Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил проведения проверок (инспекций) Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и признании утратившими силу некоторых распоряжений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Правила от 27.11.2012 № 2422
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.11.2012

м. Київ

N 2422

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 лютого 2013 р. за N 211/22743

Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12 травня 2016 року N 980

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 27 червня 2017 року N 2865)

Відповідно до статей 28, 30, 31 та 42 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 4, 28, 36, 38 пункту 4, підпунктів 5 та 6 пункту 6, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Правила проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 жовтня 2003 року N 96 "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1184/8505;

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14 лютого 2006 року N 5376 "Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2006 року за N 166/12040.

3. Підпункт 2.1 пункту 2 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426 "Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за N 1376/13250, виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.2, 2.3 вважати відповідно підпунктами 2.1, 2.2.

4. Юридичному департаменту подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

 

Голова Комісії

А. Стасевський

 

 

ПРАВИЛА
проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(У тексті Правил слова "об'єкт нагляду" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках; слова "виїзна" та "безвиїзна" в усіх відмінках виключено згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12 травня 2016 року N 980)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", інших законів України з питань регулювання ринків фінансових послуг, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність на ринках фінансових послуг.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12.05.2016 р. N 980)

1.2. Ці Правила встановлюють єдиний порядок здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), нагляду за наданням фінансових послуг і дотриманням чинного законодавства у відповідній сфері шляхом проведення її уповноваженими особами перевірок (інспекцій) учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб, які проводяться самостійно чи разом з іншими уповноваженими органами державної влади.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

акт державного нагляду (контролю) - документ, який складається уповноваженими особами Нацкомфінпослуг, що проводили перевірку діяльності суб'єкта господарювання, в якому відображаються факт і результати її проведення (далі - акт перевірки);

(абзац другий пункту 1.3 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12.05.2016 р. N 980)

абзац третій пункту 1.3 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

абзац четвертий пункту 1.3 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

абзац п'ятий пункту 1.3 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980,
у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
 вважати відповідно абзацами третім - сьомим)

суб'єкти господарювання - учасники ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійовані та споріднені особи, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг;

планова перевірка - вид перевірки діяльності суб'єкта господарювання уповноваженими особами Нацкомфінпослуг у сфері надання фінансових послуг, яка передбачена планом перевірок Нацкомфінпослуг, який затверджується розпорядженням Нацкомфінпослуг;

позапланова перевірка - вид перевірки діяльності суб'єкта господарювання уповноваженими особами Нацкомфінпослуг, яка не передбачена планом перевірок та проводиться з підстав, визначених цими Правилами;

абзац дев'ятий пункту 1.3 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом шостим)

уповноважені особи Нацкомфінпослуг - посадові особи, які наділені Нацкомфінпослуг повноваженнями здійснювати перевірки суб'єктів господарювання, мають право запрошувати посадових осіб цього суб'єкта господарювання для надання пояснень та вимагати надання суб'єктом господарювання необхідної інформації та документів або належним чином засвідчені копії цих документів (витяги з документів).

1.4. Інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України та Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.5. Місцем проведення перевірки є приміщення суб'єкта господарювання за його місцезнаходженням або приміщення Нацкомфінпослуг.

1.6. Для проведення перевірки Нацкомфінпослуг може залучати зовнішніх експертів, які мають відповідну кваліфікацію, а також працівників інших органів державної влади за згодою їх керівників.

II. Види перевірок та підстави для їх проведення

2.1. Нацкомфінпослуг може проводити планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок.

(пункт 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

2.2. Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку суб'єкта господарювання.

За письмовим погодженням керівника суб'єкта господарювання перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час суб'єкта господарювання.

2.3. Планові перевірки проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються розпорядженням Нацкомфінпослуг до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Протягом одного року проведення більш як однієї планової перевірки Нацкомфінпослуг щодо одного суб'єкта господарювання не допускається.

