Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения Пенсионному фонду Украины за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы расходов на выплату досрочно назначенной пенсии и оплату услуг по ее доставке

Пенсионный фонд, Министерство социальной политики Украины
Постановление, Приказ от 11.02.2013 № 2-3, 47
редакция действует с 05.06.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2013

м. Київ

N 47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 р. за N 345/22877

Про затвердження Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 14 листопада 2014 року N 895
,
 від 21 квітня 2015 року N 440

Відповідно до статті 49 Закону України "Про зайнятість населення" та статей 16, 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку, що додається.

2. Департаменту пенсійного забезпечення (М. Шамбір) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.02.2013

м. Київ

N 2-3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 р. за N 345/22877

Про затвердження Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами правління Пенсійного фонду України
 від 14 листопада 2014 року N 23-1
,
 від 21 квітня 2015 року N 8-1

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом зведеного бюджету (Дяченко С. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління

В. Кравчук

 

ПОРЯДОК
відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку

(У тексті Порядку слова "територіальний орган" в усіх відмінках та числах замінено словами "управління державної служби зайнятості" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 року N 440, постановою правління Пенсійного фонду України 21 квітня 2015 року N 8-1)

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою пенсій особам, яким вони призначені відповідно до частини першої статті 49 Закону України "Про зайнятість населення" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" достроково до 01 січня 2015 року, та оплатою послуг за їх доставку (далі - особи, яким достроково призначена пенсія).

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України від 21.04.2015 р. N 440,
 постанови правління Пенсійного фонду України
21.04.2015 р. N 8-1)

2. Відшкодуванню підлягають суми пенсій, які виплачені в період, починаючи з дати їх призначення, до дати досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, індексації, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім тих, що відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету), допомоги на поховання та коштів, витрачених Пенсійним фондом України на доставку зазначених виплат (далі - витрати Пенсійного фонду).

Відшкодування витрат Пенсійного фонду щодо пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", за період після досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку здійснюється у частині, що перевищує розмір пенсії, визначений за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 р. N 440,
 постановою правління Пенсійного фонду України 21.04.2015 р. N 8-1)

3. Відшкодування витрат Пенсійного фонду здійснюється на підставі подання щодо перерахування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) на відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку (далі - подання) (додаток 1) та списку осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (додаток 2), які подаються головним управлінням Пенсійного фонду України в місті Києві, управліннями Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - управління Пенсійного фонду) до 1 числа місяця, у якому проводяться виплати, до відповідного управління державної служби зайнятості в районі, місті, районі у місті або у місті та районі (далі - управління державної служби зайнятості).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 р. N 440,
 постановою правління Пенсійного фонду України 21.04.2015 р. N 8-1)

4. Фінансування відповідним управлінням державної служби зайнятості видатків на відшкодування витрат Пенсійного фонду у розмірі місячної потреби на ці виплати здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, до 06 числа місяця, у якому проводяться виплати.

5. Протягом двох робочих днів після отримання коштів на рахунок відповідний управління державної служби зайнятості перераховує кошти управлінню Пенсійного фонду.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 14.11.2014 р. N 895
,
постановою правління Пенсійного
 фонду України від 14.11.2014 р. N 23-1)

6. Для проведення звірки списків осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", та остаточного розрахунку щодо відшкодування витрат органам Пенсійного фонду управління Пенсійного фонду до 1 числа місяця, наступного за звітним, подає управлінню державної служби зайнятості звіт про фактичні витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій і допомоги на поховання, що відшкодовуються з Фонду (додаток 3), та список померлих осіб, яким достроково була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (додаток 4).

Результати проведеної звірки враховуються при фінансуванні видатків на відшкодування витрат Пенсійного фонду за наступний місяць.

7. У разі виявлення управлінням Пенсійного фонду фактів надміру виплаченої пенсії, витрати на яку відшкодовані за рахунок коштів Фонду, управління Пенсійного фонду подає до управління державної служби зайнятості список осіб, щодо яких виявлено факти надміру виплаченої пенсії відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (додаток 5).

Після утримання управлінням Пенсійного фонду з особи суми переплати пенсії (у тому числі частково) обсяг витрат Пенсійного фонду зменшується на суму утримання, що підлягає відшкодуванню у звітному місяці. У разі неможливості зменшення обсягу витрат Пенсійного фонду, що підлягає відшкодуванню у звітному місяці, сума утримання в порядку календарної черговості виникнення переплати повертається:

на рахунок відповідного управління державної служби зайнятості, відкритого для зарахування інших надходжень до Фонду, якщо утримано переплату за минулий рік;

на рахунок управління державної служби зайнятості, з якого перераховувалися кошти, якщо утримано суму переплати за поточний рік.

