Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении ведомственных поощрительных знаков отличия Национального агентства Украины по вопросам государственной службы

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Положение, Приказ от 23.01.2013 № 7
редакция действует с 13.07.2018

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

23.01.2013

м. Київ

N 7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2013 р. за N 271/22803

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Національного агентства України з питань державної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного агентства України з питань державної служби
від 6 червня 2018 року N 125

(У тексті наказу слова "Нацдержслужба України" в усіх відмінках замінено абревіатурою "НАДС" згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 6 червня 2018 року N 125)

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", підпункту 34 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769,

НАКАЗУЮ:

1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства України з питань державної служби:

нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю";

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

почесну грамоту Національного агентства України з питань державної служби;

грамоту Національного агентства України з питань державної служби;

подяку Національного агентства України з питань державної служби.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства України з питань державної служби.

Опис нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю".

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

Ескіз нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю".

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

Зразок посвідчення до нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю".

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

Опис почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

Ескіз почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

Опис грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

Ескіз грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

Опис подяки Національного агентства України з питань державної служби.

Ескіз подяки Національного агентства України з питань державної служби.

3. Облік осіб, відзначених відомчими заохочувальними відзнаками Національного агентства України з питань державної служби, здійснює служба управління персоналом НАДС.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

4. Взяти до відома, що за успіхи в роботі та сумлінне виконання службових обов'язків до працівників НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління НАДС, можуть також застосовуватись такі заходи заохочення, як: виплата премії, вручення цінного подарунка. Кандидатури для цих заохочень пропонуються Голові НАДС за поданням заступників Голови НАДС, керівників структурних підрозділів апарату НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління НАДС. Зазначені заохочення оголошуються наказом НАДС.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року N 148 "Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України - нагрудного знака "Державна служба України "За сумлінну працю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за N 638/13905;

наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року N 149 "Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України - Почесної грамоти Головного управління державної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за N 637/13904;

наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року N 150 "Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України - Грамоти Головного управління державної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за N 636/13903;

наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року N 151 "Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України - Подяки Головного управління державної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за N 635/13902.

6. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Нацдержслужби України

В. Толкованов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Комісії державних
нагород та геральдики

С. Льовочкін

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства України з питань державної служби

(У тексті Положення слова "Нацдержслужба України" в усіх відмінках замінено абревіатурою "НАДС" згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 6 червня 2018 року N 125)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року N 365, і встановлює порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Національного агентства України з питань державної служби (далі - відомчі заохочувальні відзнаки НАДС) - нагрудним знаком "За бездоганну працю" (далі - Нагрудний знак), почесною грамотою Національного агентства України з питань державної служби (далі - Почесна грамота), грамотою Національного агентства України з питань державної служби (далі - Грамота) та подякою Національного агентства України з питань державної служби (далі - Подяка).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

1.2. Нагрудний знак, Почесна грамота, Грамота та Подяка є відомчими заохочувальними відзнаками НАДС.

1.3. Нагрудним знаком можуть бути нагороджені виключно працівники НАДС за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері державної служби.

1.4. Почесною грамотою або Грамотою відзначаються працівники НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління НАДС, за особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби, високі досягнення, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

1.5. Подякою відзначаються працівники НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління НАДС, за сумлінне виконання службових обов'язків.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

1.6. Керівники служб управління персоналом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування можуть бути відзначені Подякою, Грамотою та Почесною грамотою за особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

1.7. Відзначення відомчими заохочувальними відзнаками НАДС здійснюється, як правило, починаючи з Подяки.

1.8. Особи, зазначені у пунктах 1.3, 1.4 та 1.5 цього розділу, можуть відзначатися відомчими заохочувальними відзнаками НАДС також після виходу на пенсію.

II. Порядок представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками

2.1. Представлення до відзначення відомчими заохочувальними відзнаками НАДС здійснюється гласно, на підставі клопотання безпосереднього керівника, як правило, у трудовому колективі, де працює особа.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

Клопотання про нагородження Нагрудним знаком подається на розгляд колегії НАДС для прийняття відповідного рішення, а про відзначення Почесною грамотою, Грамотою та Подякою - Голові НАДС для прийняття відповідного рішення.

2.2. У клопотанні зазначається стисла характеристика роботи особи, представленої до нагородження, її основних досягнень, що стали підставою для порушення клопотання, зазначається наявність нагород та відзнак (державних, нагород іноземних держав, Кабінету Міністрів України, відомчих тощо). Разом з клопотанням про нагородження подається біографічна довідка особи, представленої для відзначення відомчою заохочувальною відзнакою НАДС.

Клопотання подаються до НАДС не пізніше ніж за один місяць до запланованої дати нагородження.

(пункт 2.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

2.3. Рішення про відзначення Нагрудним знаком, Почесною грамотою, Грамотою та Подякою приймається Головою НАДС, про що видається наказ НАДС.

Проект наказу готується службою управління персоналом НАДС.

(пункт 2.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

III. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

3.1. Нагрудний знак, Почесна грамота, Грамота та Подяка вручаються в урочистій обстановці Головою НАДС або за його дорученням одним із заступників Голови НАДС чи членами колегії НАДС.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

3.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови НАДС.

Особу може бути представлено до нагородження Нагрудним знаком один раз.

3.3. В особову справу та трудову книжку особи, відзначеної відомчою заохочувальною відзнакою НАДС, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

Про вручення відомчої заохочувальної відзнаки НАДС складається протокол, зберігання якого забезпечує НАДС, його територіальні органи, а також підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління НАДС.

