Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм квалификационных свидетельств оценщиков

Фонд государственного имущества
Приказ от 19.02.2013 № 210
редакция действует с 23.01.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2013

м. Київ

N 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2013 р. за N 378/22910

Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
 від 10 червня 2013 року N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року N 358
,
 від 4 грудня 2014 року N 2734

Відповідно до статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою встановлення єдиних форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 10.06.2013 р. N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358)

1. Затвердити такі форми кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, що додаються:

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за напрямом оцінки майна: "Оцінка об'єктів у матеріальній формі",

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за напрямом оцінки майна: "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності".

абзац четвертий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 10.06.2013 р. N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358
,
 абзац четвертий пункту 1 виключено згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

2. Підписання кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів покласти на голову Екзаменаційної комісії.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

__________________________________
(найменування навчального закладу)


КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА

МФ N ___

"___" ____________ 20__ року


Засвідчує про те, що _____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

успішно склав(ла) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від ____________ 20__ року, протокол N ____), та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізаціями в межах напряму:

_______________________________________________________________________________________
(зазначається необхідне)

Голова Екзаменаційної комісії

_______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

_______
(посада)

____________
(найменування навчального закладу)

_______
(підпис керівника навчального закладу)

__________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

М. П. (за наявності)


БЕЗСТРОКОВЕ

 

Начальник Управління оцінки
майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

(форма у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

__________________________________
(найменування навчального закладу)


КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА

ЦМК N ___

"___" ____________ 20__ року


Засвідчує про те, що ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

успішно склав(ла) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від ____________ 20__ року, протокол N ____), та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та спеціалізаціями в межах напряму:

_____________________________________________________________________________________
(зазначається необхідне)

Голова Екзаменаційної комісії

_______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

_______
(посада)

____________
(найменування навчального закладу)

_______
(підпис керівника навчального закладу)

__________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

М. П. (за наявності)


БЕЗСТРОКОВЕ

  

Начальник Управління оцінки
майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

(форма у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

 

Форму виключено

(наказ доповнено формою згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 10.06.2013 р. N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358
,
 форму виключено згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 04.12.2014 р. N 2734)

____________

Опрос