Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка казначейского обслуживания доходов и других поступлений государственного бюджета

Минфин
Порядок, Приказ от 29.01.2013 № 43
редакция действует с 19.04.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2013

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2013 р. за N 291/22823

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 23 червня 2015 року N 589
,
 від 25 листопада 2015 року N 1089
,
від 7 березня 2018 року N 350
,
від 12 березня 2019 року N 106

Відповідно до статей 43, 45, 112 Бюджетного кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України:

від 19 грудня 2000 року N 131 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 року за N 67/5258;

від 03 березня 2008 року N 80 "Про внесення змін до Порядку виконання державного бюджету за доходами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2008 року за N 301/14992;

від 09 січня 2009 року N 3 "Про внесення змін до деяких наказів Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2009 року за N 41/16057;

від 07 грудня 2010 року N 468 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1326/18621.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України 

С. І. Харченко 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок
казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

(У тексті Порядку слова "Казначейство України" у всіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 7 березня 2018 року N 350)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 43, 45, 112 Бюджетного кодексу України.

1.2. Цей Порядок визначає процедури казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, в тому числі: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

1.3. У цьому Порядку застосовуються поняття, які визначені Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

II. Основні положення про організацію роботи

2.1. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальними органами (далі - органи Казначейства) відповідно до законодавства.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

2.2. У процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету органи Казначейства:

відкривають бюджетні рахунки у національній валюті у Державній казначейській службі України для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень (далі - платежі);

(абзац другий пункту 2.2 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 12.03.2019 р. N 106)

відкривають, закривають та обслуговують рахунки у системах:

електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1177);

електронного адміністрування реалізації пального відповідно до Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113;

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. N 589
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - десятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим
,
абзац третій пункту 2.2 замінено трьома абзацами згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим)

здійснюють в автоматизованому режимі розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

(абзац шостий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2019 р. N 106)

формують розрахункові документи і здійснюють перерахування сум:

податку на додану вартість до бюджету та на поточні рахунки платників податку на додану вартість з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на підставі реєстрів Державної фіскальної служби України;

акцизного податку з реалізації пального до бюджету з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування реалізації пального;

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. N 589
,
 у зв'язку з цим абзаци
сьомий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим,
абзац сьомий пункту 2.2 замінено трьома абзацами згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим)

формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України та нормативно-правових актів щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

(абзац одинадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. N 589
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету на підставі виконавчого документа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснюють перерахування базової дотації відповідним місцевим бюджетам;

(абзац тринадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. N 589)

ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету відповідно до законодавства;

здійснюють у межах повноважень контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.

2.3. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету (далі - рахунки за надходженнями) відкриваються на балансі Казначейства відповідно до законодавства.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.03.2019 р. N 106)

2.4. Рахунки у системах електронного адміністрування податку на додану вартість та електронного адміністрування реалізації пального відкриваються на балансі Казначейства на підставі реєстрів Державної фіскальної служби України.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.4 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. N 589
,
 у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.10 вважати відповідно пунктами 2.5 - 2.11
,
пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

2.5. Платники перераховують платежі до державного бюджету у національній валюті, у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350,
від 12.03.2019 р. N 106)

Розрахункові документи про сплату платежів до державного бюджету мають бути оформлені платниками згідно з вимогами нормативно-правових актів.

2.6. Перерахування грошових коштів, сплачених платниками до державного бюджету, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в Казначействі відповідно до законодавства.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.03.2019 р. N 106)

2.7. Регламент обробки платежів, терміни перерахування платежів з обласного рівня на центральний, формування та відправки форм звітності визначаються Казначейством.

2.8. Після отримання від Міністерства фінансів України розпису доходів державного бюджету, розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, затвердженого Міністром фінансів України, планові показники за доходами державного бюджету та надходженнями від повернення кредитів до державного бюджету відображаються в Казначействі на відповідних рахунках позабалансового обліку.

2.9. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, та порядки взаємодії органів Казначейства з органами, що згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентуються окремими нормативно-правовими актами.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

2.10. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.11. Органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюють операції:

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;

за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;

за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;

за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;

за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.

III. Операції за доходами загального фонду державного бюджету

3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

3.2. Для щоденного акумулювання доходів загального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки відповідно до законодавства, а саме:

рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства;

рахунки для подальшого акумулювання доходів загального фонду державного бюджету.

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання доходів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання закону про Державний бюджет України.

(розділ ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства  фінансів України від 23.06.2015 р. N 589
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

IV. Операції за доходами спеціального фонду державного бюджету

4.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

4.2. Для щоденного акумулювання доходів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки відповідно до законодавства, а саме:

рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства за кожним видом доходів;

рахунки для подальшого акумулювання доходів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів доходів.

