Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по введению автоматизированной информационно-аналитической системы ресурсного обеспечения заведений здравоохранения

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 20.11.2012 № 933
действует с 08.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2012

м. Київ

N 933

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2013 р. за N 161/22693

Про заходи щодо запровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я

Відповідно до підпунктів 6.10 та 6.35 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, та з метою моніторингу фактичного рівня ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я державної форми власності, що додається.

2. Державному підприємству "Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України" (Є. Ярмолюк) забезпечити:

2.1. Розміщення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я (далі - ІАС) на серверах Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

2.2. Можливість закладам охорони здоров'я безкоштовно отримати доступ до ІАС та вносити достовірну інформацію щодо наявних медико-технічних ресурсів до ІАС, а також доповнювати її у разі зміни стану їх використання.

2.3. Упровадження ІАС у закладах охорони здоров'я державної форми власності вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, що розташовані у м. Києві, у термін до 01 березня 2013 року.

2.4. Упровадження ІАС у закладах охорони здоров'я державної форми власності, що розташовані у інших регіонах України, до 15 березня 2013 року.

2.5. Інформування щотижня МОЗ України про стан наповнення ІАС до 01 квітня 2013 року, а після зазначеного терміну - щокварталу.

2.6. Надання методичних матеріалів та консультацій у роботі з ІАС Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам охорони здоров'я.

3. Рекомендувати закладам охорони здоров'я комунальної форми власності застосовувати це Положення з метою обліку та аналізу рівня забезпечення медико-технічними ресурсами.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у разі застосування ІАС з метою обліку та аналізу рівня забезпечення медико-технічними ресурсами:

призначити посадових осіб Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідальних за користування ІАС у закладах охорони здоров'я. Завірені належним чином копії наказів про призначення посадових осіб надати до державного підприємства "Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України" протягом 15 днів з дня набрання чинності цим наказом.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р. М.

7. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Сіденко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я державної форми власності

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

ІАС - автоматизована інформаційно-аналітична система, створена для забезпечення моніторингу медико-технічних ресурсів та їх технічного стану у закладах охорони здоров'я, а також виявлення потреб закладів у цих ресурсах;

адміністратор ІАС - державне підприємство "Український інформаційно- обчислювальний центр МОЗ України", на яке держателем ІАС покладено функції щодо забезпечення технічного супроводу ІАС у межах повноважень, наданих йому держателем ІАС;

держатель ІАС - Міністерство охорони здоров'я України;

користувач ІАС - Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заклади охорони здоров'я;

медико-технічні ресурси - медична техніка та вироби медичного призначення, крім тих, які віднесені до малоцінних та швидкозношуваних предметів, відповідно до чинного законодавства.

1.2. Це Положення визначає порядок надання інформації про матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я.

1.3. ІАС створюється з метою обліку, аналізу рівня забезпечення закладів медико-технічними ресурсами, здійснення ефективного перерозподілу цих ресурсів між закладами.

1.4. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

1.5. До ІАС вноситься інформація:

загальні відомості про заклади охорони здоров'я та медико-технічні ресурси згідно із формою надання інформації щодо медико-технічних ресурсів закладу охорони здоров'я, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

відомості про наявні структурні підрозділи закладів охорони здоров'я згідно із формою надання інформації про наявні структурні підрозділи закладу охорони здоров'я, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

II. Порядок користування ІАС

2.1. Адміністратор ІАС надає безкоштовний персоніфікований доступ користувачам ІАС.

2.2. Формування даних ІАС здійснюється користувачами ІАС на підставі даних бухгалтерського обліку та звітності закладів охорони здоров'я, які вносять інформацію до ІАС через електронну форму, доступ до якої надається адміністратором ІАС.

2.3. Користувачі ІАС здійснюють роботу з ІАС на підставі наданих адміністратором ІАС навчальних матеріалів.

2.4. Користувачі ІАС можуть використовувати у своїй діяльності дані, внесені до ІАС ними самими або користувачами, які знаходяться у сфері їх управління.

2.5. Керівники закладів є відповідальними за достовірність внесеної до ІАС інформації.

2.6. Дані вносяться до ІАС державною мовою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної мовної політики".

III. Адміністрування ІАС

3.1. Адміністратор ІАС здійснює:

забезпечення користувачів ІАС навчальними матеріалами у роботі з ІАС;

надання консультацій користувачам ІАС у роботі з ІАС;

забезпечення доступу користувачів ІАС до ІАС згідно з пунктом 2.1 розділу II цього Положення;

структурну систематизацію та обробку даних, що містяться в ІАС, відповідно до державних та галузевих класифікаторів;

забезпечення збереження даних, що містяться у ІАС;

систематичне проведення аналізу помилок у роботі ІАС та надання мотивованих пропозицій держателю ІАС щодо поліпшення роботи ІАС.

