Идет загрузка документа (693 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка казначейского обслуживания государственного бюджета по расходам

Минфин
Порядок, Приказ от 24.12.2012 № 1407
редакция действует с 01.01.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2012

м. Київ

N 1407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2013 р. за N 130/22662

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 3 червня 2014 року N 658
,
 від 10 грудня 2015 року N 1125
,
 від 25 березня 2016 року N 387
,
 від 4 жовтня 2016 року N 867
,
від 18 травня 2017 року N 506
,
від 1 вересня 2017 року N 729
,
від 20 вересня 2018 року N 768
(зміни, внесені пунктом 5 Змін, затверджених наказом Міністерства
 фінансів України від 20 вересня 2018 року N 768, набирають чинності з
1 грудня 2018 року;
зміни, внесені
підпунктом 2 пункту 3, пунктом 6 Змін, затверджених наказом Міністерства
 фінансів України від 20 вересня 2018 року N 768, набирають чинності з
1 січня 2019 року),
від 27 березня 2019 року N 123
,
від 22 жовтня 2019 року N 440
(зміни, внесені
абзацами другим, четвертим - шостим, восьмим підпункту 2,
 підпунктами 4, 5 пункту 4 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України
 від 22 жовтня 2019 року N 440, набирають чинності з
13 січня 2020 року),
від 29 травня 2020 року N 244
,
від 6 листопада 2020 року N 689

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року N 1223 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за N 1401/20139.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України

С. І. Харченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок
казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

(У тексті Порядку посилання на додатки 31 - 37 замінено посиланнями відповідно на додатки 32 - 38 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 березня 2016 року N 387)

(У тексті Порядку посилання на додатки 23 - 38 замінено посиланнями відповідно на додатки 24 - 39 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 4 жовтня 2016 року N 867)

(У тексті Порядку слова "Казначейство України", "Мінфін України" в усіх відмінках замінено відповідно словом "Казначейство" та словом "Мінфін" у відповідних відмінках; слова "вищі навчальні заклади", "вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації" замінено словами "заклади вищої освіти", слова "Вищі навчальні заклади" замінено словами "Заклади вищої освіти" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2018 року N 768)

(У тексті Порядку посилання на додатки 31 - 39 замінено посиланнями відповідно на додатки 33 - 41 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2018 року N 768)

(У тексті Порядку посилання на додатки 36 - 41 замінено посиланнями відповідно на додатки 35 - 40 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2019 року N 440)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби (далі - орган Казначейства), розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з погашення державного боргу з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

1.2. При казначейському обслуговуванні державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з погашення державного боргу застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387,
від 27.03.2019 р. N 123)

У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відкриті асигнування - право, надане головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з урахуванням узятих на облік бюджетних зобов'язань. Відкриті асигнування забезпечуються ресурсами єдиного казначейського рахунка;

казначейські клірингові розрахунки - операції за взаємними розрахунками відповідно до договорів або інших документів, укладених учасниками розрахунків, які визначають послідовне виконання вимог і зобов'язань між ними, передбачених відповідними нормативно-правовими актами;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим
,
абзац четвертий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

код коштів - деталізована ознака напряму спрямування коштів державного бюджету (загальний фонд; спеціальний фонд у частині надходжень, які спрямовуються на здійснення спеціальних видатків; надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством; інші джерела власних надходжень бюджетних установ тощо);

кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі позичальнику та забезпечує повернення таких коштів до бюджету;

кредитування - операції з надання коштів з державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок яких виникають зобов'язання перед державним бюджетом (надання кредитів з державного бюджету), та операції з повернення таких коштів до державного бюджету (повернення кредитів до державного бюджету). До кредитів з державного бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з державного бюджету на поворотній основі;

меморіальні документи - документи, що використовуються органами Казначейства для безготівкових розрахунків та документально підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо;

мережа розпорядника коштів державного бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів державного бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, а також отримують від нього бюджетні асигнування, та одержувачів коштів державного бюджету;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим)

позичальник - юридична або фізична особа, яка отримує у тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості на певну визначену мету відповідно до нормативно-правових актів.

1.3. У процесі казначейського обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з погашення державного боргу може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

У разі застосування системи Казначейства між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

(пункт 1.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

Абзац третій пункту 1.3 виключено

(пункт 1.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
 згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

1.4. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.

У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.

Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані у повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

(розділ І доповнено пунктом 1.4 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

1.5. Орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.

Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то орган Казначейства інформує розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин.

(розділ І доповнено пунктом 1.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

1.6. Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(розділ I доповнено пунктом 1.6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

II. Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

2.1. Головні розпорядники до початку бюджетного періоду визначають мережу за територіями (обласний рівень) із зазначенням статусу кожної установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), яка обслуговується у відповідному органі Казначейства. Відповідальні виконавці бюджетних програм визначають мережу і подають головному розпоряднику для зведення мережі по головному розпоряднику.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них.

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою.

Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів.

Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету.

Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.

До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр), у встановленому законодавством порядку.

До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), які не є юридичними особами, відомості щодо яких внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законодавством. До відокремлених структурних підрозділів розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) застосовуються положення, визначені для розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

(абзац дев'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

Головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування бюджетної заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).

У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для яких у кошторисах (планах використання бюджетних коштів) не передбачені бюджетні асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з законом.

Головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) подають мережу Казначейству, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду. У разі виникнення протягом бюджетного періоду змін мережі головні розпорядники складають реєстр змін до мережі за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

(абзац дванадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

Казначейство та Головні управління Казначейства перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам до складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

(абзац тринадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

Абзац чотирнадцятий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

2.2. Розпорядники нижчого рівня, до мережі яких належать інші розпорядники нижчого рівня та/або одержувачі бюджетних коштів, складають мережу в порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники (крім районних державних адміністрацій) обслуговуються у відповідних Головних управліннях Казначейства та включають до мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Казначейства відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь). Районні державні адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях (відділеннях) Казначейства (далі - управління (відділення) Казначейства) та включають до мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються у цьому управлінні (відділенні) Казначейства.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають мережу у територіальному розрізі (місто, район) Головним управлінням Казначейства, районні державні адміністрації - відповідним управлінням (відділенням) Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду. Головні управління Казначейства (управління (відділення) Казначейства) перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

(абзац другий пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

2.3. Складання мережі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та інших головних розпорядників може мати особливості: розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному управлінні Казначейства (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні Казначейства (транзитному).

(абзац перший пункту 2.3 у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 18.05.2017 р. N 506,
від 27.03.2019 р. N 123)

Базові Головні управління Казначейства - це Головні управління Казначейства, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, що розташовані на території іншого Головного управління Казначейства (транзитного).

Транзитні Головні управління Казначейства - це Головні управління Казначейства, на території яких перебувають розпорядники бюджетних коштів, включені до мережі розпорядників коштів нижчого рівня, розташованих на території іншого Головного управління Казначейства (базового).

Мережа таких головних розпорядників вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями Казначейства.

(абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 18.05.2017 р. N 506,
від 27.03.2019 р. N 123)

2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі у разі внесення до мережі нової установи або новоствореного розпорядника бюджетних коштів для отримання коштів державного бюджету в поточному бюджетному періоді, виключення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 2.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) подають відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі на паперових та електронних носіях інформації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку з відповідним обґрунтуванням.

(абзац другий пункту 2.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) протягом трьох робочих днів надає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі.

Виключення з мережі установи (підприємства, організації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування проводиться лише після передавання установі (підприємству, організації), яка визначена правонаступником, або якій передано функції, або яка змінила підпорядкування, планових показників, обсягів відкритих асигнувань, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.

(абзац четвертий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.05.2017 р. N 506)

Орган Казначейства перевіряє поданий реєстр змін до мережі на відповідність встановленим вимогам до складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить інформацію до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

(абзац п'ятий пункту 2.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

2.5. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі). Органи Казначейства є користувачами мережі.

