Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил присоединения электроустановок к электрическим сетям

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Правила от 17.01.2013 № 32
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

17.01.2013

м. Київ

N 32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2013 р. за N 236/22768

Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 30 березня 2017 року N 441
(зміни, внесені
розділом V Змін, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 березня 2017 року N 441,
 набирають чинності з
9 листопада 2017 року)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 березня 2018 року N 310)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 71, 24 вересня 2013 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 1 листопада 2013 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 4 лютого 2014 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 19 березня 2015 року

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, що додаються.

2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

 

ПРАВИЛА
приєднання електроустановок до електричних мереж

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.

Для реалізації вимог цих Правил в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує дії персоналу щодо розподілу прав та обов'язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників та забезпечує реалізацію принципу "єдиного вікна" для замовника.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

абзац другий пункту 1.2 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441,
у зв'язку з цим абзаци третій - вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами другим - сімнадцятим)

договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі - договір про приєднання);

електрифікація - виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку;

електроустановки зовнішнього забезпечення - електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника на виконання технічного завдання на проектування та/або технічних умов;

(абзац четвертий пункту 1.2 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

замовник - фізична або юридична особа, яка письмово або іншим способом, визначеним цими Правилами, повідомила електропередавальній організації про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

(абзац п'ятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;

лінійна частина приєднання - лінія (лінії) електропередавання, яка (які) будується (будуються) для потреб замовника, від точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - вісімнадцятим)

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;

підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги в точці приєднання на контактні з'єднання електричних мереж електропередавальної організації та замовника (споживача);

(абзац одинадцятий пункту 1.2 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення);

(абзац дванадцятий пункту 1.2 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;

резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання;

розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим)

стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;

схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника з позначенням меж балансової належності власників електричних мереж та переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;

(абзац сімнадцятий пункту 1.2 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

територія, що підлягає комплексній забудові - територія (мікрорайон, квартал, житловий масив, вулиця тощо), на якій з метою забезпечення реалізації громадських інтересів в установленому законодавством порядку здійснюється або планується здійснюватись попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об'єктів будівництва, а також благоустрій території;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

технічне завдання на проектування - комплекс умов та вимог щодо будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять першим)

технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання (далі - технічні умови);

тимчасовий (сезонний) об'єкт - об'єкт, який приєднується до електричних мереж на термін не більше 180 календарних днів та встановлюється на землях комунальної або державної форми власності;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441,
у зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим)

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, передається іншим споживачам електричної енергії та/або електропередавальній організації.

1.3. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил.

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1).

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2).

(абзац п'ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання;

(абзац сьомий пункту 1.3 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - десятим)

копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

Заява про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) та копії доданих до неї документів можуть бути подані замовником через web-сайт електропередавальної організації в мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

(пункт 1.3 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

У разі коли об'єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у власності (користуванні) декількох осіб, електропередавальна організація укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відповідна відмітка в договорі.

(пункт 1.3 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

1.4. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник обирає електропередавальну організацію, яка буде надавати послугу з приєднання.

1.5. Суб'єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб'єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб'єкта господарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання.

Технічні умови на приєднання до мереж суб'єкта господарювання, що видаються електропередавальною організацією в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта господарювання (у тому числі у відповідний період доби), містять вимоги щодо автоматичного обмеження потужності (у тому числі в цей період доби) та автоматичного відключення протягом іншого часу.

(абзац третій пункту 1.5 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

У разі розташування об'єкта замовника не на межі балансової належності електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, послуга з приєднання надається електропередавальною організацією відповідно до цих Правил.

У разі приєднання електроустановок замовника до технологічних електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, у рахунок зменшення його дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби плата за приєднання до електричних мереж не нараховується.

(абзац п'ятий пункту 1.5 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

Споживач має право без погодження з електропередавальною організацією та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб'єкту господарювання, за договором на його території.

Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж суб'єкта господарювання стають транзитними, мають бути забезпечені оперативно-технічним обслуговуванням персоналом власника транзитних електроустановок або за відповідним договором зі спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт.

(абзац сьомий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

1.6. Приєднання електроустановок замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами забудови відповідної території.

Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб'єкт, уповноважений згідно із Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Після здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташована територія комплексної забудови.

Точки приєднання на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах земельних ділянок та/або на електроустановках об'єктів замовників, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забудові.

Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії або, за згодою суб'єкта, який виконує функції замовника електрифікації, за рахунок поворотної фінансової допомоги.

У разі якщо хоча б один об'єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж електропередавальної організації в установленому порядку після набрання чинності цими Правилами, така територія вважається електрифікованою, а об'єкти всіх замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані електропередавальною організацією відповідно до вимог Правил у залежності від типу приєднання.

(пункт 1.6 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

1.7. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

1.7.1. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану протягом двох робочих днів електропередавальна організація визначає точки забезпечення потужності, виходячи зі структури електричних мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.

Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.

Для замовника послуги з приєднання технічні умови мають містити виключно вимоги щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та щодо безпеки електропостачання.

Для замовника послуги з приєднання, яке не є стандартним, у разі якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, технічні умови мають містити такі вимоги, які є виключними:

щодо проектування та розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника);

щодо безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

Для замовників послуг з приєднання тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів (пересувні розважальні заклади, бурові, земснаряди тощо) та будівельних струмоприймачів підрядної організації за тимчасовою схемою технічні умови мають містити такі вимоги, які є виключними:

щодо проектування та будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника);

щодо безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

(підпункт 1.7.1 пункту 1.7 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

1.7.2. Електропередавальна організація надає послугу з приєднання "під ключ" відповідно до умов договору про приєднання, а саме:

готує технічне завдання на проектування та технічні умови;

забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника) та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики;

забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на конкурентних засадах;

забезпечує обладнання вузла (вузлів) обліку електричної енергії;

здійснює первинне підключення об'єкта замовника.

(підпункт 1.7.2 пункту 1.7 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

1.7.3. Для тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, бурові, земснаряди тощо) точки приєднання можуть визначатись у діючих (вже існуючих) електричних мережах (об'єктах) власника мереж (електропередавальної організації) та можуть співпадати з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об'єктів здійснюється в установленому цими Правилами порядку без справляння плати за приєднання.

(абзац перший підпункту 1.7.3 пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

Приєднання до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів підрядної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується відповідно до вимог цих Правил без справляння плати за приєднання. Точка приєднання будівельних струмоприймачів має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об'єктах) електропередавальної організації та збігатись із точкою забезпечення потужності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.

Підключення будівельних струмоприймачів та тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення та підготовку технічних умов на приєднання.

(абзац третій підпункту 1.7.3 пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.

З метою тимчасового електропостачання будівельних струмоприймачів та забезпечення потреб замовника в електропостачанні на об'єкті між замовником та відповідним постачальником електричної енергії укладається договір про постачання електричної енергії у встановленому законодавством України порядку, який діє до завершення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об'єкті замовника.

1.8. Проектування розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника з метою надання послуги з приєднання до електричних мереж електропередавальної організації, у тому числі здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується електропередавальною організацією.

(пункт 1.8 у редакції постанови Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

1.9. Якщо в схемі інженерного забезпечення електричною енергією електроустановок замовника від точки забезпечення потужності, замовленої до приєднання, до струмоприймачів замовника передбачається використання мереж декількох власників електричних мереж, підготовка технічних умов та виконання необхідних погоджень покладаються на електропередавальну організацію, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.

Електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, укладає договір про приєднання до електричних мереж, невід'ємною частиною якого є технічні умови.

1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

1.11. Для населення з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об'єкта архітектури, зміни категорії електроустановок щодо надійності електропостачання або зміни точки приєднання технічні умови не видаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція здійснюється електропередавальною організацією згідно з укладеним договором.

1.12. Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опалення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в нічний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення багатотарифного приладу обліку та пристроїв автоматичного відключення в піковій та напівпіковій зонах доби та у разі перевищення дозволеної до використання величини потужності.

1.13. У разі розірвання договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) та, як наслідок, здійснення електропередавальною організацією технічних заходів щодо відключення та фактичного від'єднання електроустановок (об'єкта в цілому) від електричних мереж резервування потужності за таким об'єктом відбувається впродовж 180 (ста вісімдесяти) календарних днів (від дати розірвання договору).

У разі звернення іншого замовника (нового власника електроустановки (об'єкта)) після розірвання договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) із попереднім власником та здійснення електропередавальною організацією технічних заходів щодо відключення та фактичного від'єднання електроустановок (об'єкта) від електричних мереж після 180 (ста вісімдесяти) календарних днів від дати розірвання відповідного договору електропередавальна організація надає послугу з приєднання в порядку, визначеному цими Правилами.

(розділ I доповнено пунктом 1.13 згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

II. Стандартне приєднання

2.1. Стандартне приєднання передбачає:

2.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до цих Правил, необхідних документів та оплату замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

2.1.2. Електропередавальна організація безоплатно протягом п'яти робочих днів від дня подання зазначеної заяви надає замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід'ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок відповідно до додатка 3 до цих Правил.

(абзац перший підпункту 2.1.2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

У разі якщо визначена в заяві замовника точка приєднання розташована на відстані, більшій ніж це передбачено для стандартного приєднання, приєднання не є стандартним і електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання. У цьому випадку порядок приєднання визначається розділом III цих Правил.

2.1.3. Електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Під час проектування електричних мереж електропередавальна організація використовує типові проекти та проекти повторення.

Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення електропередавальною організацією в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від електропередавальної організації) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на термін здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Електропередавальна організація зобов'язана, а замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується відлік строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що електропередавальна організація інформує замовника.

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

2.1.4. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про постачання електричної енергії або договір про користування електричною енергією не пізніше 5 робочих днів після введення в експлуатацію об'єкта замовника та електроустановок зовнішнього електрозабезпечення від точки приєднання до об'єкта замовника, підписання між електропередавальною організацією та замовником двох примірників акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж та виконання усіх зобов'язань за договором про приєднання.

(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

2.1.5. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

III. Приєднання, яке не є стандартним

3.1. Приєднання, яке не є стандартним, передбачає:

3.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до цих Правил та необхідних документів.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю 70 МВт та більше замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 10 МВт замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю від 10 до 70 МВт замовник може звернутись із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, або до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Остаточне рішення щодо приєднання електроустановок замовника визначається техніко-економічним обґрунтуванням з урахуванням впливу на якість електричної енергії в зоні можливого приєднання.

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

3.1.2. Безоплатну підготовку та видачу електропередавальною організацією проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).

Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок складаються за типовою формою відповідно до додатка 4 до цих Правил.

Визначення вартості послуги з приєднання, яке не є стандартним, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж на ступені напруги 110 - 150 кВ, приєднати електроустановки потужністю 5 МВт та більше або якщо за розрахунками електропередавальної організації точка забезпечення потужності розташована в мережах ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, проект технічного завдання на проектування в строк не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки надається електропередавальною організацією ліцензіату з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами для формування технічних вимог.

Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами впродовж 15 робочих днів від дня отримання проекту технічного завдання на проектування надає електропередавальній організації технічні вимоги щодо реконструкції та/або будівництва об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічного завдання на проектування.

(підпункт 3.1.2 пункту 3.1 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

3.1.3. Підписання договору про приєднання сторонами.

3.1.4. Забезпечення електропередавальною організацією проектування розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника відповідно до технічного завдання на проектування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності), які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.

(підпункт 3.1.4 пункту 3.1 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

3.1.5. Узгодження електропередавальною організацією з іншими заінтересованими сторонами проектної документації щодо розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника.

(абзац перший підпункту 3.1.5 пункту 3.1 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

У разі якщо для забезпечення потужності замовника відповідно до проектної документації будуть використовуватися електричні мережі інших ліцензіатів з передачі електричної енергії та/або ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ці ліцензіати беруть дольову участь у наданні послуги з приєднання та є сторонами договору про приєднання. Проектна документація у цьому випадку виконується окремими розділами (томами), у тому числі з окремими за кожним ліцензіатом кошторисами.

(абзац другий підпункту 3.1.5 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

3.1.6. Здійснення замовником оплати електропередавальній організації вартості послуги з приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

3.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об'єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.

