Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налогового расчета сбора за специальное использование лесных ресурсов

Минфин
Форма, Приказ от 21.12.2012 № 1404
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2012

м. Київ

N 1404

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2013 р. за N 172/22704

Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 серпня 2015 року N 719)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, розділу XVII Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1019 "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за N 45/18783.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Клименко О. В.):

у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

доопрацювати програмне забезпечення для приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
податкової служби України

О. В. Клименко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)


 

1

 
Податковий розрахунок

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

1.1.Т

порядковий N за рік1

 

 

   звітний

 

   звітний новий

 

   уточнюючий

Податковий (звітний) період

2

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Податковий (звітний) період, за який виправляються помилки

32

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

4

Повне найменування

 

Лісокористувач, який відповідно до Податкового кодексу України подає податковий розрахунок

5

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

.

 

 

.

 

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

6

Місцезнаходження (місце проживання) платника:

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса3

Факс3

 

 

 

 

 

 

 

7

До органу державної податкової служби: _______________________________________________
 

 

 

8

Код органу місцевого самоврядування за основним місцем реєстрації (обліку) в органах державної податкової служби за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Показники

Усього нараховано збору4, грн коп.

1

2

3

1.1

Сума збору за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування

 

1.2

Сума збору, що внесена в касу, за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування (відповідно до підпунктів 334.2.1, 334.2.2 пункту 334.2 статті 334 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

1.3

Донарахована сума у разі перерахунку збору з початку року

 

1.4

Нараховано з початку року (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3)

 

2.1

Сума збору за деревину, заготовлену під час проведення заходів, другорядні лісові матеріали, побічні лісові користування, використання корисних властивостей лісів5

 

2.2

Сума збору, що внесена в касу за деревину під час проведення заходів, другорядні лісові матеріали, побічне лісове користування, використання корисних властивостей лісів5 (відповідно до підпунктів 334.2.1, 334.2.2 пункту 334.2 статті 334 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

2.3

Донарахована сума у разі перерахунку збору з початку року

 

2.4

Нараховано з початку року (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)

 

3

Усього нараховано з початку року (р. 1.4 + р. 2.4)

 

4

Нарахована сума за попередні звітні періоди року, усього (квартал, півріччя, три квартали)

 

5

Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 3 - р. 4)

 

6

Усього нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється (р. 5 розрахунку, що уточнюється)6

 

7

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 5 - р. 6, якщо р. 5 > р. 6) або (р. 5 або сума рядків 5 додатка(ів)) у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку7

 

8

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 6 - р. 5, якщо р. 6 > р. 5) або (р. 5 або сума рядків 5 додатка(ів)) у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку7

 

9

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (р. 7 х 3 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)6

 

10

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (р. 7 х 5 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)8

 

11

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)7

 

12

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності7

на

 

арк.

13

Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)8

на

 

арк.

14

Доповнення до податкового розрахунку (декларації) (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

____________
* Зазначаються фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних розрахунків).

2 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку.

3 На бажання платника.

4 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

5 Заповнюється відповідно до підпунктів "а" та "б" підпункту 330.1.2, підпунктів 330.1.3 - 330.1.5 пункту 330.1 статті 330 розділу XVII Податкового кодексу України.

6 Заповнюєтьcя у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

7 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.

8 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

Інформація, наведена в розрахунку, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

                         М. П.

______________
(підпис)

_________________________
              (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер
облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер

______________
(підпис)

________________________
            (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер
облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової
звітності                                                                                            " ___" __________ 20__ року

                                         (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

                          За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено                складено акт від "____" ______________ 20__ року N ___
"______" _______________ 20__ року      __________________________________________________
                                                    (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)


Додаток
до Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів

  

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Перерахунок
податкових зобов'язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
1

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

N з/п

Показники

Усього нараховано збору2, грн. коп

1

2

3

1.1

Сума збору за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування

 

1.2

Сума збору, що внесена в касу, за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування (відповідно до підпунктів 334.2.1, 334.2.2 пункту 334.2 статті 334 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

1.3

Донарахована сума у разі перерахунку збору з початку року

 

1.4

Нарахована сума збору (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3)

 

2.1

Сума збору за деревину, заготовлену під час проведення заходів, другорядні лісові матеріали, побічні лісові користування, використання корисних властивостей лісів3

 

2.2

Сума збору, що внесена в касу за деревину під час проведення заходів, другорядні лісові матеріали, побічне лісове користування, використання корисних властивостей лісів3 (відповідно до підпунктів 334.2.1, 334.2.2 пункту 334.2 статті 334 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

2.3

Донарахована сума у разі перерахунку збору з початку року

 

2.4

Нарахована сума збору (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)

 

3

Усього нараховано (р. 1.4 + р. 2.4)

 

4

Нарахована сума збору за попередні звітні періоди року, усього (квартал, півріччя, три квартали)

 

5

Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 3 - р. 4)

 

6

Нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється (р. 5 розрахунку, що уточнюється)

 

7

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 5 - р. 6, якщо р. 5 > р. 6)

 

8

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 6 - р. 5, якщо р. 6 > р. 5)

 

____________
1 Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітного або нового звітного розрахунку і подається разом з таким розрахунком.

2 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

3 Заповнюється відповідно до підпунктів "а" та "б" підпункту 330.1.2, підпунктів 330.1.3 - 330.1.5 пункту 330.1 статті 330 розділу XVII Податкового кодексу України.

Інформація, наведена в перерахунку, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

                       М. П.

_____________
(підпис)

________________________
              (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

________________________
               (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* Зазначаються фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності                                                                 "___" __________ 20__ року

                                         (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

                          За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено                    складено акт від "____" ____________ 20__ року N ___
"______" _______________ 20__ року          _______________________________________________
                                               (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

____________

Опрос