Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка установления требований по осуществлению субъектами естественных монополий хозяйственной деятельности, не относящейся к сфере естественных монополий, и ограничений по совмещению видов хозяйственной деятельности субъектами естественных монополий и субъектами хозяйствования на смежных рынках в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 04.02.2013 № 15
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.02.2013

м. Київ

N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2013 р. за N 311/22843

Про затвердження Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 20 грудня 2013 року N 323

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 6 грудня 2019 року N 2655)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Департаменту ліцензійного контролю (Рожанська І. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Суб'єктам господарювання, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), постачання теплової енергії, протягом 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.

 

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

ПОРЯДОК
встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру та умови встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання та водовідведення (далі - ліцензіати, що є суб'єктами природних монополій), господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій (крім господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню), якщо така діяльність має вплив на господарську діяльність, що належить до сфери природних монополій, а також процедуру та умови встановлення обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами господарювання на суміжних ринках, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), постачання теплової енергії (далі - ліцензіати на суміжних ринках; господарська діяльність на суміжних ринках відповідно), та ліцензіатами, що є суб'єктами природних монополій (далі - вимоги та обмеження).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія).

(пункт 1.2 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 20.12.2013 р. N 323)

1.3. Ліцензіатам, для яких господарська діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення не є основною діяльністю, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, вимоги та обмеження встановлюються на види господарської діяльності з надання житлово-комунальних послуг, перелік яких передбачений Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

(пункт 1.3 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 20.12.2013 р. N 323)

1.4. Пункт 1.4 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що  здійснює
 державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 20.12.2013 р. N 323,
у зв'язку з цим пункти 1.5, 1.6
 вважати відповідно пунктами 1.4, 1.5)

1.4. Ліцензіати подають до Комісії щоквартальну інформацію про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, за наростаючим підсумком (додаток 1).

(пункт 1.4 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 20.12.2013 р. N 323)

1.5. Пункт 1.5 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що  здійснює
 державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 20.12.2013 р. N 323)

II. Встановлення вимог щодо провадження ліцензіатами, що є суб'єктами природних монополій, господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій

2.1. Ліцензіати, що є суб'єктами природних монополій, які провадять інші, крім ліцензованих, види діяльності або мають намір їх провадити (далі - заявники), подають до Комісії такі документи:

а) заяву за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку (далі - заява);

(підпункт "а" пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 20.12.2013 р. N 323)

б) пояснювальну записку, у якій визначається мета провадження іншого виду діяльності та надається інформація щодо достатності матеріально-технічної бази, ресурсів та соціально-економічних наслідків від поєднання ліцензованої та іншої діяльності (обґрунтування переваг для споживачів послуг ліцензіата від поєднання ліцензованої та іншої діяльності);

(підпункт "б" пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 20.12.2013 р. N 323)

в) баланс підприємства на останню звітну дату;

г) довідку про фактичні витрати, доходи та прибутки за попередній та поточний роки, про планові витрати, доходи та прибутки на поточний та наступний роки окремо по кожному з інших, крім ліцензованих, видів діяльності;

д) завірену копію статуту (положення) суб'єкта господарювання;

(пункт 2.1 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

е) інформацію щодо підтвердження можливості забезпечення ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку ліцензованого виду діяльності (копію розпорядчого документа про облікову політику, копію плану рахунків бухгалтерського обліку, копію оборотно-сальдової відомості).

(пункт 2.1 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

2.2. У разі відповідності вимогам пункту 2.1 цього розділу заява та додані до неї документи розглядаються Комісією у строк не більше ніж тридцять днів від дати її отримання.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

2.3. У разі виявлення невідповідності заяви та доданих до неї документів вимогам пункту 2.1 цього розділу заява до розгляду не приймається, про що протягом десяти робочих днів з дати її надходження заявнику направляється лист-повідомлення з обґрунтуванням підстав для відмови у розгляді.

2.4. Комісія може письмово запросити у заявника додаткову інформацію для уточнення даних у заяві та доданих до неї документах.

2.5. Опрацювання заяви та доданих до неї документів здійснюється структурним підрозділом Комісії, який організовує здійснення державного нагляду (контролю), з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих відповідними структурними підрозділами Комісії, які у межах своєї компетенції надають висновки стосовно наявності в поданих документах відомостей, що підтверджують економічну доцільність та уникнення негативного впливу на господарську діяльність ліцензіатів на ринку природних монополій з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що перебуває у стані природної монополії, від провадження іншого, крім ліцензованих, виду діяльності.

2.6. Структурний підрозділ Комісії, який організовує здійснення державного нагляду (контролю), з урахуванням результатів перевірок дотримання заявником відповідних ліцензійних умов готує подання до розгляду на відкритому засіданні Комісії із визначенням переліку вимог, що встановлюються заявнику щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, який має містити:

обов'язкове ведення бухгалтерського обліку інших, крім ліцензованих, видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій;

недопущення субсидіювання інших, крім ліцензованих, видів діяльності за рахунок господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій;

необхідність надання Комісії інформації про результати виконання вимог при провадженні інших, крім ліцензованих, видів діяльності у вигляді квартальних та річних звітів у встановленому законодавством порядку;

(абзац четвертий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

недопущення при провадженні інших, крім ліцензованих, видів діяльності зловживання монопольним становищем, яке вони займають на ринку, що перебуває у стані природної монополії, щодо споживачів та суб'єктів господарювання на інших ринках;

провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності лише в разі беззбитковості кожного з них.

2.7. Рішення Комісії про встановлення вимог оформлюється у вигляді розпорядження.

2.8. Копія розпорядження про встановлення вимог направляється заявнику, відповідному територіальному органу Комісії протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

III. Встановлення обмежень ліцензіатам щодо суміщення видів господарської діяльності

3.1. Якщо в результаті розгляду заяви та доданих до неї документів Комісією виявлено економічну недоцільність суміщення ліцензіатом, що є суб'єктом природних монополій, господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій, з іншим, крім ліцензованих, видом діяльності або у разі невиконання ним вимог до іншого, крім ліцензованих, виду діяльності за підсумками звітного періоду, за результатами його перевірки Комісія приймає рішення про встановлення обмеження щодо суміщення ліцензіатом, що є суб'єктом природних монополій, господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій, з відповідним іншим, крім ліцензованих, видом діяльності.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

У разі усунення ліцензіатом, що є суб'єктом природних монополій, причин, що стали підставою для встановлення обмеження, він може звернутися до Комісії із заявою про встановлення вимог.

3.2. У випадку виявлення в матеріалах звітності, за результатами проведених перевірок фактів субсидіювання ліцензіатом на суміжних ринках інших, крім ліцензованих, видів діяльності за рахунок господарської діяльності на суміжних ринках або збитковості проваджуваного ним іншого, крім ліцензованих, виду діяльності Комісія приймає рішення про встановлення обмеження щодо суміщення господарської діяльності на суміжних ринках із відповідним іншим, крім ліцензованих, видом діяльності.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

У разі усунення ліцензіатом на суміжних ринках причин, що стали підставою для встановлення обмеження, він може звернутися до Комісії щодо припинення обмеження із наданням підтвердних документів.

3.3. Рішення Комісії про встановлення або припинення обмеження оформлюється у вигляді розпорядження.

3.4. Копія розпорядження про встановлення або припинення обмеження направляється ліцензіату, відповідному територіальному органу Комісії протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323)

 

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

І. Рожанська

 

Інформація
про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності

по _________________________ за __ квартал _________ року
          (найменування / прізвище, ім'я та
                  по батькові ліцензіата)

(тис. грн без податку на додану вартість)

____________
* За наростаючим підсумком з початку року.

(Порядок доповнено новим додатком 1 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері комунальних послуг, від 20.12.2013 р. N 323,
у зв'язку з цим додаток вважати додатком 2)

 

Заява

про встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання та водовідведення, господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій

Ліцензіат
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ / прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання
фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті), тел., факс)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата (для юридичних осіб))

який має ліцензію на ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
               (зазначити вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія,
                                                     її серію, номер, дату видачі та строк дії)
просить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановити вимоги щодо провадження таких видів господарської діяльності:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис заявника _____________

М. П.

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос