19 до цих Правил.

V. Порядок підготовки справ для архівного зберігання та архівне зберігання

1. Експертиза цінності документів

1.1. Експертиза цінності документів здійснюється арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, щороку та у разі припинення діяльності арбітражного керуючого на підставі Переліку типових документів та номенклатури справ шляхом поаркушного перегляду кожної справи.

1.2. Під час проведення експертизи цінності документів здійснюється відбір документів тривалого (понад 10 років) зберігання для подальшого їх зберігання в архіві арбітражного керуючого, вилучення для знищення документів і справ за минулі роки, строки зберігання яких закінчилися.

1.3. За результатами експертизи цінності документів складаються описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань та акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

1.4. Вилучення документів для знищення без проведення попередньої експертизи їх цінності забороняється.

1.5. Підготовка й оформлення документів та групування їх у справи для архівного зберігання арбітражного керуючого включають перевірку правильності формування документів у справи, наявність їх відповідно до затвердженої номенклатури справ та відповідність вимогам законодавства документів, долучених до справи, а у передбачених законодавством випадках - копій з документів, які необхідні для здійснення діяльності арбітражного керуючого, наявність печаток, підписів, номерів тощо, а також оформлення справ та відповідність їх номенклатурі справ.

У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ арбітражний керуючий зобов'язаний їх усунути.

1.6. Документи слід відбирати на архівне зберігання у вигляді оригіналів. У разі відсутності оригіналів залишають засвідчені в установленому законодавством порядку копії відповідних документів.

1.7. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2013 році, починається з 01 січня 2014 року.

2. Оформлення справ для архівного зберігання

2.1. Оформлення справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань передбачає нумерацію аркушів у справі, складення внутрішнього опису документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість аркушів і про особливості фізичного стану та формування справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

2.2. З метою дотримання порядку розміщення документів у справі всі її аркуші, крім аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису, повинні бути пронумеровані. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо.

Номери на аркушах проставляються в правому верхньому куті нумератором або простим олівцем таким чином, щоб не зачепити текст. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється.

Аркуші кожного тому справи нумеруються окремо, починаючи з N 1.

Підшиті в справи конверти з укладеннями нумеруються валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується конверт, а потім кожне вкладення в конверті.

2.3. Внутрішній опис складається до справ тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань та справ боржників на окремому аркуші за формою згідно з додатком 20 до цих Правил.

До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому наводяться цифрами і словами кількість документів, що включені до опису, кількість аркушів справи, а також кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується арбітражним керуючим.

Внутрішній опис підшивається на початку справи, а засвідчувальний напис справи підшивається в кінці справи.

2.4. У засвідчувальному написі за формою згідно з додатком 21 до цих Правил зазначаються цифрами і словами кількість аркушів та окремо літерні аркуші, пропущені номери аркушів та кількість аркушів внутрішнього опису у справі. У графі "Особливості фізичного стану та формування справи" засвідчувального напису вказуються всі дефекти, які неможливо усунути (пошкоджені аркуші, зруйновані, залиті чорнилом), наприклад:

"Нижній кут 20 аркуша частково відірвано, верхній кут 85 аркуша залито чорнилом. Крім того, внутрішній опис на 2 аркушах".

2.5. Підшивання документів у справи здійснюється міцними, туго натягнутими нитками. При підшиванні документа в справу робляться 4 проколи, відстань від верхнього і нижнього країв документа не повинна бути більше 2 см.

Підшивання здійснюється так, щоб збереглася повна можливість читання тексту, який не повинен підходити до лінії підшиття ближче ніж на 2 см, а аркуші не повинні виступати за край обкладинки. Якщо текст документа розміщений близько до краю аркуша, до такого аркуша при підшиванні в справу підклеюється смужка паперу, за яку документ підшивається до справи. У такому самому порядку підшиваються документи великого формату, які зберігаються в складеному вигляді.

2.6. Металеві скріплення (скріпки, шпильки тощо) зі справи видаляються.

2.7. Обкладинки справ оформляються за формою згідно з додатком 22 до цих Правил.

Обкладинки справ з документами, які підлягають тривалому (понад 10 років) зберіганню та з кадрових питань, повинні бути виготовлені з твердого картону.

Написи на обкладинках справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань робляться чітко чорним світлостійким чорнилом або пастою. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи.

Заголовок на обкладинку справи переноситься з номенклатури справ після його уточнення.

2.8. На обкладинках справ, журналів обов'язково зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого, найменування справи, строк її зберігання;

якщо справа складається з декількох томів (частин), зазначається порядковий номер чергового тому (частини);

число, місяць, рік початку і закінчення справи зазначаються арабськими цифрами, місяць - словами. Дати початку і закінчення справи повинні відповідати крайнім датам документів, які до неї підшиті, у справі, що має документи за більш ранні роки, ніж рік утворення справи, під датою робиться напис: "є документи за ... роки";

номер справи за описом, номер опису та номер архівного фонду за погодженням з відповідним державним архівом.