Нове будівництво, реконструкція та/або технічне переоснащення електричних мереж (об'єктів електроенергетики) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в електричних мережах електропередавальної організації здійснюється цією електропередавальною організацією на конкурентних засадах за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання.

Строк надання послуги з приєднання ("під ключ"), яке не є стандартним, становить (не більше):

120 календарних днів (у тому числі 15 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Обчислення строку надання послуги з приєднання починається від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Встановлені строки надання послуги з приєднання, яке не є стандартним, можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги з приєднання, яке не є стандартним, через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проектування електричних мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення електропередавальною організацією в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, незалежних від електропередавальної організації) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на термін здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Електропередавальна організація зобов'язана, а замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується відлік строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що електропередавальна організація інформує замовника.

У разі якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацією.

Технічні умови та технічне завдання на проектування є чинними до завершення будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об'єкта замовника відповідно до договору про приєднання.

Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами - підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

(підпункт 3.1.7 пункту 3.1 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

3.1.8. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про постачання електричної енергії або договір про користування електричною енергією не пізніше 5 робочих днів після введення в експлуатацію об'єкта замовника та електроустановок зовнішнього електрозабезпечення від точки приєднання до об'єкта замовника, підписання між електропередавальною організацією та замовником двох примірників акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж та виконання усіх зобов'язань за договором про приєднання.

(підпункт 3.1.8 пункту 3.1 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

3.1.9. Власник електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії та для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою, перед її підключенням зобов'язаний додатково укласти договір про паралельну роботу в складі ОЕС України відповідно до форми примірного договору, наведеної в додатку 11 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року N 303, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за N 673/15364, з державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.

3.1.10. Забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування.

3.1.11. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

IV. Розділ IV виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441,
у зв'язку з цим розділ V вважати розділом IV)

IV. Порядок оприлюднення електропередавальною організацією інформації щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються з метою надання послуги з приєднання замовнику

4.1. Під час заповнення заяви про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) замовник послуги з приєднання має право проставити відмітку про необхідність відкриття електропередавальною організацією особистого кабінету замовника на web-сайті електропередавальної організації з метою отримання інформації в режимі "on-line" щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються електропередавальною організацією для надання послуги з приєднання замовнику, а електропередавальна організація має забезпечити замовнику послуги з приєднання, яке не є стандартним, доступ до особистого кабінету на web-сайті електропередавальної організації.

4.2 Особистий кабінет замовника послуги з приєднання на web-сайті електропередавальної організації є виключно інформаційним ресурсом для замовника та має забезпечувати відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються електропередавальною організацією для надання послуги з приєднання замовнику, включаючи:

проектування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності);

експертизу та погодження проектної документації з іншими заінтересованими сторонами;

отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт;

проведення тендерних процедур з метою придбання обладнання та матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт;

виготовлення та поставку обладнання та матеріалів;

виконання будівельно-монтажних робіт;

пусконалагоджувальні та випробувальні роботи;

укладення договору про користування електричною енергією або договору про постачання електричної енергії;

підключення електроустановок (об'єкта) замовника;

тощо.

За зверненням замовника послуги з приєднання, яке не є стандартним, така інформація може бути додатково підтверджена електропередавальною організацією із наданням копій відповідних документів.

(розділ IV у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

 

Начальник управління
роздрібного ринку електричної енергії

І. Городиський

 

ДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж
(типова форма)

N ______________

________________________
           (місце укладення)

___________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________,
                                                         (найменування електропередавальної організації)
в особі _________________________________________________________________________, що діє
                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
на підставі _____________________________________________________ (далі - Виконавець послуг),
                                                                   (назва установчого документа)
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                                              (найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)
(далі - Замовник), в особі _________________________________________________________, що діє
                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                               (довіреність або установчі документи)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768 (далі - Правила).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг або іншого власника мереж приєднується: _________________________________________________________________________,
                                                                                                         (опис об'єкта Замовника)
місце розташування об'єкта Замовника:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на:
_____________________________________________________________________________________.

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника: стандартне/нестандартне.
                                                                                                  (непотрібне викреслити)

1.5. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання ______ кВт.

1.6. Категорія надійності електропостачання __________.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити _____________ кВ, ____________ клас.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких етапів:

оплати Замовником вартості приєднання;

введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника;

надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта Замовника;

узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від ___________ N _____, які є додатком до цього Договору, проектну документацію на електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки приєднання до об'єкта замовника), внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та щодо безпеки електропостачання та погодити її з Виконавцем послуг.

3.2.2. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання.

3.2.3. Виключено

3.2.3. На дату ____________ ввести в експлуатацію власний об'єкт та електроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об'єкта.

3.2.4. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" (для приєднання, яке не є стандартним).

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєднання.

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електропостачання.

3.6. Підключення електроустановки Замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. На дату укладення цього Договору плата за приєднання становить ___________ грн.

4.2. Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати укладення цього Договору.

4.3. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

для стандартного приєднання:

попередня оплата в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

для приєднання, яке не є стандартним:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

оплата в розмірі 60 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати узгодження розробленої проектної документації з усіма заінтересованими сторонами;

остаточний розрахунок в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів після надання послуги з приєднання, що підтверджується підписанням Сторонами двох примірників Акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж.

За домовленістю Сторін може бути встановлений інший порядок оплати шляхом конкретизації умов цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. Виключено

5.3. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення.

У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов'язання щодо строків надання послуги з приєднання:

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 10 до 20 календарних днів (при стандартному приєднанні) або від 30 до 60 календарних днів (при приєднанні, яке не є стандартним) плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 20 до 120 календарних днів (при стандартному приєднанні) або від 60 до 120 календарних днів (при приєднанні, яке не є стандартним) плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов'язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, при стандартному приєднанні; в розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, при приєднанні, яке не є стандартним) (крім випадків, визначених Правилами).

5.4. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _______________________________.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у передбаченому законодавством порядку.

7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектно-кошторисної документації та виконання будівництва в строки, зазначені в заяві.

8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. ___________________________.

2. ___________________________.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Тел.: __________________

Тел.: __________________

М. П.

______________________________
                 (підпис, П. І. Б.)

М. П.

______________________________
                 (підпис, П. І. Б.)

_______________ 20__ року

_______________ 20__ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

 

ЗАЯВА
про приєднання електроустановки певної потужності
(типова форма)

Кому:

Електропередавальна організація / структурний підрозділ за місцем
розташування електроустановок замовника

Керівник Електропередавальної організації / структурного підрозділу
Електропередавальної організації

 

 

Від кого:

Найменування або П. І. Б. фізичної особи - Замовника послуги з приєднання до електричних мереж

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Банківські реквізити Замовника

Назва, місце розташування та функціональне призначення об'єкта Замовника

 
 

 

 

 

Вихідні дані щодо параметрів електроустановок Замовника

Мета приєднання
(нове приєднання / зміна технічних параметрів)

Існуюча дозволена (приєднана) потужність відповідно до умов Договору про постачання (користування) електричної енергії (електричною енергією) (вказати дату укладення та номер Договору)

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

 

 

I категорія надійності електропостачання

II категорія надійності електропостачання

III категорія надійності електропостачання

 

 

 

 

Графік уведення потужностей за роками (заповнюється винятково замовниками - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями)

Рік введення потужності

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт

Категорія надійності електропостачання

Прогнозована дата введення об'єкта Замовника в експлуатацію

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим роботи електроустановок Замовника

Відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок кухонних електроплит

Відомості щодо встановлення межі балансової належності
на території земельної ділянки Замовника
(ЗАПЕРЕЧУЮ / НЕ ЗАПЕРЕЧУЮ)

 

 

 

Додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання будівельних механізмів

Відомості щодо необхідності встановлення
багатофункціонального приладу обліку електричної енергії (ТАК/НІ)

 

 

Прошу надати послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж та здійснити комплекс заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж. Оплату отриманих послуг гарантую.

    До заяви додаються такі документи:

1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання.

2. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).

3. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом Замовника або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

4. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

 

"___" ____________ 20__ р.

_____________________
(підпис)

__________________________________
(П. І. Б.)


(додаток 2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30.03.2017 р. N 441)

 

Керівнику _____________________________________________________________________________
                      (структурний підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок замовника)

 

ЗАЯВА
на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта
(типова форма)

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30 березня 2017 року N 441,
у зв'язку з цим додатки 4 - 7 вважати відповідно додатками 3 - 6)

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок
(типова форма)

 

Додаток ________
до договору про приєднання
до електричних мереж
від "___" ____________ року
N ____________________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                          (назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Функціональне призначення об'єкта ______________________________________________________

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію _________________________________________

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричної енергії ________ кВт:

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність
електронагрівальних установок:

 

       електроопалення

______ кВт

       електроплити

______ кВт

       гаряче водопостачання

______ кВт

4. Джерело електропостачання __________________________________________________________,
                                                                                                      (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______________________________________________________________________________
                                                                                                         (опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності _______________________________________________________,
                                                                                                             (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______________________________________________________________________________
                                                                                                       (опори або обладнання)

6. Точка приєднання ___________________________________________________________________,
                                                                                           (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______________________________________________________________________________
                                                                                                            (опори, комірки)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації
____________________________________________________________________________________ 

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від
перенапруги _________________________________________________________________________

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж
_____________________________________________________________________________________

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання
_____________________________________________________________________________________

Електропередавальна організація:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: _____________________________

М. П.

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
 

Тел.: _____________________________

М. П.

________________________________________
                         (підпис, П. І. Б.)

________________________________________
                         (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКЕ НЕ Є СТАНДАРТНИМ,
до електричних мереж електроустановок
(типова форма)

 

Додаток ________
до договору про приєднання
до електричних мереж
від "___" ____________ року
N ____________________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                          (назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника __________________________________________________

Функціональне призначення об'єкта ______________________________________________________

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію _________________________________________

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричною енергією ________ кВт:

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність
електронагрівальних установок:

 

       електроопалення

______ кВт

       електроплити

______ кВт

       гаряче водопостачання

______ кВт

Графік уведення потужностей за роками:

Рік введення потужності

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

Категорія надійності електропостачання

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Джерело електропостачання __________________________________________________________,
                                                                                                      (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______________________________________________________________________________
                                                                                                    (опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності _______________________________________________________,
                                                                                                       (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______________________________________________________________________________
                                                                                                  (опори або обладнання)

6. Точка приєднання ___________________________________________________________________,
                                                                                              (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
номер _______________________________________________________________________________
                                                                                                     (опори, комірки)

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: __________ А.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об'єкті Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації
______________________________________________________________________________________ 

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі ____________
______________________________________________________________________________________

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання
______________________________________________________________________________________ 

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності __________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ____________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж
______________________________________________________________________________________

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати
______________________________________________________________________________________

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
______________________________________________________________________________________

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:
______________________________________________________________________________________

2. Додаткові вимоги та умови ____________________________________________________________

2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника)
______________________________________________________________________________________

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної
автоматики (СПА) _____________________________________________________________________

2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо
______________________________________________________________________________________

2.4. Вимоги до телемеханіки та зв'язку ____________________________________________________

2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі
______________________________________________________________________________________

II. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати __________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення ______________________________
______________________________________________________________________________________

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку ____________________________________________________

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ____________________________________________

1.5. Вимоги до кошторисної частини проекту ______________________________________________

1.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації ______________________________

2. До початку будівництва проект погодити з ______________________________________________

Технічний керівник (головний інженер структурного підрозділу електропередавальної організації)
______________________________________________________________________________________

Вик. інженер __________________________________ Тел. ____________________________________

3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:
______________________________________________________________________________________

Електропередавальна організація:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: _____________________________

М. П.

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: _____________________________

М. П.

________________________________________
                         (підпис, П. І. Б.)

________________________________________
                         (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії
(типова форма)

Додаток 5 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30 березня 2017 року N 441)

 

Інформація щодо трансформаторних підстанцій
________________________________
(назва електропередавальної організації)
станом на _______________________

Додаток 6 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30 березня 2017 року N 441)

____________

Опрос