Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Расчета суммы сбора за первую регистрацию транспортных средств

Минфин
Форма, Приказ от 21.12.2012 № 1405
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2012

м. Київ

N 1405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2013 р. за N 149/22681

Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 14 січня 2014 року N 5)

Відповідно до пункту 239.2 статті 239 розділу VII Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2010 року N 994 "Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за N 1423/18718.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
податкової служби України

О. В. Клименко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр внутрішніх
справ України

В. Ю. Захарченко

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21.12.2012 N 1405

  

2

Повне найменування платника збору: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

3

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

4

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

Код за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Місцезнаходження платника:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

6

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок2, за місцем реєстрації транспортних засобів _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок, до відома2
_____________________________________________________________________________
 

одиниці виміру: грн. коп.

7

Відомості про об'єкт оподаткування та суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

N з/п

Тип транс-
портного засобу
3

Марка та модель транспорт-
ного засобу

Номер-
ний знак транс-
портного засобу

Дата першої реєстрації транс-
портного засобу в Україні

1) Об'єм циліндрів двигуна (см3)
2) Потужність двигуна (кВт)
3) Довжина корпусу (см)
4) Макси-
мальна злітна маса (кг)

Ставка збору в грн. на рік:
1) за 100 см
3
2) за 1 кВт
3) за 100 см
4) за 1 кг

Сума збору
(гр. 6 х гр. 7/100
* х коефіцієнт4)

Сума пільги щодо збору

Код пільги

Сума збору, що підлягає сплаті (гр. 8 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

 

____________
* Для транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.1, 234.1.2, 234.1.4 - 234.1.9 пункту 234.1, підпункті 234.2.2 пункту 234.2 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України.

8

Нараховано збору згідно з Розрахунком (к. 11 р. 7 відомостей про об'єкт)

 

9

Нараховано збору за даними раніше поданого Розрахунку, що уточнюється5 (р. 8 Розрахунку, що уточнюється)

 

10

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки5 (р. 8 - р. 9), якщо р. 8 > р. 9

 

11

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (переплата), яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки5 (р. 9 - р. 8), якщо р. 9 > р. 8

 

12

Сума штрафу6 (нараховується платником самостійно) (р. 10 х 3 %)

 

13

Сума пені (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

 

14

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

аркуші(ах)

15

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

аркуші(ах)

____________
1 Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів подається окремо по колісних транспортних засобах, суднах та літаках і вертольотах.

2 Подається до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника та місцем реєстрації транспортного засобу.

3 Зазначається тип транспортного засобу, щодо якого встановлено ставки збору згідно зі статтею 234 розділу VII Податкового кодексу України.

4 Коефіцієнт 1 - для нових транспортних засобів;

коефіцієнт 2 - для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України), які використовувалися до 8 років;

коефіцієнт 3 - для транспортних засобів, зазначених у пунктах 234.2 і 234.3 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України, які використовувалися понад 8 років;

коефіцієнт 40 - для транспортних засобів, зазначених у пункті 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України), які використовувалися понад 8 років.

5 Рядки 9 - 14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань.

6 Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Інформація, наведена у Розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення Розрахунку (дд. мм. рррр)    _________________________________   року.

Керівник

____________________________
(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(податковий номер**)

 

______________________
(ініціали та прізвище)

    М. П.

Головний бухгалтер
(бухгалтер)

____________________________
(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(податковий номер**)

______________________
(ініціали та прізвище)

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ______ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                        (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
                   За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено               складено акт від "___" ________ 20 _ року N ______
   "___" ___________ 20__ року                  ________________________________________________
                                                                                                      (посадова особа органу державної податкової служби /підпис,
                                                                                                                                                  прізвище, ініціали/)

____________
** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос