Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации проектов соглашения о распределении продукции и государственной регистрации соглашения о распределении продукции

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Порядок, Приказ от 05.02.2013 № 40
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2013

м. Київ

N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2013 р. за N 299/22831

Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 7 жовтня 2013 року N 411

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 2 лютого 2018 року N 37)

Відповідно до статей 11 і 15 Закону України "Про угоди про розподіл продукції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції, що додається.

2. Державній службі геології та надр України (Дудінов В. О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 07.10.2013 р. N 411)

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1756 "Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції" (із змінами), але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
геології та надр України

В. О. Дудінов

 

ПОРЯДОК
реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції

(У тексті Порядку та додатку 3 до нього слова "Держгеонадра України" у всіх відмінках замінено словами "Мінприроди України", слова "Державна служба геології та надр України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство екології та природних ресурсів України" у відповідних відмінках, слова "Голова Держгеонадр України", "Голова Державної служби геології та надр України" у всіх відмінках замінено словами "Міністр екології та природних ресурсів України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 7 жовтня 2013 року N 411)

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації першого та остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а також державної реєстрації такої угоди після її укладення.

2. Реєстрація першого і остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а також державна реєстрація такої угоди проводяться Міністерством екології та природних ресурсів України.

3. Реєстрація проектів угоди про розподіл продукції проводиться Мінприроди України шляхом внесення відомостей до журналу реєстрації проектів угод про розподіл продукції (додаток 1).

На кожний зареєстрований і прошитий примірник проекту угоди наноситься реєстраційний штамп з датою і номером реєстрації у журналі реєстрації проектів угод про розподіл продукції, який проставляється на першій та останній сторінках першого варіанта проекту угоди, а також на останній сторінці остаточного варіанта проекту угоди.

За кожним проектом угоди ведеться окрема реєстраційна справа, до якої вносяться послідовно всі документи, листи, акти, висновки експертизи та інші матеріали стосовно розроблення цього проекту угоди. Реєстраційна справа закінчується остаточним варіантом проекту угоди та прошивається разом з описом аркушів справи.

4. Реєстрація проводиться:

у день подання розробленого проекту інвестором, якому надається один зареєстрований примірник проекту угоди;

у день надання (надсилання) інвестору проекту угоди, розробленого Мінприроди України за рішенням Кабінету Міністрів України.

5. Проект угоди подається на реєстрацію у кількості примірників, що відповідають кількості сторін угоди, та із супровідним листом розробника, оформленим з дотриманням установлених правил діловодства.

Поданий проект угоди повинен бути завізований розробником. Якщо сторонами угоди є декілька інвесторів, кожен з них повинен завізувати розроблений та погоджений ними проект на останній сторінці, а у разі, коли інвестором виступає юридична особа, - скріпити підписи печатками.

6. Один примірник першого та остаточного варіантів зареєстрованого проекту угоди зберігається Мінприроди України в реєстраційній справі протягом строку дії укладеної угоди.

7. Реєстрація остаточного варіанта проекту угоди проводиться після остаточного узгодження та доопрацювання, що підтверджується шляхом візування (погодження) проекту угоди інвестором (інвесторами).

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 07.10.2013 р. N 411)

8. Примірник зареєстрованого остаточного варіанта проекту угоди надається інвестору (інвесторам) у день реєстрації проекту.

9. Мінприроди України проводять реєстрацію першого та остаточного варіантів проекту угоди після перевірки наявності всіх додатків, на які є посилання в тексті проекту угоди, та ідентичності всіх поданих на реєстрацію примірників проекту угоди.

10. Після реєстрації остаточного варіанта проекту угоди вона передається для підписання сторонам.

11. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції проводиться Мінприроди України в день її підписання.

Мінприроди України перевіряють повноваження сторін на підписання угоди, реєстрацію проекту угоди в журналі реєстрації проектів угод про розподіл продукції та наявність усіх реквізитів сторін, а також вносять відомості про реєстрацію до журналу державної реєстрації угод про розподіл продукції (додаток 2).