План перевірок на наступний плановий період повинен містити конкретні календарні дати початку кожної перевірки та строки її проведення.

Плани проведення перевірок оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг не пізніше ніж за десять календарних днів до початку відповідного планового періоду.

Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом наступної планової перевірки.

Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

Планова перевірка починається не раніше ніж через десять календарних днів після повідомлення суб'єкта господарювання про її проведення, надісланого на адресу суб'єкта господарювання відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань.

(пункт 2.3 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

2.4. Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання повинен бути попередньо письмово повідомлений не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення.

(пункт 2.4 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

2.5. Позапланова перевірка може проводитись з підстав, визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Рішення про проведення позапланової перевірки приймається Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, за поданням директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою для проведення позапланової перевірки з наданням йому направлення.

Про проведення позапланової перевірки суб'єкт господарювання письмовим повідомленням не повідомляється.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.

(пункт 2.5 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

2.6. Пункт 2.6 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

III. Організація та підготовка до проведення перевірки

3.1. Для проведення планової або позапланової перевірки Голова Нацкомфінпослуг або член Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, видає наказ, складений за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил.

На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, складене за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил. Направлення підписується Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, і засвідчується печаткою та є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Направлення на проведення перевірки складається у двох примірниках.

Для проведення перевірки створюється інспекційна група. Мінімальна кількість членів інспекційної групи має становити дві особи.

(пункт 3.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

3.2. Склад інспекційної групи визначається Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, за поданням директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг за погодженням із членом Нацкомфінпослуг відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.

До складу інспекційної групи можуть бути включені працівники інших структурних підрозділів Нацкомфінпослуг за рішенням Голови Нацкомфінпослуг.

3.3. Із складу інспекційної групи призначається її керівник.

3.4. Керівник інспекційної групи:

приймає необхідні рішення щодо організації та послідовності проведення перевірки;

розподіляє обов'язки щодо проведення перевірки між членами інспекційної групи та встановлює строки виконання ними завдань перевірки;

забезпечує своєчасне та у повному обсязі проведення перевірки, складення акта перевірки та в разі необхідності підготовку пропозицій за наслідками перевірки.

3.5. Уповноважені особи Нацкомфінпослуг мають право проводити перевірки на підставі службового посвідчення та письмового направлення на проведення перевірки, складеного згідно з додатком 3 до цих Правил.

(пункт 3.5 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

3.6. Перед початком проведення перевірки посадові особи Нацкомфінпослуг зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі суб'єкта господарювання направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу Нацкомфінпослуг, і надати суб'єкту господарювання копію направлення.

(пункт 3.6 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

3.7. Після проведення перевірки направлення на проведення перевірки долучається до акта перевірки.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12.05.2016 р. N 980)

IV. Права та обов'язки інспекційної групи

4.1. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні перевірки мають право:

безперешкодно входити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташований суб'єкт господарювання, і мати доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення перевірки (при проведенні перевірки);

отримувати копії документів (засвідчені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та скріплені печаткою (за наявності)) про фінансово-господарську діяльність та іншу інформацію, пов'язану з наданням фінансових послуг, яка необхідна для проведення перевірки;

(абзац третій пункту 4.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

вимагати надання документів, необхідних для ідентифікації особи керівника суб'єкта господарювання (рішення вищого органу управління та/або наказ про призначення і паспортний документ);

(абзац четвертий пункту 4.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

запрошувати керівника суб'єкта господарювання та (або) його посадових осіб для надання пояснень;

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів забезпечення безпеки, у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну інспекційної групи.

