Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Методика от 12.02.2013 № 115
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

12.02.2013

м. Київ

N 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 р. за N 339/22871

Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 7 листопада 2016 року N 1946

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 18 грудня 2018 року N 1965)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, що додається.

2. Встановити для існуючих (діючих) електричних мереж електропередавальних організацій питому вартість резерву потужності на рівні 0,25 тис. грн/кВт.

3. Встановити звітний (базовий) період для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання на 2014 рік з 01 квітня 2013 року до 30 вересня 2013 року включно.

4. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне) зобов'язати електропередавальні організації виконати вимоги розділу VI Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої пунктом 1 цієї постанови, упродовж трьох років з дня набрання чинності цією постановою.

5. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії НКРЕ в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови НКРЕ

К. Теличко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

 

МЕТОДИКА
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, збільшення існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок або зміни вимог до надійності електропостачання електроустановок.

Методика застосовується електропередавальними організаціями для розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

абонована приєднана потужність - сумарна дозволена потужність об'єктів споживачів за договорами про постачання електричної енергії та потужність об'єктів споживачів за договорами про користування електричною енергією, що забезпечується від певного джерела живлення;

джерело живлення - працююча електростанція або сукупність існуючих електричних мереж (трансформаторна підстанція з лініями електропередачі), які забезпечують живлення об'єктів певної потужності із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії;

звітний (базовий) період - період часу строком в один рік з 01 жовтня минулого календарного року до 30 вересня поточного календарного року;

місто (міська місцевість) - адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);

приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання), - приєднання до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно до закону, та електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії;

резерв абонованої приєднаної потужності - потужність, яка додатково до абонованої приєднаної потужності може бути забезпечена від певного джерела живлення із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;

розрахунковий період - календарний рік з 01 січня до 31 грудня включно, на який встановлюються ставки плати за стандартне приєднання;

сільська місцевість - адміністративна територія, за винятком території міст та селищ міського типу;

територіальна одиниця - територія Автономної Республіки Крим, або однієї з областей України, або міста Києва чи Севастополя, у межах якої здійснюють господарську діяльність одна або декілька електропередавальних організацій;

точка забезпечення потужності - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого є необхідність забезпечити розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.

1.3. Плата за приєднання є одним із джерел фінансування, передбачених інвестиційною програмою електропередавальної організації заходів з розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовників.

Розвиток електричних мереж електропередавальної організації, що пов'язаний з наданням послуг з приєднання, узгоджується з планами забудови відповідної території.

Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для надання послуг з приєднання, здійснюється електропередавальною організацією на конкурентних засадах.

1.4. Облік надходжень та витрат, пов'язаних з приєднанням електроустановок замовників, здійснюється окремо. Кошти, отримані електропередавальною організацією як плата за приєднання, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно для розвитку електричних мереж.

1.5. Електропередавальна організація забезпечує правильність застосування положень цієї Методики, а також своєчасність і якість надання послуг з приєднання відповідно до закону та договору.

1.6. Розроблена замовником відповідно до договору проектна документація зовнішнього електропостачання об'єкта замовника, будівництва та/або реконструкції електричних мереж та підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) передається у власність електропередавальній організації (власнику мереж) в рахунок плати за приєднання.

1.7. Плата замовників за стандартне приєднання формується на основі відповідних ставок, що затверджуються НКРЕ, та величини потужності, заявленої замовником.

Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб.

1.8. Плата за стандартне та нестандартне приєднання визначається за цією Методикою без податку на додану вартість (ПДВ). Нарахована до оплати сума зменшується на вартість виконання проектних та вишукувальних робіт згідно із зведеним кошторисним розрахунком, якщо такі роботи виконувались замовником та відповідна проектна документація передана електропередавальній організації за актом прийому-передачі.

1.9. Плата за приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об'єкта будівництва.

1.10. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають НКРЕ за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики.

II. Вартість приєднання електроустановок замовників

2.1. Надання послуги з приєднання електроустановки замовника до електромережі включає:

2.1.1. Розробку технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання.

Для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 5000 кВт технічні умови містять виключно такі вимоги:

щодо проектування та будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника);

щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (в межах земельної ділянки замовника);

щодо безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2016 р. N 1946)

2.1.2. Розробку за вихідними даними технічних умов та/або завдання на проектування проектної документації та, у разі розроблення проектної документації замовником, її погодження.