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих заохочувальних відзнак

4.1. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, нагород іноземних держав. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

4.2. Дублікат у разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки НАДС не видається.

4.3. Гранична кількість відомчих заохочувальних відзнак НАДС, якими можуть бути відзначені особи протягом календарного року, не повинна перевищувати:

Нагрудного знака - 20 одиниць;

Почесної грамоти - 50 одиниць;

Грамоти - 50 одиниць;

Подяки - 50 одиниць.

(пункт 4.3 у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

 

Начальник Управління
організаційної та кадрової роботи
Нацдержслужби України

С. Г. Плотян

 

Опис
нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю"

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю" (далі - Нагрудний знак) виготовляється із металу жовто-сірого кольору та має форму восьмипроменевої зірки - символу стабільності, вірності, відродження (два квадрати білого матового та жовтого кольорів), що накладаються та символізують дві сфери: державне управління та місцеве самоврядування, відповідно до завдань Національного агентства України з питань державної служби, визначених пунктом 3 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500.

У центрі медальйона розміщено зображення малого Державного Герба України на синьому тлі в обрамленні лаврового вінка, що символізує успіх у ввіреній справі. По периметру медальйона нанесено напис "За бездоганну працю" на білому тлі. Усі зображення та написи рельєфні.

Розмір Нагрудного знака - 45 мм. На зворотному боці Нагрудного знака є застібка для його кріплення.

 

Начальник відділу управління
персоналом апарату НАДС та
територіальних органів Управління
кадрового менеджменту
та персоналу НАДС

Л. В. Лимаренко

(Опис у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

 

Ескіз
нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю"

 

Начальник відділу управління
персоналом апарату НАДС та
територіальних органів Управління
кадрового менеджменту
та персоналу НАДС

Л. В. Лимаренко

(Ескіз у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

 

ЗРАЗОК
посвідчення до нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби "За бездоганну працю"

(розмір 11 х 8 см)

  

 

Начальник Управління
організаційної та кадрової роботи
Нацдержслужби України

С. Г. Плотян

(Зразок із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

 

Опис
почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби

Почесна грамота є бланком, виготовленим з паперу формату А3.

На лицьовому боці бланка на бежевому тлі в центрі розміщено зображення малого Державного Герба України, нижче розташовано напис "Почесна грамота".

На лівому внутрішньому боці в жовтому обрамленні зверху по центру розміщено напис "Національне агентство України з питань державної служби".

На правому внутрішньому боці в центрі бланка розміщено зображення малого Державного Герба України, в жовтому обрамленні зверху по центру розташовано напис "Почесна грамота", під ним по центру - напис "Нагороджується".

Нижче розміщений у три рядки напис "За особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та високі досягнення".

З лівого боку розташовано напис "Наказом від ____________ N ___", нижче з лівого боку - напис "Голова".

Внизу по центру бланка розміщено напис "м. Київ".

 

Начальник Управління
організаційної та кадрової роботи
Нацдержслужби України

С. Г. Плотян

 

Ескіз
почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби

Внутрішній бік бланка

  

Лицьовий бік бланка

  

 

Начальник Управління
організаційної та кадрової роботи
Нацдержслужби України

С. Г. Плотян

 

Опис
грамоти Національного агентства України з питань державної служби

Грамота є бланком, що виготовлений на папері формату А4.

У верхній частині бланка по центру розташовано зображення малого Державного Герба України, а також обрамлення з написом "Національне агентство України з питань державної служби" на білому тлі. З обох боків зображення синьо-жовтої стрічки.

Нижче розміщено напис із жовтим відтінком літер "Грамота". Під ним по центру розташовано напис "Нагороджується".

Нижче розміщений у два рядки напис "За зразкове виконання службових обов'язків".

З лівого боку бланка розташовано напис "Наказом від ____________ N ___".

Нижче з лівого боку бланка розміщено напис "Голова".

Внизу по центру бланка розміщено напис "м. Київ".

 

Начальник Управління
організаційної та кадрової роботи
Нацдержслужби України

С. Г. Плотян

(Опис із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

 

Ескіз
грамоти Національного агентства України з питань державної служби

 

Начальник відділу управління
персоналом апарату НАДС та
територіальних органів Управління
кадрового менеджменту
та персоналу НАДС

Л. В. Лимаренко

(Ескіз у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

 

Опис
подяки Національного агентства України з питань державної служби

Подяка є бланком, що виготовлений на папері формату А4.

У верхній частині по центру розташовано зображення малого Державного Герба України, а також обрамлення з написом "Національне агентство України з питань державної служби" на білому тлі.

Нижче розміщено напис із жовтим відтінком літер "Подяка".

Під ним по центру розташовано напис "Нагороджується".

Нижче розміщений у два рядки напис "За сумлінне виконання службових обов'язків".

З лівого боку бланка розташовано напис "Наказом від ____________ N ___".

Нижче з лівого боку бланка розміщено напис "Голова".

Внизу по центру бланка розміщено напис "м. Київ".

 

Начальник Управління
організаційної та кадрової роботи
Нацдержслужби України

С. Г. Плотян

(Опис із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

 

Ескіз
подяки Національного агентства України з питань державної служби

 

Начальник відділу управління
персоналом апарату НАДС та
територіальних органів Управління
кадрового менеджменту
та персоналу НАДС

Л. В. Лимаренко

(Ескіз у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 06.06.2018 р. N 125)

Опрос