4.2. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити керівнику суб'єкта господарювання або особі, що виконує його обов'язки, другий примірник доручення на проведення перевірки;

повідомити керівнику суб'єкта господарювання про підставу та мету перевірки, визначити перелік необхідних для перевірки документів та інформації, строки або терміни їх надання;

розписатися в журналі реєстрації перевірок (інспекцій) суб'єкта господарювання (за наявності). У разі ненадання суб'єктом господарювання такого журналу інспекційній групі про це зазначається в акті перевірки;

у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або особи, що виконує його обов'язки, надати інформацію та документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) на усну вимогу керівника або членів інспекційної групи підготувати та надати керівнику суб'єкта господарювання або особі, що виконує його обов'язки, письмову вимогу із зазначенням строку або терміну надання необхідної інформації та документів або належним чином засвідчених копій документів (витяги з документів), а в разі відмови в отриманні письмової вимоги надати її особі, на яку покладено обов'язки з реєстрації вхідних документів суб'єкта господарювання, або надіслати письмову вимогу на адресу суб'єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення; до примірника акта перевірки суб'єкта господарювання додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмової вимоги на адресу суб'єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

скласти окремі акти відповідно до пункту 6.10 розділу VI цих Правил;

не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію Нацкомфінпослуг та її посадових осіб;

дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі цих Правил.

V. Права та обов'язки керівника і посадових осіб суб'єкта господарювання

5.1. Керівник суб'єкта господарювання при проведенні перевірки має право:

ознайомлюватися із документами, що підтверджують повноваження керівника та членів інспекційної групи;

отримувати від керівника інспекційної групи інформацію про:

порядок проведення перевірки,

підставу та мету перевірки,

перелік питань, які підлягають перевірці;

надавати пояснення з питань, що виникають при проведенні перевірки.

5.2. Керівник та посадові особи суб'єкта господарювання при проведенні перевірки зобов'язані:

допустити інспекційну групу до приміщення суб'єкта господарювання за його місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань;

на вимогу керівника інспекційної групи підтвердити свої повноваження;

створити інспекційній групі належні умови для роботи, зберігання документів, можливості користування зв'язком, комп'ютерною та копіювальною технікою;

надати доступ до обліково-реєструючої системи, програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання суб'єкта господарювання;

своєчасно надавати інспекційній групі документи для проведення перевірки, повну та достовірну інформацію щодо діяльності суб'єкта господарювання у сфері надання ним фінансових послуг;

надати копії необхідних документів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи суб'єкта господарювання та скріплені печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання;

на запрошення керівника та членів інспекційної групи надавати пояснення;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання роздруковану для перевірки форму електронного документа.

(пункт 5.2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

VI. Порядок проведення перевірки та оформлення її результатів

6.1. Під час проведення перевірки інспекційна група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта господарювання у сфері надання фінансових послуг, перевіряє наявну інформацію про можливі порушення законодавства про фінансові послуги та достовірність поданої ним інформації для внесення до Державного реєстру фінансових установ та отримання ліцензії.

Особлива увага при перевірці звертається на обставини при провадженні діяльності суб'єкта господарювання у сфері надання фінансових послуг, які можуть призвести до невиконання суб'єктом господарювання своїх зобов'язань перед споживачами, іншими учасниками ринків фінансових послуг.

У разі існування документа в електронній формі за умови, що цей документ створено суб'єктом господарювання для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, суб'єкт господарювання на вимогу інспекційної групи повинен його роздрукувати та надати інспекційній групі.

6.2. За результатами перевірки інспекційна група складає акт перевірки у двох примірниках, який повинен містити такі відомості:

найменування Нацкомфінпослуг;

найменування суб'єкта господарювання;

дату та номер акта, місце його складання;

відомості про суб'єкт господарювання (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити);

тип заходу (плановий або позаплановий);

(абзац шостий пункту 6.2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

вид заходу (перевірка тощо);

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12.05.2016 р. N 980)

предмет державного нагляду (контролю);

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12.05.2016 р. N 980,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим)

інформацію про склад інспекційної групи (прізвище, ім'я, по батькові, посади керівника та членів робочої групи);

інформацію про посадових осіб суб'єкта господарювання, у присутності яких проводилась перевірка (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи суб'єкта господарювання);

(абзац десятий пункту 6.2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

підставу для проведення перевірки;

перелік документів, які були надані суб'єктом господарювання для проведення перевірки;

виклад фактів, даних та інформації, встановлених під час перевірки;

зміст виявлених порушень законодавства про фінансові послуги з посиланням на відповідну правову норму законодавства про фінансові послуги;

перелік документів, які додаються до акта перевірки;

дату та підписи керівника та членів інспекційної групи;

відомості про отримання акта перевірки (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи суб'єкта господарювання, підпис та дата отримання).

(абзац сімнадцятий пункту 6.2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

6.3. Акт перевірки має бути складений на паперовому носії державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок.

6.4. Акт перевірки має містити систематизований виклад виявлених при перевірці фактів порушення законодавства про фінансові послуги, а також фактів невиконання суб'єктом господарювання вимог інспекційної групи.

6.5. В акті перевірки чітко викладаються факти виявлених порушень законодавства про фінансові послуги з посиланням на документи та інформацію суб'єкта господарювання, що підтверджують наявність зазначених порушень, а також зазначаються правові норми законодавства про фінансові послуги, які порушено суб'єктом господарювання.

Не допускається викладати в акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документами.

6.6. До примірника акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, обов'язково додаються належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), які підтверджують факти порушень вимог законодавства про фінансові послуги.

(абзац перший пункту 6.6 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

В акті перевірки зазначається перелік документів, які перевірялися під час проведення перевірки.

6.7. У разі ненадання суб'єктом господарювання документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в акті перевірки робиться про це запис із зазначенням причин. У такому випадку до акта перевірки мають бути додані письмові пояснення керівника суб'єкта господарювання або особи, що виконує його обов'язки, щодо причин ненадання документів, необхідних для проведення перевірки. Крім того, до акта перевірки у разі наявності долучаються документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), що підтверджують причини відсутності необхідних документів.

6.8. Заперечення, зауваження, пояснення до акта перевірки (за їх наявності), надані керівником суб'єкта господарювання або особою, що виконує його обов'язки, є невід'ємною частиною акта перевірки.

6.9. Будь-які виправлення та доповнення до акта перевірки після його підписання керівником та членами інспекційної групи, а також керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою суб'єкта господарювання вносяться шляхом складання змін до акта перевірки, які обов'язково підписуються членами інспекційної групи, що здійснюють перевірку цього суб'єкта господарювання, або уповноваженою особою суб'єкта господарювання.

Про такі виправлення суб'єкта господарювання повідомляється шляхом направлення йому змін до акта перевірки одним із способів, передбачених пунктом 8.4 розділу VIII цих Правил.

(пункт 6.9 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

6.10. Керівник та члени інспекційної групи складають такі акти:

1) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;

2) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов.

Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;

3) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;

4) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування.

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);

5) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.

В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.

У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.

До актів можуть долучатися фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки.

(пункт 6.10 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

VII. Підготовка та проведення перевірки

7.1. Нацкомфінпослуг за письмовою вимогою може отримувати від суб'єктів господарювання документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), інформацію, що стосуються їх діяльності у сфері надання фінансових послуг та (або) показників їх фінансового стану.

7.2. При проведенні перевірки суб'єкта господарювання йому надсилається письмова вимога Нацкомфінпослуг за підписом Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, надати документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), інформацію, що стосуються його діяльності у сфері надання фінансових послуг та (або) показників його фінансового стану, яка оформляється згідно з додатком 1 до цих Правил.

До письмової вимоги Нацкомфінпослуг долучається копія направлення на проведення перевірки, яке оформляється згідно з додатком 3 до цих Правил.

(абзац другий пункту 7.2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

Документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмової вимоги на адресу суб'єкта господарювання, долучаються до акта перевірки.

7.3. Суб'єкт господарювання зобов'язаний у визначений в письмовій вимозі Нацкомфінпослуг строк надати інспекційній групі всі перелічені у вимозі документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформацію, скріплені печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання.

