Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 495-3/о "Журнал протоколов проведения исследований на наличие серологических маркеров гемотрансмиссивных инфекций методами ИХЛА/ИФА"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 19.02.2013 № 134
действует с 26.03.2013

  

Журнал протоколів проведення досліджень на наявність серологічних маркерів гемотрансмісивних інфекцій методами ІХЛА/ІФА

Найменування серологічного маркера __________________________

Почато ____________                                                                                          Закінчено ____________
             (цифровим способом)                                                                                                                                   (цифровим способом)

Зміст

Номер протоколу ____________________________

Дата проведення дослідження ____________
                                                                            (цифрами)

Назва тест-системи _____________________________________

Номер серії або лота ____________________ Термін придатності ____________

Вклеїти схему розташування зразків у планшеті (для досліджень методом ІФА).

Вклеїти роздруківку результатів досліджень на паперовому носії.

Висновок щодо результатів контрольних досліджень:

оптична густина позитивного контролю ________________,

оптична густина негативних контролів ________________,

оптична густина точки відсікання (cut off) ________________.

Висновок щодо кількості та результатів досліджень:

зазначають загальну кількість проведених досліджень, з них: кількість контрольних вимірів, негативних, позитивних та сумнівних результатів;

при отриманні позитивних/сумнівних результатів вказують номери зразків та їх розташування.

Підписи виконавців:

__________________________________
(посада)

_____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

__________________________________
(посада)

_____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 495-3/о "Журнал протоколів проведення досліджень на наявність серологічних маркерів гемотрансмісивних інфекцій методами ІХЛА/ІФА"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 495-3/о "Журнал протоколів проведення досліджень на наявність серологічних маркерів гемотрансмісивних інфекцій методами ІХЛА/ ІФА" (далі - форма N 495-3/о).

2. У лівому верхньому куті форми N 495-3/о зазначають найменування і місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Для кожного найменування серологічного маркера ведеться окрема форма N 495-3/о. Протоколи нумеруються наскрізно. Нумерація форми N 495-3/о починається 1 січня та закінчується 31 грудня поточного року.

4. У назві тест-системи вказують назву відповідно до інструкції із застосування медичних виробів.

5. У протоколі вказують серію або лот тест-системи та кінцевий термін її використання.

6. У кожен протокол досліджень методом ІФА вклеюють схему розташування зразків у планшеті.

7. У кожен протокол вклеюють результати досліджень, роздруковані на паперовому носії.

8. У протоколі зазначають оптичну густину позитивного контролю.

9. У протоколі вказують оптичну густину негативних контролів.

10. У протоколі зазначають оптичну густину точки відсікання (cut off).

11. У протоколі вказують загальну кількість проведених досліджень, з них: кількість контрольних вимірів, негативних, позитивних та сумнівних результатів.

12. При отриманні позитивних та сумнівних результатів вказують номери зразків та їх розташування.

13. У разі якщо результати тестування є недійсними, слід вказати в протоколі причину, відповідно до якої кінцевий облік результатів не проведено.

14. Протокол підписують фахівці, які здійснюють дослідження, відповідно до покладених на них функціональних обов'язків.

15. Строк зберігання форми N 495-3/о - 5 років.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос