Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм удостоверений о повышении квалификации оценщиков

Фонд государственного имущества
Приказ от 19.02.2013 № 211
редакция действует с 23.01.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2013

м. Київ

N 211

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2013 р. за N 379/22911

Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
від 10 червня 2013 року N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року N 358
,
 від 4 грудня 2014 року N 2734

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою встановлення єдиних форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів

НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 р. N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358)

1. Затвердити такі форми посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів, що додаються:

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка об'єктів у матеріальній формі";

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності".

абзац четвертий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 р. N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358
,
абзац четвертий пункту 1 виключено згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

2. Підписання посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів покласти на голову Екзаменаційної комісії.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

__________________________________
(найменування навчального закладу)


ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

МФ N ___ - ПК

"___" ____________ 20__ року


Видане ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що ним (нею) підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки майна "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізаціями в межах напряму:

______________________________________________________________________________________
(зазначається необхідне)

Це посвідчення є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та дійсне протягом дворічного періоду з дати його видачі.

Голова Екзаменаційної комісії

_______
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

__________
(посада керівника навчального закладу)

_____________
(найменування навчального закладу)

_______
(підпис керівника навчального закладу)

________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

М. П. (за наявності)


 

Начальник Управління оцінки
майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

(форма у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

____________________________
(найменування навчального закладу)


ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

ЦМК N ___ - ПК

"___" ____________ 20__ року


Видане _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що ним (нею) підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки майна "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та спеціалізаціями в межах напряму:

______________________________________________________________________________________
(зазначається необхідне)

Це посвідчення є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та дійсне протягом дворічного періоду з дати його видачі.

Голова Екзаменаційної комісії

_______
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

_________
(посада керівника навчального закладу)

__________
(найменування навчального закладу)

________
(підпис керівника навчального закладу)

________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

 

М. П. (за наявності)


 

Начальник Управління оцінки
майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

(форма у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

 

Форму виключено

(наказ доповнено формою згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 10.06.2013 р. N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358
,
 форму виключено згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

____________

Опрос