2.9. Після закінчення діловодного року до написів на обкладинках справ тривалого (понад 10 років) зберігання вносяться необхідні уточнення, перевіряється відповідність заголовків справ на обкладинці змісту підшитих документів, вносяться у разі потреби до заголовка справи додаткові відомості.

3. Складення описів справ

3.1. Опис справ складається арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, згідно з додатками 23, 24 до цих Правил.

3.2. Описи справ укладаються окремо на справи тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань.

Справи кожного року становлять річний розділ опису.

На справи тимчасового (до 10 років) зберігання описи не складаються. У разі припинення діяльності арбітражного керуючого такі описи складаються обов'язково.

3.3. Під час складання описів справ слід дотримуватися таких вимог: кожна справа вноситься до опису під самостійним порядковим номером (якщо справа має кілька томів, кожний том вноситься до опису під окремим номером); графи опису оформлюються відповідно до відомостей, зазначених на обкладинці справи; у разі внесення до опису кількох справ підряд з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок першої справи, а всі інші однорідні справи позначаються словами "те саме", при цьому інші відомості про справи вносяться до опису повністю (на кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється повністю); графа опису "Примітка" використовується для відміток про особливості фізичного стану справ, про передачу справ, про наявність копій документів у справі.

3.4. Описи справ ведуться протягом усієї діяльності арбітражного керуючого з використанням єдиної наскрізної нумерації, доки кількість номерів справ не дійде 999. Після цього опис вважається закінченим, а справи, що створюються в наступні роки, включаються до іншого опису.

3.5. У кінці опису робиться підсумковий запис із зазначенням кількості (цифрами і словами) справ, що обліковуються за описом, перший і останній номери справ за описом, а також обумовлюються особливості нумерації справ в описі (літерні та пропущені номери справ). У річний розділ опису справ вносяться також справи, не завершені протягом календарного року. У таких випадках у кінці річних розділів опису кожного наступного року, протягом якого справи продовжувались у діловодстві, зазначається: "Документи за цей рік див. також у розділі за ____ рік, N ___".

3.6. Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання складаються у трьох примірниках, підписуються арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, схвалюються ЕК головного територіального управління юстиції, після чого затверджуються арбітражним керуючим. Перший (недоторканний) примірник опису справ зберігається у відповідній справі арбітражного керуючого, другий примірник опису справ є робочим і використовується в практичній роботі безпосередньо арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, а третій примірник опису справ залишається в головному територіальному управлінні юстиції, ЕК якого його схвалено.

3.7. Описи справ з кадрових питань складаються у трьох примірниках, підписуються арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, схвалюються ЕК головного територіального управління юстиції, погоджуються з ЕПК відповідного державного архіву, після чого затверджуються арбітражним керуючим. Перший (недоторканний) примірник опису справ зберігається у відповідній справі арбітражного керуючого, другий примірник опису справ є робочим і використовується в практичній роботі безпосередньо арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, а третій примірник опису справ залишається в головному територіальному управлінні юстиції, ЕК якого його схвалено.

3.8. Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань підлягають обов'язковому схваленню ЕК головного територіального управління юстиції, а описи справ з кадрових питань - також погодженню ЕПК державного архіву через два роки після закінчення справ у діловодстві. Для схвалення та погодження надаються усі примірники опису справ.

3.9. Обов'язковим елементом оформлення закінченого опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань є титульний аркуш за формою згідно з додатком 25 до цих Правил.

3.10. Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, за формою згідно з додатком 26 до цих Правил (далі - акт) та які не підлягають зберіганню, здійснюється після підготовки арбітражним керуючим описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань за цей самий період.

3.11. Справи (документи) включаються до акта, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року, у якому складений акт.

Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у 2013 році, можуть включатися в акт, що буде складений не раніше 01 січня 2017 року, з п'ятирічним строком зберігання - не раніше 01 січня 2019 року, з урахуванням приміток, зазначених у номенклатурі справ.

3.12. Акт складається у трьох примірниках на всі справи в цілому. Назви однорідних справ, відібраних до знищення, уносяться до акта під загальним заголовком із зазначенням кількості справ, включених до кожної групи.

Заголовки справ боржника, строк зберігання яких закінчився, зазначаються в акті самостійними заголовками на кожного боржника (банкрута) окремо.

Акти мають валову нумерацію, починаючи з N 1.

3.13. Описи справ та акт розглядаються ЕК головного територіального управління юстиції одночасно. Схвалений ЕК головного територіального управління юстиції акт разом з описом справ з кадрових питань подається на погодження ЕПК державного архіву.

3.14. Справи (документи), відібрані для знищення, після погодження та затвердження акта передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі документів, їх вага та номер накладної вказуються в акті. Ці акти вміщуються до справи архівного фонду та зберігаються в арбітражного керуючого.

4. Передавання справ до архіву арбітражного керуючого

4.1. Справи тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань, а також облікові документи не пізніше ніж через два роки після закінчення їх ведення у діловодстві в упорядкованому стані передаються до архіву арбітражного керуючого для подальшого зберігання та користування.

4.2. Архів арбітражного керуючого може зберігатися у шафі(ах) або у відповідно обладнаній для цього кімнаті.

