Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 497/о "Журнал учета диагностических наборов, реагентов, изделий медицинского назначения в лаборатории, используемых для скрининга"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 19.02.2013 № 134
действует с 26.03.2013

  

Журнал обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу
______________________________________________________
(найменування лабораторії)

            Матеріально відповідальна особа _________________________________________________
                                                                                                                                                     (П. І. Б.)

Почато "___" ____________ 20__ року                                   Закінчено "___" ____________ 20__ року
 

Зміст

Номер з/п

Найменування
(повне торгове найменування, серія, фірма-виробник)

Стор.

1

2

3

 

 

 


 

Номер з/п

Найменування
(повне торгове
 найменування, серія, фірма-виробник)

Стор.

1

2

3

 

 

 


Паспортна частина:

1. Найменування _________________________
                   (повне торгове найменування товару, серія тощо)

2. Фірма-виробник ________________________

 

3. Одиниця виміру ________________________
                                                (упаковка, набір, штука тощо)

4. Термін придатності _______________

Надійшло

Використано

Залишок

дата

постачальник, номер і дата прибуткового документа

документ про розподіл (найменування, номер, дата)

кількість

дата

кількість

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 497/о "Журнал обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 497/о "Журнал обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу" (далі - форма N 497/о).

2. У лівому верхньому куті форми N 497/о зазначають найменування та місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Форма N 497/о заповнюється в лабораторіях, які отримують діагностичні набори, реагенти, вироби медичного призначення та проводять скринінг. Набори, реагенти, вироби обліковуються окремо залежно від джерел фінансування (державний бюджет, гуманітарна допомога тощо). Форма N 497/о заповнюється матеріально відповідальною особою, що відповідає за облік наборів, реагентів, виробів медичного призначення.

3. На титульній сторінці форми N 497/о вказуються найменування лабораторії, де проводяться дослідження та використовуються набори, реагенти, вироби медичного призначення; цифровим способом зазначаються число, місяць і рік початку та закінчення форми N 497/о; прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи.

4. Форма N 497/о повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою і підписом керівника.

5. При кожному надходженні та використанні наборів, реагентів, виробів вносять відповідний запис у форму N 497/о. На одній сторінці обліковується одне найменування набору, реагенту, виробу з однаковою торговою назвою, назвою фірми-виробника, серією, терміном придатності. Для обліку одного найменування набору, реагенту, виробу залишають декілька сторінок; у разі закінчення сторінки або сторінок роблять перенос на іншу, при цьому вказують: "Перенесено на стор. N __". У разі початку нової сторінки паспортна частина форми N 497/о заповнюється повністю.

6. Для зручності пошуку наборів, реагентів, виробів у формі N 497/о заповнюється зміст, де зазначаються їх найменування (повне торгове найменування, серія, фірма-виробник) та номер сторінок, на яких вони обліковуються.

7. У пункті 1 паспортної частини форми N 497/о зазначаються повне торгове найменування набору, реагенту, виробу, серія відповідно до прибуткового документа.

8. У пункті 2 паспортної частини форми N 497/о вказується найменування фірми-виробника набору, реагенту, виробу відповідно до прибуткового документа.

9. У пункті 3 паспортної частини форми N 497/о вказується одиниця виміру набору, реагенту, виробу відповідно до прибуткового документа.

10. У пункті 4 паспортної частини форми N 497/о зазначається термін придатності отриманого набору, реагенту, виробу (за наявності).

11. У графі 1 паспортної частини форми N 497/о вказуються цифровим способом число, місяць та рік надходження набору, реагенту, виробу в лабораторію.

12. У графі 2 паспортної частини форми N 497/о зазначаються найменування постачальника, номер та дата прибуткового документа.

13. У графі 3 паспортної частини форми N 497/о вказуються найменування документа про розподіл (наказ, лист тощо), видавець, номер та дата цього документа.

14. У графі 4 паспортної частини форми N 497/о вказується цифровим способом кількість наборів, реагентів, виробів, які надійшли.

15. У графі 5 паспортної частини форми N 497/о цифровим способом вказуються число, місяць та рік використання набору, реагенту, виробу в лабораторії.

16. У графі 6 паспортної частини форми N 497/о цифровим способом прописується кількість наборів, реагентів, виробів, які використано. Для діагностичних наборів вказують кількість використаних цілих наборів, для реагентів - кількість у мілілітрах.

17. У графі 7 паспортної частини форми N 497/о ставиться підпис особи, що використала набір, реагенти, виріб у лабораторії.

18. У графі 8 паспортної частини форми N 497/о вказується цифровим способом кількість наборів, реагентів, виробів, яка залишилася після використання. Для діагностичних наборів у залишку вказують кількість цілих наборів, для реагентів - кількість у мілілітрах.

19. Строк зберігання форми N 497/о - 5 років.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос