Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском смотре-конкурсе областных библиотек для детей

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 06.02.2013 № 59
действует с 12.03.2013

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2013

м. Київ

N 59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2013 р. за N 309/22841

Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для дітей

Відповідно до Законів України "Про культуру", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для дітей, що додається.

2. Відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Нікіфоренко Л. С.):

здійснити загальну координацію проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для дітей та надати методичну та організаційну допомогу в його проведенні;

забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, управлінням культури обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій сприяти проведенню Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для дітей.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

Т. Г. Кохан

 

Положення
про Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для дітей

I. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для дітей (далі - Конкурс) проводиться Міністерством культури України (далі - Мінкультури), Національною бібліотекою України для дітей (далі - НБУ для дітей).

1.2. Конкурс проводиться з метою підвищення соціального статусу та престижу обласних бібліотек для дітей як інформаційних, культурно-освітніх і духовних центрів, їхньої ролі у реалізації завдань державної політики у галузі культури, професійної майстерності бібліотечних працівників, а також налагодження взаємодії бібліотек з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

пошук шляхів підвищення ефективності та якості бібліотечного обслуговування користувачів-дітей;

активізація діяльності обласних бібліотек для дітей, спрямованої на виховання дитини - громадянина України, розвиток гармонійної особистості, популяризацію національних цінностей, підтримку і розвиток дитячого читання;

забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і бібліотек України для дітей у підтримці та розвитку читання і реалізації обласних (регіональних) проектів та програм;

виявлення, вивчення та поширення новітнього бібліотечного досвіду роботи з користувачами-дітьми;

стимулювання творчої активності працівників обласних бібліотек для дітей, підвищення їхньої професійної майстерності.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Мінкультури, НБУ для дітей, а також у засобах масової інформації.

II. Учасники та строки проведення Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь колективи, керівники і працівники обласних бібліотек для дітей, Кримської республіканської бібліотеки для дітей ім. В. Н. Орлова, Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва та Центральної дитячої бібліотеки ім. А. П. Гайдара м. Севастополя.

2.2. Конкурс проводиться з 15 січня до 01 жовтня один раз на два роки.

III. Фінансове забезпечення Конкурсу

3.1. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу у встановленому законодавством порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.

3.2. Конкурс проводиться на безоплатній основі.

IV. Вимоги щодо участі у Конкурсі

4.1. Для участі у Конкурсі учасники подають до НБУ для дітей конкурсні матеріали, які повинні включати:

титульний аркуш із зазначенням назви Конкурсу, номінації, теми роботи, прізвищ(а), імен(і) та по батькові учасників(а), посад(и);

опис роботи в рамках номінації у довільній текстовій формі, в якому висвітлюється робота бібліотеки з обраного напряму роботи за останні два роки;

додатки з обов'язковим посиланням на них в описі роботи: фотоальбоми, відеопрезентації, електронні продукти.

4.2. Конкурсні матеріали мають бути надруковані державною мовою на папері формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити авторські методичні розробки, презентації тощо.

4.3. Конкурсні матеріали мають подаватися в НБУ для дітей до 01 жовтня року, у якому проводиться Конкурс. Конкурсні матеріали, подані з порушенням строку, не розглядаються.

4.4. Конкурсні матеріали оцінюються в таких номінаціях:

4.4.1. Обслуговування користувачів-дітей:

упровадження інновацій обласних бібліотек для дітей в організацію вільного доступу користувачів-дітей до інформації;

реалізація власних творчих проектів та програм щодо підтримки дитячого читання;

системність, новаторство та нетрадиційні форми роботи обласних бібліотек для дітей у залученні дітей до національної дитячої книги та читання;

участь у всеукраїнських читацьких конкурсах та проектах (Всеукраїнський конкурс дитячого читання "Найкращий читач України", інші всеукраїнські читацькі конкурси та проекти);

підтримка обдарованих дітей і талановитої творчої молоді, забезпечення їхньої участі у бібліотечних гуртках, об'єднаннях, клубах за інтересами, заходах з використанням української обрядовості, звичаїв, традицій;

актуальність та естетичність оформлення книжкових виставок, стендів, наочність та періодичність зміни на них інформації.

4.4.2. Організаційно-методична робота:

удосконалення роботи з підвищення кваліфікації фахівців (проведення обласних семінарів, практикумів, творчих лабораторій, конференцій, майстер-класів);

розробка і видання методичних, інформаційно-аналітичних та інших матеріалів, забезпечення ними обласних бібліотек для дітей;

організація рекламно-інформаційної роботи бібліотеки (наявність інформаційних зон, стендів, картотек, листівок, буклетів, пам'яток) та реклама бібліотеки у засобах масової інформації (до конкурсних матеріалів мають додаватися копії газетних статей);

розробка та проведення наукових, соціологічних та моніторингових досліджень (до конкурсних матеріалів мають додаватися програма, підсумки, упровадження результатів проведеного дослідження).

4.4.3. Електронні ресурси в роботі бібліотеки:

створення веб-сайтів для популяризації дитячої книги і читання (конкурсні матеріали мають містити посилання на веб-сайт).

V. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

5.1. Для визначення переможців Конкурсу створюється журі, до складу якого входять представники Мінкультури, НБУ для дітей. Склад журі затверджується наказом Мінкультури.

5.2. Журі вивчає подані на Конкурс матеріали та до 01 листопада року, у якому проводиться Конкурс, визначає переможців.

5.3. Для переможців Конкурсу, як колективних, так і індивідуальних, встановлюються перше, друге і третє місця у кожній номінації.

5.4. Журі визначає переможців Конкурсу для відзначення їх грамотами, дипломами та заохочувальними призами.

5.5. За підсумками Конкурсу складається протокол, який підписують голова (у разі відсутності голови - заступник голови), секретар та члени журі.

5.6. За результатами Конкурсу у листопаді року, у якому проводиться Конкурс, відбувається нагородження переможців Конкурсу.

VI. Зберігання та публікація матеріалів, надісланих на Конкурс

6.1. Матеріали, надіслані на Конкурс, зберігаються в НБУ для дітей на постійній основі.

6.2. Наданням роботи на Конкурс учасник підтверджує свою згоду на подальшу публікацію та використання НБУ для дітей конкурсних матеріалів.

6.3. За результатами Конкурсу НБУ для дітей видає збірник матеріалів "Обласна бібліотека для дітей - нова якість у новому столітті".

 

Директор Департаменту формування
державної політики у сфері
культури, мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська

Опрос