Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку рассмотрения Государственной службой финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций

Минфин
Приказ от 04.02.2013 № 58
Утратил силу

ЗМІНИ
до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

Зміни втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 27 березня 2015 року N 366)

1. Пункт 1 Порядку викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 18, 23, 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), статті 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення, визначає процедуру розгляду Держфінмоніторингом України справ та застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.".

2. Пункт 19 Порядку викласти у такій редакції:

"19. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу не сплачує штраф протягом строку, визначеного в пункті 17 цього Порядку, Держфінмоніторинг України звертається до суду з позовною заявою про стягнення з суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідної суми штрафу.".

3. Доповнити Порядок новими пунктами 21 - 25 такого змісту:

"21. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - вимога стосовно усунення порушень) виноситься Головою Комісії Держфінмоніторингу України, а у разі його відсутності - заступником Голови Комісії Держфінмоніторингу України за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку, в день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.

22. Вимога стосовно усунення порушень надається суб'єкту первинного фінансового моніторингу, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику вимоги, що залишається у справі), або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів з дати її винесення.

23. Головою Комісії Держфінмоніторингу України, а у разі його відсутності - заступником Голови Комісії Держфінмоніторингу України до моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цієї вимоги, яке оформляється новою вимогою стосовно усунення порушень та протягом п'яти робочих днів надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (надається під підпис) особі, щодо якої її винесено.

24. До моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень така вимога може бути переглянута Головою Комісії Держфінмоніторингу України, а у разі його відсутності - заступником Голови Комісії Держфінмоніторингу України за вмотивованим клопотанням порушника. За результатами перегляду вимоги стосовно усунення порушень Голова Комісії Держфінмоніторингу України, а у разі його відсутності - заступник Голови Комісії Держфінмоніторингу України приймає рішення про скасування вимоги (повністю або частково) або залишення її без змін.

Про результати перегляду вимоги стосовно усунення порушень повідомляється особа, щодо якої винесена вимога, протягом 5 робочих днів.

25. Вимога стосовно усунення порушень може бути оскаржена в суді у порядку, встановленому законодавством.".

4. Доповнити Порядок додатком 3, що додається.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ВИМОГА N
стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

"___" ____________ 20__ р.

______________________
(місце винесення)

Винесена щодо
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________

Згідно з Актом перевірки від _____ N ____, яка відбулась
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (дата, місце проведення перевірки)
встановлено порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (зазначаються норми законодавства, які порушено)

За результатами розгляду справи Комісією Держфінмоніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, винесено постанову про застосування штрафу (про закриття провадження у справі у зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності) від ____________ N _____.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ВИМАГАЄ:

_____________________________________________________________________________________
(заходи щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, із зазначенням терміну виконання вимог)
_____________________________________________________________________________________

Про результати виконання вимоги необхідно повідомити Держфінмоніторинг України протягом п'яти робочих днів з моменту виконання заходів, визначених у цій вимозі.

Ця вимога підлягає обов'язковому виконанню у встановлений термін.

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

____________

Опрос