Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Положение, Приказ от 15.01.2013 № 9
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2013

м. Київ

N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 лютого 2013 р. за N 204/22736

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 27 серпня 2015 року N 206

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України
 від 4 серпня 2020 року N 179)

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633,

НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Мінрегіону України:

Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Нагрудний знак "Знак пошани".

2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25 березня 2009 року N 69 "Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Мінжитлокомунгоспу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2009 року за N 354/16370.

4. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Управлінням роботи з персоналом (Губін О. Г.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Семчука Г. М.

 

Міністр

Г. П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Комісії державних
нагород та геральдики

С. Льовочкін

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

(У тексті Положення слово "Держархбудінспекції" замінено словами "центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр" згідно з Наказ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 серпня 2015 року N 206)

I. Загальні положення

1.1. Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Почесна грамота) та нагрудний знак "Знак пошани" (далі - нагрудний знак) є відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень працівників у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків з питань формування та реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сферах територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), а також з питань Державного земельного кадастру і з питань відновлення Донецької та Луганської областей (Донбасу).

(абзац перший пункту 1.1 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 27.08.2015 р. N 206)

Опис відомчих заохочувальних відзнак наведено у додатках 1, 2, ескізи - у додатках 3, 4, зразок посвідчення - у додатку 5, опис посвідчення - у додатку 6 до цього Положення.

1.2. Відомчими заохочувальними відзнаками Мінрегіону України відзначаються:

Почесною грамотою - працівники апарату Мінрегіону, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України;

(абзац другий пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 27.08.2015 р. N 206)

нагрудним знаком - працівники апарату Мінрегіону України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр.

(абзац третій пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 27.08.2015 р. N 206)

Особи, зазначені в цьому пункті, можуть відзначатися відповідними відомчими заохочувальними відзнаками також після виходу на пенсію.

1.3. До відзначення Почесною грамотою можуть бути представлені особи, які пропрацювали не менше одного року в апараті Мінрегіону України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, або не менше ніж три роки у сферах, зазначених у пункті 1.1 цього розділу. Особи, які були нагороджені Почесною грамотою, можуть бути представлені до повторного нагородження, як правило, не раніше ніж через три роки після останнього нагородження.

1.4. До відзначення нагрудним знаком представляються особи, які раніше були нагороджені Почесною грамотою Мінрегіону України та мають стаж роботи в апаратах Мінрегіону України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, не менше п'яти років або у сферах, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, не менше ніж десять років. Особа може бути нагороджена нагрудним знаком один раз.

Гранична кількість відомчих заохочувальних відзнак, якими можуть бути відзначені працівники, повинна складати залежно від облікової кількості штатних працівників апаратів Мінрегіону України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, у календарному році з розрахунку:

нагрудний знак - не більше 25 шт.;

Почесна грамота - не більше 1300 шт.

II. Порядок представлення до відзначення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про відзначення або відмову у відзначенні відомчими заохочувальними відзнаками

2.1. Висунення осіб для відзначення відомчими заохочувальними відзнаками здійснюється гласно, як правило, у трудових колективах, де вони працюють.

2.2. Подання про відзначення вносяться на розгляд колегії Мінрегіону України першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра - керівником апарату, керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, не пізніше ніж за місяць до дати, з нагоди якої особа представляється до відзначення.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 27.08.2015 р. N 206)

2.3. У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада; подія, з нагоди якої пропонується відзначення; конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення. До подання додаються біографічна довідка, рішення трудового колективу.

У разі представлення до відзначення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, подається довідка про виконання основних планово-економічних показників відповідних підприємств, установ та організацій.

2.4. Рішення про відзначення або відмову у відзначенні приймається колегією Мінрегіону України.

2.5. Про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками видається наказ Мінрегіону України.

2.6. Особа, на яку накладено дисциплінарне чи адміністративне стягнення, не може бути представлена для відзначення відомчою заохочувальною відзнакою.