У разі відмови суб'єкта господарювання надати інспекційній групі необхідну інформацію та всі перелічені у вимозі Нацкомфінпослуг документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) або несвоєчасного їх надання інспекційній групі керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа суб'єкта господарювання має право письмово викласти мотиви відмови від надання такої інформації та документів або належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) або несвоєчасного їх надання інспекційній групі.

(пункт 7.3 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

7.4. За результатом перевірки складається акт перевірки згідно з вимогами цих Правил.

7.5. До примірника акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, долучаються документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформація, які надавались інспекційній групі на письмову вимогу Нацкомфінпослуг.

7.6. Підписаний керівником та членами інспекційної групи примірник акта перевірки протягом одного робочого дня з дня підписання надсилається керівнику суб'єкта господарювання або особі, що виконує його обов'язки, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Після отримання примірника акта перевірки керівником суб'єкта господарювання або особою, що виконує його обов'язки, протягом 10 календарних днів можуть бути подані інспекційній групі письмові заперечення (зауваження) до акта, які долучаються до акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг.

VIII. Розділ VIII виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980,
у зв'язку з цим розділ IX вважати розділом VIII,
 пункти 9.1 - 9.8 вважати пунктами 8.1 - 8.8)

VIII. Підписання акта перевірки

8.1. Акт перевірки складається у двох примірниках.

8.2. Кожний примірник акта перевірки візується керівником інспекційної групи на кожній сторінці та підписується ним та членами інспекційної групи на останній сторінці.

У разі залучення до проведення перевірки зовнішніх експертів та (або) працівників інших державних органів такі особи підписують акт перевірки разом з керівником та членами інспекційної групи на останній сторінці у частині, що належить до компетенції таких осіб.

8.3. Датою складання акта перевірки є дата його підписання керівником та членами інспекційної групи.

8.4. Один примірник акта перевірки надається для ознайомлення і підписання керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі суб'єкта господарювання в останній день перевірки, визначений в направленні на проведення перевірки, одним із таких способів:

1) особисто під підпис керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі суб'єкта господарювання;

2) через підрозділ з реєстрації вхідних документів суб'єкта господарювання з відміткою на примірнику акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції суб'єкта господарювання та підписом працівника підрозділу з реєстрації вхідних документів, який здійснив реєстрацію;

3) рекомендованим листом з повідомленням про вручення, яке долучається до примірника акта перевірки, що залишається в Нацкомфінпослуг.

(пункт 8.4 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

8.5. Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа суб'єкта господарювання після ознайомлення з актом перевірки підписує отриманий примірник акта.

У разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акта перевірки керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа суб'єкта господарювання підписує його із запереченнями (зауваженнями).

У разі якщо в акті перевірки суб'єкта господарювання відображені питання, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку та (або) фінансового стану суб'єкта господарювання, акт перевірки підписує також головний бухгалтер суб'єкта господарювання.

Підписаний керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою суб'єкта господарювання примірник акта перевірки повертається інспекційній групі.

(пункт 8.5 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

8.6. Після підписання примірника акта перевірки керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою суб'єкта господарювання другий його примірник інспекційна група передає керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, про що на останній сторінці всіх примірників акта перевірки робиться відповідний запис.

Другий примірник акта перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі суб'єкта господарювання відповідно до пункту 8.4 цього розділу.

(пункт 8.6 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

8.7. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання отримати та (або) підписати примірники актів перевірки керівник інспекційної групи робить про це відповідний запис і акт перевірки надсилається на адресу суб'єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

До примірника акта перевірки, що залишається в Нацкомфінпослуг, долучаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення акта перевірки на адресу суб'єкта господарювання.

(пункт 8.7 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

8.8. Письмові заперечення (зауваження) до акта перевірки можуть надаватися суб'єктом господарювання протягом двох робочих днів після отримання акта перевірки.