Забороняється розміщувати шафи для зберігання архіву у місцях, де відвідувачі можуть безперешкодно до них підійти. У разі зберігання документів поточного діловодства та архіву в окремій кімнаті її зовнішні двері ізолюються металом, зачиняються, а у неробочий час - опечатуються.

4.3. За рішенням арбітражного керуючого до його архіву можуть передаватися справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання. У цьому випадку такі справи повинні зберігатися окремо від справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань.

4.4. Справи тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань передаються до архіву арбітражного керуючого за описами.

Під час передачі справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань до архіву арбітражного керуючого обов'язково необхідно проводити перевірку наявності та фізичного стану кожної справи відповідно до опису справ.

У кінці кожного примірника опису справ зазначається цифрами і словами кількість переданих до архіву арбітражного керуючого справ, що засвідчується підписом арбітражного керуючого або особою, відповідальною за організацію його діловодства та архіву, з проставленням дати передачі справ до архіву арбітражного керуючого.

4.5. У разі вилучення документів відповідно до пункту 3.3 глави 3 розділу IV цих Правил та видавання справ і документів з архіву арбітражного керуючого для ознайомлення та роботи обов'язково проставляються відмітки у журналі реєстрації видачі справ та документів з архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за формою згідно з додатком 27 до цих Правил.

5. Передавання справ документів поточного діловодства та архівних справ арбітражного керуючого у разі припинення його діяльності до архівної установи

5.1. У разі припинення діяльності арбітражного керуючого справи, що сформувались під час його діяльності, передаються за описами для подальшого зберігання та користування:

з кадрових питань - до архівної установи органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням офісу арбітражного керуючого, яка здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, а у разі відсутності такої установи на відповідній території - до державної архівної установи, архівного відділу міської ради;

тривалого (понад 10 років) зберігання, а також документи, строки зберігання яких не закінчилися, та документи, не закінчені у поточному діловодстві, - до архіву головного територіального управління юстиції.

5.2. Особа, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, зобов'язана забезпечити впорядкування та збереженість документів, у тому числі документів з кадрових питань, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати особам, які перебували у трудових відносинах з арбітражним керуючим.

5.3. Особа, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, зобов'язана протягом одного місяця з дня одержання копії наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) передати до відповідної архівної установи, зазначеної у пункті 5.1 цієї глави, усі справи документів поточного діловодства та архів арбітражного керуючого. У разі якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений за погодженням з головним територіальним управлінням юстиції, однак не більше ніж на місяць.

5.4. У разі неможливості або відмови особи, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, особисто здійснити передачу справ документів поточного діловодства та архіву арбітражного керуючого у встановлені строки цей обов'язок покладається на головне територіальне управління юстиції. У цьому випадку передачу на зберігання до архівної установи справ документів поточного діловодства та архіву арбітражного керуючого з одночасним складанням описів справ та акта про вилучення справ арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за формою згідно з додатком 28 до цих Правил здійснює головне територіальне управління юстиції.

5.5. При підготовці документів для передачі на зберігання до відповідної архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції перевіряються правильність формування документів у справи, оформлення справ та відповідність їх опису справ або номенклатурі справ.

5.6. У разі виявлення недоліків у формуванні документів у справи арбітражний керуючий зобов'язаний їх усунути.

5.7. У разі виявлення нестачі документів поточного діловодства або архіву арбітражний керуючий повинен вжити необхідних заходів для їх розшуку, зокрема здійснити повторну перевірку всіх наявних документів та записів у відповідних журналах реєстрації, описах справ; повідомити органи Національної поліції, якщо є підстави вважати, що причиною нестачі документів є протиправні дії тощо; за можливості забезпечити відтворення втрачених документів.

(абзац перший пункту 5.7 глави 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2018 р. N 2305/5)

Якщо заходи щодо розшуку чи відтворення втрачених документів позитивних наслідків не дали, складається акт про нестачу документів поточного діловодства або/та архівних справ (документів) за формою згідно з додатком 29 до цих Правил, про що необхідно повідомити головне територіальне управління юстиції.

5.8. При підготовці документів для передавання їх на зберігання до відповідної архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції особа, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, спільно з членами ЕК головного територіального управління юстиції проводить перевірку наявності справ (документів) згідно з номенклатурою справ.

5.9. Особа, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, зобов'язана передати справи на зберігання до архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції згідно із затвердженими описами справ. При цьому в кожному примірнику опису справ робляться позначки про прийняття тієї або іншої справи. Наприкінці кожного примірника опису справ робляться цифрами та словами позначки про фактичну кількість справ, що передані до відповідної архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції, проставляються номери відсутніх справ, дати приймання-передавання справ і підписи осіб, що здавали та приймали справи.

5.10. Справи, що передаються до відповідної архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції, повинні бути зв'язані належним чином.

5.11. Підготовлені до передачі документи доставляються до архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції вантажним чи легковим автотранспортом з критим кузовом у супроводі особи, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, а у випадку, передбаченому пунктом 5.4 цієї глави, - відповідальної особи головного територіального управління юстиції.

