Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предельном размере расходов, связанных с осуществлением негосударственного пенсионного обеспечения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение, Решение от 04.12.2012 № 1746, 2541
действует с 26.02.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.12.2012

м. Київ

N 2541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2013 р. за N 226/22758

Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 48 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", підпункту 150 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, а також з метою визначення порядку оплати послуг, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 року N 1102 "Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за N 871/9470.

3. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

 

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.12.2012

м. Київ

N 1746

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2013 р. за N 226/22758

Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 48 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (О. Симоненко) поінформувати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про прийняте рішення.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Тарасенко

 

 

Положення
про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює граничний розмір витрат, визначених пунктами 4 - 9 частини першої статті 48 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", що відшкодовуються надавачам послуг за рахунок пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд).

1.2. Терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

II. Порядок нарахування витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

2.1. Нарахування витрат, пов'язаних з наданням послуг з адміністрування пенсійного фонду, з управління активами пенсійного фонду та послуг зберігача, здійснюється кожного робочого дня як відсоток від чистої вартості активів пенсійного фонду.

2.2. Витрати, пов'язані з оплатою послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду; оплатою послуг торговців цінними паперами (посередників), веденням обліку та перереєстрацією прав власності на активи пенсійного фонду; оплатою послуг з оцінки об'єктів нерухомості, управління, експлуатації та поліпшення нерухомого майна, підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів пенсійного фонду, а також послуг з обслуговування активів пенсійного фонду, в тому числі нотаріальних, відшкодовуються за рахунок пенсійних активів на підставі документів, що підтверджують здійснення витрат.

2.3. Витрати на проведення окремих операцій з ініціативи учасника пенсійного фонду покриваються за рахунок цього учасника в межах граничних тарифів на окремі операції, визначених у додатку до цього Положення.

III. Річний граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

3.1. Річний граничний розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюється у відсотках від чистої вартості активів пенсійного фонду і становить 7,0 відсотка. Чиста вартість активів пенсійного фонду за звітний рік визначається як сума показників чистої вартості активів, обчислених на кінець кожного дня, поділена на кількість днів у звітному році.

3.2. Порядок відшкодування витрат особам, зазначеним в пунктах 2.1 та 2.2 розділу II цього Положення, визначається радою пенсійного фонду в межах граничного розміру витрат, встановленого пунктом 3.1 цього розділу, з урахуванням вимог законодавства щодо обмеження рівня винагороди за окремими видами діяльності.

3.3. Контроль за дотриманням граничного розміру витрат здійснює адміністратор пенсійного фонду.

 

Директор департаменту
регулювання та нагляду за установами
накопичувального пенсійного
забезпечення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

С. Зубик

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

О. Симоненко

 

Граничні тарифи
на окремі операції, що здійснюються за рахунок учасника пенсійного фонду

N
з/п

Вид послуги

Граничні тарифи

1

Надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк)

5 гривень

2

Надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк)

5 гривень

3

Переведення пенсійних коштів учасника фонду з недержавного пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи на пенсійний депозитний рахунок банку

10 % від суми переведення, але не більше 50 гривень

____________

Опрос