2.1.3. Роботи, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки замовника, у тому числі такі витрати (без ПДВ):

на будівництво та/або реконструкцію мереж (підстанцій, повітряних та/або кабельних ліній) згідно з проектною документацією;

на обладнання систем захисту;

на обладнання вузлів обліку;

на інші роботи, безпосередньо пов'язані з наданням послуг з приєднання.

2.1.4. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж.

2.2. Вартість розробки технічних умов та підготовки проекту договору про приєднання визначається на основі калькуляцій, розроблених електропередавальною організацією та погоджених НКРЕ.

2.3. Вартість розробки проектної документації для нестандартного приєднання враховується окремо і не включається в остаточну плату за нестандартне приєднання та оплачується замовником на стадії розробки відповідної документації самостійно.

2.4. Вартість робіт з приєднання електроустановок замовника включає такі витрати (без ПДВ):

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

витрати, пов'язані з використанням машин (механізмів);

оплата послуг сторонніх організацій;

витрати на відрядження;

на інші заходи, безпосередньо пов'язані з наданням послуг з приєднання.

2.5. Вартість підключення електроустановки замовника визначається на основі калькуляцій на виконання робіт з підключення, розроблених електропередавальною організацією та погоджених НКРЕ, з урахуванням усередненої вартості використання машин та механізмів, що використовувались для виконання робіт з підключення за попередній розрахунковий період, з розрахунку на одне підключення.

2.6. Для формування ставок плати за стандартне приєднання використовується фактична вартість робіт у межах здійснення стандартних приєднань за базовий період.

2.7. Лінійна складова частина плати за нестандартне приєднання, яка включає лише витрати на будівництво лінії електропередавання виключно для потреб замовника від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника, визначається в кожному конкретному випадку на підставі проектної документації.

Кошторисна частина проектної документації розробляється відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва".

Величина витрат (без податку на додану вартість) визначається за кошторисною частиною проектної документації, що зменшується на величину витрат на підготовку експлуатаційних кадрів.

(пункт 2.7 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2016 р. N 1946)

2.8. Усі витрати (без ПДВ) електропередавальної організації при наданні послуги з приєднання електроустановки замовника поділяються на витрати, що формують виробничу собівартість (поточні витрати), та витрати з будівництва та/або реконструкції електричних мереж (капітальні витрати).

2.8.1. Облік капітальних витрат:

Фактична вартість робіт з приєднання електроустановок замовника, за винятком вартості підключення, формується за методологічними засадами, які передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509, та включає всі фактичні витрати (без ПДВ) електропередавальної організації з будівництва та/або реконструкції електричних мереж у межах надання послуги з приєднання електроустановки замовника, в тому числі витрати (без ПДВ) на розробку технічних умов, підготовку проекту договору про приєднання та розробку проектної документації з урахуванням вимог пункту 2.7 цього розділу.

При визначенні фактичної вартості послуги з приєднання електроустановки замовника, що надавалась шляхом виконання робіт господарським способом, використовуються норми часу на виконання робіт працівниками, використання машин та механізмів згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням фактичної вартості зазначених ресурсів електропередавальної організації (фактична заробітна плата персоналу, вартість використання власного транспорту).

При визначенні фактичної вартості послуги з приєднання електроустановки замовника, що надавалась шляхом виконання робіт підрядним способом, використовуються Базові показники вартості проектно-планувальних та інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджені постановою колегії Державного комітету Української РСР у справах будівництва і архітектури від 26 червня 1991 року N 24, з урахуванням чинного індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт, що затверджується Мінрегіоном України, виходячи з фактично виконаних обсягів робіт і вартості фактично використаних матеріалів.

Зазначені витрати підтверджуються первинними документами, складеними відповідно до чинного законодавства, та формують первісну (балансову) вартість об'єктів основних засобів або збільшують балансову вартість існуючих об'єктів основних засобів.

Облік фактичних витрат, за винятком витрат на підключення, понесених в межах надання послуг з приєднання електроустановок замовників, здійснюється на рахунку бухгалтерського обліку 15 "Капітальні інвестиції".