5.12. При передаванні особою, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, документів поточного діловодства та архіву арбітражного керуючого на зберігання до відповідної архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції складається у трьох примірниках акт приймання-передавання за формою згідно з додатком 30 до цих Правил, один з яких разом з документами передається до відповідної архівної установи або архіву головного територіального управління юстиції, другий залишається у особи, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, а третій передається до головного територіального управління юстиції і долучається до справи арбітражного керуючого.

VI. Порядок організації роботи з документами в офісі

6.1. Арбітражний керуючий зобов'язаний мати для здійснення своєї діяльності офіс.

Арбітражний керуючий може мати лише один офіс.

6.2. Арбітражний керуючий після отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та внесення Міністерством юстиції України запису до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України щодо нього зобов'язаний повідомити головне територіальне управління юстиції за місцезнаходженням його офісу про отримання ним свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а після призначення господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором повідомити відповідне головне територіальне управління юстиції за місцезнаходженням боржника (банкрута) про своє призначення.

6.3. Інформація, передбачена пунктом 6.2 цього розділу, надається арбітражним керуючим за формою та в порядку, встановленими законодавством.

6.4. Офісом може бути нежитлове приміщення або його частина, яке (яка) належить арбітражному керуючому на праві власності або користування та відповідає вимогам, установленим цими Правилами.

6.5. Офіс повинен бути належно пристосований до роботи арбітражного керуючого та осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах (помічники), з документами, до роботи технічного персоналу, а також до стажування у арбітражного керуючого стажиста.

6.6. Офіс повинен бути придатним для зберігання документів діловодства, архіву, печатки та штампів (за наявності) арбітражного керуючого, прийому громадян, роботи комісії з перевірки діяльності арбітражного керуючого та забезпечення виконання пункту 1.2 глави 1 розділу III цих Правил протягом усього строку здійснення ним діяльності.

6.7. Офіс повинен бути захищений від несанкціонованого проникнення, а саме повинна бути встановлена охоронна сигналізація. У разі укладення договору щодо охорони офісу такий договір укладається між арбітражним керуючим та відповідним суб'єктом господарювання.

6.8. Біля входу в офіс повинна бути інформаційна вивіска, що ідентифікує офіс арбітражного керуючого.

Вивіска має містити напис "контора арбітражних керуючих", якщо в офісі працюють два та більше арбітражних керуючих, або "офіс арбітражного керуючого", якщо арбітражний керуючий працює одноособово.

6.9. Біля входу в офіс також розміщується інформація щодо часу прийому громадян, часу початку та закінчення робочого дня, часу обідньої перерви, вихідних днів.

6.10. Арбітражний керуючий повинен здійснювати прийом громадян в офісі, про що ведеться журнал за формою згідно з додатком 31 до цих Правил, відповідно до встановленого ним графіка, однак не менше однієї години на два тижні.

6.11. Арбітражний керуючий зобов'язаний забезпечити подання необхідних відомостей і документів на першу вимогу Міністерства юстиції України, головного територіального управління юстиції, комісії з перевірки діяльності арбітражного керуючого, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

6.12. Реєстрація відряджень арбітражного керуючого, пов'язаних з його діяльністю, до іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж у якій знаходиться офіс арбітражного керуючого, та реєстрація листків непрацездатності, виданих на ім'я арбітражного керуючого та осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, здійснюється у відповідних журналах за формами згідно з додатками 32 та 33 до цих Правил.

 

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

 

АКТ

___________ N ____________
         (дата)
__________________________
             (місце складання)
про приймання-передавання документів
(справ) при звільненні особи, відповідальної
за організацію діловодства та архіву
арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора)

_____________________________________________________________________________________
(підстава для передачі документів діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора))
______________________________________________________________________________ передав,
(прізвище та ініціали особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора))
а ____________________________________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора))

документи поточного діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

N
з/п

Індекс справи за номенклатурою справ

Заголовок справи

Дата справи

Примітка

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ ________________________________________________________________.

Разом прийнято _________________________________________________________________ справ.
                                                                                                         (цифрами та словами)

Передавання здійснив:

Приймання здійснив: 

____________
           (підпис)

_______________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

Дата

 

 

ВИМОГИ
до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів

1. Для друкування текстів документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8 - 12 друкарських пунктів для друкування виносок, пояснювальних написів до окремих елементів тексту документа або його реквізитів тощо.

Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт (прямий або курсив).

2. Текст документів на папері формату А4 (210 х 297 мм) рекомендовано друкувати через 1 - 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 (148 х 210 мм) - через 1 міжрядковий інтервал.

Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкуються через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів "Адресат", "Гриф затвердження", "Гриф погодження" відокремлюються один від одного через 1,5 міжрядкового інтервалу.

Реквізити документа відокремлюються один від одного через 1,5 - 3 міжрядкових інтервали.

3. Назва виду документа друкується великими літерами.

4. Розшифрування підпису в реквізиті "Підпис" друкується на рівні останнього рядка найменування арбітражного керуючого.

5. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) - 73 мм (28 друкованих знаків).

