Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм отчетности по вопросам деятельности внешкольных учебных заведений и инструкций по их заполнению

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Форма, Приказ, Инструкция от 03.01.2013 № 1
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2013

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2013 р. за N 154/22686

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 12 липня 2017 року N 1016)

Відповідно до статті 18 Закону України "Про інформацію", Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

1.3. Форму звітності N 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (без ДЮСШ).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (без ДЮСШ).

2. Поширити форми та інструкції, зазначені в:

підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 цього наказу, - на позашкільні навчальні заклади державної і комунальної форм власності системи МОНмолодьспорту та приватні;

підпунктах 1.3 та 1.4 пункту 1 цього наказу, - на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

3. Установити, що за 2012 рік звіт позашкільного навчального закладу подається не пізніше 15 днів, а зведений звіт позашкільних навчальних закладів - не пізніше 30 днів з дня набрання чинності цим наказом.

4. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, збір, обробка та контроль за достовірністю зведеної інформації покладаються на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділенню інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (станом на 01 січня 2013 року), а наступні звіти - в електронному вигляді Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

6. Департаменту економіки та фінансування МОНмолодьспорту (Даниленко С. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

 

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
позашкільного навчального закладу

(станом на 01 січня 20__ року)

Подають

Термін подання

Позашкільні навчальні заклади державної і комунальної форм власності системи МОНмолодьспорту та приватні -
органу управління освітою за місцезнаходженням

не пізніше
20 січня


Форма N 1-ПЗ (освіта)
(річна)
Поштова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОНмолодьспорту
03 січня 2013 року N 1
(за погодженням з Держстатом України)

Респондент:

Найменування _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
             (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо,
                                                                              N будинку, корпусу, N квартири, офісу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) _________________________________

Тип та код закладу ____________________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________
                                                                                         (державна, комунальна, приватна)

Рівень бюджету _______________________________________________________________________
                            (державний, бюджет Автономної Республіки Крим та обласний, районний, міський, районний у містах)

Розділ I. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу

Назва показника

N рядка

Кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань, одиниць

У них вихованців, учнів, слухачів, осіб

З гр. 1 гуртків, груп та інших творчих об'єднань, які працюють за кошти батьків

У них (з гр. 2) вихованців, учнів, слухачів

А

Б

1

2

3

4

Усього (сума даних рядків 02 - 12)

01

 

 

 

 

у тому числі за напрямами роботи:
   науково-технічним

02

 

 

 

 

   еколого-натуралістичним

03

 

 

 

 

   туристсько-краєзнавчим

04

 

 

 

 

   фізкультурно-спортивним або спортивним

05

 

 

 

 

   художньо-естетичним

06

 

 

 

 

   дослідницько-експериментальним

07

 

 

 

 

   військово-патріотичним

08

 

 

 

 

   соціально-реабілітаційним

09

 

 

 

 

   гуманітарним

10

 

 

 

 

   бібліотечно-бібліографічним

11

 

 

 

 

   оздоровчим

12

 

 

 

 

Із загальної кількості вихованців, учнів, слухачів (з рядка 01 графи 2):

тих, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (13) _______,

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (14) ________,

дітей з малозабезпечених сімей (15) ________

Кількість філій при позашкільному закладі (16) _________,

у них (з рядка 01):

гуртків, груп та інших творчих об'єднань (17) _______,

вихованців, учнів, слухачів (18) ________

Кількість наукових товариств учнів, що функціонують у закладі (19)______,

у них учнів (20) ________

Кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом (експедицій, зборів, змагань, зльотів, походів, конференцій, конкурсів, турнірів, концертів та інших, передбачених статутом закладу) (21) ________,

з них проведених за кошти бюджету (22) ________

Кількість дітей, залучених до заходів, осіб (23) ________, з них до заходів, проведених за кошти бюджету (24) _______

Розділ II. Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

(осіб)

  

N рядка

Загальна кількість працівників

З них жінок

Із загальної кількості працівників (з графи 1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень

Кількість пенсіонерів
(з графи 1)

Із загальної кількості педпрацівників мають стаж педагогічної роботи

спеціаліста або магістра (повну вищу)

бакалавра (базову вищу)

молодшого спеціаліста (неповну вищу)

середню загальну

до 3-х років

від 3-х до 10-ти років

від 10-ти до 20-ти років

більше 20-ти років

усього

з них педагогічну

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Без керівників закладів і сумісників

Педагогічні працівники (сума даних рядків 02 - 04)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                з них:
керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичні психологи

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальні педагоги

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу

07

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

Заступники директора закладу

08

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

Усього педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі (сума даних рядків 01, 07, 08)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них мають вік:
    до 30-ти років

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      31 - 40 років

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      41 - 50 років

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      51 - 55 років

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      понад 55 років

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 09:
   педагогічних працівників у сільській місцевості

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того

Кількість педагогічних працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 17 - 19)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  з них:
керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

17

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

18

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

19

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 16: педагогічних працівників у сільській місцевості

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість спеціалістів, залучених до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

    з них у сільській місцевості

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу

Назва показника

N рядка

Усього

Назва показника

N рядка

Усього

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

 

