Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.02.2013 № 57
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.02.2013

м. Київ

N 57

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2013 р. за N 407/22939

Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 4 лютого 2014 року N 43
,
 від 24 липня 2015 року N 480
,
 від 25 листопада 2015 року N 815
,
 від 1 вересня 2016 року N 379

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 серпня 2017 року N 80)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 10, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою врегулювання питання видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (додається).

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) разом з Департаментом грошового обігу (Зайвенко В. П.) та Департаментом фінансового моніторингу (Береза І. В.) опрацьовувати документи, які подають небанківські фінансові установи для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.02.2014 р. N 43
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 480)

3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) забезпечити:

1) підготовку та подання на розгляд керівництва Національного банку України матеріалів для прийняття рішення про видачу, переоформлення або зупинення, відкликання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

2) ведення в електронній формі Реєстру виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних (анульованих) Національним банком України в небанківських фінансових установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;

(підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

3) надання Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) для оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України інформації про видані, переоформлені або зупинені, відкликані (анульовані) Національним банком України у небанківських фінансових установ ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

(підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

(пункт 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 480)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим пункти 6, 7
 уважати відповідно пунктами 4, 5
)

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

 

Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

(У тексті Положення слова "уповноваженою посадовою особою Національного банку" замінено словами "заступником Голови Національного банку" згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 480)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 10, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.2. Це Положення визначає загальні вимоги, порядок видачі, переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - ліцензія) Національним банком України (далі - Національний банк) і підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії та зупинити, відкликати її.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

1.3. Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та здійснювати переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

дата зупинення, відкликання ліцензії - дата підписання заступником Голови Національного банку листа про відкликання ліцензії небанківської фінансової установи;

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

ліцензія - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи здійснювати переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - переказ коштів);

небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законодавчих актах України.

1.5. Рішення про видачу, зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку.

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом першим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.09.2016 р. N 379)

Ліцензія набирає чинності з дати її підписання заступником Голови Національного банку.

Небанківська фінансова установа має право розпочати здійснення переказу коштів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку та за умови її участі в платіжній системі.

1.6. Небанківська фінансова установа зобов'язана внести плату за видачу/переоформлення ліцензії відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

1.7. Небанківська фінансова установа не має права передавати ліцензію третім особам.

1.8. Небанківська фінансова установа має право в разі повернення документів Національним банком на підставах, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Положення, повторно подати документи до Національного банку після усунення причини, що стала підставою для повернення документів.

1.9. Небанківська фінансова установа має право подати до Національного банку документи на видачу ліцензії не раніше ніж через 90 календарних днів із дня повідомлення Національним банком про відмову у видачі ліцензії на підставах, визначених у підпунктах "а", "в" пункту 3.5 глави 3 цього Положення.

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

1.10. Небанківська фінансова установа має право подати до Національного банку документи на видачу ліцензії не раніше ніж через рік із дати прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії.

(пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

1.11. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку із заявою про переоформлення ліцензії в разі:

а) зміни найменування (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією);

б) зміни місцезнаходження.

1.12. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку для отримання дубліката ліцензії в разі втрати або пошкодження такої ліцензії.

Національний банк зобов'язаний видати дублікат ліцензії протягом 15 календарних днів з дати отримання звернення небанківської фінансової установи.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим пункти 1.12 - 1.15 уважати відповідно пунктами 1.13 - 1.16
)

1.13. Небанківська фінансова установа зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію.

1.14. Небанківська фінансова установа зобов'язана письмово повідомити Національний банк про прийняття нею рішення про припинення здійснення переказу коштів та повернути ліцензію протягом п'яти календарних днів із дати прийняття такого рішення.

1.15. Небанківська фінансова установа зобов'язана під час здійснення переказу коштів дотримуватися вимог законодавства України, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та внутрішніх правил про переказ коштів.

Небанківська фінансова установа не має права здійснювати ризикову діяльність.

Ознаками здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності є:

1) проведення фінансових операцій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);

2) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України тощо;

3) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

4) невикористання права відмови в проведенні клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послуг небанківської фінансової установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;

5) здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;

6) здійснення фінансових операцій клієнта, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) небанківська фінансова установа не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;

7) подання Національному банку недостовірної(их) інформації / документів / висновків.