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

6. Під час оформлення документів слід дотримуватися таких відступів від межі лівого поля документа:

12,5 мм - для абзаців у тексті;

92 мм - для реквізиту "Адресат";

104 мм - для реквізитів "Гриф затвердження" та "Гриф обмеження доступу до документа";

125 мм - для розшифрування підпису в реквізиті "Підпис".

7. Не робиться відступ від межі лівого поля для реквізитів "Дата документа", "Заголовок до тексту документа", "Текст" (без абзаців), "Відмітка про наявність додатків", "Відмітка про виконання документа і надсилання його до справи", найменування арбітражного керуючого у реквізитах "Підпис" та "Гриф погодження", засвідчувального напису "Згідно з оригіналом", а також слів "СЛУХАЛИ", "ВИСТУПИЛИ", "ВИРІШИЛИ", "УХВАЛИЛИ", "НАКАЗУЮ".

8. За наявності кількох грифів затвердження і погодження вони розміщуються на одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф - від межі лівого поля; другий - через 104 мм від межі лівого поля.

9. Якщо в тексті документа міститься посилання на додатки або на документ, що став підставою для його видання, слова "Додаток" і "Підстава" друкуються від межі лівого поля, а текст до них - через 1 міжрядковий інтервал.

10. Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані.

Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова "сторінка" та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

11. Тексти документів тривалого (понад 10 років) зберігання друкуються на одному боці аркуша. Документи із строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боках аркуша.

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що затверджуються з проставленням грифа затвердження

1. Акти (про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; про виконання робіт; про приймання-передавання справ (документів) тощо).

2. Номенклатура справ.

3. Описи справ.

4. Посадові інструкції.

5. Штатний розпис.

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, підписи на яких скріплюються печаткою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Акти (про вилучення для знищення документів; про виконання робіт; про приймання-передавання документів (справ), про нестачу документів тощо).

2. Відгук про проходження стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

3. Довідки (про нараховану зарплату тощо).

4. Копії документів, що складаються та видаються арбітражним керуючим.

5. Договори (про матеріальну відповідальність, підряди, оренду приміщень; про виконання робіт тощо).

6. Документи (довідки, довіреність тощо), що засвідчують права громадян і юридичних осіб.

7. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, банківські, платіжні.

8. Зразки підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції.

9. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).

10. Номенклатура справ.

11. Описи справ.

12. Трудові книжки.

 

ЖУРНАЛ
обліку печаток і штампів*

N
з/п

Дата виготовлення печатки чи штампа

Назва (печатка чи штамп)

Відбиток

Примітка

1

2

3

4

5

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

Адресат

АКТ

____________ N ____________
           (дата)
__________________________
                   (місце складання)
про відсутність вкладень у конверті та
пошкодження кореспонденції (конверта)

Підстава: Правила організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджені наказом Міністерства юстиції України від ____________ N __________.

Складений ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище та ініціали арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________
                                                     (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора))

Присутні: _____________________________________________________________________________
                                                                        (посади, прізвища та ініціали (ініціал імені))
"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                                      (назва адресата, від якого надійшов пакет)
надійшов пакет, у якому при розкритті не виявлено таких вкладень:
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (назви і номери документів, яких не вистачає)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
__________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

 

Примірний перелік
документів, що не підлягають реєстрації

1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

2. Рекламні повідомлення, плакати.

3. Вітальні листи і запрошення.

4. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

5. Форми, бланки статистичної звітності (незаповнені).

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів*

Дата надходження та реєстраційний індекс документа

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

5

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних факсограм*

Дата надходження та реєстраційний індекс документа, що надійшов факсимільним зв'язком

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

5

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень громадян*

Дата надходження та реєстраційний індекс документа

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника

Звідки одержано, дата, індекс, відмітка про взяття на контроль

Порушені питання

 

Термін виконання

Наслідки розгляду, дата направлення відповіді

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів*

Дата та реєстраційний індекс документа

Кореспондент

Короткий зміст

Примітка

1

2

3

4

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

Дата видання наказу

Реєстраційний індекс наказу

Короткий зміст

Виконавець

Примітка

1

2

3

4

5

 

ЖУРНАЛ
реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання

Дата видання наказу

Реєстраційний індекс наказу

Короткий зміст

Примітка

1

2

3

4

 

ЖУРНАЛ
реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового зберігання

Дата видання наказу

Реєстраційний індекс наказу

Короткий зміст

Примітка

1

2

3

4

 

ЖУРНАЛ
реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що пов'язані з його діяльністю*

Дата укладення договору (угоди)

Реєстраційний індекс договору (угоди)

Сторони договору (угоди)

Предмет договору (угоди)

Додатки

Примітка

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_________________ N ___________
                     (дата)

на ____ рік

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 
 

____________
(підпис)

 
 

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління
юстиції у _____________________________
_____________________________________

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК державного архіву

___________ N ___________
        (дата)

___________ N ___________
          (дата)

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у ____ році.

