Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня документов, предоставляемых арендодателю для заключения договора аренды имущества, относящегося к государственной собственности

Фонд государственного имущества
Перечень, Приказ от 15.02.2013 № 201
редакция действует с 31.10.2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2013

м. Київ

N 201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 березня 2013 р. за N 346/22878

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 18 вересня 2017 року N 1464

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності (додається).

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення в установленому порядку забезпечити розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року N 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 року за N 29/11903 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. Кузьмін

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

1. Разом із заявою про оренду цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його (її) структурного підрозділу (заява подається в довільній формі, при цьому резидентами в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб / реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

проект договору оренди об'єкта;

абзац третій пункту 1 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 18.09.2017 р. N 1464,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим)

копії установчих документів орендаря / копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).

(пункт 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства.

абзац сьомий пункту 1 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

2. Разом із заявою про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому резидентами в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб / реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

проект договору оренди об'єкта;

копії установчих документів орендаря / копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об'єкта оренди до об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками).

абзац восьмий пункту 2 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

3. Разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому резидентами в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб / реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

проект договору оренди об'єкта;

звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об'єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);

копії установчих документів орендаря / копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 18.09.2017 р. N 1464)

 

Начальник Управління з питань
управління державним майном
та орендних відносин

В. Пількевич

Опрос