(пункт 1.15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 01.09.2016 р. N 379)

1.16. Небанківська фінансова установа зобов'язана припинити переказ коштів наступного робочого дня після отримання повідомлення про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії Національним банком та повернути її протягом п'яти календарних днів.

(пункт 1.16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480,
 від 25.11.2015 р. N 815)

1.17. Небанківська фінансова установа, яка під час здійснення переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків має намір використовувати торговельну марку, що відрізняється від офіційного найменування небанківської фінансової установи, зобов'язана за 30 календарних днів до початку використання такої торговельної марки письмово повідомити про це Національний банк.

(главу 1 доповнено пунктом 1.17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

2. Порядок подання документів Національному банку для отримання/переоформлення ліцензії

(назва глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

2.1. Небанківська фінансова установа для отримання ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

а) заяву про видачу ліцензії (додаток 1);

б) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену в нотаріальному порядку;

в) копію статуту, засвідчену в нотаріальному порядку;

г) внутрішні правила про переказ коштів, які мають містити положення, зазначені в пункті 2.2 цієї глави, та три копії цих правил;

ґ) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній фінансовий рік "Звіт про сукупний дохід", достовірність та повнота якої підтверджені аудитом, та на останню звітну дату "Звіт про фінансовий стан", "Звіт про сукупний дохід", "Звіт про рух грошових коштів" та "Звіт про зміни у власному капіталі". Небанківські фінансові установи, які включені до Реєстру фінансових установ протягом поточного року, фінансову звітність не подають;

(підпункт "ґ" пункту 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

д) документ про сплату коштів за видачу ліцензії;

е) внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

2.2. Внутрішні правила про переказ коштів мають бути затверджені керівником небанківської фінансової установи, прошиті та містити положення про:

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

а) умови та порядок здійснення переказу коштів (уключаючи опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів);

(підпункт "а" пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

б) порядок здійснення ідентифікації та верифікації осіб, що є ініціаторами/отримувачами переказу коштів відповідно до вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

(підпункт "б" пункту 2.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

в) порядок забезпечення виконання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо грошових переказів, який має включати:

вимоги стосовно обсягу інформації про ініціатора/отримувача, яка має супроводжувати переказ на суму, що не перевищує 15000 гривень, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, та має вноситися до документа на переказ;

порядок перевірки інформації щодо ініціатора/отримувача переказу в разі виникнення підозр, що операція здійснюється з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

порядок відмови або зупинення переказу, який не містить відповідної інформації щодо ініціатора/отримувача платежу, та подальших дій фінансової установи;

порядок зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням зброї масового знищення, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, зокрема фінансових операцій, учасників або вигодоодержувачів яких включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

порядок застосування програмного забезпечення для здійснення аналізу фінансових операцій з метою забезпечення виявлення та зупинення безпосередньо до проведення фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, або використання інформації з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (з урахуванням змін до нього на поточну дату), завантаженого та роздрукованого з офіційного веб-сайту Державної служби фінансового моніторингу України, у ручному режимі, але з обов'язковою прив'язкою до реального часу здійснення фінансових операцій;

(підпункт "в" пункту 2.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

процедуру управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, яка повинна передбачати порядок запобігання здійсненню ризикової діяльності;

(підпункт "в" пункту 2.2 доповнено абзацом сьомим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 01.09.2016 р. N 379)

г) технології оброблення та виконання документів;

ґ) порядок здійснення бухгалтерського обліку;

д) підпункт "д" пункту 2.2 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим підпункти "е - ж"
 уважати відповідно підпунктами "д - є"
)

д) строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів;

е) порядок внутрішнього контролю за здійсненням переказу коштів;

є) порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у готівковій формі одержувачу.

2.3. Документи, що подаються небанківською фінансовою установою для видачі/переоформлення ліцензії, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.

Сторінки документів мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом керівника небанківської фінансової установи.

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

2.4. Небанківська фінансова установа в разі звернення до Національного банку із заявою про переоформлення ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

а) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 2);

б) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену в нотаріальному порядку;

в) копію статуту, засвідчену в нотаріальному порядку;

г) ліцензію, яка була отримана раніше;

ґ) документ про сплату коштів за переоформлення ліцензії.

