Идет загрузка документа (170 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об объединении профессиональных участников фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 27.12.2012 № 1925
редакция действует с 14.08.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2012

м. Київ

N 1925

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2013 р. за N 182/22714

Про затвердження Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 січня 2015 року N 1
,
 від 31 березня 2015 року N 405
,
 від 5 квітня 2016 року N 373
,
від 7 листопада 2017 року N 786
,
від 3 серпня 2018 року N 545
,
від 3 жовтня 2019 року N 581
,
від 11 червня 2020 року N 296

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 40, 27 травня 2014 р.)

Додатково див.
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 4 грудня 2014 року

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 2, 47 - 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку (далі - Положення), що додається.

2. Відповідно до пункту 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 04 липня 2012 року N 5042-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери" у термін до 01 березня 2013 року саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог зазначеного Закону.

У цьому випадку об'єднання, які раніше були зареєстровані як саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, мають подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву на їх реєстрацію як об'єднання професійних учасників фондового ринку та складену в довільній формі заяву про приведення своєї діяльності у відповідність до вимог вищезазначеного Закону за тим видом професійної діяльності учасників, який зараз об'єднує чинна саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку, а також документи, передбачені підпунктами 2 - 16 пункту 6 глави 1 розділу III Положення, затвердженого цим рішенням.

3. Вимоги пункту 3 глави 1 розділу III Положення не застосовуються до об'єднань, які на дату набрання чинності цим рішенням були зареєстровані як саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності до 01 січня 2013 року.

4. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 року N 125 "Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за N 458/16474 (зі змінами).

6. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про об'єднання професійних учасників фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та до статей 2, 47 - 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", визначає основні засади та вимоги до функціонування об'єднань професійних учасників фондового ринку (далі - ОПУ) та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку (далі - СРО).

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11.06.2020 р. N 296)

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

внутрішні документи об'єднання професійних учасників фондового ринку - правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку об'єднання професійних учасників фондового ринку, внутрішні правила, інші внутрішні документи, які визначають порядок функціонування об'єднання професійних учасників фондового ринку, порядок виконання повноважень об'єднання професійних учасників фондового ринку відповідно до статуту та законодавства з питань фондового ринку;

внутрішні документи саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - Статут саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, внутрішні правила, інші внутрішні документи, які визначають порядок функціонування саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, порядок виконання повноважень саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до статуту та законодавства з питань фондового ринку;

заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи до НКЦПФР для реєстрації (анулювання реєстрації) як об'єднання професійних учасників фондового ринку або для набуття (чи позбавлення) статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку;

абзац п'ятий пункту 2 розділу I виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 11.06.2020 р. N 296)

абзац шостий пункту 2 розділу I виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 11.06.2020 р. N 296,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

свідоцтво про реєстрацію ОПУ - документ встановленого зразка, який підтверджує факт реєстрації об'єднання професійних учасників фондового ринку;

свідоцтво про реєстрацію СРО - документ встановленого зразка, який підтверджує факт реєстрації ОПУ як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку;

член об'єднання - професійний учасник фондового ринку, що провадить професійну діяльність на фондовому ринку та входить до переліку членів ОПУ та/або СРО за тими відповідними видами професійної діяльності, які здійснює такий професійний учасник фондового ринку.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

3. Відсоток професійних учасників фондового ринку розраховується шляхом ділення кількості членів заявника - юридичних осіб, які провадять відповідний вид професійної діяльності, визначений частиною другою статті 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", на загальну кількість юридичних осіб, які провадять такий вид професійної діяльності в Україні.

Відсоток професійних учасників фондового ринку в заявника (ОПУ та СРО) повинен відповідати вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" протягом усієї діяльності, у тому числі на дату подачі заяви та на дату прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

4. ОПУ та СРО утворюються в організаційно-правових формах, передбачених законодавством для об'єднань підприємств, діють відповідно до вимог законодавства, Статуту та Правил ОПУ і СРО відповідно.

5. ОПУ або СРО створюються за видами професійної діяльності, визначеними частиною другою статті 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", крім професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

6. Пункт 6 розділу І виключено

(розділ І доповнено пунктом 6 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.01.2015 р. N 1
,
пункт 6 розділу І виключено згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

II. Об'єднання професійних учасників фондового ринку

1. Умови реєстрації та анулювання реєстрації ОПУ

1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку може об'єднувати професійних учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути зареєстрованим у порядку, встановленому цим Положенням, та створюється з метою захисту інтересів своїх членів.

Об'єднання може подати документи для реєстрації ОПУ за одним чи декількома видами професійної діяльності, що здійснюють члени такого об'єднання.

2. Реєстрація ОПУ та анулювання реєстрації ОПУ здійснюються за окремим рішенням НКЦПФР.

ОПУ вважається зареєстрованим з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

3. Для реєстрації ОПУ має відповідати таким вимогам:

1) повинно об'єднувати не менше 35 відсотків професійних учасників фондового ринку за кожним з видів професійної діяльності, які воно об'єднує;

2) мати статус неприбуткової організації;

3) мати затверджені та обов'язкові для виконання членами ОПУ правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку;

4) мати у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень;

5) керівник, заступник(и) керівника ОПУ:

повинні мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, за яким об'єднання має намір зареєструватися як ОПУ;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами ОПУ та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами ОПУ;

(підпункт 5 пункту 3 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

6) керівник повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років. Документами, що підтверджують стаж роботи, є трудова книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій книжці - копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність стажу роботи на фондовому ринку;

7) наявність приміщення, розмір якого повинен відповідати санітарним нормам щодо площі приміщення на одного працівника;

8) наявність окремого телефонного, факсового, електронного зв'язку, у тому числі електронної пошти;

9) наявність власного веб-сайту, на якому має бути розміщена інформація, зазначена у підпункті 5 пункту 4 глави 2 цього розділу.