3.2. Обробка даних ІАС здійснюється адміністратором ІАС за допомогою модулів формування звітів ІАС.

3.3. Держатель ІАС отримує необхідну інформацію, що міститься в ІАС, за письмовим запитом до адміністратора ІАС.

 

Директор Департаменту економіки
 та ресурсного забезпечення

В. Дуда

 

Форма надання інформації щодо медико-технічних ресурсів закладу охорони здоров'я

N
з/п

Тип даних

Інформація про заклад охорони здоров'я

Загальні відомості про заклад

1

Найменування закладу

Повне найменування закладу охорони здоров'я згідно зі статутом

2

Код за ЄДРПОУ

Код за ЄДРПОУ закладу охорони здоров'я

3

Група закладу

Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті з районним поділом, селище, село, селище міського типу

4

Тип закладу

Повна назва типу закладу відповідно до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року N 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7180

5

Форма власності

Форма власності майна закладу (державна або комунальна)

6

Орган підпорядкування

Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я (відповідно до запропонованого списку)

7

Рівень медичної допомоги

Рівень надання медичної допомоги (1, 2 або 3)

8

Індекс

Поштовий індекс

9

Область

Найменування області
(відповідно до запропонованого списку)

10

Район

Найменування району
(відповідно до запропонованого списку)

11

Населений пункт

Найменування населеного пункту
(відповідно до запропонованого списку)

12

Вулиця, будинок, корпус

Найменування вулиці, будинку, корпусу

13

Телефон

Телефон приймальні керівника закладу
(у міжнародному форматі)

14

Факс

Номер факсу приймальні керівника закладу
(у міжнародному форматі)

15

E-mail

Адреса електронної пошти закладу

16

Посада керівника

Повна назва посади керівника закладу
(відповідно до штатного розпису)

17

Прізвище, ім'я та по батькові керівника

Прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу (повністю)

18

Група медичного обладнання

Група, до якої належить конкретна одиниця медико-технічного ресурсу із запропонованого списку

19

Підгрупа медичного обладнання

Підгрупа, до якої належить конкретна одиниця медико-технічного ресурсу із запропонованого списку

20

Узагальнена назва

Узагальнена назва медико-технічного ресурсу (дані повинні відповідати таким, що містяться в обліковій бухгалтерській документації або технічному паспорті на медико-технічний ресурс)

21

Торгова назва

Торгова назва медико-технічного ресурсу (дані повинні відповідати таким, що містяться в обліковій бухгалтерській документації або технічному паспорті на медико-технічний ресурс)

22

Структурний підрозділ, в якому встановлено

Повна назва структурного підрозділу закладу, в якому фактично встановлено медико-технічний ресурс

23

Стан медичного обладнання

Характеристика стану медико-технічного ресурсу (відповідно до запропонованого списку)

24

Дата

Дата внесення даних до ІАС

25

Причина невикористання

Причина невикористання медико-технічного ресурсу (відповідно до запропонованого списку)

26

Інвентаризаційний номер локальний

Локальний інвентаризаційний номер медико-технічного ресурсу (відповідно до облікової бухгалтерської документації)

27

Серійний номер

Серійний номер медико-технічного ресурсу (відповідно до технічної документації)

28

Дата отримання

Дата отримання медико-технічного ресурсу (відповідно до облікової бухгалтерської документації)

29

Дата введення в експлуатацію

Дата введення до експлуатації медико-технічного ресурсу (відповідно до облікової бухгалтерської документації)

30

Строк експлуатації

Автоматично розраховується ІАС (становить різницю між поточною датою та датою введення до експлуатації)

31

Роки виготовлення

Рік виготовлення медико-технічного ресурсу (відповідно до технічної документації до медичного ресурсу) із запропонованого списку

32

Роки закупівлі

Рік закупівлі медико-технічного ресурсу (відповідно до облікової бухгалтерської документації) із запропонованого списку

33

Первісна вартість

Первісна вартість медико-технічного ресурсу (відповідно до облікової бухгалтерської документації)

34

Залишкова вартість

Залишкова вартість медико-технічного ресурсу (відповідно до облікової бухгалтерської документації)

35

Виробник

Повне найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми

36

Постачальник

Повне найменування постачальника медико-технічного ресурсу із зазначенням організаційно-правової форми

37

Джерело фінансування

Джерело фінансування, за рахунок якого придбано медико-технічний ресурс (відповідно до облікової бухгалтерської документації) із запропонованого списку

38

Примітка

Додаткова інформація щодо медико-технічного ресурсу, що не увійшла в інші графи

 

Форма надання інформації про наявні структурні підрозділи закладу охорони здоров'я

Найменування структурного підрозділу

Наявність

Кількість ліжок

 

 

 

____________

Опрос