2.6. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів вимог, установлених цим Порядком, при складанні мережі та змін до неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру документ протягом двох робочих днів повертається органом Казначейства на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

2.7. Казначейство подає головним розпорядникам за їх зверненням інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях.

Казначейство щоденно надає Міністерству фінансів України (далі - Мінфін) інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном та Казначейством.

III. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням органами Казначейства

3.1. Казначейство отримує від Мінфіну розпис державного бюджету та доводить до головних розпорядників (крім державних адміністрацій) витяги з нього за формами згідно з додатками 4 - 8 до цього Порядку.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розпису державного бюджету надають Казначейству розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових і електронних носіях за формами згідно з додатками 9 - 12 до цього Порядку.

Головні розпорядники, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі - заклади вищої освіти та наукові установи), також надають Казначейству розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів на паперових та електронних носіях за формами згідно з додатками 13, 14 до цього Порядку.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники згідно із законом.

У разі невідповідності даним мережі, показникам розпису державного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету зазначені документи повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

3.3. Головні управління Казначейства та управління (відділення) Казначейства протягом трьох робочих днів доводять витяги з розпису державного бюджету до державних адміністрацій, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що в них обслуговуються, за формами згідно з додатками 4 - 8 до цього Порядку.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розпису державного бюджету надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) на паперових та електронних носіях розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (додатки 9 - 12 до цього Порядку).

Розпорядники нижчого рівня, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, надають органам Казначейства розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів на паперових та електронних носіях за формами згідно з додатками 13 і 14 до цього Порядку.

Розпорядники нижчого рівня несуть відповідальність за достовірність поданих даних згідно із законом.

У разі невідповідності даним мережі, показникам розпису державного бюджету за територіями, обсягам відкритих з початку року асигнувань, неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету зазначені документи повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

3.5. Розпорядники бюджетних коштів надають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях протягом п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису. Заклади вищої освіти та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів надають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях плани використання бюджетних коштів.

Бюджетні асигнування, які передбачаються розпорядником бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду цього розпорядника.

У разі невідповідності даних у зазначених документах даним бухгалтерського обліку орган Казначейства повертає зазначені документи на доопрацювання розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у відповідність із даними розпису. Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах Казначейства.

3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.

3.7. У період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів видатки бюджетних установ (організацій) та одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства.

3.8. Видатки, здійснені у період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, в обов'язковому порядку повинні бути враховані у кошторисі, плані асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плані надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плані спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведенні показників спеціального фонду кошторису, плані використання бюджетних коштів та помісячному плані використання бюджетних коштів, довідці про зміни до кошторису за власними надходженнями у визначених законодавством випадках, а також у всіх зведених планових показниках.

(абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867)

У разі невідповідності показників у зазначених документах проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи Казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку відповідно до затверджених та взятих на облік кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

IV. Облік змін бюджетних асигнувань, що виникають у процесі виконання державного бюджету

4.1. Унесення змін до розпису державного бюджету можливе у випадках та порядку, установлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. Казначейство отримує від Мінфіну в установленому порядку оригінал довідки про зміни до розпису державного бюджету.

Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників.

4.3. Копія довідки надсилається Казначейством головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) і є підставою для внесення в установленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів, зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок головні розпорядники (крім державних адміністрацій) надають Казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів за формами згідно з додатками 15 - 18 до цього Порядку на паперових та електронних носіях.

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

Головні розпорядники, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, надають Казначейству на паперових та електронних носіях змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 13, 14 до цього Порядку).

У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства) головний розпорядник реєстри змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведеного плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду, а також змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів подає одночасно із реєстром змін до мережі.

(абзац третій пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125,
 від 25.03.2016 р. N 387)

У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства головний розпорядник подає реєстри змін до мережі без реєстрів змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведеного плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду, а також змінених розподілів показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Перенесення показників зазначених документів здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.

(абзац четвертий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125,
 від 25.03.2016 р. N 387)

Зміни до розподілів показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду, а також до зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки про зміни до розпису державного бюджету, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. До Казначейства в обов'язковому порядку подаються реєстри змін, внесених на підставі довідки про зміни до розпису державного бюджету, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення яких не потребує довідки про зміни до розпису державного бюджету.

Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів.

(абзац шостий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

Дані про зміни надаються Казначейству не пізніше 25 числа поточного місяця. Відповідальність за достовірність даних несуть головні розпорядники згідно із законом.

У разі невідповідності даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до розпису державного бюджету, розпису державного бюджету (з урахуванням внесених змін), розподілам показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (з урахуванням унесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету реєстри повертаються Казначейством протягом двох робочих днів головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Головний розпорядник у триденний строк після отримання копії затвердженої довідки про зміни до розпису державного бюджету доводить зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

4.5. Органи Казначейства протягом одного робочого дня після внесення змін до розписів доводять витяги із зазначених документів до державних адміністрацій, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які в них обслуговуються.

(абзац перший пункту 4.5 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

Розпорядники бюджетних коштів доводять зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня.

Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягу із змін до розписів надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формами згідно з додатками 15 - 18 до цього Порядку) на паперових та електронних носіях.

(абзац третій пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

Розпорядники нижчого рівня несуть відповідальність за достовірність поданих даних згідно із законом.

Розпорядники нижчого рівня, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) на паперових та електронних носіях змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 13, 14 до цього Порядку).

У разі невідповідності даним мережі, позабалансового обліку (показникам змін до розпису державного бюджету за територією, розпису державного бюджету за територією (з урахуванням внесених змін), розподілам показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету реєстри повертаються відповідному розпоряднику бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

(абзац шостий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

4.6. Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів - довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця. У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом із довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.

(абзац перший пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)

Розпорядники бюджетних коштів одночасно з довідкою про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за потреби надають відповідному органу Казначейства в установленому порядку інформацію щодо коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань.

4.7. У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів подає в установленому порядку до відповідного органу Казначейства інформацію щодо внесення змін до обліку бюджетних зобов'язань.

V. Порядок відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету

5.1. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків, та наданням кредитів, крім випадків, визначених частиною сьомою статті 17 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету (далі - Пропозиції), складених Казначейством та затверджених Мінфіном за формами згідно з додатками 19, 20 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів єдиного казначейського рахунка.

При внесенні змін до Пропозицій складається довідка за формою Пропозицій.

Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) в перший робочий день місяця.

5.2. На підставі розпорядчого документа Казначейства суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам.

Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці.

Зміни до сум відкритих асигнувань вносяться на підставі довідки про зміни Пропозицій або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених видатків).

Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України (з обов'язковим урахуванням примітки щодо напряму використання відкритих асигнувань) надається Казначейством головному розпоряднику (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

(абзац четвертий пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867)

Головні розпорядники після отримання зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України надають Казначейству розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 22 до цього Порядку.

(абзац п'ятий пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867,
від 20.09.2018 р. N 768)

Розподіли відкритих асигнувань готуються з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов'язань.

За правильність складання розподілу відкритих асигнувань та своєчасність подання до Казначейства відповідають головні розпорядники.

(абзац сьомий пункту 5.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)

Розподіли подаються за підписом керівника та головного бухгалтера установи або осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів надано право підписання меморіальних, у тому числі розпорядчих та розрахункових, документів.

У разі невідповідності вказаних у розподілі сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, напряму цільового спрямування відкритих асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання.

На розподілах, в яких не виявлено помилок, ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

5.3. За умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій головним розпорядником до Казначейства подається коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.

(абзац перший пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

У разі відсутності на рахунках розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), стосовно якого прийняте рішення про зменшення відкритих асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань, необхідних для проведення коригування відповідно до коригувального розподілу головного розпорядника, або наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань (крім інших випадків, передбачених законодавством) Казначейство повертає головному розпоряднику коригувальний розподіл без виконання.

(абзац другий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125,
від 20.09.2018 р. N 768)

У разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства) відповідні головні розпорядники приймають рішення про коригування відкритих з початку року асигнувань. Для коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки, та залишків невикористаних відкритих асигнувань головний розпорядник подає до Казначейства окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань та лист із відповідним обґрунтуванням.

(абзац третій пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387,
від 20.09.2018 р. N 768)

У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства перенесення показників відкритих з початку року асигнувань відповідного розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.

(абзац четвертий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125,
 від 25.03.2016 р. N 387)

5.4. Органи Казначейства надають розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписку з рахунка (додаток 23) за результатами попереднього операційного дня.

(абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867)

Розподіл відкритих асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складений на підставі виписки з рахунка та наданий розпорядниками нижчого рівня до органу Казначейства на паперових і електронних носіях, проводиться з урахуванням норм, зазначених у абзацах шостому - десятому пункту 5.2 та пункті 5.3 цього розділу.

(абзац другий пункту 5.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867)

5.5. Суми відкритих асигнувань Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям зараховуються на рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства за місцем обслуговування.

Відповідні Головні управління Казначейства надають зведену виписку з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України цим головним розпорядникам наступного робочого дня після зарахування асигнувань за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку.

(абзац другий пункту 5.5 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867)

Інші дії щодо організації роботи з розподілу відкритих асигнувань Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюються відповідно до норм, визначених у абзацах п'ятому - десятому пункту 5.2 та пунктах 5.3, 5.4 цього розділу.

VI. Порядок відкриття асигнувань за рахунок інших надходжень спеціального фонду державного бюджету

6.1. Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для здійснення головними розпорядниками цільових видатків державного бюджету, в регламентованому режимі акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням вимог, встановлених законом про Державний бюджет України.

Відкриття асигнувань за коштами спеціального фонду державного бюджету, які надійшли в іноземній валюті на рахунки Казначейства, відкриті в установах банків, здійснюється за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, відповідно до законодавства.

Відкриття асигнувань за рахунок інших надходжень спеціального фонду державного бюджету здійснюється на підставі виписки з вищезазначених рахунків, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі головних розпорядників та видів надходжень.

6.2. Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету не складаються.

6.3. На підставі розпорядчого документа Казначейства суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, відкриті головним розпорядникам для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету.

Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці.

Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України (з обов'язковим урахуванням примітки щодо напряму використання відкритих асигнувань) надається головному розпоряднику (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку, наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

(абзац третій пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867)

6.4. Головні розпорядники після отримання зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України подають Казначейству розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 22 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867,
від 20.09.2018 р. N 768)

Усі інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться відповідно до норм, визначених у абзацах сьомому - десятому пункту 5.2 та пунктах 5.3 - 5.5 розділу V цього Порядку.

6.5. Інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету на кінець бюджетного періоду з метою врахування її при формуванні планових показників на відповідний бюджетний період доводиться до головного розпорядника протягом п'яти робочих днів після завершення бюджетного періоду.

VII. Особливості здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України

7.1. Видатки в іноземній валюті на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, здійснюються через рахунки, відкриті в установах банків.

7.2. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня), у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України, надають Казначейству розподіли показників зведених кошторисів, відповідно до яких Казначейство здійснює контроль за відповідністю вказаних сум у зазначених документах сумам, зазначеним у розписі державного бюджету.

7.3. Казначейство з урахуванням вимог пункту 5.1, абзаців першого - четвертого пункту 5.2 розділу V цього Порядку відкриває асигнування на проведення видатків та інформує відповідних розпорядників про відкриті асигнування у встановленому законодавством порядку. На підставі отриманої інформації розпорядники формують та надають Казначейству розподіл відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 22 до цього Порядку. Подальші дії регламентовані абзацами сьомим - десятим пункту 5.2 розділу V цього Порядку. Коригування сум відкритих асигнувань здійснюється з урахуванням вимог пункту 5.3 розділу V цього Порядку.

7.4. Відповідно до розпорядчого документа Казначейства, сформованого на підставі розподілів відкритих асигнувань, бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Казначействі для обліку коштів державного бюджету, перераховуються на відповідні рахунки головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня), відкриті в установах банків.

Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) зазначені кошти протягом двох робочих днів спрямовують на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з віднесенням витрат з купівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами.

Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) розподіляють валютні кошти між підвідомчими установами у межах планових показників затверджених кошторисів та перераховують розподілені кошти за кордон на відповідні рахунки підвідомчих установ, відкриті в установах банків.

Якщо протягом двох робочих днів іноземна валюта не була придбана, кошти повертаються головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) на рахунок, з якого вони перераховувались, відкритий в Казначействі.

7.5. За наявності на валютному рахунку Казначейства необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунка Казначейства на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів.

У окремих випадках Казначейство за зверненням головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня) здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, в порядку, встановленому законодавством.

Для цього головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) подають до Казначейства заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Казначейством за формою згідно з додатком 24 до цього Порядку.

7.6. Залишки валютних коштів, виділені з державного бюджету на утримання підвідомчих установ головного розпорядника, розташованих за межами України, на кінець бюджетного періоду не підлягають перерахуванню до державного бюджету. Головний розпорядник повідомляє Казначейство про суми залишків коштів на рахунках підвідомчих йому установ, відкритих в установах банків за межами України. Зазначені в повідомленні залишки коштів повинні відповідати залишкам коштів, відображеним головним розпорядником у формах річної фінансової та бюджетної звітності.

7.7. На суму залишку коштів, який склався на кінець бюджетного періоду на рахунках розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Казначейство відкриває головному розпоряднику асигнування в межах показників розпису.

На суму відкритих асигнувань головний розпорядник формує та подає до Казначейства розподіли відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях з приміткою "коригування відкритих асигнувань". Казначейство не формує розпорядчих документів на перерахування бюджетних коштів з рахунків, відкритих для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головного розпорядника, відкриті в установах банків.

7.8. Підвідомчі установи головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня), розташовані за межами України, залишки коштів, які склались на початок року, використовують у поточному бюджетному році за призначенням у межах сум, передбачених на ці цілі в розписі загального фонду державного бюджету, та відповідно до затверджених кошторисів.

7.9. Відображення в бухгалтерському обліку операцій та складання звітності про виконання кошторисів головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня) та їх підвідомчих установ, рахунки яких відкриті в установах банків, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7.10. Відповідні розпорядники, рахунки яких відкриті в установах банків, забезпечують дотримання бюджетного законодавства, цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

VIII. Особливості здійснення окремих видатків державного бюджету

8.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у встановленому законодавством порядку. Під час їх здійснення мають місце такі регламентовані особливості (відмінності).

8.1.1. Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду подають до Казначейства на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів, до якої включається лише головний розпорядник, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Казначейство отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

8.1.2. Казначейство отримує від Мінфіну на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Казначейство відображає в обліку розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 25 - 27).

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять витяги з розпису до відома відповідних місцевих фінансових органів.

У разі внесення змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, Казначейство відображає в обліку такі зміни.

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять повідомлення про зміни до розпису (додатки 28 - 30) до відповідних місцевих фінансових органів.

8.1.3. Казначейство протягом п'яти робочих днів після отримання від Мінфіну розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами (зміни до помісячного розподілу) доводить розпис, помісячний розподіл (зміни до них) на паперових носіях до головних розпорядників, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів.

8.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через фінансові органи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надають інформацію щодо взятих бюджетних зобов'язань у розрізі міських (міст обласного значення) та районних бюджетів (якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами) до Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Казначейства.

Казначейство інформує головних розпорядників та Мінфін про бюджетні зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

8.1.5. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється Казначейством із дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів, доручень Кабінету Міністрів України, Мінфіну з урахуванням бюджетних зобов'язань (якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється в перший робочий день місяця або інший термін, передбачений нормативно-правовими актами.

Відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів.