2.8.2. Облік витрат, що формують виробничу собівартість:

Виробнича собівартість послуги з приєднання електроустановки замовника включає витрати електропередавальної організації на розробку технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання та витрати на підключення електроустановки замовника.

Облік фактичних витрат, понесених електропередавальною організацією в рамках виконання робіт з підключення електроустановки замовника, здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації" на підставі первинних документів, які складені відповідно до вимог чинного законодавства.

III. Плата за стандартне приєднання

3.1. Плата за стандартне приєднання П, тис. грн, розраховується за формулою

П = Рзаявл х Сс,мк,ф,н,

(1)

де Рзаявл - заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника, кВт;

С - ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн/кВт, яка диференціюється за такими індексами:

с - ступінь стандартного приєднання: перший - від 0 кВт до 16 кВт включно, другий - від 16 кВт до 50 кВт включно, третій - від 50 кВт до 160 кВт включно;

м - місцезнаходження електроустановок заявника (місто, сільська місцевість);

к - категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), замовлена заявником (I, II, III);

ф - схема електрозабезпечення (одно- чи трифазна);

н - рівень напруги в точці приєднання (0,4; 6(10); 27(35); 110(154)), кВ.

3.2. Розрахунок електропередавальною організацією ставок плати за стандартне приєднання обґрунтовується фактичними витратами (без ПДВ) за базовий період, що були необхідні для будівництва та/або реконструкції електричних мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєднання.

3.3. Для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання електропередавальна організація за місцем розташування місцевих (локальних) електричних мереж формує за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, які за ознаками відповідають стандартним приєднанням, за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики. Інформація формується окремо для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, відповідно до території здійснення ліцензованої діяльності, окремо для кожної територіальної одиниці. Інформація формується за об'єктами замовників, приєднання яких завершено.

3.4. Ставки плати за стандартне приєднання Сс,мк,ф,н, тис. грн/кВт, на розрахунковий період визначаються за формулою

 

Вс,мфакт.кап + Вс,мфакт.соб - Вс,мдемонт

 

 

Сс,мк,ф,н =

________________________________

х Кк х Кн х Кф + Нр,

(2)

 

Рс,м

 

 

де Вс,мфакт.кап - сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 17 додатка 1 до цієї Методики);

Вс,мфакт.соб - сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують виробничу собівартість;

Вс,мдемонт - сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг з приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 20 додатка 1 до цієї Методики);

Рс,м - загальна приєднана абонована потужність стандартного приєднання, кВт (сумарне значення за рядками колонки 4 додатка 1 до цієї Методики);

Кк - коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);

Кн - коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);

Кф - коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);

Нр - середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн/кВт.

3.5. Участь замовника i у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей Yi, тис. грн, визначається за формулою

Yi = Рiзаявл х Нр,

(3)

де Рiзаявл - заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника i, кВт;

Нр - середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн/кВт.

3.6. Різниця між фактичним та прогнозованим надходженням коштів від надання послуг із стандартного приєднання за базовий період Dс,мВ, тис. грн, визначається для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання за формулою

 ,

(4)

де Вс,мфакт.кап - сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 17 додатка 1 до цієї Методики);

  - сума фактичних витрат (без ПДВ) замовника i на приєднання, що формують виробничу собівартість;

Сi - ставка плати за стандартне приєднання, застосована в звітному (базовому) періоді до замовника i, тис. грн/кВт;

Рi - приєднана у звітному (базовому) періоді потужність замовника i, кВт.

3.7. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають НКРЕ розрахункові значення плати за стандартне приєднання та пояснювальну записку, погоджену разом з інвестиційною програмою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі. У пояснювальній записці надаються обґрунтування розрахунків та зазначається дольовий розподіл за всіма джерелами фінансування розвитку електричних мереж за об'єктами електроенергетики, що використовуються для забезпечення надання послуг із стандартних приєднань.

3.8. НКРЕ розглядає надані електропередавальними організаціями розрахункові значення плати за стандартне приєднання і пояснювальні записки та встановлює на наступний календарний рік для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя ставки плати за стандартне приєднання з урахуванням критеріїв диференціації.

3.9. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці, на якій здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії більше однієї електропередавальної організації, встановлюються однакові на цій територіальній одиниці з урахуванням розрахункових значень плати за стандартне приєднання усіх електропередавальних організацій, які здійснюють таку діяльність в межах цієї територіальної одиниці.

3.10. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці, СТс,мк,ф,н, тис. грн/кВт, на розрахунковий період визначаються НКРЕ за формулою

 ,

(5)

де К - загальна кількість електропередавальних організацій на певній територіальній одиниці;

n - кількість джерел живлення j за кожною з електропередавальних організацій k на територіальній одиниці;

Вс,мk,факт.кап - сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн;

Вс,мk,факт.соб - сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують виробничу собівартість;

Вс,мk,демонт - сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг з приєднання, за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн;

Рс,мk - загальна приєднана потужність стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, кВт;

Кк - коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);

Кн - коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);

Кф - коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);

DРj,k - резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j для електропередавальної організації k, що здійснює діяльність в межах певної територіальної одиниці, кВт;

Нkр - середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн/кВт.

IV. Плата за нестандартне приєднання

4.1. Плата за нестандартне приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації Пнп, тис. грн (без податку на додану вартість), розраховується за формулою

Пнп = Рзаявл ґ Внп ґ Кк + Влін,

(6)

де Рзаявл - заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника, кВт;

Влін - визначена відповідно до вимог розділу II цієї Методики загальна вартість будівництва ліній електропередавання на відповідних ступенях напруги виключно для потреб замовника від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника, тис. грн (без податку на додану вартість);

Кк - коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);

Внп - питома вартість нестандартного приєднання, тис. грн/кВт (без податку на додану вартість), яка встановлюється НКРЕКП та визначається за формулою

,

(7)

де Взаміщення - визначена для суб'єктів природних монополій вартість заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації, тис. грн (без податку на додану вартість);

РПС110/35/10кВ - загальна номінальна величина потужності трансформаторів, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги, без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, трансформаторних підстанцій електропередавальної організації напругою 110(150)/(20)10(6) кВ та 110(150)/35(20)/(20)10(6) кВ, кВА;

cos(j) = 0,92 - коефіцієнт потужності;

Кінд - коефіцієнт індексу споживчих цін у середньому до попереднього року (застосовується у разі, якщо електропередавальна організація не розраховує щорічно питому вартість нестандартного приєднання).

Питома вартість нестандартного приєднання для електропередавальних організацій, які не визначили вартість заміщення (відтворення) активів, Внп2, тис. грн/кВт (без податку на додану вартість), встановлюється НКРЕКП та визначається за формулою

,

(8)

де Вiзаміщення - визначена для суб'єктів природних монополій вартість заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації i з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації, тис. грн (без податку на додану вартість);

РiПС110/35/10кВ - загальна номінальна величина потужності трансформаторів, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги, без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, трансформаторних підстанцій електропередавальної організації i напругою 110(150)/(20)10(6) кВ та 110(150)/35(20)/(20)10(6) кВ, кВА;

n - кількість електропередавальних організацій, які визначили вартість заміщення (відтворення) активів;

cos(j) = 0,92 - коефіцієнт потужності;

Кінд - коефіцієнт індексу споживчих цін у середньому до попереднього року (застосовується у разі, якщо електропередавальна організація не розраховує щорічно питому вартість нестандартного приєднання).

4.2. Електропередавальна організація відповідно до формули 7 цієї Методики може щорічно (але не рідше одного разу на п'ять років) розраховувати питому вартість нестандартного приєднання, тис. грн/кВт (без податку на додану вартість), та надавати НКРЕКП відповідне розрахункове значення з обґрунтуваннями.

НКРЕКП розглядає надані електропередавальними організаціями відповідні розрахункові значення питомих вартостей нестандартного приєднання та встановлює на наступний календарний рік відповідні величини питомої вартості нестандартного приєднання, визначені відповідно до формули 7 цієї Методики, для кожної електропередавальної організації.

До дати визначення для суб'єктів природних монополій вартості заміщення (відтворення) активів з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації усіма без винятку електропередавальними організаціями питома вартість нестандартного приєднання для електропередавальних організацій, які не визначили вартість заміщення (відтворення) активів, визначається відповідно до формули 8 цієї Методики на рівні середнього питомого значення за вихідними даними електропередавальних організацій, які вже визначили вартість заміщення (відтворення) активів.

4.3. У разі якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, плата за приєднання до електричних мереж визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проектної документації, розробленої відповідно до технічних умов нестандартного приєднання.

(розділ IV у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2016 р. N 1946)

V. Розділ V виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2016 р. N 1946,
у зв'язку з цим розділ VI вважати розділомV)

V. Кодифікація об'єктів електроенергетики

5.1. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне) електропередавальна організація за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії, веде перелік об'єктів електроенергетики, на основі якого створює геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики.

До переліку об'єктів електроенергетики вносяться, в тому числі, дані, які підлягають оприлюдненню на веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет.

Геодезична інформаційно-технічна система об'єктів електроенергетики створюється на уніфікованому для сфери електроенергетики програмному забезпеченні за принципами побудови Державної геодезичної системи України з використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем (GPS), комп'ютерних технологій та традиційних геодезичних методів.

Уніфіковане програмне забезпечення геодезичної інформаційно-технічної системи має реалізовувати функцію формування на заданий момент часу технологічної карти об'єкта електроенергетики, у якій, в тому числі, відображається інформація, яка підлягає оприлюдненню на веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет.

Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, порядок нумерації опор, пропускна спроможність.

За рішенням електропередавальної організації технологічна карта може відображати іншу технічну інформацію, що необхідна для оперативного управління роботою електричних мереж.

5.2. Кожний об'єкт електроенергетики, що кодифікований та внесений до переліку об'єктів електроенергетики, електропередавальна організація з відповідною прив'язкою до місцевості вносить у геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики на території здійснення ліцензованої діяльності.

До геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики вноситься також технічна інформація (топологія мереж, межі охоронних зон, технічна характеристика об'єктів), необхідна для управління експлуатацією та розвитком електричних мереж та ідентифікації типу приєднання (стандартне/нестандартне).

5.3. Геодезична інформаційно-технічна система об'єктів електроенергетики забезпечує метрологічну та топологічну коректність інформації про об'єкти електроенергетики.

У разі зміни просторових чи технічних параметрів об'єкта електроенергетики ці зміни вносяться до геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики наступного робочого дня після настання таких змін.

База даних геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики повинна мати захист від несанкціонованого доступу з метою зміни інформації та доступу до інформації, яка не підлягає оприлюдненню.

Державний нагляд за електричними установками і мережами електропередавальних організацій та контроль за достовірністю технічних даних, занесених до геодезичних інформаційно-технічних систем електропередавальних організацій, здійснює Держенергонагляд.

5.4. Кожному об'єкту електроенергетики незалежно від форми власності присвоюється унікальний цифровий код.

5.5. Електропередавальна організація за кожною трансформаторною підстанцією на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії присвоює унікальний цифровий код за такою формою:

 

,

де значення в полях коду:

1 - 6 - географічна широта місця розташування центру майданчика, на якому змонтована підстанція (1 - 2 - градуси, 3 - 4 - мінути, 5 - 8 - секунди з точністю до сотих);

9 - 16 - географічна довгота місця розташування центру майданчика, на якому змонтована підстанція (9 - 10 - градуси, 11 - 12 - мінути, 13 - 16 - секунди з точністю до сотих).

5.6. Електропередавальна організація за кожною лінією електропередачі на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії присвоює унікальний цифровий код за такою формою:

 

,

де значення в полях коду:

1 - 16 - географічні координати північного кінця лінії (початку) відпайки або трансформаторної підстанції згідно з кодифікацією підстанцій:

1 - 6 - географічна широта місця розташування початку лінії (1 - 2 - градуси, 3 - 4 - мінути, 5 - 8 - секунди з точністю до сотих);

9 - 16 - географічна довгота місця розташування початку лінії (9 - 10 - градуси, 11 - 12 - мінути, 13 - 16 - секунди з точністю до сотих);

17 - 32 - географічні координати південного кінця лінії (закінчення):

17 - 24 - географічна широта місця розташування південного кінця лінії (17 - 18 - градуси, 19 - 20 - мінути, 21 - 24 - секунди з точністю до сотих);

25 - 32 - географічна довгота місця розташування південного кінця лінії (25 - 26 - градуси, 27 - 28 - мінути, 29 - 32 - секунди з точністю до сотих);

33 - кількість ліній електропередачі, які проходять в одній трасі.