4. Для реєстрації ОПУ та отримання свідоцтва про реєстрацію ОПУ до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1);

2) підпункт 2 пункту 4 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545,
у зв'язку з цим підпункти 3 - 15
 вважати відповідно підпунктами 2 - 14)

2) фінансова звітність за останній квартал, що передує даті подання документів, разом із звітом аудитора (звітом незалежного аудитора) щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) за цей рік) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

(підпункт 2 пункту 4 глави 1 розділу II у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2017 р. N 786
,
від 03.08.2018 р. N 545)

3) річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів, з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 цього розділу) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

(підпункт 3 пункту 4 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

4) копії документів, що підтверджують право власності ОПУ на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом уповноваженої особи об'єднання;

(підпункт 4 пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

5) копії правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку та положень ОПУ, засвідчені підписом уповноваженої особи ОПУ;

(підпункт 5 пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

6) копія рішення загальних зборів членів заявника щодо реєстрації його як ОПУ;

(підпункт 6 пункту 4 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

7) копія рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

8) перелік професійних учасників фондового ринку - членів ОПУ, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;

(підпункт 8 пункту 4 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

9) довідка про сертифікованих осіб об'єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (додаток 2);

10) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника заявника стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку;

11) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов'язаності відносинами контролю з членами заявника;

(підпункт 11 пункту 4 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

12) відомості про накладені на об'єднання санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

13) довідка щодо відповідності приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

14) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, в об'єднанні за тим самим видом професійної діяльності, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач).

(підпункт 14 пункту 4 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

Абзац пункту 4 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

5. Усі документи, що складаються заявником (крім документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об'єднання.

(абзац перший пункту 5 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

Зазначені вимоги не стосуються документів, які видаються або погоджуються органами державної влади, договорів на користування приміщенням та фінансової звітності.

Рішення загальних зборів членів об'єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як ОПУ не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об'єднання.

(пункт 5 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

6. За наслідками розгляду поданих документів НКЦПФР приймає одне з таких рішень:

про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ. Строк дії свідоцтва є необмеженим;

про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ.

7. НКЦПФР приймає рішення про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ протягом 30 днів від дня одержання заяви та визначених цим Положенням документів.

(абзац перший пункту 7 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

Протягом зазначеного строку НКЦПФР може витребувати від заявника додаткові документи, необхідні відомості для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку заявника щодо його відповідності вимогам, встановленим пунктом 3 глави 1 цього розділу.

(абзац другий пункту 7 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

8. Пункт 8 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581,
у зв'язку з цим пункти 9 - 15 вважати відповідно пунктами 8 - 14)

8. Після прийняття рішення про реєстрацію ОПУ заявнику видається свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 3). Свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

9. Підставою для відмови в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ є:

відсутність документів, визначених пунктом 4 цієї глави, необхідних для реєстрації ОПУ;

невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

невиконання вимог пункту 3 цієї глави.

10. У рішенні про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ мають бути вказані підстави відмови.

Повідомлення про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

11. Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в реєстрації ОПУ, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені пунктом 4 цієї глави, для його реєстрації як ОПУ.

12. У разі зміни найменування ОПУ протягом п'яти робочих днів з дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, подає до НКЦПФР такі документи:

(абзац перший пункту 12 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.04.2016 р. N 373
,
від 11.06.2020 р. N 296)

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 4);

оригінал свідоцтва про реєстрацію ОПУ.

За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку.

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

(пункт 12 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

13. Анулювання реєстрації ОПУ та скасування свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку здійснюються за рішенням НКЦПФР у таких випадках:

(абзац перший пункту 13 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

на підставі заяви ОПУ про анулювання реєстрації ОПУ та скасування свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку;

(абзац другий пункту 13 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

невиконання ОПУ рішень НКЦПФР, постанов уповноважених осіб НКЦПФР;

встановлення НКЦПФР факту невідповідності ОПУ вимогам, встановленим пунктом 3 цієї глави.

14. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 14 цієї глави 1 цього розділу, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не раніше ніж через один рік від дати анулювання.

(пункт 14 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

2. Основні повноваження, права та обов'язки ОПУ

1. Основними повноваженнями ОПУ є:

впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об'єднання;

розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;

моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками.

ОПУ здійснюють повноваження відповідно до мети створення, предмету діяльності, визначених Статутом такого ОПУ.

2. ОПУ можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства.

3. У процесі здійснення своєї діяльності ОПУ має право:

ініціювати вдосконалення законодавства України;

ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання ОПУ покладених на них завдань;

здійснювати контроль за членами ОПУ на відповідність їх діяльності правилам ОПУ, стандартам професійної діяльності, кодексу етики;

встановлювати правила розгляду та розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;

від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права й інтереси ОПУ, кожного з його учасників окремо або групи учасників;

створювати третейські суди відповідно до законодавства України.

4. ОПУ, його органи управління зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту ОПУ, правил і стандартів ОПУ;

2) створювати рівні умови для вступу до ОПУ та виходу з нього будь-якого професійного учасника фондового ринку;

3) повідомляти членів ОПУ про проведення загальних зборів членів ОПУ у порядку, встановленому внутрішніми документами ОПУ;

4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів ОПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення;

5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про:

перелік членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;

(абзац другий підпункту 5 пункту 4 глави 2 розділу ІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 31.03.2015 р. N 405)

прийняття нових членів до ОПУ та припинення членства в ОПУ із зазначенням підстав припинення членства в ОПУ;

умови участі в ОПУ;

структуру органів управління та їх компетенцію;

річні результати діяльності ОПУ;

подані ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ОПУ в інтересах своїх членів;

іншу інформацію, передбачену законодавством та правилами ОПУ;

6) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, "круглих столів" з питань фондового ринку;

7) вести облік членів ОПУ у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:

найменування та код за ЄДРПОУ члена ОПУ;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена ОПУ;

номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;

дата набуття статусу члена ОПУ;

перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;

посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;

8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ;

9) до 01 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою ОПУ (крім ОПУ, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та ОПУ, які зареєстровані як СРО за одним або декількома видами професійної діяльності, яку провадять члени такого об'єднання), разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів ОПУ).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

(пункт 4 глави 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

5. ОПУ, його органи управління не мають права:

при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами ОПУ;

здійснювати діяльність і дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів ОПУ з інтересами об'єднаних у його складі членів.

6. Виконання повноважень ОПУ, визначених цією главою, мають право здійснювати виключно юридичні особи, які зареєстровані як ОПУ в установленому цим Положенням порядку.

3. Членство в Об'єднанні

1. ОПУ за відповідним видом (видами) професійної діяльності приймає до складу своїх членів юридичних осіб, які мають відповідну ліцензію на провадження такого самого виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, видану в порядку, встановленому НКЦПФР, відповідають вимогам правил ОПУ та засвідчили свою згоду виконувати правила ОПУ.

Професійні учасники фондового ринку з відповідного виду (видів) професійної діяльності можуть бути членами одночасно декількох об'єднань професійних учасників ринку цінних паперів, зареєстрованих за таким самим видом професійної діяльності.

(пункт 1 глави 3 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

2. Кожен член ОПУ має однаковий обсяг прав.

Член ОПУ має право:

вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів ОПУ;

висувати кандидатів на керівні посади та обиратися до органів управління ОПУ;

брати участь в управлінні ОПУ в порядку, передбаченому внутрішніми документами ОПУ.

4. Вимоги до внутрішніх документів ОПУ

1. Внутрішні документи ОПУ повинні бути спрямовані на створення конкурентного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку членами ОПУ, підтримання належного балансу між інтересами членів ОПУ та громадськості.

2. Внутрішні документи ОПУ повинні забезпечувати представництво інтересів кожного з його членів у висуванні кандидатів на керівні посади й виборах до органів управління та участі в управлінні ОПУ.

3. Внутрішні документи ОПУ є обов'язковими для виконання всіма членами ОПУ.

4. Внутрішні документи ОПУ повинні містити положення, що зобов'язують його учасників діяти відповідно до законодавства.

5. Внутрішні документи ОПУ повинні містити:

1) порядок набуття статусу члена ОПУ та припинення статусу члена ОПУ;

2) вимоги до кандидата в члени ОПУ;

3) права і обов'язки члена ОПУ;

4) порядок ведення обліку членів ОПУ;

5) порядок надання інформації членами ОПУ;

6) кодекс професійної етики членів ОПУ;

7) порядок розгляду спорів, пов'язаних з професійною діяльністю членів ОПУ;

8) порядок контролю ОПУ за дотриманням членами ОПУ статуту та внутрішніх документів ОПУ.

6. Внутрішні документи ОПУ не повинні містити положень, що можуть призвести до:

дискримінації прав членів ОПУ або їх клієнтів;

обмежень, що перешкоджають розвитку добросовісної конкуренції або не допускають конкуренції між його членами.

5. Порядок погодження НКЦПФР правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку об'єднання професійних учасників фондового ринку (змін до них)

1. ОПУ зобов'язане подавати до НКЦПФР на погодження правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку (далі - Правила) та/або зміни до них, затверджені загальними зборами учасників ОПУ, у строк, який не перевищує 5 робочих днів з дати їх затвердження.

Погодження НКЦПФР Правил ОПУ (змін до них) здійснюється за окремим рішенням НКЦПФР на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного ОПУ.

Усі Правила ОПУ (зміни до них) подаються до НКЦПФР у двох примірниках (оригінали) і повинні бути затверджені відповідним органом ОПУ, до компетенції якого належить їх затвердження.

Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ. Документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ.

(абзац четвертий пункту 1 глави 5 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

2. Для погодження Правил ОПУ (змін до них) до НКЦПФР подаються такі документи:

заява про погодження правил об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 5) або заява про погодження змін до правил об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 6);

обґрунтування причин прийняття Правил ОПУ (внесення змін до них);

Правила ОПУ (зміни до них);

порівняльна таблиця старої та нової редакцій Правил ОПУ з урахуванням змін (у разі надання на погодження змін до Правил).

3. За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР приймається рішення:

про погодження Правил ОПУ (змін до них);

про відмову в погодженні Правил ОПУ (змін до них).

4. Рішення приймається у строк, не більший за 30 днів з дати одержання НКЦПФР документів.

(абзац перший пункту 4 глави 5 розділу ІІ із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

У разі прийняття НКЦПФР рішення про погодження Правил ОПУ (змін до них) таке ОПУ має право здійснювати діяльність з урахуванням погоджених Правил ОПУ (змін до них) з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР. У цьому разі на обох примірниках відповідних Правил (змін до них), один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка НКЦПФР про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення НКЦПФР. Обидва примірники засвідчуються підписом Голови НКЦПФР або уповноваженої посадової особи та печаткою НКЦПФР.

5. Правила ОПУ (зміни до них) застосовуються після погодження їх у НКЦПФР.

6. Підставою для відмови в погодженні Правил ОПУ (змін до них) може бути невідповідність поданих документів вимогам цього Положення або невідповідність змісту Правил ОПУ вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 2 цієї глави, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом НКЦПФР.

7. У разі наявності у НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право протягом 30 днів з дати прийняття заяви та документів на погодження змін до Правил ОПУ повернути заявнику документи, подані до НКЦПФР, з повідомленням про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до НКЦПФР у порядку, установленому пунктом 2 цієї глави.

(пункт 7 глави 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

8. У рішенні про відмову в погодженні Правил ОПУ (змін до них) мають бути вказані підстави відмови.

9. Про прийняте рішення НКЦПФР щодо погодження або відмови в погодженні Правил ОПУ (змін до них) НКЦПФР направляє до ОПУ повідомлення в письмовій формі та копію відповідного рішення НКЦПФР протягом 10 робочих днів від дати його прийняття.

III. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку

1. Набуття та позбавлення статусу СРО

1. СРО створюється відповідно до законодавства України з метою захисту інтересів своїх членів та набуває статусу СРО за певним видом професійної діяльності з дати прийняття НКЦПФР рішення про надання ОПУ статусу СРО.

2. Одне ОПУ ринку цінних паперів може набути статус СРО за одним або за декількома видами професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Документи на набуття статусу СРО з відповідного виду професійної діяльності подає ОПУ з того самого виду професійної діяльності, яке зареєстроване в порядку, встановленому цим Положенням.

(пункт 3 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

4. Пункт 4 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405
,
 у зв'язку з цим пункти 5 - 19 вважати відповідно пунктами 4 - 18
)

4. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників фондового ринку мають відповідати таким вимогам:

1) об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників фондового ринку з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за яким об'єднання має намір отримати статус СРО;

(підпункт 1 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

2) статут заявника відповідає вимогам, визначеним главою 4 цього розділу;

(підпункт 2 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

3) наявність затверджених уповноваженим органом заявника та погоджених НКЦПФР Правил (стандартів) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом);

(підпункт 3 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

4) наявність затверджених та погоджених НКЦПФР внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;

(підпункт 4 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

5) керівник та заступник(и) керівника виконавчого органу заявника, керівники структурних підрозділів, керівник юридичної служби заявника:

повинні мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, які здійснюються членами такого об'єднання;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами заявника та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами заявника;

повинні мати стаж роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО не менше п'яти років. Документами, що підтверджують стаж роботи, є трудова книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій книжці - копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО;

(підпункт 5 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

6) керівник та заступники керівника виконавчого органу заявника повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, керівник юридичної служби заявника повинен мати вищу юридичну освіту;

(підпункт 6 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

7) мати у власності для забезпечення статутної діяльності грошові кошти у розмірі не менше 1 мільйона гривень;

(підпункт 7 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

8) наявність відокремленого приміщення від приміщень інших юридичних осіб у власності або користуванні, розмір якого повинен відповідати санітарним нормам щодо площі приміщення на одного працівника;

9) наявність охоронної сигналізації (або приміщення, що цілодобово знаходиться під охороною);

10) наявність металевих шаф для зберігання особових справ членів СРО, які мають позначку "Для службового користування";

11) наявність комп'ютерної техніки (не менше одного комп'ютера на кожного сертифікованого працівника) та ліцензованого програмного забезпечення;

12) наявність окремого телефонного, факсового, електронного зв'язку, у тому числі електронної пошти;

13) наявність власного веб-сайту, на якому має бути інформація, зазначена у підпункті 5 пункту 4 глави 2 цього розділу.

5. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі - Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява ОПУ про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (додаток 7);

2) підпункт 2 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545,
у зв'язку з цим підпункти 3 - 18
 вважати відповідно підпунктами 2 - 17)

2) затверджені загальними зборами напрями здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки;

3) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;

(підпункт 3 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

4) оригінали або копії затверджених внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;

(підпункт 4 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

5) копія рішення загальних зборів членів ОПУ за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як СРО;

6) річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів, з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 11 пункту 4 глави 2 цього розділу або відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

(підпункт 6 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

7) фінансова звітність за останній квартал, що передує даті подання документів, разом із звітом аудитора (звітом незалежного аудитора) щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) за цей рік) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

(підпункт 7 пункту 5 глави 1 розділу III у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2017 р. N 786
,
від 03.08.2018 р. N 545)

8) копія рішення контролюючого органу про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

9) перелік професійних учасників фондового ринку - членів об'єднання, які провадять вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ подало документи на отримання статусу СРО;

10) довідка про сертифікованих осіб заявника за відповідним видом професійної діяльності (додаток 8);

11) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника та заступників керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО, засвідчені в установленому законодавством порядку;

12) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов'язаності відносинами контролю з членами заявника;

13) відомості про накладені на заявника санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

14) довідка щодо наявності на балансі заявника комп'ютерної техніки та металевих шаф, складена в довільній формі;

15) довідка щодо відповідності площі приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

16) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об'єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об'єднання, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач);

(підпункт 16 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

17) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об'єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи заявника).