(пункт 2.4 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

2.5. Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до документів, зазначених у пункті 2.1 або 2.4 цієї глави, зобов'язана подати Національному банку протягом 30 календарних днів копії змін з дати їх виникнення, засвідчені в установленому порядку.

Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до внутрішніх правил про переказ коштів зобов'язана подати Національному банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням внесених до них змін.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дня отримання таких змін від небанківської фінансової установи розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення та про результати в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу.

(пункт 2.5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

3. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою для отримання/переоформлення ліцензії

3.1. Національний банк має право повернути документи небанківській фінансовій установі з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:

а) немає хоча б одного документа, зазначеного в пункті 2.1 або 2.4 глави 2 цього Положення;

б) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;

в) не дотримані вимоги, зазначені в пунктах 1.9 та 1.10 глави 1 цього Положення.

(пункт 3.1 доповнено підпунктом "в" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

3.2. Національний банк приймає рішення про видачу/переоформлення ліцензії або відмову у її видачі/переоформленні протягом двох місяців з дня отримання документів небанківської фінансової установи, які надійшли відповідно до пунктів 2.1, 2.4 глави 2 цього Положення.

3.3. Національний банк у разі прийняття рішення про видачу/переоформлення ліцензії небанківській фінансовій установі та надходження від неї плати відповідно до пункту 1.6 глави 1 цього Положення протягом п'яти календарних днів із дня прийняття цього рішення оформляє ліцензію на бланку Національного банку, що засвідчується підписом заступника Голови Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку (додаток 3).

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480,
 від 01.09.2016 р. N 379)

3.4. Національний банк має право видати ліцензію представникові небанківської фінансової установи на підставі належним чином оформленої довіреності протягом трьох календарних днів із дати підписання ліцензії. В разі неотримання представником небанківської фінансової установи ліцензії протягом трьох календарних днів із дати її підписання Національний банк надсилає її за місцезнаходженням небанківської фінансової установи.

3.5. Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії небанківській фінансовій установі, якщо за результатами розгляду документів установлено, що:

а) надана недостовірна інформація;

б) інформація в документах не відповідає вимогам законодавства України;

в) небанківська фінансова установа має збитки та/або зменшився її власний капітал протягом попереднього звітного періоду.

3.6. Національний банк письмово повідомляє небанківську фінансову установу про відмову у видачі/переоформленні ліцензії із зазначенням підстав.

3.7. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи небанківській фінансовій установі не повертаються.

4. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії

(назва глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

4.1. Національний банк має право зупинити на строк до одного року дію ліцензії небанківської фінансової установи в разі порушення нею вимог законодавства України з питань переказу коштів.

Національний банк має право поновити дію ліцензії (у тому числі достроково) у разі усунення небанківською фінансовою установою причин, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, за умови надання переліку заходів, проведених для усунення цих причин та підтвердних документів щодо цих заходів. Рішення про поновлення дії ліцензії приймається Національним банком протягом 30 календарних днів із дня отримання від небанківської фінансової установи таких документів.

У разі неусунення небанківською фінансовою установою причин, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, Національний банк має право відкликати таку ліцензію.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815
,
 у зв'язку з цим пункти 4.1, 4.2 уважати відповідно пунктами 4.2, 4.3
)

4.2. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи ліцензію в разі:

а) установлення факту подання документів для видачі ліцензії, що містили недостовірну інформацію;

б) її виключення з Реєстру фінансових установ;

в) запровадження процедури припинення її діяльності (крім перетворення);

(підпункт "в" пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

г) нездійснення нею як учасницею платіжної системи переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку;

ґ) неусунення причин, за якими під час дії ліцензії були застосовані заходи впливу за порушення законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів;

д) повторного порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів;

(підпункт "д" пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480,
 від 25.11.2015 р. N 815)

е) виявлення факту(ів) здійснення ризикової діяльності.

(пункт 4.2 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.09.2016 р. N 379)

Національний банк має право в установленому ним порядку у випадку, передбаченому Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", застосувати до небанківської фінансової установи санкцію у вигляді анулювання ліцензії.