Якщо географічні координати початку та кінця лінії мають однакову географічну широту, значення вказуються із заходу на схід.

 

Начальник управління роздрібного
ринку електричної енергії

І. Городиський

 

                                                                      Інформація _________________________________________
                                                                                                                                 (найменування електропередавальної організації)
                   щодо фактичних витрат (без ПДВ) на ______________________________ приєднання для електроустановок замовників
                                                                                                                                     (стандартне/нестандартне)
                        ___________________________________________________________________________________________________
                                  (I, II, III ступенів стандартного, нестандартного приєднання / об'єктів будівництва соціального та доступного житла / установок з виробництва
                                                                                                   електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії)
                        в __________________ в ______________________________________________________________________________
                           (місті, сільській місцевості) (місце розташування точки приєднання до електричних мереж згідно з адміністративно-територіальним устроєм України 
                                                                                                    (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ або Севастополь))

N

з/п

Номер та дата договору про приєд-
нання (тех-
нічних умов)

Замов-
ник (найме-
нування, місцезна-
хо-
дження/ прізвище, ім'я, по батькові, місце про-
живання)

Приєд-
нана або-
нована потуж-
ність P
, кВт

Участь замовника в розвитку елект-
ричних мереж, тис. грн

Надхо-
дження коштів за дого-
вором про приєд-
нання, тис. грн

Ступінь напруги в точці приєд-
нання, кВ

Точка забез-
печення потужності: назва лінії електро-
передачі та номер опори (відстань до кабельної врізки) та/або назва (номер) підстанції згідно із системою кодифікації назв

Необхідність будівництва/
реконструкції підстанції напругою U, кВ (з переліком відповідних робіт: заміна трансформатора, вимикача, розподільчого пристрою тощо) за ступенями напруги

Необхідність будівництва/
реконструкції ліній електропередачі у км напругою U, кВ (із зазначенням типу ліній електропередачі: повітряна лінія або кабельна лінія) за ступенями напруги

Фактичні капітальні витрати на приєднання Bфакт.кап, тис. грн

Фактичні витрати на приєд-
нання, що формують виробничу собі-
вартість B
факт.
соб, тис. грн

Вартість розвитку мереж згідно з проектною доку-
ментацією, тис. грн

Опри-
буткована вартість демон-
тованого устат-
кування та облад-
нання, яке підлягає пода-
льшому вико-
ристанню, тис. грн.

Величина поворотної фінансової допомоги, що надана замовником за договором (для нестан-
дартного приєднання), тис. грн

Обсяг фінан-
сування послуги з приєднання, який включений до структури тарифів на передачу електричної енергії
(для нестан-
дартного приєднання), тис. грн

Абонована приєднана потужність за результатами надання послуги з приєднання, кВт

Мінімальне значення резерву потужності за джерелом живлення, кВт

приріст

резерв, який забез-
печується джерелом живлення

110
(150) /35/10
(6)

110
(150) /10
(6)

35/10
(6)

10
(6) /0,4

110
(150)

35

10
(6)

0,4

Ррез

РjD

DРj

ніч

напів-
пік

пік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник електропередавальної організації

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (КК)

Категорія надійності

I

II

III

КК

1,6

1,2

1,0

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 07.11.2016 р. N 1946)

 

Коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (КН)

  

0,4

6 (10)

35 (27)

110 (154)

До 16

1

1,68

2,65

3,35

Від 16 до 50

0,77

1,44

2,28

2,84

Від 50 до 160

0,84

0,92

1,22

1,81

____________
* Значення верхньої межі діапазону включно.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 07.11.2016 р. N 1946)

 

Коефіцієнт схеми електрозабезпечення (КФ)

 

0,4

6 (10)

35 (27)

110 (154)

Однофазна

1,0

1,55

2,15

2,85

Трифазна

1,0

1,24

1,62

2,21

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 07.11.2016 р. N 1946)

 

Коефіцієнт використання потужності (Квик)

Додаток 5 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 7 листопада 2016 року N 1946)

____________

Опрос