8. Щомісяця, до 7 числа місяця, наступного за звітним, між управлінням державної служби зайнятості та управлінням Пенсійного фонду складається акт звірки взаємних розрахунків наростаючим підсумком з початку року (додаток 6).

В акті звірки фактичні витрати Пенсійного фонду відображаються, виходячи з обсягу витрат, що підлягали відшкодуванню на підставі даних, зазначених у поданнях, наданих до управління державної служби зайнятості протягом звітного періоду.

Під час звірки управління Пенсійного фонду за запитами управлінь державної служби зайнятості надають додаткову інформацію щодо розміру та виплати пенсій.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 р. N 440,
 постановою правління Пенсійного фонду України 21.04.2015 р. N 8-1)

 

Директор Департаменту пенсійного
забезпечення Міністерства
соціальної політики України

М. Шамбір

Директор Департаменту зведеного
бюджету Пенсійного фонду України

С. Дяченко

 

Кому подається ___________________________
                                        (найменування і місцезнаходження одержувача)
Управління Пенсійного фонду України _______________________________________
                                                                                               (найменування і місцезнаходження та банківські реквізити)

ПОДАННЯ
щодо перерахування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату пенсії, достроково призначеної, та оплату послуг за її доставку

                                                            за ____________ 20__ року
                                                                                               (місяць)

Відповідно до Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року N 47 та постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року N 2-3, за __________ 20__ року відшкодуванню підлягає ____________________________ грн.
                              (сума цифрами та словами)

Керівник

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Виконавець _________________

Тел. _________________________

 

 

 

Кому подається _______________________________________
                                             (найменування і місцезнаходження одержувача)
Управління Пенсійного фонду України _____________________________
                                                                                                     (найменування і місцезнаходження)

СПИСОК
осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення",

за ____________ 20__ року
(місяць)

N з/п

N особового рахунку

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Місце прожи-
вання

Сума виплаченої пенсії, грн

Сума витрат на доставку пенсії, грн

Загальна сума витрат, пов'язаних із достроковим виходом особи на пенсію, грн

Дата припинення відшко-
дування Пенсійному фонду України з Фонду на випадок безробіття

Дата, реєстраційний номер клопотання та управління державної служби зайнятості, що його видав

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

усього (гр. 5 + гр. 8)

у тому числі

додаткова пенсія, надбавки і підвищення, які відшко-
довуються з державного бюджету

відшко-
довується за рахунок коштів Фонду на випадок безробіття (гр. 5 - гр. 6)

додаткова пенсія, надбавки і підвищення, які відшкодо-
вуються з державного бюджету

відшко-
довується за рахунок коштів Фонду на випадок безробіття (гр. 8 - гр. 9)

додаткова пенсія, надбавки і підвищення, які відшко-
довуються з державного бюджету (гр. 6 + гр. 9)

відшко-
довується за рахунок коштів Фонду на випадок безробіття (гр. 7 + гр. 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

М. П.

Керівник

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Кому подається ____________________________________
                                           (найменування і місцезнаходження одержувача)
Управління Пенсійного фонду України ________________________________
                                                                                                         (найменування і місцезнаходження)

ЗВІТ
про фактичні витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій і допомоги на поховання, що відшкодовуються із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

за ____________ 20__ року
(місяць)

П. І. Б. осіб, яким дост-
роково приз-
начена пенсія відпо-
відно до
Закону України "Про зай-
нятість насе-
лення"

Загальна чисель-
ність пенсіо-
нерів (осіб)

У тому числі

Сума витрат, пов'язаних із достроковим виходом працівників на пенсію, грн

У тому числі

Чисе-
льність осіб, щодо яких виявлено факти надміру вип-
лаченої пенсії

Суми, надміру вип-
лачених пенсій, утримані з осіб у звітному місяці, грн

Сума коштів Фонду загаль-
нообов'яз-
кового держав-
ного соціа-
льного стра-
хування України на випадок без-
робіття, пере-
рахо-
ваних у звітному періоді, грн

Загальна сума витрат, що підлягає відшко-
дуванню з Фонду загаль-
нообов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок без-
робіття, грн (гр. 6 - гр. 17 - гр. 18)

фактично виплачена пенсія, грн

виплачена допомога на поховання, грн

витрати на доставку пенсії та допомоги на поховання, грн

По-
мер-
лих пенсіо-
нерів (осіб)

усього (гр. 7 + гр. 10 + гр. 13)

у тому числі

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

додаткова пенсія, надбавки і підви-
щення, які відшко-
довуються з держав-
ного бюджету (гр. 8 + гр. 11 + гр. 14)

підлягає відшко-
дуванню за рахунок коштів Фонду загально-
обов'яз-
кового державного соціального страхування України на випадок безробіття (гр. 9 + гр. 12 + гр. 15)

додаткова пенсія, надбавки і підви-
щення, які відшко-
довуються з державного бюджету

підлягає відшко-
дуванню за рахунок коштів Фонду загаль-
нообов'яз-
кового державного соціального страхування України на випадок безробіття (гр. 7 - гр. 8)

додаткова пенсія, надбавки і підви-
щення, які відшко-
довуються з дер-
жавного бюджету

підлягає відшко-
дуванню за рахунок коштів Фонду загаль-
нообов'яз-
кового держав-
ного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття (гр. 10 - гр. 11)

Фонду загаль-
нообов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття

підлягає відшко-
дуванню за рахунок коштів Фонду загаль-
нообов'яз-
кового держав-
ного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття (гр. 13 - гр. 14)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  М. П.

Керівник

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

Кому подається _____________________________________
                                          (найменування і місцезнаходження одержувача)
Управління Пенсійного фонду України ___________________________
                                                                                                 (найменування і місцезнаходження)

СПИСОК
померлих осіб, яким достроково була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення",

за ____________ 20__ року
(місяць)

N
з/п

N особового рахунку

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Місце проживання

Дата смерті

Розмір виплаченої допомоги на поховання, грн

Витрати на доставку допомоги на поховання, грн

Загальна сума витрат на допомогу на поховання та її доставку, грн

Дата припинення відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі за рахунок коштів Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі за рахунок коштів Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі за рахунок коштів Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

М. П.

Керівник

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Кому подається ____________________________________________
                                                 (найменування і місцезнаходження одержувача)
Управління Пенсійного фонду України ________________________________
                                                                                                         (найменування і місцезнаходження)

СПИСОК
осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та за якими виявлено факти надміру виплаченої пенсії,

за ____________ 20__ року
(місяць)

N з/п

N осо-
бового рахунку

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Місце прожи-
вання

Виявлена сума надміру виплаченої пенсії, грн

Витрати на доставку пенсії, грн

Загальні витрати, що підлягають поверненню, грн

Залишок суми надміру виплаченої пенсії, що підлягає утриманню з особи, на початок звітного місяця, грн

Утримано з особи у звітному місяці, грн

Залишок суми надміру виплаченої пенсії, що підлягає утриманню з особи, на кінець звітного місяця, грн

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

загальна сума (гр. 5 + гр. 7)

у тому числі

загальна сума

у тому числі

сума надміру виплаченої пенсії, утримана з особи, грн

період, за який здійснено утримання суми надміру виплаченої пенсії з особи

загальна сума

у тому числі

за рахунок коштів Фонду загально-
обов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття

за рахунок коштів Фонду загально-
обов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття

Фонду загально-
обов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття (гр. 6 + гр. 8)

Фонду загально-
обов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі
Фонду загально-
обов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття

 

Фонду загально-
обов'яз-
кового дер-
жавного соціа-
льного стра-
хування України на випадок безробіття*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

М. П.

Керівник

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

АКТ
звірки взаємних розрахунків

___ ____________ 20__ року

м. __________________

Між управлінням державної служби зайнятості ___________________________________________
                                                                                                                                (найменування і місцезнаходження)
та ___________________________________________________________________________________
                                        (найменування і місцезнаходження управління Пенсійного фонду України)
складено акт про проведену перевірку взаємних розрахунків станом на _________________________

грн

Зміст запису

Управління державної служби зайнятості

Управління Пенсійного фонду України

 

дебет

кредит

дебет

кредит

Залишок заборгованості станом на 01 січня 20__ року

 

 

 

 

Фактичні витрати* Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій і допомог на поховання, що підлягали відшкодуванню у звітному періоді

 

 

 

 

Перераховано коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду

 

 

 

 

Залишок заборгованості станом на 01 січня 20__ року

 

 

 

 

Примітка. Повернуто коштів на рахунок інших надходжень до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття:

за даними управління Пенсійного фонду України, грн -;

за даними управління державної служби зайнятості, грн -.

М. П.

Головний бухгалтер
управління державної служби зайнятості

М. П.

Головний бухгалтер управління
Пенсійного фонду

____________
* Фактичні витрати Пенсійного фонду відображаються, виходячи з обсягу витрат Пенсійного фонду, зазначених у поданнях, які надані до управління державної служби зайнятості протягом звітного періоду.

____________

Опрос