Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым распоряжениям Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины относительно особенностей применения мер воздействия

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 10.01.2013 № 65
действует с 26.02.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.01.2013

м. Київ

N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 лютого 2013 р. за N 202/22734

Про затвердження змін до деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей застосування заходів впливу

Відповідно до пунктів 1, 10 частини першої статті 28, статей 40, 46 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 39, 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей застосування заходів впливу, а саме:

1.1. Зміни до Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за N 1376/13250, що додаються.

1.2. Зміни до Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року N 416, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за N 481/15172, що додаються.

2. Юридичному департаменту подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім Змін до Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за N 1376/13250, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 07 липня 2005 року N 2774-IV "Про внесення змін до Закону України "Про страхування".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

 

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни до Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги

1. У преамбулі:

слова та цифри "Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070";

слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг)".

2. У главі 2:

2.1. Пункт 2.1 після слів "актами Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".

2.2. У пункті 2.2:

після слів "не застосовує" доповнити словами "відповідно до закону до філії страховика-нерезидента";

слова "а також порушення питання про ліквідацію безпосередньо установи" виключити.

2.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. У розпорядженні (приписі) про зобов'язання порушника вжити заходів для усунення порушення, у постанові про накладання штрафних санкцій, у розпорядженні про зупинення (обмеження) дії ліцензії або анулювання (відкликання) ліцензії, у розпорядженні про виключення відповідно до законодавства філії страховика-нерезидента з Державного реєстру фінансових установ додатково мають бути зазначені найменування та місцезнаходження філії страховика-нерезидента, у зв'язку з діяльністю якої допущено порушення законодавства про фінансові послуги.".

2.4. Пункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.15 вважати відповідно пунктами 2.4 - 2.14.

2.5. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Акт про правопорушення, окрім відомостей, визначених Положенням про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2112/22424 (далі - Положення), додатково повинен містити відомості про найменування та місцезнаходження філії страховика-нерезидента, у процесі діяльності якої було допущено порушення законодавства про фінансові послуги.".

2.6. У пункті 2.5 слова "акта про порушення" замінити словами "акта про правопорушення".

2.7. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Керівник або уповноважений представник філії страховика-нерезидента має право подати на розгляд справи про правопорушення письмові пояснення (заперечення) разом із документами, на яких вони ґрунтуються. Письмові пояснення в обов'язковому порядку долучаються до матеріалів справи про правопорушення.".

2.8. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Рішення про результати розгляду справи про правопорушення вручається керівнику філії страховика-нерезидента чи іншій уповноваженій особі під підпис або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням філії страховика-нерезидента не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.".

2.9. У пункті 2.8 слова "заходів впливу" замінити словами "заходу впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу)".

2.10. Пункт 2.9 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг,".

2.11. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Примірник рішення про результати розгляду скарги на рішення про застосування заходу впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) в п'ятиденний строк з дня прийняття такого рішення вручається керівнику філії страховика-нерезидента чи іншій уповноваженій особі під підпис або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням філії страховика-нерезидента.".

3. У тексті Положення слово "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг" у відповідному відмінку, крім пункту 2.1 глави 2 цього Положення.

 

В. о. директора
юридичного департаменту

О. Мороз

Опрос