12. Мінприроди України видають інвестору (кожному інвестору), який є стороною угоди про розподіл продукції, свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції (додаток 3).

Свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції підписується Міністром екології та природних ресурсів України та засвідчується печаткою.

13. Зміни і доповнення до угоди про розподіл продукції підлягають реєстрації відповідно до пунктів 11 і 12 цього Порядку.

Відомості про зареєстровані зміни і доповнення вносяться до угоди про розподіл продукції та свідоцтва про державну реєстрацію угоди.

14. За кожною укладеною угодою про розподіл продукції формується і ведеться окрема реєстраційна справа, в якій зберігаються один примірник підписаної угоди (оригінал), документи, пов'язані з укладенням угоди та внесенням до неї змін, листи з питань виконання угоди, копії всіх рішень Мінприроди України щодо угоди та відповідних дозволів, наданих інвестору.

15. Мінприроди України зберігають реєстраційну справу протягом строку дії угоди, а після його закінчення передають цю справу на зберігання до відповідного архіву.

 

Директор Юридичного департаменту

О. А. Мурзановська

 

ЖУРНАЛ N 1
реєстрації проектів угод про розподіл продукції

Реєстрація першого варіанта проекту угоди

Реєстрація остаточного варіанта проекту угоди

номер реєстрації

дата реєстрації

реквізити розробника проекту угоди (найменування інвестора або його уповноваженого представника: посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

кількість сторінок проекту угоди (включаючи додатки)

кількість зареєстрованих примірників проекту угоди

назва ділянки надр (родовища корисних копалин)

види діяльності

посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, якій видано зареєстрований примірник проекту угоди

дата реєстрації

кількість сторінок проекту угоди (включаючи додатки)

кількість зареєстрованих примірників проекту угоди

посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, якій видано зареєстрований примірник проекту угоди

 

ЖУРНАЛ N 2
державної реєстрації угод про розподіл продукції

Номер реєстрації

Дата реєстрації (підписання)

Кількість примірників зареєстрованої угоди

Найменування ділянки надр (родовища корисних копалин)

Предмет угоди (вид діяльності)

Строк дії угоди

Розмір інвестиційних зобов'язань

Кількість сторінок угоди (включаючи додатки)

Уповноважені представники сторін, що підписали угоду, та їх реквізити

Підпис інвестора, що отримав угоду та свідоцтво про державну реєстрацію

Реєстрація змін і доповнень до угоди

Примітки

від України

від інвестора

дата

номер

 

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Укладено ____________________________________________ р. N ________________________ про
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (вид діяльності щодо користування надрами)

між інвестором (інвесторами) ____________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові державною мовою та англійською мовою - для
______________________________________________________________________________________
                                                       іноземних інвесторів, держава походження - для фізичних осіб)

______________________________________________________________________________________
            (повне найменування юридичної особи державною мовою та англійською мовою - для іноземних інвесторів,
______________________________________________________________________________________,
                                                                               держава походження - для юридичних осіб)

Кабінетом Міністрів України в особі
______________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
____________________________________________________ або органом місцевого самоврядування
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування органу місцевого самоврядування)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
про надання ділянки (ділянок) надр у користування на умовах угоди про розподіл продукції
______________________________________________________________________________________
                                                                 (місце розташування, назва, строк використання)

Свідоцтво видане інвестору в особі ________________________________________________________
                                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові державною мовою
______________________________________________________________________________________
                                                                       та англійською мовою - для іноземних інвесторів)

Реєстраційний N ________________

Дата державної реєстрації "___" ____________ р.

Міністр екології
та природних ресурсів
України

________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зареєстровані зміни до угоди про розподіл продукції

1. ____________________________________________________________________________________
                                                  (дата і номер державної реєстрації, підпис та печатка органу реєстрації)

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

____________

Опрос