(підпункт 17 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

(пункт 5 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

6. Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об'єднання.

(абзац перший пункту 6 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

Зазначені вимоги не стосуються договорів на користування приміщенням і фінансової звітності та документів, які видаються або погоджуються органами державної влади.

Рішення загальних зборів членів об'єднання професійних учасників фондового ринку щодо реєстрації його як СРО за відповідним видом професійної діяльності не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об'єднання.

(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

7. За наслідками розгляду поданих документів НКЦПФР може прийняти одне з таких рішень:

про надання ОПУ статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО. Строк дії Свідоцтва становить 5 років;

(абзац другий пункту 7 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО.

(абзац третій пункту 7 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

8. Підставою для відмови в наданні статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО можуть бути:

відсутність документів, визначених пунктом 5 цієї глави, необхідних для реєстрації СРО;

(абзац другий пункту 8 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

невиконання вимог пункту 4 цієї глави.

(абзац четвертий пункту 8 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

9. У рішенні про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО мають бути вказані підстави відмови. Повідомлення про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

(пункт 9 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

10. Після усунення порушення/порушень, що було(и) підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в наданні ОПУ статусу СРО, таке ОПУ має право повторно подати документи, визначені пунктом 5 цієї глави, для набуття статусу СРО.

(пункт 10 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

11. НКЦПФР приймає рішення про надання статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО або відмову в наданні статусу СРО протягом 30 днів від дати одержання заяви та необхідних документів до НКЦПФР.

(абзац перший пункту 11 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

Протягом зазначеного строку НКЦПФР може витребувати від заявника додаткові документи, необхідну інформацію для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку заявника щодо його відповідності вимогам, встановленим пунктом 5 глави 1 розділу II.

(абзац другий пункту 11 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

12. Пункт 12 глави 1 розділу IІI виключено

(пункт 12 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581,
у зв'язку з цим пункти 13 - 18 вважати відповідно пунктами 12 - 17)

12. Після прийняття рішення про надання ОПУ статусу СРО заявнику видається Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 9). Свідоцтво СРО отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за довіреністю, виданою заявником, з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

(пункт 12 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

13. Після надання ОПУ статусу СРО за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку професійні учасники фондового ринку, які є членами інших ОПУ, що зареєстровані НКЦПФР за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу СРО.

У разі якщо на фондовому ринку зареєстровано більше ніж одна СРО за одним і тим самим видом професійної діяльності, професійні учасники фондового ринку можуть на власний вибір бути членами однієї або декількох СРО з одного й того самого виду професійної діяльності.

(пункт 13 глави 1 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

14. Через три місяці від дати набуття статусу СРО зазначене об'єднання повинно надати до НКЦПФР склад його членів, які здійснюють той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО.

(пункт 14 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

15. У разі зміни найменування СРО протягом п'яти робочих днів від дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, СРО подає до НКЦПФР такі документи:

(абзац перший пункту 15 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.04.2016 р. N 373
,
від 11.06.2020 р. N 296)

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 10);

оригінал Свідоцтва про реєстрацію СРО.

За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну Свідоцтва СРО.

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво СРО (з попереднім терміном дії) із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

(пункт 15 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. N 405)

16. Діяльність ОПУ як СРО після закінчення строку дії Свідоцтва СРО не допускається.

17. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням НКЦПФР у таких випадках:

на підставі заяви СРО про скасування НКЦПФР Свідоцтва СРО;

невиконання СРО рішень НКЦПФР, постанов уповноважених осіб НКЦПФР;

встановлення НКЦПФР факту невідповідності СРО вимогам, встановленим пунктом 4 цієї глави.

(абзац четвертий пункту 17 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

Об'єднання позбавляється статусу СРО з дати прийняття рішення НКЦПФР про скасування Свідоцтва СРО.

(пункт 17 глави 1 розділу ІІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

2. Основні повноваження СРО, права та обов'язки

1. Основними повноваженнями СРО є:

1) впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об'єднання, у тому числі шляхом розробки та прийняття кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням членами організації;

2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

3) впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання, у тому числі шляхом представлення інтересів членів СРО в органах державної влади, судах, інших організаціях та захист їх інтересів;

4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками;

5) розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом, у тому числі шляхом установлення вимог до професійної кваліфікації працівників СРО;

6) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності, зокрема шляхом подання до НКЦПФР відповідних документів щодо спроможності юридичною особою провадити професійну діяльність на фондовому ринку та щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку;

7) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.

2. СРО може виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а також додатково виконувати повноваження, передбачені у відповідному рішенні НКЦПФР про делегування повноважень з регулювання фондового ринку.

3. У процесі здійснення своєї діяльності СРО має право:

1) ініціювати вдосконалення законодавства України;

2) ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

3) направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання СРО покладених на них завдань;

4) отримувати від членів СРО інформацію, необхідну для виконання СРО своїх статутних завдань, узагальнення та формування аналітичних даних про стан відповідного сегмента фондового ринку;

5) здійснювати контроль діяльності членів СРО на відповідність правилам СРО, Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом), кодексу етики;

6) застосовувати такі заходи дисциплінарного впливу: попередження, тимчасове припинення членства, виключення зі складу СРО;

7) від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права та інтереси СРО, кожного з її учасників окремо або групи учасників;

8) створювати третейські суди відповідно до законодавства України;

9) здійснювати відповідно до вимог законодавства України делеговані НКЦПФР повноваження;

10) направляти запити та одержувати у терміни, визначені законодавством України, від НКЦПФР відповіді щодо застосування норм законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповіді, отримані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учасниками СРО при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

(пункт 3 глави 2 розділу ІІІ доповнено підпунктом 10 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

11) приймати участь у засіданнях НКЦПФР.