8.1.6. На підставі розпорядчого документа Казначейства суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

8.1.7. Головним розпорядникам надається зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України у розрізі місцевих бюджетів (додаток 21) та інформація щодо бюджетних зобов'язань (якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

На підставі зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України головні розпорядники протягом трьох робочих днів після її отримання надають на паперових та електронних носіях Казначейству реєстри на перерахування міжбюджетних трансфертів (далі - реєстри) окремо за кожною областю та м. Києвом у розрізі місцевих бюджетів за кожною бюджетною програмою за формою згідно з додатком 31 до цього Порядку.

На підставі письмового звернення головного розпорядника реєстри може складати Казначейство. У цьому разі замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться позначка "Сформовано ДКСУ: виконавець ___________".

Отримані реєстри, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Казначейством в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань загального/спеціального фонду державного бюджету, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів та інформації щодо бюджетних зобов'язань (якщо надання трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються головним розпорядником.

За правильність складання та своєчасність надання до Казначейства реєстрів відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом із протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла реєстри.

8.1.8. Казначейство перераховує суми міжбюджетних трансфертів на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в Казначействі на ім'я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації, на підставі реєстрів, наданих головними розпорядниками.

Казначейство надає головним розпорядникам виписку з рахунку (додаток 23) за результатами попереднього операційного дня.

8.1.9. За умови прийняття головним розпорядником рішення щодо перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій головний розпорядник подає до Казначейства лист на коригування (у разі наявності письмового звернення головного розпорядника щодо складання реєстрів Казначейством) або коригувальний реєстр за формою згідно з додатком 32 до цього Порядку.

Казначейство для здійснення коригувальних операцій надсилає в електронному вигляді запит до Головного управління Казначейства щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань, відсутності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, згоди місцевого фінансового органу на проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань.

Проведення коригувальних операцій із відкликання коштів з відповідних рахунків для обліку надходжень місцевих бюджетів здійснюється Головним управлінням Казначейства (управлінням (відділенням) Казначейства) на підставі платіжного доручення, наданого місцевим фінансовим органом.

Проведення решти коригувальних операцій із відкликання коштів та відкритих асигнувань здійснюється Казначейством на підставі коригувальних реєстрів.

У разі відсутності на рахунках місцевих бюджетів залишків невикористаних відкритих асигнувань, наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань або ненадання згоди місцевим фінансовим органом щодо проведення коригування Казначейство надсилає головному розпоряднику лист з обґрунтуванням причин невиконання коригування та повертає коригувальний реєстр.

8.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими встановлено законом про Державний бюджет України за кодом відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 351, здійснюється таким чином:

8.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 8.1.2, 8.1.5 - 8.1.8 пункту 8.1 цього розділу з урахуванням такого:

Казначейство за дорученням Мінфіну складає реєстри;

Казначейство надає Мінфіну інформацію про здійснені видатки за міжбюджетними трансфертами в розрізі відповідних бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків бюджету.

8.2.2. Казначейство надає Мінфіну узагальнену інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів в електронному вигляді.

8.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом видання наказів Казначейства, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають у разі зміни адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами мають бути завершені до кінця бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством.

(розділ VIII із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125,
від 04.10.2016 р. N 867,
від 20.09.2018 р. N 768,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

IX. Особливості здійснення витрат з погашення і обслуговування боргових та гарантійних зобов'язань держави, видатків на виплати за державними деривативами

(заголовок розділу IX у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

9.1. Казначейство щомісяця (із щотижневим уточненням) отримує від Мінфіну графіки витрат за державним боргом, з виконання державою гарантійних зобов'язань та видатків на виплати за державними деривативами (далі - графіки витрат), на підставі яких складаються графіки проведення платежів за державним боргом, з виконання державою гарантійних зобов'язань та виплатами за державними деривативами.

На підставі графіків витрат, отриманих від Мінфіну, складаються реєстри на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету за державним боргом / виплатами за державними деривативами / з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, на відповідний період (далі - реєстр на відкриття асигнувань) за формою згідно з додатком 33 до цього Порядку, які затверджуються Казначейством.

Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету з обслуговування державного внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу, виплат за державними деривативами здійснюється на підставі реєстрів на відкриття асигнувань та розпоряджень Мінфіну в національній та іноземних валютах у день проведення платежу.

Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету для платежів з обслуговування державного боргу, які проводяться в національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Мінфіну в Казначействі, здійснюється на підставі реєстрів на відкриття асигнувань та розпоряджень Мінфіну за один робочий день до дати платежу, зазначеної у розпорядженні Мінфіну.

Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, здійснюється у разі настання гарантійних випадків на підставі реєстрів на відкриття асигнувань та розпоряджень Мінфіну в національній та іноземних валютах у день проведення платежу.

(пункт 9.1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

9.2. Підставою для проведення витрат з погашення та обслуговування державного боргу є розпорядження Мінфіну, яке надається Казначейству на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - тридцять календарних днів з дати його затвердження.

(абзац перший пункту 9.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

Відшкодування банкам, в яких відкриті рахунки в іноземній валюті на ім'я Казначейства, комісійних витрат в іноземній валюті за виконання платежів за державним боргом у розмірі стягнутих банками-кореспондентами з кореспондентських рахунків зазначених банків здійснюється Казначейством з дозволу Мінфіну на підставі рахунків (листів) банків.

9.3. До розпоряджень додаються завірені в установленому порядку копії кредитних договорів, укладених між Кабінетом Міністрів України (в особі Мінфіну) та іноземними кредиторами, банками-агентами; платіжних інструкцій іноземних кредиторів; рахунків-фактур; договорів про придбання товарів, виконання робіт, надання послуг; актів виконаних робіт та інших документів, які є підставою для здійснення платежів згідно з законодавством.

(пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

9.4. До платежів за державним боргом належать платежі з:

погашення державного боргу;

обслуговування державного боргу:

плати за користування кредитом (позикою) (виплати відсотків (доходу) за державними борговими зобов'язаннями);

сплати комісій, штрафів за державними борговими зобов'язаннями;

оплати послуг, що надаються у сфері управління державним боргом (агентські, консультаційні, рейтингові, юридичні, інформаційні, дорадчі, перекладацькі, управлінські, з розміщення цінних паперів на ринку, з відкриття і обслуговування рахунків у цінних паперах, з впровадження, супроводження та розвитку інформаційно-аналітичних систем управління державним (місцевим) боргом та інші).

(абзац шостий пункту 9.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

9.5. Платежі з погашення та обслуговування державного боргу здійснюються Казначейством в національній та іноземній валютах у такому порядку:

погашення державного боргу, плата за користування кредитом (позикою) (виплата відсотків (доходу) за борговими зобов'язаннями) та сплата комісій, штрафів здійснюються безпосередньо на рахунки кредиторів, Національного банку України або банків-агентів відповідно до договорів, укладених Мінфіном з кредиторами та банками-агентами як в національній, так і в іноземній валютах. Операції в іноземній валюті здійснюються з валютних рахунків Казначейства;

інші платежі з обслуговування державного боргу здійснюються в національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Мінфіну в Казначействі; в іноземній валюті - з валютних рахунків Казначейства на рахунки виконавців послуг згідно з підтвердними документами, визначеними пунктом 9.3 цього розділу.

У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення витрат з погашення та обслуговування боргових зобов'язань держави Казначейство за погодженням з Мінфіном здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів з віднесенням сум комісійної винагороди банку за операціями купівлі та/або конвертації іноземної валюти на видатки з обслуговування державного боргу.

(пункт 9.5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

9.6. Абзац перший пункту 9.6 виключено

(абзац перший пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 06.11.2020 р. N 689,
у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий
 вважати відповідно абзацами першим - шостим)

Підставою для проведення платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, є розпорядження Мінфіну, яке надається Казначейству на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - тридцять календарних днів з дати його затвердження.

(абзац перший пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 06.11.2020 р. N 689)

До розпоряджень додаються завірені в установленому порядку копії державних гарантій; кредитних договорів; вимог кредиторів, платіжних інструкцій кредиторів; рахунків-фактур; інших документів, які є підставою для здійснення платежів згідно з законодавством.

Платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, здійснюються Казначейством безпосередньо на рахунки кредиторів, визначені у розпорядженні Мінфіну та підтвердних документах, наданих Мінфіном для здійснення платежів, як у національній, так і в іноземній валютах. Операції в іноземній валюті здійснюються з валютних рахунків Казначейства.

(абзац третій пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення витрат з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, Казначейство за погодженням з Мінфіном здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів з віднесенням сум комісійної винагороди банку за операціями купівлі та/або конвертації іноземної валюти на витрати з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії.

(абзац четвертий пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

Для відшкодування банкам, в яких відкриті рахунки в іноземній валюті на ім'я Казначейства, комісійних витрат в іноземній валюті за здійснення платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, Мінфін надає Казначейству розпорядження.

(пункт 9.6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
 у зв'язку з цим абзац
п'ятий вважати абзацом шостим,
абзац
п'ятий пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 06.11.2020 р. N 689)

Комісії банків за здійснення платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, відносяться на витрати державного бюджету з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії.

(абзац шостий пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

9.7. Платежі з погашення та обслуговування державного боргу, з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, з виплат за державними деривативами здійснюються Казначейством з урахуванням положень, визначених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 9.7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 06.11.2020 р. N 689)

9.8. До платежів з виплат за державними деривативами належать виплати, що визначені умовами випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, а також платежі, пов'язані із здійсненням правочинів з державними деривативами, у тому числі сплата комісійних зборів, комісійної винагороди банку під час купівлі, обміну (конвертації) валютних коштів та комісійних витрат банків-кореспондентів, штрафів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти.

Підставою для проведення видатків на виплати за державними деривативами є розпорядження Мінфіну, яке надається Казначейству на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - тридцять календарних днів з дати його затвердження.

До розпоряджень додаються завірені в установленому порядку копії договорів; платіжних інструкцій; рахунків-фактур; інших документів, які є підставою для здійснення платежів згідно із законодавством.

Виплати за державними деривативами здійснюються в іноземній валюті з валютних рахунків Казначейства на рахунки кредиторів або агентів, визначені у підтвердних документах, наданих Мінфіном для здійснення платежів.

У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення виплат за державними деривативами Казначейство за погодженням з Мінфіном здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів з віднесенням сум комісійної винагороди банку за операціями купівлі та/або конвертації іноземної валюти на видатки з виплат за державними деривативами.

Відшкодування банкам, в яких відкриті рахунки в іноземній валюті на ім'я Казначейства, комісійних витрат в іноземній валюті за виконання платежів з виплат за державними деривативами у розмірі сум, стягнутих банками-кореспондентами з кореспондентських рахунків зазначених банків, здійснюється Казначейством з дозволу Мінфіну на підставі рахунків (листів) банків.

(розділ IX доповнено пунктом 9.8 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 06.11.2020 р. N 689)

X. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень бюджетних установ

10.1. Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Операції за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються із спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, або з поточних рахунків, відкритих у банках державного сектору, у випадках, визначених законодавством.

(пункт 10.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

10.2. На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору, зараховуються власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді.

(пункт 10.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

10.3. Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору.

(пункт 10.3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

10.4. На спеціальні реєстраційні рахунки або поточні рахунки в банках державного сектору кошти зараховуються без конкретного віднесення до кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, однак здійснення видатків проводиться відповідно до кошторису за конкретними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету шляхом оплати рахунків за надані послуги, виконані роботи, отримані товари тощо з урахуванням довідок про внесення змін до кошторису.

(пункт 10.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

10.5. У разі розміщення розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень у випадках, визначених законодавством, для відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій із надходження та використання зазначених коштів розпорядники бюджетних коштів протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають до органів Казначейства довідку про операції в національній валюті (додаток 34 до цього Порядку) на паперових та електронних носіях. Довідка про операції в національній валюті складається окремо за кожною групою власних надходжень.

(розділ X доповнено новим пунктом 10.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
 у зв'язку з цим пункт 10.5 вважати пунктом 10.6
)

10.6. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Розпорядники бюджетних коштів відповідальні за прийняте рішення.

Перерахування таких коштів здійснюється з рахунків для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень.

Розпорядниками бюджетних коштів, які перераховують кошти, отримані в поточному році, такі операції відображаються як зменшення доходів, а тими, які отримують, - відповідно як надходження доходів.

У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

XI. Здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів

11.1. Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

11.2. Відповідно до встановлених повноважень Казначейство здійснює контроль за наявністю відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним бюджетним асигнуванням за їх економічними характеристиками, паспорту бюджетної програми. Відповідальність за взяті з порушенням бюджетного законодавства бюджетні зобов'язання та нецільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів згідно із законом.

11.3. Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

(абзац перший пункту 11.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

Підтвердні документи надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань.

(абзац другий пункту 11.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)

У випадках проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг.

11.4. Окремі платежі розпорядників бюджетних коштів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, перелік яких визначається головним розпорядником та погоджується Казначейством за відповідними кодами бюджетної класифікації, незалежно від суми разового платежу, здійснюються на підставі платіжних доручень без подання підтвердних документів. У випадках проведення розрахунків на умовах авансування до органів Казначейства протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг подається лист-повідомлення про отримання товарів, робіт та послуг. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів забезпечують проведення таких операцій відповідно до законодавства.

(пункт 11.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

11.5. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти.

Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до переказу коштів з його рахунка відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

(пункт 11.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису на розрахункових документах.

(пункт 11.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)

11.6. Платіжні доручення подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх заповнення визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Національним банком України в установленому порядку.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та має містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК), код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету (КЕКВ або ККК), економічна сутність платежу, номер і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування з урахуванням вимог законодавства України, податок на додану вартість або без податку на додану вартість (ПДВ або без ПДВ).

(пункт 11.6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

11.7. Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки). За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів). У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання та підпис казначея.

(абзац перший пункту 11.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

Після проведення платежу на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 35 до цього Порядку).

11.8. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів, або незаповнення хоча б одного з реквізитів, та/або недотримання вимог до оформлення платіжного документа;

б) відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм;

в) відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

г) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та бюджетним фінансовим зобов'язанням;

ґ) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

д) обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;

е) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

є) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

ж) відміни процедури закупівлі / спрощеної закупівлі; набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі / спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним; оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі" на період призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі";

(підпункт "ж" пункту 11.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.05.2020 р. N 244)

з) відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) та відсутності або недостатності коштів (у частині власних надходжень бюджетних установ) на відповідних рахунках розпорядників бюджетних коштів;

и) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планах надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах використання бюджетних коштів розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів);

і) неподання документів, що підтверджують отримання товарів (робіт, послуг) за договорами, згідно з умовами яких було здійснено авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), від яких воно надійшло.

На зворотному боці платіжного доручення, не прийнятого у зв'язку з причинами, зазначеними у підпунктах "а", "е" - "з" цього пункту, зазначаються причини повернення без виконання та дата його повернення за підписами керівника структурного підрозділу (заступника керівника структурного підрозділу) і виконавця.

Платіжне доручення, яке подано в електронному вигляді та не прийнято до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням кваліфікованого електронного підпису із зазначенням причини його повернення без виконання.

(пункт 11.8 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
 у зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим
,
абзац шістнадцятий пункту 11.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

У разі коли платіжне доручення не прийняте до виконання у зв'язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.

11.9. Меморіальні документи (у тому числі платіжні доручення та інші розрахункові документи) повинні містити реквізити, які визначені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Національним банком України в установленому порядку.

(абзац перший пункту 11.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

На першому примірнику ставляться відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) та підписи відповідальних осіб розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, які мають право підписів згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.