2.7. У разі невідповідності поданих документів пунктам 1.3, 1.4 розділу I, пунктам 2.2, 2.3 розділу II цього Положення подання разом з доданими до нього матеріалами повертається підприємству, установі, організації, які їх надіслали, із супровідним листом за підписом керівництва Мінрегіону України відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень.

Про прийняте рішення про відмову у відзначенні відомчими заохочувальними відзнаками підприємство, установу, організацію, які порушили клопотання про відзначення, Мінрегіон України повідомляє листом.

III. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

3.1. Вручення відомчих заохочувальних відзнак проводиться Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністр), першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра - керівником апарату або членами колегії в урочистій обстановці.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 27.08.2015 р. N 206)

3.2. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Міністра.

3.3. Про вручення відомчої заохочувальної відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечує служба управління персоналом апарату Мінрегіону України.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці відзначеної особи здійснюється відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою.

3.5. Облік і реєстрацію відзначень забезпечує служба управління персоналом апарату Мінрегіону України.

IV. Порядок носіння і зберігання нагрудних знаків

4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

4.2 У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки дублікат відзнаки не видається.

4.3. Відзначеній особі може бути видано дублікат посвідчення про відзначення нагрудним знаком, якщо його втрата сталася не з вини такої особи.

 

Начальник Управління
роботи з персоналом

О. Г. Губін

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - почесної грамоти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Почесна грамота) є бланком, виготовленим на аркуші паперу розміром А4, який розміщено вертикально. Тло аркуша - крейдяний папір.

Загальний фон Почесної грамоти - холодно синій. Зверху на відстані 15 мм від верхнього краю аркуша розташовано зображення малого Державного Герба України та синьо-жовтої стрічки, розміщеної симетрично з обох боків малого Державного Герба України, нижче по центру синього кольору в два рядки напис "МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ", нижче в два рядки напис - тиснення фольгою жовтого кольору - "ПОЧЕСНА ГРАМОТА". Знизу синього кольору розташовано напис "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

Внизу у лівому кутку розміщуються дата та номер наказу, згідно з яким нагороджується особа. Нижче Почесна грамота підписується Міністром.

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - Нагрудного знака "Знак пошани"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Нагрудний знак "Знак пошани" (далі - відзнака) - є двома рельєфними променистими зірками з жовтого та білого металу. Зірка з жовтого металу розміщена вертикально, зірка з білого розміщена на діагоналях.

У центрі розміщено круглий медальйон, покритий синьою емаллю у вигляді променів. На ньому розміщено рельєфне зображення контуру держави України з білої емалі, всередині якої розміщено верхню частину архітектурної колони.

Навколо центральної композиції - увігнута стрічка білої емалі із написом літерами з жовтого металу "ЗНАК ПОШАНИ МІНРЕГІОН УКРАЇНИ".

На діагоналях відзнаки розміщено ключі із жовтого металу.

На верхньому промені зірки із жовтого металу розміщено зображення малого Державного Герба України.

Зворотний бік плоский із застібкою для прикріплення до одягу.

Діаметр - 45 х 45 мм.

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - почесної грамоти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

  

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - Нагрудного знака "Знак пошани"

  

 

ЗРАЗОК
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - Нагрудного знака "Знак пошани"

  

  

 

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - Нагрудного знака "Знак пошани"

Посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - Нагрудного знака "Знак пошани" (далі - посвідчення) має форму книжки розміром 100 х 155 мм.

Титульний аркуш посвідчення виконано в синьому кольорі. У правій частині розташовано малий Державний Герб України та нижче напис "Посвідчення".

Внутрішня частина виконана у синіх тонах.

У лівій частині зверху напис "Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", у центрі розміщено малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Мінрегіону України - Нагрудного знака "Знак пошани".

У правій частині місце для напису прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.

Нижче напис "Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, від "___" ____________ 201   року N _____".

Нижче розміщено у два рядки напис "Нагороджено нагрудним знаком "Знак пошани".

Внизу напис "Міністр ____________".

____________

Опрос