За строками зберігання

Усього

У тому числі

таких, що переходять

з позначкою "ЕК"

1

2

3

4

Тривалого (понад 10 років) зберігання

 

 

 

З кадрових питань тривалого (понад 10 років) зберігання

 

 

 

З кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання

 

 

 

Тимчасового (до 10 років включно) зберігання

 

 

 

Підсумкові відомості передано
в архів арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)

 

 

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

Примірна номенклатура справ арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Індекс справи

Заголовок справи
(наряду)

Кількість справ (томів, частин)

Строки зберігання і статті за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01 - Адміністративно-господарська діяльність

01-01

Нормативно-правові акти щодо здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), методичні вказівки та рекомендації, інформаційні листи

 

До заміни новими,
ст. 1-б, 2-б, 3-б, 20-б

 

01-02

Накази Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі з питань діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), надіслані до відома

 

Доки не мине потреба,
ст. 16-а

 

01-03

Накази з кадрових питань тривалого (понад 10 років) зберігання

 

75 р.,
ст. 16-б

 

01-04

Накази з кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням)

 

5 р.,
ст. 16-б

 

01-05

Накази з адміністративно-господарських питань

 

5 р.,
ст. 16-в

 

01-06

Протоколи оперативних нарад арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з особами, які перебувають з ним у трудових відносинах

 

5 р.,
ст. 13

 

01-07

Документи (довідки, акти, пояснювальні записки тощо) про результати перевірок діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

10 р.,
ст. 76-а

 

01-08

Документи (протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних перевірок фінансово-господарської діяльності, правильності стягнення податків тощо

 

5 р.,
ст. 341

 

01-09

Документи (довідки, аналізи) з узагальнення практики діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

До припинення діяльності,
ст. 44-а

 

01-10

Документи (форми, листи тощо) щодо надання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

5 р.,
ст. 68

 

01-11

Документи з грифом "Для службового користування"

 

ЕК

 

01-12

Статистична та оперативна звітність, а також інформація про діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

До припинення діяльності,
ст. 302-б

 

01-13

Документи (листи, правила професійної етики, примірник/копія статуту саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) тощо), що пов'язані з членством арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у саморегулівній організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

До припинення діяльності

 

01-14

Документи (договори, листи, свідоцтва тощо) про підвищення кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 618

 

01-15

Особові рахунки працівників (розрахунково-платіжні відомості)

 

75 р.,
ст. 317-а

 

01-16

Договори, угоди (страхування професійних ризиків арбітражного керуючого, господарські, операційні, оренди тощо)

 

3 р.1, 2, 3,
ст. 330, 1047

1 Після закінчення строку дії договору, угоди.
2 За умови завершення перевірки органами державної податкової служби з питань дотримання податкового законодавства. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення.
3 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р.

01-17

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо)

 

3 р.1, 2,
ст. 336

1 За умови завершення перевірки органами державної податкової служби з питань дотримання податкового законодавства. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення.
2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р.

01-18

Документи (огляди, відомості, доповідні записки тощо) про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів)

 

5 р.,
ст. 267

 

01-19

Документи (акти, квитанції тощо) про знищення печаток і штампів

 

3 р.,
ст. 119, 1026

 

01-20

Листування з державним органом з питань банкрутства та його територіальними органами з питань діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 22

 

01-21

Листування з юридичними та фізичними особами з питань діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 22, 23

 

01-22

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

 

5 р.,
ст. 82-б

 

01-23

Штатний розпис та зміни до нього

 

75 р.,
ст. 37-а

 

01-24

Посадові інструкції осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)

 

5 р.1,
ст. 43

1 Після заміни новими

01-25

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів, трудові договори тощо) осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)

 

75 р.1,
ст. 493-в

1 Після звільнення

01-26

Документи (плани, відгуки, копії наказів, листи тощо) про стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 512

 

01-27

Акти приймання-передавання з усіма документами та додатками, складені при зміні особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву

 

3 р.1,
ст. 45-б

1 Після зміни особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

01-28

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання

 

75 р.,
ст. 121-б

 

01-29

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового зберігання

 

5 р.,
ст. 121-б

 

01-30

Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

 

5 р.,
ст. 121-в

 

01-31

Журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що пов'язані з його діяльністю

 

3 р.1, 2,
ст. 352

1 Після закінчення строку дії останнього договору, угоди.
2 За умови завершення перевірки органами державної податкової служби з питань дотримання податкового законодавства. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення.
3 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р.

01-32

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 р.,
ст. 122

 

01-33

Журнал реєстрації вхідних факсограм

 

1 р.,
ст. 126

 

01-34

Журнал реєстрації вихідних документів

 

3 р.,
ст. 122

 

01-35

Журнал реєстрації звернень громадян

 

5 р.,
ст. 124

 

01-36

Журнал прийому громадян арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)

 

3 р.,
ст. 125

 

01-37

Журнал обліку печаток і штампів

 

3 р.,
ст. 1034

 

01-38

Журнали реєстрації листків непрацездатності

 

3 р.1,
ст. 739

1 Після закінчення журналу

01-39

Журнал реєстрації відряджень

 

5 р.,
ст. 532-б

 

02 - Справи боржників (банкрутів) у справах про банкрутство, щодо яких арбітражний керуючий виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора

02-01

Справа боржника (банкрута)

 

3 р.1

1 Після винесення ухвали господарського суду про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство

 03 - Архів

 

03-01

Справа фонду (історична довідка, акти перевіряння наявності та стану документів, акти приймання-передавання документів, акти про вилучення документів, постанови судово-слідчих органів, акти про нестачу й непоправні пошкодження документів)

 

До припинення діяльності,
ст. 130

1 У разі припинення діяльності передаються до архівної установи

03-02

Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань

 

3 р.1,
ст. 137-б

1 Після знищення справ

03-03

Журнал реєстрації видачі справ та документів поточного діловодства арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

1 р.1,
ст. 140

1 Після закінчення журналу та повернення документів

03-04

Журнал реєстрації видачі справ та документів з архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

1 р.1,
ст. 140

1 Після закінчення журналу та повернення документів до архіву

03-05

Номенклатура справ арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.1, 2,
ст. 112-а

1 Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ.
2 Після заміни новими та за умови передання справ до архівного підрозділу організації

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

АКТ

___________ N ____________
         (дата)
__________________________
                 (місце складання)

про вилучення документів (справ)
_____________________________________
             (найменування державного органу,
_____________________________________
             що здійснює вилучення документів)

Підстава: ____________________________________________________________________________.

З якою метою вилучаються документи (справи) ___________________________________________.

Перелік справ (документів) фонду N _____________________________________________________.
                                                                                                                                       (назва фонду)

N
з/п

Опис N

Справа N
(за описом або номенклатурою справ)

Заголовок справи, тому (заголовки документів)

Крайні дати справи, тому (документів)

Кількість аркушів у справі, томі (документі)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Фізичний стан справ (документів), що вилучаються (упорядкований стан, неупорядкований стан).

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

_____________        __________________
         (підпис)                         (ініціали (ініціал імені),
                                                            прізвище)

Дата

М. П.

Найменування посади особи, що вилучає документи (справи)

_____________        __________________
         (підпис)                        (ініціали (ініціал імені),
                                                          прізвище)

Дата

М. П.

Видав справи (документи)

___________        ________________
      (підпис)                    (ініціали (ініціал імені),
                                                    прізвище)

Дата

Отримав справи (документи)

___________        ________________
     (підпис)                     (ініціали (ініціал імені),
                                                    прізвище)

Дата

 

ЖУРНАЛ
реєстрації видавання справ та документів поточного діловодства арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)*

N з/п

Дата видачі

Опис справ N

Справа N або назва документа

Кому видано

Підпис особи, яка отримала документ

Підпис особи, яка повернула документ, дата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС документів справи N ___

N
з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Номери аркушів

Примітка

1

2

3

4

5

Разом ___________________/___________________ документів.
                                               (цифрами і словами)

Кількість аркушів справи _________________/_______________.
                                                                                    (цифрами і словами)

Кількість аркушів внутрішнього опису ______________/_____________.
                                                                                                         (цифрами і словами)

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
___________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

 

Засвідчувальний напис справи N _______

У справі підшито і пронумеровано _______________________________________________ аркушів,
                                                                                  (цифрами і словами)
у тому числі літерні аркуші _____________________________________________________________;
пропущені номери аркушів _____________________________________________________ + аркушів
внутрішнього опису ________________________________________________________________.

Особливості фізичного стану та формування справи

Номери аркушів

1

2

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

 

  

 

 

Фонд N __________

ОПИС N _________

справ тривалого (понад 10 років)
зберігання

за _________ рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

___________       ____________________
       (підпис)                         (ініціали (ініціал імені),
                                                        прізвище)

Дата

М. П.

N
з/п

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Дата справи (тому, частини)

Строк зберігання справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

У цей розділ опису внесено ______________________________________________ справ з N ______
                                                                                                          (цифрами і словами)
до N ____________, у тому числі літерні номери _________________________________; пропущені
номери ________________.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 

 
____________
(підпис)

 

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального
управління юстиції у ____________________
______________________________________
___________ N ___________
            (дата)

 

(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

 

Фонд N __________

ОПИС N _________

справ з кадрових питань
за _________ рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

___________        ____________________
        (підпис)                   (ініціали (ініціал імені),
                                                         прізвище)

Дата

М. П.

N з/п

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Дата справи (тому, частини)

Строк зберігання справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

У цей розділ опису внесено ______________________________________________ справ з N ______
                                                                                                           (цифрами і словами)
до N __________, у тому числі літерні номери ___________________________________; пропущені
номери ________________.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 

 
____________
(підпис)

 

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління юстиції у _________________________________
_________________________________________
___________ N ___________
        (дата)

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК
державного архіву
 
___________ N ___________
          (дата)

(додаток 24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

____________________________________________________________________________________
(найменування архівної установи)
____________________________________________________________________________________
(назва фонду)

Фонд N ________________

ОПИС N _______________

____________________________________________________________________________________
(назва опису)

 

Крайні дати справ _____________________________

 

АКТ

___________ N ____________
         (дата)
__________________________
                  (місце складання)
про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного фонду