(пункт 3 глави 2 розділу ІІІ доповнено підпунктом 11 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

4. СРО, її органи управління зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту СРО, правил і стандартів СРО;

2) створювати рівні умови для вступу до СРО та виходу з неї будь-якого професійного учасника;

3) повідомляти членів СРО про проведення загальних зборів членів СРО у порядку, встановленому внутрішніми документами СРО;

4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів СРО не менше ніж за 30 днів до їх проведення;

5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про:

склад членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО;

(абзац другий підпункту 5 пункту 4 глави 2 розділу ІІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

статут СРО, зміни до статуту;

прийняття нових членів до СРО та припинення членства в СРО із зазначенням підстав припинення членства в СРО;

санкції, застосовані до членів СРО;

умови участі в СРО;

структуру органів управління та їх компетенцію;

внутрішні документи, що регулюють діяльність СРО та зміни до них;

річні результати діяльності СРО;

подані СРО позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО в інтересах своїх членів;

іншу інформацію, передбачену правилами СРО;

перелік делегованих повноважень НКЦПФР;

6) подавати до НКЦПФР у встановленому нею порядку звіт про діяльність СРО, адміністративні дані та інформацію щодо стану виконання делегованих НКЦПФР повноважень;

7) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, "круглих столів" з питань фондового ринку;

8) у триденний строк від дати прийняття відповідних рішень надавати інформацію до НКЦПФР про застосування до членів СРО заходів дисциплінарного впливу;

9) вести облік членів СРО у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:

найменування та код за ЄДРПОУ члена СРО;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена СРО;

номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;

дата набуття статусу члена СРО, перелік працівників - членів СРО - сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб СРО, факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб;

10) подати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття її відповідним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію СРО;

11) до 01 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою СРО (крім СРО, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів СРО).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

(пункт 4 глави 2 розділу ІІІ доповнено підпунктом 11 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

5. СРО, її органи управління не мають права:

при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами СРО;

здійснювати діяльність і дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів СРО з інтересами об'єднаних у її складі членів.

6. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.

3. Членство у СРО

1. Членами СРО з відповідного виду професійної діяльності є професійні учасники фондового ринку з такого самого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

(абзац перший пункту 1 глави 3 розділу ІІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

СРО може приймати до складу кандидатів у члени СРО юридичних осіб, які мають намір отримати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Кожен член СРО має однаковий обсяг прав.

Член СРО має право:

вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів СРО;

висувати кандидатів на керівні посади та обиратися до органів управління СРО;

брати участь в управлінні справами СРО у порядку, передбаченому внутрішніми документами СРО;

оскаржувати рішення СРО про застосування до члена СРО заходів дисциплінарного впливу:

до відповідного органу СРО, до компетенції якого належить розгляд спорів;

до НКЦПФР;

до суду у встановленому законодавством України порядку.

4. Вимоги до внутрішніх документів СРО

1. Установчим документом СРО є її статут.

2. Статут СРО повинен містити відомості про:

1) повне та скорочене найменування об'єднання українською мовою;

2) порядок скликання та проведення загальних зборів учасників СРО;

3) компетенцію загальних зборів учасників СРО;

4) склад органів СРО;

5) порядок внесення змін до статуту СРО;

6) порядок припинення об'єднання.

3. Статут СРО може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

4. Компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання членів органів СРО та порядок прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів СРО регулюються Статутом та/або внутрішніми документами СРО.

Виконавчий орган СРО призначається радою СРО у порядку, визначеному Статутом СРО.

5. Внутрішні документи СРО повинні бути спрямовані на створення конкурентного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку членами СРО, підтримання належного балансу між інтересами членів СРО та громадськості.

6. Внутрішні документи СРО повинні забезпечувати представництво інтересів кожного з її членів у висуванні кандидатів на керівні посади й виборах до органів управління та участі в управлінні СРО.

7. Внутрішні документи СРО є обов'язковими для виконання всіма членами СРО.

Внутрішні документи СРО повинні містити положення, що зобов'язують її учасників діяти відповідно до законодавства.

8. Внутрішні документи СРО повинні містити:

1) порядок набуття статусу члена СРО та припинення статусу члена СРО;

2) вимоги до кандидатів у члени СРО;

3) права і обов'язки члена СРО;

4) порядок ведення обліку членів СРО;

5) порядок надання інформації членами СРО;

6) кодекс професійної етики членів СРО;

7) порядок контролю СРО за дотриманням членами СРО внутрішніх документів СРО;

8) порядок розгляду спорів за участю членів СРО, а також порядок розгляду порушення або невиконання членами СРО вимог внутрішніх документів, стандартів, рішень СРО.

Процедура дисциплінарного розслідування має передбачати повідомлення учасника СРО про відкриття розслідування, отримання пояснень від учасника СРО, запрошення його до участі у засіданнях дисциплінарної колегії (у разі необхідності), повідомлення про результати дисциплінарного розслідування.

(підпункт 8 пункту 8 глави 4 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

9. Внутрішні документи СРО повинні містити вимоги щодо забезпечення членами СРО доступу до інформації для здійснення контролю з боку СРО.