кордодром з боксами

17

 

у тому числі здана в оренду

02

 

картодром з боксами

18

 

Крім того, орендована площа (кв. м)

03

 

навчально-дослідна земельна ділянка

19

 

З рядків 01 і 03: площа приміщень для занять гуртків, груп та інших творчих об'єднань

04

 

метеорологічна станція

20

 

стадіон

21

 

Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні)
глядацька (лекційна) зала

05

 

планетарій

22

 

навчальні судна та маломірні плавзасоби

23

 

спортивна зала

06

 

хореографічна зала

07

 

автобуси

24

 

бібліотека

08

 

легкові автомобілі

25

 

стаціонарний басейн

09

 

вантажні автомобілі

26

 

майстерня

10

 

сільськогосподарські машини

27

 

теплиця

11

 

комп'ютерний клас

28

 

обсерваторія

12

 

науково-дослідницька лабораторія

29

 

музей

13

 

зоологічно-тваринницька база

14

 

фотостудія

30

 

пташник

15

 

стартовий місток для запуску моделей суден

31

 

пасіка

16

 

_________________________________________
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)

_________________________________________
(П. І. Б.)

_________________________________________

_________________________________________

телефон _____________________, факс ____________________, електронна пошта ___________________________

 

Директор департаменту економіки
та фінансування

С. В. Даниленко

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ПЗ (освіта) (річна)
"Звіт позашкільного навчального закладу"

(станом на 01 січня 20__ року)

I. Загальні положення

1.1. Звітність за формою N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу" (далі - звіт) поширюється на позашкільні навчальні заклади (далі - заклад) державної і комунальної форм власності системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та приватні.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

II. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щороку складається позашкільними навчальними закладами станом на 01 січня та подається органу управління освітою за місцезнаходженням не пізніше 20 січня.

2.2. Дані про заклади, що розташовані в селищах міського типу, ураховуються по міській місцевості.

 

III. Порядок складання звіту

3.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема Законом України "Про позашкільну освіту", Переліком типів позашкільних навчальних закладів та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року N 433, положенням про відповідний тип закладу, затвердженим в установленому законодавством порядку, та статутом позашкільного навчального закладу.

3.2. У найменуванні респондента (того, хто складає звітність) необхідно вказати повне найменування закладу.

3.3. В адресній частині бланка необхідно заповнити всі реквізити.

3.4. Для заповнення коду типу закладу необхідно користуватися таким кодуванням:

01 - центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків;

02 - центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів;

03 - центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів;

04 - центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання;

05 - центри військово-патріотичного напряму;

06 - малі академії наук учнівської молоді (територіальні відділення);

07 - малі академії мистецтв (народних ремесел);

08 - клуби фізичної підготовки;

09 - дитячі флотилії моряків і річковиків;

10 - дитячі стадіони;

11 - дитячі парки;

12 - інші заклади.

IV. Заповнення розділу I "Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу"

4.1. У розділі I у рядках 01 - 12 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами роботи та кількість вихованців, учнів, слухачів у них. Дані по графах 1 і 2 наводяться про всі гуртки, групи, інші творчі об'єднання та дітей у них незалежно від джерел фінансування.

4.2. Якщо один і той самий вихованець, учень, слухач бере участь не в одному, а в декількох гуртках (об'єднаннях), то дані про нього наводяться стільки разів, у скількох гуртках (об'єднаннях) він бере участь.

4.3. Рядки 13 - 15 заповнюють заклади, у яких є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з малозабезпечених сімей.

4.4. Дані розділу I наводяться разом з філіями, інформація про які відображається, у тому числі в рядках 16 - 18.

4.5. Інформація про кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом, та про загальну кількість дітей, залучених до цих заходів, наводиться за рядками 21 - 24. До цих рядків включаються дані лише про ті заходи, фінансування яких здійснюється по галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

V. Заповнення розділу II "Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу"

5.1. До цього розділу включаються дані про всіх педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі (у рядках 01 - 15). Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, до звіту не включаються.

5.2. До рядків 04 та 19 включаються дані про педагогічних працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників".

5.3. Інформація про педагогічних працівників, які працюють у закладі за сумісництвом, наводиться у рядках 16 - 22.

5.4. До числа пенсіонерів (графа 8) включаються дані про педпрацівників, які отримують пенсію за віком, на пільгових умовах, за інвалідністю та у разі втрати годувальника.

5.5. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10 - 14 за всіма графами.

5.6. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 5, 7 за всіма рядками та сумі даних граф 9 - 12 за рядками 01 - 15.

VI. Заповнення розділу III "Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу"

6.1. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, крім площі, зайнятої під склади, підвали та площі надвірних будівель. Дані рядка 01 наводяться разом з площею, зданою в оренду.

6.2. У рядках 05 - 31 дані відображаються шляхом проставлення "1" за наявності в закладі перерахованого або "0" - за відсутності.

6.3. Дані рядків 01 - 04 наводяться цілими числами.

 

Директор департаменту
економіки та фінансування

С. В. Даниленко

Опрос