Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подтверждения для ввоза в Украину семян и посадочного материала сортов растений для селекционных, опытных работ и экспонирования

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 20.02.2013 № 116
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2013

м. Київ

N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2013 р. за N 399/22931

Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 1 липня 2015 року N 252
,
від 4 листопада 2015 року N 410

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16 грудня 2016 року N 544)

На виконання статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. президента Національної
академії аграрних наук України

В. Ф. Петриченко

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

М. О. Вашешніков

 

ПОРЯДОК
підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

(У тексті Порядку та додатках до нього слова "Державна інспекція сільського господарства України" та "Держсільгоспінспекція України" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 липня 2015 року N 252)

1. Терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про насіння і садивний матеріал" та Законі України "Про охорону прав на сорти рослин".

2. Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться на митну територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

3. Насіння і садивний матеріал можуть ввозитись в Україну для селекційних і дослідних робіт суб'єктами господарювання, діяльність яких згідно з установчими документами пов'язана з селекційними, дослідними роботами.

4. Обсяг зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратної кількості посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні.

Для сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні, зразки насіння та садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, ввозяться в обсязі, що не перевищує кількість насіння або садивного матеріалу, що подається разом із заявкою на сорт рослин.

(пункт 4 у редакції наказів Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.07.2015 р. N 252
,
 від 04.11.2015 р. N 410)

5. Для отримання підтвердження суб'єкт господарювання звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, із заявою щодо надання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт, експонування за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

До заяви додаються завірені в установленому законодавством порядку:

копія установчого документа у разі ввезення насіння та/або садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт;

копія договору (контракту), укладеного між постачальником насіння та/або садивного матеріалу та суб'єктом господарювання, що буде проводити селекційні, дослідні роботи, експонування насіння та/або садивного матеріалу, в якому зазначено назву ботанічного таксону, сорту, гібриду, його вагу (кількість) та мету використання.

Усі документи подаються в одному примірнику. Якщо оригінал документа викладено іноземною мовою, то надається переклад документа українською мовою.

Суб'єкт господарювання є відповідальним за достовірність даних, наведених у заяві та документах, наданих до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, для ввезення в Україну насіння та/або садивного матеріалу у випадках, визначених цим Порядком.

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у десятиденний строк з дня отримання заяви та документів до неї розглядає їх і надає на безоплатній основі суб'єкту господарювання підтвердження, що насіння та/або садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування згідно із формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, або обґрунтовану відповідь про відмову у наданні такого підтвердження, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

7. Підставою для відмови у видачі підтвердження є:

подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі документів, наведених у пункті 5 цього Порядку;

обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, перевищує кількість, зазначену у пункті 4 цього Порядку;

(абзац третій пункту 7 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.07.2015 р. N 252)

суб'єкт господарювання не відповідає вимогам, встановленим у пункті 3 цього Порядку.

8. Суб'єкт господарювання забезпечує належне використання насіння і садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, відповідно до призначення.

Суб'єкт господарювання, що одержав підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, не пізніше 01 лютого року, наступного за роком, у якому було здійснено ввезення, письмово інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання щодо кількості ввезеного насіння та його використання (місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, подальше використання).

(пункт 8 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 01.07.2015 р. N 252)

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

Заява
щодо надання підтвердження для ввезення в Україну насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт, експонування

Просимо видати підтвердження для ввезення в Україну насіння
______________________________________________________________________________________
                                                   (назва ботанічного таксону українською мовою, сорту, гібриду)
та/або садивного матеріалу ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (назва ботанічного таксону українською мовою, сорту, гібриду)
не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, які ввозяться в Україну
______________________________________________________________________________________
              (найменування/прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання)
з ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (країна походження)

вагою ___________________ кг, кількістю ________________________________ шт., і призначені для
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                           (мета і місце використання насіння та/або садивного матеріалу, що ввозяться)

Керівник

__________________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

                      М. П.

 

(Бланк)

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, підтверджує, що насіння та/або садивний
матеріал ___________________________________________________________________________, не
                                               (назва ботанічного таксону, сорту, гібриду, його кількість (вага))
занесені до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, що ввозиться в Україну
______________________________________________________________________________________,
           (найменування/прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання)
призначені для _________________________________________________________________________
                                                                   (мета і місце використання насіння та/або садивного матеріалу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________
        (посада)

_______________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

                                                             М. П.

 

(Бланк)

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, повідомляє, що заява
______________________________________________________________________________________
         (найменування/прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання)
від ____________ N _________ щодо підтвердження ввезення в Україну насіння та/або садивного
матеріалу _____________________________________________________________________________
                                                     (назва ботанічного таксону, сорту, гібриду, його кількість (вага))
сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування не може бути задоволена з причин:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________
        (посада)

_______________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

                                                            М. П.

____________

Опрос