10. Внутрішні документи СРО мають бути погоджені НКЦПФР.

5. Порядок погодження НКЦПФР внутрішніх документів СРО
(змін до них)

1. СРО зобов'язана подавати до НКЦПФР на погодження внутрішні документи СРО (зміни до них) у строк, який не перевищує 10 робочих днів з дати їх затвердження.

Погодження НКЦПФР внутрішніх документів СРО (змін до них) здійснюється за окремим рішенням НКЦПФР на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного СРО.

Усі внутрішні документи СРО (зміни до них) подаються до НКЦПФР у двох примірниках (оригінали) і повинні бути затверджені відповідним органом СРО, до компетенції якого належить їх затвердження.

Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ.

(абзац четвертий пункту 1 глави 5 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

2. Для погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) до НКЦПФР подаються такі документи:

заява про погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 11) або заява про погодження змін до внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 12);

обґрунтування причин прийняття внутрішніх документів СРО (змін до них);

внутрішні документи СРО (зміни до них);

порівняльна таблиця старої та нової редакцій внутрішніх документів СРО (змін до них), з урахуванням змін (у разі надання на погодження змін до них).

3. За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР приймається рішення:

про погодження внутрішніх документів СРО (змін до них);

про відмову в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них).

4. Рішення приймається у строк, не більший за 30 днів з дати одержання НКЦПФР документів.

(абзац перший пункту 4 глави 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

У разі прийняття НКЦПФР рішення про погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) така СРО має право здійснювати діяльність з урахуванням погоджених внутрішніх документів СРО (змін до них) з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР. У цьому разі на обох примірниках внутрішніх документів СРО (змін до них), один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка НКЦПФР про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення НКЦПФР. Обидва примірники засвідчуються підписом Голови НКЦПФР або уповноваженої посадової особи та печаткою НКЦПФР.

5. Підставою для відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) може бути невідповідність поданих документів вимогам цього Положення та/або вимогам законодавства.

(абзац перший пункту 5 глави 5 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2015 р. N 405)

У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 2 цієї глави, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом НКЦПФР.

6. У разі наявності у НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право протягом 15 робочих днів від дати прийняття заяви та документів на погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) повернути заявнику документи, подані до НКЦПФР, з повідомленням про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи, визначені пунктом 2 цієї глави, подаються в установленому порядку до НКЦПФР.

7. У рішенні про відмову в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) мають бути вказані підстави відмови.

8. Про прийняте рішення НКЦПФР щодо погодження або відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) НКЦПФР направляє до СРО повідомлення в письмовій формі та копію відповідного рішення НКЦПФР протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення.

IV. Державне регулювання ОПУ та СРО

1. Державний нагляд і контроль за діяльністю Об'єднань і СРО

1. НКЦПФР здійснює регулювання та контроль за діяльністю СРО згідно із законодавством України.

2. НКЦПФР встановлює порядок, склад, формат та терміни подання інформації ОПУ та СРО.

3. НКЦПФР має право:

1) призначати представника для участі в засіданнях ради ОПУ та СРО, який бере участь у засіданні з правом дорадчого голосу;

2) надавати СРО обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати звіти про їх виконання;

3) порушувати питання перед загальними зборами членів ОПУ та СРО про звільнення з посад керівників ОПУ та СРО в разі виявлення у їх роботі особистої зацікавленості у вирішенні питань, що належать до компетенції ОПУ та СРО, та з метою захисту членів ОПУ та СРО, їх клієнтів, учасників фондового ринку;

4) розглядати скарги професійних учасників фондового ринку про відмову в прийнятті до складу ОПУ та СРО;

5) розглядати скарги членів СРО щодо заходів дисциплінарного впливу, застосованих до них СРО;

6) здійснювати самостійно або спільно з іншими відповідними органами перевірки СРО;

7) отримувати адміністративні дані від СРО за формою і в порядку, встановленому НКЦПФР, та здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації СРО та її відповідністю встановленим вимогам;

8) отримувати інформацію від ОПУ про його діяльність та контролювати її достовірність;

9) вимагати від ОПУ та СРО усунення порушень законодавства України про цінні папери та надання необхідних документів відповідно до законодавства;

10) приймати рішення про анулювання Свідоцтва ОПУ та СРО;

11) встановлювати в межах, передбачених законодавством, обов'язкові для виконання вимоги щодо функціонування ОПУ та СРО;

12) вимагати від ОПУ та СРО дотримання затвердженого порядку ведення документації та її зберігання протягом строку, який не може бути меншим ніж 5 років;

13) у разі порушень ОПУ та СРО законодавства, Статуту, правил чи інших документів, які регламентують її діяльність, надсилати письмові вимоги про усунення виявлених недоліків чи порушень, а також застосовувати інші санкції в межах, визначених законами України;

14) узгоджувати кандидатуру Голови виконавчого органу СРО.

4. НКЦПФР у встановленому нею порядку може делегувати СРО функції та повноваження, покладені на НКЦПФР законодавством.

2. Порядок формування, ведення та користування відомостями реєстру Об'єднань і СРО

1. Формування та ведення реєстру ОПУ та СРО (далі - Реєстр) здійснюються НКЦПФР.

2. Реєстр є сукупністю відомостей про ОПУ та СРО, визначених цим Положенням, та забезпечує зберігання інформації, що міститься в Реєстрі, та її надання.