(пункт 8.8 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

 

В. о. директора
юридичного департаменту

О. Мороз

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,
Код за ЄДРПОУ 38062828

_______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПИСЬМОВА ВИМОГА
про надання документів та інформації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
______________________________________________________________________________________
   (викладаються обставини, за яких виникла необхідність отримання від суб'єкта господарювання документів та інформації:
               заява, звернення, скарга, повідомлення про порушення законодавства про фінансові послуги, що надійшли
                                                                                    до Нацкомфінпослуг, інші обставини)
на підставі
пункту 12 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, вимагає надати інспекційній групі такі документи (належним чином завірені копії документів) та інформацію:
______________________________________________________________________________________
     (вказується перелік документів або належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) та інформації,
      які вимагається надати, із зазначенням виду документів: пояснення, дані, підтвердні документи, повідомлення, накази,
                                                                                     внутрішні документи тощо)

Вищезазначені документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів)
та інформацію _________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________ необхідно подати до Нацкомфінпослуг у термін
до ____________ _______ ______ _______.
      (години) (хвилини)  (число)     (місяць)      (рік)

Звертаємо увагу, що за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації учасники ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) несуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій відповідно до статті 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

______________ _________ __________________
            (посада)                 (підпис)          (прізвище, ініціали)

М. П.

(додаток 1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,
Код за ЄДРПОУ 38062828

НАКАЗ

_____________________

N _________________

Про проведення _______________________________________________________________________
                                                                                 (тип заходу, вид заходу державного нагляду (контролю))

На підставі частини 1 статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

НАКАЗУЮ:

1. Директору департаменту ______________________________________________________________
                                                                                        (назва структурного підрозділу Нацкомфінпослуг, П. І .Б.)
забезпечити проведення ________________________________________________________________
                                                                                         (тип заходу, вид заходу державного нагляду (контролю))
______________________________________________________________________________________
                                                                        (назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ)
з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги за період з _________ по ___________ тривалістю _______ робочих днів з ___________.

Предмет заходу державного нагляду (контролю): _____________________________________________________________________________________.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту
_____________________________________________________________________________________.
                                                       (назва структурного підрозділу Нацкомфінпослуг, П. І. Б.)

Голова

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,
Код за ЄДРПОУ 38062828

НАПРАВЛЕННЯ

на проведення ________________________________________________________________________
                                                                       (тип заходу, вид заходу державного нагляду (контролю))
_____________________________________________________________________________________
                         (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________.
                                       (місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу)

Номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід державного нагляду (контролю)
_____________________________________________________________________________________.

Направлення видано керівнику інспекційної групи
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)
та члену(ам) інспекційної групи
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище(а), ім'я, по батькові, посада(и))
на проведення заходу державного нагляду (контролю)
______________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування суб'єкта господарювання)
з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги.

Підстави для проведення заходу державного нагляду (контролю):
______________________________________________________________________________________

Предмет заходу державного нагляду (контролю) _____________________________________________

Питання, необхідність перевірки яких є підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Строк здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.

Дані про здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю):

1. Тип попереднього заходу державного нагляду (контролю): _________________________________.

2. Строк здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю): ______________________.

_________________
              (посада)

_______________
(підпис)

М. П.

___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 3 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.05.2016 р. N 980)

 

АКТ
про недопуск інспекційної групи до проведення перевірки

Додаток 4 виключено
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12 травня 2016 року N 980)

 

АКТ
про відмову суб'єкта господарювання в проведенні перевірки

Додаток 5 виключено
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12 травня 2016 року N 980)

 

ПРОТОКОЛ
вилучення документів

Додаток 6 виключено
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12 травня 2016 року N 980)

 

АКТ
про відмову суб'єкта господарювання у прийнятті вилучених документів

Додаток 7 виключено
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 12 травня 2016 року N 980)

____________

Опрос