(пункт 4.2 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

4.3. Національний банк зобов'язаний в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу про зупинення, відкликання ліцензії із зазначенням підстав її зупинення, відкликання протягом п'яти календарних днів із дня прийняття рішення про зупинення, відкликання ліцензії.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815,
 від 01.09.2016 р. N 379)

 

Заступник директора Генерального
департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем

І. Б. Тютюн

 

 

Національний банк України

Заява
про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківська фінансова установа __________________________________________________________
                                                                                                                        (повне найменування, ідентифікаційний код
______________________________________________________________________________________
небанківської фінансової установи, місцезнаходження, серія, номер і дата видачі свідоцтва про
______________________________________________________________________________________
реєстрацію небанківської фінансової установи)
_____________________________________________________________________________________,
банківські реквізити:
______________________________________________________________________________________
                                     (найменування, місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, просить видати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________.
                                           [намір щодо участі в платіжній системі (найменування платіжної системи)]

Небанківська фінансова установа _____________________________________________ зобов'язується
                                                                                                                  (повне найменування)
виконувати вимоги законодавства України, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та відповідні внутрішні правила.

Небанківська фінансова установа зобов'язується внести плату за видачу ліцензії відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до документів, зазначених у пункті 2.1 глави 2 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року N 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ____________, зобов'язується подати Національному банку України протягом п'яти календарних днів копії змін з дати їх виникнення, засвідчені в установленому порядку.

Небанківська фінансова установа зобов'язується не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ письмово повідомити про це Національний банк України та повернути ліцензію.

Небанківська фінансова установа зобов'язується письмово повідомити Національний банк України про прийняття нею рішення про припинення здійснення переказу коштів та повернути ліцензію протягом п'яти календарних днів із дати прийняття такого рішення.

Небанківська фінансова установа зобов'язується припинити переказ коштів наступного робочого дня після отримання повідомлення про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії Національним банком України та повернути її протягом п'яти календарних днів.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цією заявою може призвести до відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів на видачу ліцензії, прошу звертатися до _________________________________________________________________________.
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник небанківської фінансової установи

_______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

 

 

Національний банк України

Заява
про переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківська фінансова установа __________________________________________________________
                                                                                                                                      (повне найменування, ідентифікаційний код
______________________________________________________________________________________
небанківської фінансової установи, місцезнаходження, серія, номер і дата видачі свідоцтва про
______________________________________________________________________________________
реєстрацію небанківської фінансової установи, номер і дата отриманої ліцензії)
_____________________________________________________________________________________,
банківські реквізити:
______________________________________________________________________________________
                                       (найменування, місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
просить переоформити ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у зв'язку з ______________________________________________________________________________.
                                                                                                              (зазначити причину)

Небанківська фінансова установа _____________________________________________ зобов'язується
                                                                                                                    (повне найменування)
виконувати вимоги законодавства України, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та відповідні внутрішні правила.

Небанківська фінансова установа зобов'язується внести плату за переоформлення ліцензії відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до документів, зазначених у пункті 2.4 глави 2 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року N 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ____________, зобов'язується подати Національному банку України протягом п'яти календарних днів копії змін з дати їх виникнення, засвідчені в установленому порядку.

Небанківська фінансова установа зобов'язується не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ письмово повідомити про це Національний банк України та повернути ліцензію.

Небанківська фінансова установа зобов'язується письмово повідомити Національний банк України про прийняття нею рішення про припинення здійснення переказу коштів та повернути ліцензію протягом п'яти календарних днів із дати прийняття такого рішення.

Небанківська фінансова установа зобов'язується припинити переказ коштів наступного робочого дня після отримання повідомлення про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії Національним банком України та повернути її протягом п'яти календарних днів.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цією заявою може призвести до відмови у переоформленні ліцензії або її відкликання.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів на видачу ліцензії, прошу звертатися до _________________________________________________________________________.
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник небанківської фінансової установи

_______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ року

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.11.2015 р. N 815)

 

ЗРАЗОК

  

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛІЦЕНЗІЯ
на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Видана _______________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування небанківської фінансової установи)

Унесена до Державного реєстру
фінансових установ

Ідентифікаційний код
небанківської фінансової установи

Місцезнаходження
небанківської фінансової установи

_______________________
(посада особи, яка
підписала ліцензію)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

                        М. П.

 

 

Дата видачі ліцензії __________________

 

N ____________________

Не підлягає передаванню третім особам.

____________

Опрос