(абзац другий пункту 11.9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

11.10. Перерахування коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Казначейства.

Органи Казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами законодавства.

11.11. Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.

Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічними реквізитам документа на паперових носіях.

Під час підписання розрахункового документа не дозволяються використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.

11.12. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо.

(пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

11.13. Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

(пункт 11.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

11.14. Органи Казначейства при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів з їх рахунків надають розпоряднику бюджетних коштів та одержувачу бюджетних коштів виписки з рахунка про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 35 до цього Порядку).

За зверненням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) органи Казначейства надають виписки з рахунків в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

(пункт 11.14 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
абзац другий пункту 11.14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

11.15. При поданні документів на отримання заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з визначеними цим Порядком документами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають платіжні доручення на перерахування (сплату) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці.

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі перерахування (сплати) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці зазначається період, за який здійснюється виплата.

За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів).

(розділ XI доповнено новим пунктом 11.15 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
 у зв'язку з цим пункти 11.15 - 11.17
 вважати відповідно пунктами 11.16 - 11.18
)

11.16. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на поточні рахунки, відкриті в банках, відповідно до платіжних доручень.

(пункт 11.16 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

11.17. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться за плановими показниками відповідних видів надходжень з урахуванням їх фактичного обсягу в розрізі кодів класифікації доходів бюджету і видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі згідно з додатком 37 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 11.17 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

Розпорядники бюджетних коштів забезпечують законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі згідно із законодавством.

11.18. Для коригування касових видатків у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) орган Казначейства після отримання коригувальних розподілів на відкриття асигнувань, які передбачені в пункті 5.3 розділу V цього Порядку, здійснює коригування проведених з початку року касових видатків. У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства перенесення показників проведених з початку року касових видатків відповідного розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.

(пункт 11.18 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

XII. Порядок оформлення документів для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів або одержувачам бюджетних коштів

12.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що належать до видатків, які не можуть бути здійснені в безготівковій формі, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки (додаток 36 до цього Порядку) у двох примірниках.

Після видачі готівки на заявці на видачу готівки проставляється відбиток штампа згідно з додатком 35 до цього Порядку, один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органах Казначейства.

(абзац другий пункту 12.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

Абзац четвертий пункту 12.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

12.2. Пункт 12.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

12.3. Пункт 12.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
 у зв'язку з цим пункти 12.4 - 12.10
 вважати відповідно пунктами 12.2 - 12.8
)

12.2. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки.

12.3. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше десяти робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за нецільове використання готівки несе розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів.

12.4. Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей складається за формою згідно з додатком 38 до цього Порядку, затверджується керівником (заступником керівника) розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів).

У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення терміну, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.

12.5. На підставі перевіреної заявки на видачу готівки відповідальні особи органів Казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

Для отримання готівки з рахунків органів Казначейства групи 257 розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) зі свого реєстраційного рахунка здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

Уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого Національним банком України в установленому порядку. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок на видачу готівки розпорядників бюджетних коштів та/або одержувачів бюджетних коштів.

(абзац третій пункту 12.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

12.6. Передача грошової чекової книжки розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) здійснюється на підставі довіреності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Казначейства, інший разом з чековою книжкою передається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів). У журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів списують чекові книжки у встановленому законодавством порядку.

12.7. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відправники коштів у розрахункових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків бюджету і номери відповідних рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства.

12.8. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток розпорядникам бюджетних коштів відкриваються карткові рахунки в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи розпорядника бюджетних коштів, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю розпорядника бюджетних коштів, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків розпорядника бюджетних коштів.

(абзац третій пункту 12.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387)

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи розпорядника бюджетних коштів. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунка або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомата.

Довірена особа розпорядника бюджетних коштів зобов'язана подати до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно із законодавством.

Розпорядник бюджетних коштів забезпечує здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків відповідно до законодавства.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.

XIII. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті

13.1. Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після відкриття в установі банку рахунка для обліку операцій в іноземній валюті розпорядник бюджетних коштів подає до відповідного органу Казначейства довідку банку про відкриття рахунка на його ім'я.

13.2. За потреби здійснення розрахунків за зобов'язаннями, пов'язаними з міжнародною діяльністю (у тому числі сплата внесків до міжнародних організацій і конвенційних органів), розпорядники бюджетних коштів узгоджують з Казначейством питання можливості перерахування наявних на рахунках Казначейства коштів в іноземній валюті чи необхідності здійснення її закупівлі.

За наявності на валютному рахунку Казначейства необхідної розпоряднику бюджетних коштів суми коштів в іноземній валюті та залишків відкритих асигнувань на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, розпорядник бюджетних коштів подає до Казначейства заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті за формою згідно з додатком 39 до цього Порядку, підтвердні документи в установленому порядку, реєстри бюджетних зобов'язань і бюджетних фінансових зобов'язань та платіжне доручення на перерахування з реєстраційного рахунка гривневого еквівалента іноземної валюти на відповідний рахунок державного бюджету.

На підставі заявки-доручення Казначейство готує платіжний документ на перерахування коштів в іноземній валюті з рахунка Казначейства на рахунок бюджетної установи, указаний в заявці-дорученні.

Гривневий еквівалент перерахованої валюти в той самий день на підставі наданих розпорядниками бюджетних коштів реєстрів бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та платіжних доручень перераховується з реєстраційного рахунка розпорядника бюджетних коштів на відповідний рахунок державного бюджету.

13.3. У разі недостатності необхідної суми коштів на валютному рахунку Казначейства для здійснення розпорядником бюджетних коштів видатків на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, та на виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями і конвенційними органами Казначейство здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, з віднесенням витрат на закупівлю до видатків за відповідними бюджетними програмами.

У вищезазначених випадках розпорядник бюджетних коштів подає до Казначейства заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Казначейством (додаток 24 до цього Порядку).

13.4. У разі здійснення розрахунків розпорядниками бюджетних коштів за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів і не пов'язані з міжнародною діяльністю, розпорядник бюджетних коштів подає до органів Казначейства платіжне доручення на перерахування коштів з відповідних рахунків у національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

У разі можливості здійснення видатків розпорядника бюджетних коштів в іноземній валюті за рахунок коштів, наявних на відповідних валютних рахунках, відкритих на ім'я Казначейства в установах банків, розпорядник бюджетних коштів подає до Казначейства заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (додаток 39 до цього Порядку).

Подальші дії регламентовані у пункті 13.2 цього розділу.

13.5. На суму коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті:

у частині, яка згідно з Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України належить до доходів загального фонду державного бюджету, Мінфіном на підставі даних Міністерства закордонних справ України надається дозвіл на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, і спрямовування їх на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України;

у частині, яка згідно з законом про Державний бюджет України належить до доходів спеціального фонду державного бюджету, Міністерством закордонних справ України готується повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті.

На суму дозволів та повідомлень Міністерство закордонних справ України подає до Казначейства розподіл відкритих асигнувань у національній валюті України на паперових та електронних носіях з приміткою "Дозвіл від ____________ N ________ (Повідомлення від ____________ N ____)" для відображення в обліку як коригування відкритих асигнувань.

На суму поданих розподілів за повідомленнями Казначейство відкриває Міністерству закордонних справ України асигнування.

13.6. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів складається довідка про операції в іноземній валюті за формою, наведеною в додатку 40 до цього Порядку, яка подається на паперових та електронних носіях до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

За достовірність інформації, дотримання правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в іноземній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів.

(розділ XIII доповнено пунктом 13.6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)

XIV. Проведення розрахунків за окремими рішеннями

14.1. Окремі грошові взаємні розрахунки (казначейські клірингові розрахунки) з погашення заборгованості розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів та суб'єктів господарювання за отримані товари, продукцію, надані послуги, виконані роботи тощо проводяться відповідно до вимог законодавства.

(абзац перший пункту 14.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)

Обов'язковою умовою проведення зазначених розрахунків є відкриття рахунків суб'єктам господарювання в органах Казначейства, крім випадків, передбачених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

(абзац другий пункту 14.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

Зазначені розрахунки проводяться за згодою їх учасників на підставі договорів або інших документів, укладених учасниками розрахунків, шляхом залучення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка або за рахунок кредитів банку через рахунки, відкриті в органах Казначейства.

(абзац третій пункту 14.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

14.2. При проведенні розрахунків за загальним та спеціальним фондами державного бюджету процедура відкриття асигнувань розпорядникам бюджетних коштів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

14.3. Поповнення єдиного казначейського рахунка за рахунок доходів загального та спеціального фондів державного бюджету, належних до перерахування Казначейству, здійснюється на підставі розпорядження, яке готується відповідно до платіжних документів учасників розрахунків та виписки з рахунка, відкритого за відповідним балансовим рахунком плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, а також підтвердних документів, перелік яких установлюється відповідним нормативно-правовим актом.

14.4. Проведені розрахунки відображаються в обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та/або спеціального фонду державного бюджету, відкриті асигнування та здійснені видатки бюджетних установ - за відповідними кодами бюджетної класифікації.

XV. Здійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету

15.1. Головний розпорядник, якому законом про Державний бюджет України передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає кредитора, який використовує такі бюджетні призначення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Позичальники не включаються до мережі головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня) і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та підтвердних документів.

Кредитор спрямовує бюджетні кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені в установленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Кредитор та позичальник несуть відповідальність згідно із законом за нецільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду державного бюджету, а також за їх своєчасне та повне повернення.

15.2. Формування мережі з кредитування здійснюється відповідно до розділу II цього Порядку.

15.3. Облік бюджетних асигнувань в частині кредитування та контроль за їх дотриманням здійснюються відповідно до розділу III цього Порядку.

15.4. Облік змін бюджетних асигнувань, що виникають у процесі виконання державного бюджету в частині кредитування, здійснюється відповідно до розділу IV цього Порядку.

15.5. Відкриття асигнувань для надання кредитів із загального/спеціального фонду державного бюджету здійснюється відповідно до розділів V та VI цього Порядку, крім абзацу шостого пункту 5.2 розділу V цього Порядку.

15.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до умов кредитних договорів.

Відповідно до покладених завдань Казначейство контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

(абзац третій пункту 15.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

Платіжні документи приймаються органами Казначейства від розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань у частині кредитування.

15.7. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до розділу XI цього Порядку.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

МЕРЕЖА
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
в 20__ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)
________

_______________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

М. П.

Керівник установи (організації)

__________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

РЕЄСТР ЗМІН N ___ від _____
до мережі розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету в 20__ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)
________

_______________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

М. П.

Керівник установи (організації)

__________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

________________________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби)

Зареєстровано та взято на облік

дата


Реєстраційний N зобов'язання ________________*

КЕКВ/ККК _____________*

Відповідальна особа

_______________________________
(підпис)

 

 

 

N ____


 

____________
* При реєстрації мережі, розпису, кошторису та довідок про внесення змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний N зобов'язання _______" та "КЕКВ/ККК ________" не заповнюються.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658)

 

ВИТЯГ
З РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)
 _________

 
___________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код

Найменування

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1

2

3

4

5

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

 

ВИТЯГ
З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
(З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ/ З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)

 
________

 
_______________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

(тис. грн)

Код

Найменування

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
_______________________________________
                                   (ініціали, прізвище)

 

ВИТЯГ
З РІЧНОГО РОЗПИСУ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________
    (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код

Найменування

Повернення кредитів

Надання кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
__________________________
                  (ініціали, прізвище)

 

ВИТЯГ
З РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ
на 20__ рік

 

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)

 
_______

 
________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код*

Найменування

Усього

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

____________
* Заповнюються коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та коди видів надходжень, які направляються на виконання зазначених програм.

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
____________________
(ініціали, прізвище)

 

ВИТЯГ
З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

___________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код

Найменування

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
                                   (посада)
_________________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ) (РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 10 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпо-
рядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ
ККК

Разом за спеці-
альним фондом

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

Інші надход-
ження

разом

у тому числі за підгрупами

разом

у тому числі за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 (__________)  ____________________________________________    ___________________________________    _________________________     __________________
  (код території)     (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів**)     (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)    (найменування органу Казначейства)    (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Якщо одержувачем є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 12 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
від 20.09.2018 р. N 768)

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) ________
______________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування розпорядника бюджетних коштів)

Код економічної класифікації видатків бюджету ___________________________________________

(грн)

Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

Показники плану використання бюджетних коштів

Усього на рік, у т. ч.

 

Разом на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

    (_____)        ________________________________                     ________________________
 (код території)  (найменування розпорядника бюджетних коштів)               (код розпорядника бюджетних коштів)

        _________________________       _________________
       (найменування органу Казначейства)   (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

 
______________
(підпис)

 
___________________
(ініціали, прізвище)

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПОМІСЯЧНИХ ПЛАНІВ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) ________
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (найменування головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня))

Код економічної класифікації видатків бюджету ________________________________

(грн)

Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання
(КПКВК)

Показники помісячного плану викорис-
тання бюджетних коштів

Усього на рік

У тому числі за місяцями

січень

лютий

бере-
зень

квітень

травень

чер-
вень

липень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

(_________)   ______________________________            _________________                  ________________________        ___________
(код території) (найменування розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

 
_____________________
(підпис)

 
_______________________________
(ініціали, прізвище)

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ___________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ на 20___ рік

(згідно з довідкою N _____ від ______)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 15 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

РЕЄСТР ЗМІН N _____ від _______________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ) (РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20___ рік

(згідно з довідкою N _____ від _____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 16 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

РЕЄСТР ЗМІН N ______ від _______________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
на 20__ рік

(згідно з довідкою N _____ від _____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 17 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ___________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20___ рік

(згідно з довідкою N _____ від _____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

інші надходження

разом

у тому числі за підгрупами

разом

у тому числі за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

(________)  ______________________________________   ______________________________   _______________________  _________________
(код території)   (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів**)     (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)  (найменування органу Казначейства)    (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

(додаток 18 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
від 20.09.2018 р. N 768)

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету

на період з ____________ по ____________

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів

Сума (тис. грн)

Стан виконання (з початку року) (млн. грн)

план

факт

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за пропозиціями:

 

 

 

Голова Державної казначейської
служби України

 
____________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань для надання кредитів із загального фонду державного бюджету

на період з ____________ по ____________

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів

Сума (тис. грн)

Стан виконання (з початку року) (млн. грн)

план

факт

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за пропозиціями:

 

 

 

Голова Державної казначейської
служби України

 
____________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

_____________________________
            (код органу Казначейства)

________________________________________________
(найменування органу Казначейства)

ЗВЕДЕНА ВИПИСКА
З РАХУНКІВ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗАГАЛЬНОГО/СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

____________________
(дата)

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (
КВК): ___________
Найменування головного розпорядника бюджетних коштів: __________________________

                                                                                                   Вхідний залишок: ___________________

(грн)

 

                     Усього оборотів: _______ _______

                                               Вихідний залишок: _________________________

_________________
  (посада виконавця)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Заповнюється у разі відкриття асигнувань за міжбюджетними трансфертами.

** Заповнюється у разі надання зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками за спеціальним фондом (крім міжбюджетних трансфертів).

(додаток 21 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
 від 04.10.2016 р. N 867)

 

________________________________________________
         (найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _________

 

РОЗПОДІЛ
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ

від "___" ____________ 20__ року N __________

Код коштів ______ (грн)

Сума, усього, у тому числі щодо Головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, КПКВК та КЕКВ/ККК.

Сума ____________________________________________
                                        (словами)

Керівник

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Заповнюється у разі розподілу відкритих асигнувань за спеціальним фондом (крім міжбюджетних трансфертів).