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                             (назва і вихідні дані
_____________________________________________________________________________________
                                                            переліку документів із зазначенням строків їх зберігання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      або примірної номенклатури справ)

відібрано для знищення як такі, що не мають науково-культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N _________________
                                                                       (найменування фонду)

N
з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ (документів)

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість аркушів у справі (документі)

Строк зберігання справи (тому, частини)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом ____________________________________________________________ справ за _______ роки.
                                                                             (цифрами і словами)

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву, яка проводила
експертизу цінності документів

 

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління юстиції у __________________________
__________________________________
___________ N ___________
        (дата)

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК
державного архіву
 
___________ N ___________
          (дата)

Описи справ тривалого зберігання за ___________ роки схвалено, а з кадрових питань погоджено з
ЕПК _________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування державного архіву)
(протокол від ________________ N _________).

Документи в кількості ____________________________________________________________ справ
вагою _______________________ кілограмів здано в ________________________________________
                                                                                                                                             (найменування установи)
на переробку за приймально-здавальною накладною або іншим документом, що підтверджує факт здачі документів на переробку, від ____________ N ________.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 
____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

(додаток 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі справ та документів з архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)*

N
з/п

Дата видачі

Опис справ N

Справа N або назва документа

 

Кому видано

Підпис особи, яка отримала документ

Підпис особи, яка повернула документ, дата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

Головне територіальне управління юстиції
__________________________

АКТ

____________ N ____________
          (дата)
__________________________
                   (місце складання)
про вилучення справ (документів)
арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора)
для передачі на архівне зберігання

Підстава: _____________________________________________________________________________
Справи (документи) вилучаються на виконання вимог пункту _________ Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджених наказом Міністерства юстиції України від ____________ N ________, ___________________________.

Перелік справ (документів) фонду N ____________________
                                                                                             (назва фонду)

N
з/п

Опис N

Справа N
(за описом або номенклатурою справ)

Заголовок справи, тому (заголовки документів)

Крайні дати справи, тому (документів)

Кількість аркушів у справі, томі (документі)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Фізичний стан справ (документів), що вилучаються (упорядкований стан, неупорядкований стан).

Голова Комісії

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Члени Комісії:

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

 

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

(додаток 28 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

АКТ

___________ N ____________
          (дата)
 __________________________
                   (місце складання)
про нестачу документів поточного
діловодства та/або архівних справ (документів)

У результаті __________________________________________________________________________
                                                                                                                  (назва заходів)
установлено нестачу документів поточного діловодства та/або архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку чи відтворення втрачених документів позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим вважаємо за можливе зняти їх з обліку

Опис N

Справа N
(за описом або номенклатурою справ)

Заголовок справи (заголовки документів)

Крайні дати справи (документів)

Кількість аркушів у справі (документах)

Можливі причини відсутності справ (документів)

1

2

3

4

5

6

Разом ______________________________________________________________ справ (документів).
                                                                               (цифрами і словами)

Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами (документами): ________________________________________________________________________
                                                                                (номери справ, аркушів, їх заголовки)

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 

 
____________
(підпис)

 

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління юстиції у _____________________________
_____________________________________
___________ N ___________
            (дата)

 

(додаток 29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

____________     ___________________
       (підпис)                    (ініціали (ініціал імені),
                                                     прізвище)

Дата

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник архівної установи (органу місцевого самоврядування або Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі)

____________     ___________________
          (підпис)                  (ініціали (ініціал імені),
                                                     прізвище)

Дата

М. П.

АКТ

____________ N ____________
           (дата)
__________________________
                (місце складання)
про приймання-передавання документів
до архівної установи (архіву Головного територіального
управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі)

Підстава: _____________________________________________________________________________
                                                             (зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;
_____________________________________________________________________________________
                                      арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              та адреса його контори (офісу))
_________________________________________________________________________________ здав,
а ____________________________________________________________________________ прийняв
                                                                            (найменування та адреса архівної установи)
документи за __________ роки, а також довідковий апарат до них:

N
з/п

Номер і назва описів

Кількість примірників кожного опису

Кількість справ

Примітка

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ ________________________________________________________________.

Разом прийнято _____________________________________________________ фонд N __________.
                                                                                         (цифрами і словами)

Передавання здійснив:

____________     ______________________
           (підпис)                   (ініціали (ініціал імені),
                                                       прізвище)

Дата

Приймання здійснив:

____________     ______________________
        (підпис)                     (ініціали (ініціал імені),
                                                      прізвище)

Дата

(додаток 30 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

ЖУРНАЛ
прийому громадян арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)*

N
з/п

Дата прийому

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника

Порушені питання

Термін виконання

Наслідки розгляду, дата направлення відповіді

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації відряджень*

N
з/п

Прізвище, ініціали

Місце відрядження

Підстава відрядження

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття
з відрядження

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації листків непрацездатності*

N
з/п

Номер листка непрацездатності

Кому видано (прізвище, ім'я та по батькові)

Звільнений від роботи

Усього календарних днів, звільнених від роботи

Дата виходу на роботу

з якого числа

по яке число

1

2

3

4

5

6

7

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

____________

Опрос