(розділ IV у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

V. Операції з коштами від повернення до загального/спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, в тому числі залученими державою або під державні гарантії

5.1. Процедура повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої із загального/спеціального фонду державного бюджету на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, та сплати відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків) здійснюється відповідно до закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів.

5.2. Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків), і відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються в установленому законодавством порядку.

VI. Операції за власними надходженнями бюджетних установ

6.1. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та відповідно до законодавства є доходами спеціального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Казначействі на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

6.2. При перерахуванні до державного бюджету платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, в полі розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.

Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та/або їх відокремлених структурних підрозділів.

6.3. Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Казначействі відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету, у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

6.4. Органи Казначейства щодня засобами програмного забезпечення формують виписки з рахунків (додаток 1) для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ та надають відповідним бюджетним установам - розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам.

VII. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

7.1. Надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті зараховуються на валютні рахунки, відкриті на ім'я Казначейства в уповноважених банках.

7.2. Щодня, на підставі виписок із валютних рахунків Казначейства, отриманих від уповноважених банків, Казначейство відображає в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті за попередній операційний день на рахунках, відкритих відповідно до законодавства. Гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті розраховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок Казначейства.

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

7.3. Кошти в іноземній валюті, належні до державного бюджету та зараховані на рахунки дипломатичних установ, які функціонують за кордоном, відображаються Казначейством в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних документів Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України.

VIII. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України

8.1. Щодня у регламентований час за результатами обробки інформації Казначейство формує виписки з відповідних рахунків за надходженнями у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (додаток 1).

(абзац перший пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 12.03.2019 р. N 106)

За результатами розподілу платежів між державним та місцевими бюджетами Казначейство формує Відомість розподілу платежів до бюджетів (додаток 2).

(абзац другий пункту 8.1 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 12.03.2019 р. N 106)

Зазначені виписки та Відомість розподілу платежів до бюджетів в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії органів Казначейства з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються за їх зверненням.

(абзац третій пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

8.2. Казначейство щодня у регламентований час формує Звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (додаток 3).

У перший робочий день місяця, що настає за звітним, Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями коригується на суму гривневого еквівалента надходжень в іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий день звітного місяця.

(пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 07.03.2018 р. N 350
,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 12.03.2019 р. N 106)

8.3. Органи Казначейства при веденні бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями забезпечують облік усіх операцій з виконання державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами, доходи, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, надходження від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.

8.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету для органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативно-правовими актами.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

__________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

Виписка з рахунку

______________
(дата)

Клієнт:

__________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

Рахунок:

__________________________________________
(номер рахунку та код
класифікації доходів бюджету)

Вхідний залишок:

______________________
(остання дата руху коштів)

______________________
(попередня дата руху коштів)

_________
(сума)

_____________________________________________________________________________________
(найменування банку платника)
_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1) та найменування (прізвище, ініціали) платника)
_____________________________________________________________________________________
(призначення платежу)

Усього оборотів: __________ ___________
                                              (дебет)                (кредит)


Вихідний залишок на кінець:

____________
(дата)

_____________
(сума)

Виконавець:

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)


____________
1 Зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.03.2018 р. N 350)

 

___________________________________________
                  (найменування органу Казначейства)

Відомість
розподілу платежів до бюджетів

за ____________________________
(число, місяць, рік)

Дата виписки ____________

(грн., коп.)

Код класифікації доходів бюджету

Надходження

Відрахування

за день

з початку року

до державного бюджету

до місцевого бюджету

загальна сума надходжень

сума до розподілу (за вирахуванням повернень)

загальна сума надходжень

сума до розподілу (за вирахуванням повернень)

відсоток

за день

з початку року

відсоток

за день

з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за видом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за видом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________
       (найменування органу Казначейства)

________________________________
                         (код за ЄДРПОУ)

Звіт
про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

           за _____________________ 20__ року
(число, місяць)

Начальник

________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

Колонка 1:

1 група символів - ознака доходів загального фонду державного бюджету;

2 група символів - ознака доходів спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних установ;

3 група символів - ознака надходжень (контингент), що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним та місцевими бюджетами, надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу;

4 група символів - ознака надходжень до загального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

5 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

6 група символів - розшифровка надходжень до загального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;

7 група символів - розшифровка надходжень за відповідними нормативно-правовими актами;

8 група символів - розшифровка надходжень до спеціального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;

9 група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі;

10 група символів - власні надходження бюджетних установ в іноземній валюті.

Колонка 2:

1 - 10 групи символів - символи звітності.

Колонка 3:

1 - 3, 6 - 10 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію";

4, 5 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Колонка 4:

1 - 10 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною 1 - 10 групою символів.

Колонка 5:

1 - 10 групи символів - суми кредитових оборотів наростаючим підсумком з початку року на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження наростаючим підсумком з початку року за кожною 1 - 10 групою символів.

(додаток 3 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 25.11.2015 р. N 1089
,
від 07.03.2018 р. N 350)

____________

Опрос