3. До Реєстру вносяться такі відомості про ОПУ або СРО відповідно:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

дата проведення державної реєстрації об'єднання;

місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок);

номер телефону, номер факсу, електронна, поштова адреси;

адреса веб-сайту;

прізвище, ім'я та по батькові керівника об'єднання;

номер та дата рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

номер та дата Свідоцтва, виданого НКЦПФР;

дата внесення (виключення) до (з) Реєстру;

інформація щодо кількісного складу членів за видами професійної діяльності на фондовому ринку.

4. Зміни до Реєстру вносяться відповідно до змін відомостей, які наповнюють Реєстр.

5. НКЦПФР розміщує Реєстр на своєму офіційному веб-сайті.

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Прошу видати свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних
учасників фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Місцезнаходження _____________________________________________

Телефон ___________________ Телефакс __________________________

Електронна адреса _________________________________

До заяви додаються:

1. ___________________

2. ___________________

З Положенням про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____________ ____ року N ___ та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" ____________ ____ року за N _________, ознайомлений.

"___" ____________ ____ року

______________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

ДОВІДКА
про сертифікованих осіб об'єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності

_________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

станом на "___" ____________ ____ року

Дата складання довідки: _______________

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Освіта (із зазначенням кваліфікації)

Стаж роботи на фондовому ринку

Засоби зв'язку (телефон, телефакс, e-mail)

Сертифікат (номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Інформація щодо наявності (відсутності) судимості

Інформація щодо перебування у трудових відносинах з членами об'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

"___" ____________ ____ року

N __________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


має право здійснювати діяльність як об'єднання професійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на території України.

Голова Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

 
 
________
(підпис)

 
 
______________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2020 р. N 296)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Прошу замінити свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності
_____________________________________________________________________________________
                                                           (вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)
у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (вказується причина заміни свідоцтва)

Місцезнаходження ____________________________________________________________

Телефон ____________________ Телефакс ___________________

Електронна адреса ______________________________

До заяви додаються:

1. ____________________

2. ____________________

"___" ____________ ____ року

__________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

Реєстраційний N _______________
"___" ____________ ____ року
(дата реєстрації заяви)

 

 

ЗАЯВА
про погодження правил об'єднання професійних учасників фондового ринку

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ __________________

Телефон _______________ Телефакс _____________ E-mail _______________

Керівник ______________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                (вказуються документи, які потребують погодження)

До заяви додаються:

1. __________________

2. __________________

"___" ____________ ____ року
    (дата подання заяви)

_________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.01.2015 р. N 1
,
від 03.08.2018 р. N 545)

 

ЗАЯВА
про погодження змін до правил об'єднання професійних учасників фондового ринку

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ ____________________

Телефон _______________ Телефакс ______________ E-mail _______________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити зміни до _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (вказуються документи, які потребують погодження)

у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (вказується причина зміни)

До заяви додаються:

1. ___________________

2. ___________________

"___" ____________ ____ року
(дата подання заяви)

_________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.01.2015 р. N 1
,
від 03.08.2018 р. N 545)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Прошу видати свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Місцезнаходження __________________________________________________

Телефон _______________________ Телефакс __________________________

Електронна адреса __________________________________

До заяви додаються:

1. ___________________

2. ___________________

З Положенням про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____________ ____ року N ___ та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" ____________ ____ року за N _________, ознайомлений.

"___" ____________ ____ року

__________________________________
       (посада, підпис, прізвище, ім'я,
       по батькові керівника)

Реєстраційний N _______________
"___" ____________ ____ року

 

 

ДОВІДКА
про сертифікованих осіб саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності

станом на "___" ____________ ____ року

Дата складання довідки: _________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Освіта
(із зазначенням кваліфікації)

Стаж роботи на фондовому ринку

Засоби зв'язку (телефон, телефакс, e-mail)

Сертифікат
(номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Інформація щодо наявності
(відсутності) судимості

Інформація щодо перебування у трудових відносинах з членами об'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

"___" ____________ ____ року

N __________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація
професійних учасників фондового ринку за видом професійної
діяльності ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на території України.

Голова Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

 
 
________
(підпис)

 
 
______________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2020 р. N 296)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Прошу замінити свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)
у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (вказується причина заміни Свідоцтва)

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Телефон _________________________ Телефакс __________________________

Електронна адреса _______________________________________

До заяви додаються:

1. ____________________

2. ____________________

"___" ____________ ____ року

__________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

Реєстраційний N _______________
"___" ____________ ____ року
(дата реєстрації заяви)

 

 

ЗАЯВА
про погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ ________________________

Телефон ____________________ Телефакс _________________ E-mail __________________

Керівник ______________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                    (вказуються документи, які потребують погодження)

До заяви додаються:

1. ____________________

2. ____________________

"___" ____________ ____ року
(дата подання заяви)

_________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.01.2015 р. N 1
,
від 03.08.2018 р. N 545)

 

ЗАЯВА
про погодження змін до внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ ________________________

Телефон _________________ Телефакс _________________ E-mail __________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити зміни до _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (вказуються документи, які потребують погодження)

у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (вказується причина зміни)

До заяви додаються:

1. ___________________

2. ___________________

"___" ____________ ____ року
(дата подання заяви)

_________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.01.2015 р. N 1
,
від 03.08.2018 р. N 545)

 

ВІДОМОСТІ
 про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора)

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

5

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

6

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

9

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12

Дата аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

(Положення доповнено додатком 13 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2017 р. N 786
,
додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 р. N 545)

Опрос