Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению охранных обязательств на территории и объекты природно-заповедного фонда

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Приказ, Инструкция от 25.02.2013 № 65
действует с 29.03.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2013

м. Київ

N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2013 р. за N 404/22936

Про затвердження Інструкції щодо оформлення охоронних зобов'язань на території та об'єкти природно-заповідного фонду

Відповідно до статті 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", підпунктів "е", "к" підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452, з метою удосконалення системи охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо оформлення охоронних зобов'язань на території та об'єкти природно-заповідного фонду, що додається.

2. Охоронні зобов'язання, оформлені та видані до набрання чинності цим наказом, є чинними та не підлягають переоформленню, крім випадків, передбачених пунктом 3.4 розділу III Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту заповідної справи (Канцурак В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів - керівника апарату Мормуля Д. Д.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Інструкція
щодо оформлення охоронних зобов'язань на території та об'єкти природно-заповідного фонду

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

1.2. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо оформлення охоронних зобов'язань стосовно забезпечення режимів охорони та збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення.

1.3. Охоронним зобов'язанням оформляється передача під охорону території чи об'єкта природно-заповідного фонду з визначенням переліку зобов'язань щодо забезпечення додержання встановленого режиму охорони та збереження.

1.4. Охоронні зобов'язання на території та об'єкти природно-заповідного фонду (далі - охоронне зобов'язання) оформляються органами, уповноваженими згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд України" (далі - уповноважені органи), землекористувачам (землевласникам) у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частини, які створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають (далі - території та об'єкти природно-заповідного фонду).

II. Зміст охоронного зобов'язання

2.1. Охоронне зобов'язання друкується державною мовою на бланку уповноваженого органу у двох примірниках за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

2.2. В охоронному зобов'язанні зазначаються:

дата та порядковий номер реєстрації охоронного зобов'язання;

статті Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та реквізити розпорядчого документа, яким створено (оголошено) територію чи об'єкт природно-заповідного фонду, відповідно до якого оформляється охоронне зобов'язання;

повне найменування (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові) землекористувача (землевласника), на земельних ділянках якого розташована(ий) територія чи об'єкт природно-заповідного фонду або його частина;

категорія та найменування території чи об'єкта природно-заповідного фонду;

площа території чи об'єкта природно-заповідного фонду, що передається під охорону та збереження;

місце розташування території чи об'єкта природно-заповідного фонду;

перелік зобов'язань, які покладаються на землекористувача (землевласника): дотримуватись встановленого режиму для території (об'єкта) природно-заповідного фонду, не здійснювати заборонену господарську діяльність, вживати заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та шкідливого впливу на територію (об'єкт) природно-заповідного фонду, дотримуватися вимог щодо використання території (об'єкта) природно-заповідного фонду, забезпечити охорону та збереження цінних природних комплексів території (об'єкта) природно-заповідного фонду.

2.3. Охоронне зобов'язання підписується керівником та засвідчується гербовою печаткою уповноваженого органу.

III. Порядок оформлення та видачі охоронних зобов'язань

3.1. Оформлення охоронних зобов'язань здійснюється у місячний строк після затвердження положень про відповідні території чи об'єкти природно-заповідного фонду.

3.2. До охоронного зобов'язання додаються завірені в установленому законодавством порядку уповноваженим органом копії картографічних оглядових матеріалів меж території, що передається під охорону.

3.3. Підготовлені згідно з вимогами розділу II цієї Інструкції охоронні зобов'язання реєструються уповноваженим органом у журналі реєстрації видачі охоронних зобов'язань.

3.4. Охоронне зобов'язання підлягає переоформленню у разі:

зміни форм власності на землю, на якій розташована(ий) територія чи об'єкт природно-заповідного фонду;

зміни землекористувача (землевласника) у межах території чи об'єкта природно-заповідного фонду;

внесення змін до положення про територію чи об'єкт природно-заповідного фонду стосовно режиму охорони та збереження.

3.5. Після реєстрації (перереєстрації) перший примірник охоронного зобов'язання видається землекористувачу (землевласнику) із супровідним рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3.6. Зареєстрований другий примірник охоронного зобов'язання зберігається в уповноваженому органі.

 

Директор Департаменту
заповідної справи

В. В. Канцурак

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (бланк уповноваженого органу)

ОХОРОННЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

від ____________ N ______________

1. Охоронне зобов'язання оформлене відповідно до статті ___________________________________
Закону України "Про природно-заповідний фонд України" __________________________________
                                                                                                                                                                (реквізити розпорядчого
____________________________________________________________________________________
документа, яким створено (оголошено) територію (об'єкт) природно-заповідного фонду)

2. Цим охоронним зобов'язанням _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
           (повне найменування (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові) землекористувача (землевласника), на
____________________________________________________________________________________
           земельних ділянках якого розташована(ий) територія (об'єкт) природно-заповідного фонду або його частина)
передається під охорону та дотримання встановленого режиму територія (частина території, об'єкт) ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                      (категорія, найменування території чи об'єкта природно-заповідного фонду)
загальною площею _______________________ га
у межах _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                       (місце розташування території чи об'єкта природно-заповідного фонду)

3. Землекористувач (землевласник) зобов'язаний:

дотримуватись встановленого режиму для території (об'єкта) природно-заповідного фонду;

не здійснювати у межах території (об'єкта) природно-заповідного фонду забороненої господарської діяльності;

вживати заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та шкідливого впливу на територію (об'єкт) природно-заповідного фонду;

дотримуватися вимог щодо використання території (об'єкта) природно-заповідного фонду;

забезпечити охорону та збереження цінних природних комплексів території (об'єкта) природно-заповідного фонду.

4. Землекористувач (землевласник) забезпечує охорону та збереження території (об'єкта), що перебуває у його користуванні (власності).

5. Охоронне зобов'язання оформлено у двох примірниках, з яких перший зберігається у землекористувача (землевласника), другий - у _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування уповноваженого органу)

6. Передано під охорону:

_______________________________
(посада керівника уповноваженого органу)
           М. П.

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос