Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Приказ от 24.01.2013 № 170/5
действует с 15.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2013

м. Київ

N 170/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2013 р. за N 190/22722

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 1064 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі змінами) та з метою підвищення ефективності діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану, належної організації надання адміністративних послуг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.).

 

Заступник Міністра

Д. М. Ворона

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Л. В. Єфіменко

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за 1845/22157:

1.1. Пункт 1.3 розділу I виключити.

1.2. У додатку 11 слова "усього втрачено" замінити словами "усього витрачено".

2. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

2.1. У пункті 6 розділу I:

в абзаці першому слова "суворої звітності" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок ведення обліку, звітності та зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану встановлюється Порядком ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за N 1845/22157 (далі - Порядок обліку, звітності та зберігання бланків свідоцтв)".

2.2. В абзаці шостому пункту 12 глави 4 розділу III слова "Інструкцією з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв" замінити словами "Порядком обліку, звітності та зберігання бланків свідоцтв".

3. У наказі Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5 "Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян", зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

3.1. Пункт 4 після слова "міськрайонних" доповнити словом "міжрайонних".

3.2. Додаток до наказу викласти в новій редакції, що додається.

4. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

4.1. У підпункті 4.3.6 пункту 4.3 розділу IV цифри "1995" замінити цифрами "1996".

4.2. Пункт 4.3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"4.3.7. У сьому чергу - усіх інших актових записів цивільного стану в тому самому порядку, починаючи з 1949 року, у зворотному хронологічному порядку до 1945 року включно.".

5. У наказі Міністерства юстиції України від 11 квітня 2011 року N 1076/5 "Про підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2011 року за N 474/19212:

у пункті 1:

у підпункті 1.1:

в абзаці другому слова "(для відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, міськрайонних управлінь юстиції у разі проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу, народжень виключно виконавчими органами сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад - субота, неділя)" виключити;

абзац третій доповнити словами та цифрами "у тому числі в один з робочих днів тижня щонайменше до 20-ї години, в суботу до 16-ї години шляхом встановлення гнучкого режиму роботи";

підпункт 1.2:

після слів "архівними документами" доповнити словами "(формування книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та їх описів, номенклатур справ, оформлення та реставрація цих книг тощо)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"З метою забезпечення наповнення Державного реєстру актів цивільного стану громадян вносити відомості, що містяться в книгах державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книгах за 1996 - 2008, 1949 - 1945 роки кожного робочого дня протягом 3 годин. Під час проведення цієї роботи здійснювати прийом громадян з усіх питань у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.".

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

Строки
внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей, що містяться в книгах державної реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції

N
з/п

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Період

Строки внесення до Реєстру

1

Автономна Республіка Крим

1995 - 1950 роки

4 роки

2

Вінницька область

1995 - 1950 роки

5 років

3

Волинська область

1995 - 1950 роки

4 роки

4

Дніпропетровська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

5

Донецька область

1995 - 1950 роки

5 років

6

Житомирська область

1995 - 1950 роки

5 років

7

Закарпатська область

1995 - 1950 роки

5 років

8

Запорізька область

1995 - 1950 роки

4 роки

9

Івано-Франківська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

10

Київська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

11

Кіровоградська область

1995 - 1950 роки

4 роки

12

Луганська область

1995 - 1950 роки

5 років

13

Львівська область

1995 - 1950 роки

5 років

14

Миколаївська область

1995 - 1950 роки

4 роки

15

Одеська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

16

Полтавська область

1995 - 1950 роки

4 роки

17

Рівненська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

18

Сумська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

19

Тернопільська область

1995 - 1950 роки

5 років

20

Харківська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

21

Херсонська область

1995 - 1950 роки

4 роки

22

Хмельницька область

1995 - 1950 роки

5 років

23

Черкаська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

24

Чернівецька область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

25

Чернігівська область

1995 - 1950 роки

4 роки 6 місяців

26

м. Київ

1995 - 1950 роки

4 роки

27

м. Севастополь

1995 - 1950 роки

4 роки

N
з/п

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Строки внесення до Реєстру

період
1996 - 2008 роки

період
1949 - 1945 роки

1

Автономна Республіка Крим

1 рік 4 місяці

8 місяців

2

Вінницька область

2 роки 6 місяців

4 роки 5 місяців

3

Волинська область

2 роки 2 місяці

1 рік 11 місяців

4

Дніпропетровська область

2 роки 3 місяці

1 рік 3 місяці

5

Донецька область

2 роки 7 місяців

1 рік 6 місяців

6

Житомирська область

2 роки 4 місяці

2 роки 2 місяці

7

Закарпатська область

3 роки 1 місяць

2 роки 1 місяць

8

Запорізька область

2 роки 2 місяці

1 рік 2 місяці

9

Івано-Франківська область

2 роки 6 місяців

1 рік 5 місяців

10

Київська область

2 роки 4 місяці

1 рік 10 місяців

11

Кіровоградська область

1 рік 10 місяців

1 рік 9 місяців

12

Луганська область

2 роки 7 місяців

1 рік 8 місяців

13

Львівська область

3 роки

2 роки 4 місяці

14

Миколаївська область

2 роки 1 місяць

1 рік 5 місяців

15

Одеська область

2 роки 4 місяці

1 рік 8 місяців

16

Полтавська область

1 рік 11 місяців

1 рік 9 місяців

17

Рівненська область

2 роки 5 місяців

1 рік 6 місяців

18

Сумська область

2 роки

2 роки 2 місяці

19

Тернопільська область

2 роки 11 місяців

2 роки 1 місяць

20

Харківська область

2 роки 7 місяців

2 роки 3 місяці

21

Херсонська область

2 роки

1 рік 2 місяці

22

Хмельницька область

2 роки 6 місяців

2 роки 6 місяців

23

Черкаська область

2 роки 3 місяці

2 роки

24

Чернівецька область

2 роки 9 місяців

2 роки 3 місяці

25

Чернігівська область

2 роки 1 місяць

2 роки 2 місяці

26

м. Київ

2 роки 6 місяців

1 рік 1 місяць

27

м. Севастополь

2 роки 1 місяць

6 місяців

____________

Опрос