(додаток 22 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
 від 04.10.2016 р. N 867
,
від 20.09.2018 р. N 768
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

 

______________________
    (найменування бюджету)

_____________________________________________________________________________________
                                        (код та найменування органу Казначейства, у якому обслуговується клієнт)

ВИПИСКА З РАХУНКА
____________
(дата)

Клієнт: ____________________________________
                           (найменування клієнта, код за ЄДРПОУ)

Рахунок: _______________________
                                  (номер рахунка)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: _______________________________
                                                                                                                                                              (код та найменування КПКВК)

Фонд: ______________________

Дата попереднього руху: __________________

Вхідний залишок: ___________________

(грн, коп.)

Вихідний залишок: ___________________

Виконавець:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Дата формування: ____________________
                                                       (дата та час)

____________
* Вхідний та вихідний залишки заповнюються в розрізі
кодів економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджету за коштами загального фонду державного бюджету та іншими надходженнями спеціального фонду державного бюджету.

(Порядок доповнено новим додатком 23 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867,
у зв'язку з цим додатки 23 - 38
 вважати відповідно додатками 24 - 39
,
додаток 23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

 

ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N __________
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ДЕРЖАВНОЮ КАЗНАЧЕЙСЬКОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

"___" ____________ 20__ року

Найменування розпорядника бюджетних коштів ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер поточного рахунка N _____________________, відкритого в ___________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (установа банку)

Просимо забезпечити іноземною валютою на суму _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (код і найменування програмної класифікації видатків, код економічної класифікації видатків бюджету)

Валюту перерахувати на рахунок N _______________________, відкритий у ___________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (установа банку, місцезнаходження банку, SWIFT-код)

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням протягом ________ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків у сумі ________ грн перераховано на рахунок Державної казначейської служби України N ____________

Банківську комісію за придбання валюти в сумі _________ грн перераховано на рахунок Державної казначейської служби України N _________

Керівник

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

(додаток 24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

 

РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства


Орган Казначейства ________________________________

(грн)

КПКВК

КЕКВ

Найменування бюджету

Сума

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

КД

код МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
__________________
(ініціали, прізвище)

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства


Орган Казначейства ________________________________________________________

(грн)

КПКВК

КЕКВ

Найменування
бюджету

Сума

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

усього

КД

код МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства


Орган Казначейства ________________________________________________________

(грн)

КПКВК

КЕКВ

Найменування
бюджету

Сума

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

усього

КД

код МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від ____________ 20__
ПРО ЗМІНИ ДО РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства


Орган Казначейства ____________________________________

(грн)

КПКВК

КЕКВ

Найменування бюджету

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

КД

код МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської
служби України

 
 
_____________
(підпис)

 
 
_______________________
(ініціали, прізвище)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N __ ВІД ____________ 20__
ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства


Орган Казначейства ________________________________________________________

(грн)

КПКВК

КЕКВ

Найменування
бюджету

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

усього

КД

код МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N __ ВІД ____________ 20__
ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства


Орган Казначейства ________________________________________________________

(грн)

КПКВК

КЕКВ

Найменування
бюджету

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

усього

КД

код МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

 
_____________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

 

РЕЄСТР
на перерахування міжбюджетних трансфертів

_______________________________
(область / м. Київ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)
____________________________________________________________________________

Код класифікації доходів (ККД) _______________________________

(грн)

N з/п

Код бюджету

Найменування бюджету

КЕКВ

N рахунку

Сума

Примітка*

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

Керівник установи

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.

(Порядок доповнено новим додатком 31 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. N 768)

 

КОРИГУВАЛЬНИЙ РЕЄСТР

_______________________________
(область / м. Київ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)
____________________________________________________________________________

Код класифікації доходів (ККД) _______________________________

(грн)

N з/п

Код бюджету

Найменування бюджету

КЕКВ

N рахунку

Сума

Примітка*

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

Керівник установи

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.

(Порядок доповнено новим додатком 32 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. N 768,
у зв'язку з цим додатки 31 - 39 вважати відповідно додатками 33 - 41)

 

Реєстр
на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету за ____________ державним боргом / виплатами за державними деривативами / з виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії, на період з _________ по _________

на суму __________ тис. грн

N
з/п

Направлення коштів

Валюта платежу

Сума

Примітка

в іноземній валюті

еквівалент в тис. грн*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку України станом на _________ ____________________________.

____________
* Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації) валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку.

Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 33 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 06.11.2020 р. N 689)

 

ДОВІДКА
про операції в національній валюті

                                                                              _____________________________________________1

                                                                                                      за _____________ 20__ року
                                                                                                                                                         (місяць)

Дані розпорядника бюджетних коштів

____________
1 Заповнюється за надходженням і використанням коштів, отриманих як плата за послуги (код 02), за іншими джерелами власних надходжень (код 03).

2 Заповнюється за коштами, отриманими як плата за послуги. Наводиться сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року) без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Керівник

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" _____________________ 20___ р.

(Порядок доповнено новим додатком 34 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
 у зв'язку з цим додатки
34 - 40 вважати відповідно додатками 35 - 41)

 

Додаток 35 виключено

(додаток 35 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 22.10.2019 року N 440,
у зв'язку з цим додатки 36 - 41
 вважати відповідно додатками 35 - 40)

 

_________________________________
(найменування органу
Державної казначейської служби)

ОПЛАЧЕНО

дата


Казначей

_______________________
(підпис)

N ___


 

______________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування органу Казначейства)

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ N ___

                                                                    "__" ___________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування розпорядника бюджетних коштів)

_____________________________________________________________________________________
                                                   (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка,
КПКВК)

просить погодити видачу готівки ________________________________________________________
                                                                                   (мета, суми в розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету)

та видати чек на суму __________________________________________________________________
                                                                                                                           (словами)

на ім'я _______________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)

дані паспорта (посвідчення - для військових)

серія ______, N __________ від ____________, виданий _____________________________________

(грн)

Керівник установи

______________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

М. П.*

______________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

___________

* Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

.

.

(додаток 36 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. N 658
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.03.2016 р. N 387
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

 

Довідка
про надходження у натуральній формі

за ____________ 20__ року
(місяць)

Установа _____________________________________________________________________________
                                                                                                            (найменування)

Територія ____________________________________________________________________________

Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів ________________________________________________________

Код та найменування програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету ____________________________________________________

(грн, коп.)

Показники

Спеціальний фонд

Надходження

Видатки

1

2

3

Надходження - усього

 

 

у тому числі:

за видами надходжень за кодами класифікації доходів бюджету

 

 

 

 

 

Видатки - усього

 

 

у тому числі:

за кодами економічної класифікації видатків бюджету

 

 

 

 

 

Керівник установи

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 37 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 04.10.2016 р. N 867)

 

АКТ
придбання матеріальних цінностей

м. _______________

"___" ____________ 20__ року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________
___________________

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі _________________________________________
_______________________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ____________________________________________________
                                                                                                                      (місце придбання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                               прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товарно-матеріальних цінностей:

Дата
придбання

Найменування товару

Вага чи кількість

Ціна за од. товару, грн

Сума,
грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: _______________________________________ грн ________ коп.
                                                        (сума словами)

Голова комісії

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N __________
НА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

"___" ____________ 20__ року

Найменування розпорядника бюджетних коштів ____________________________________________
______________________________________________________________________________________

Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунка __________________________________
______________________________________________________________________________________

Просимо здійснити видатки на суму ______________________________________________________
                                                                                                              (суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                              (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету і повна назва,
                                                                       код
економічної класифікації видатків бюджету)

Валюту перерахувати на рахунок N ____________________________,
відкритий у _____________________________________________________

Керівник

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

ДОВІДКА
про операції в іноземній валюті

за _____________ 20__ року
(місяць)

Показники

Код класифікації

Залишок на початок місяця

Перераховано залишок за місяць

Отримано залишок за місяць

Придбано іноземну валюту в установі банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць

Надійшло коштів за місяць

Касові за місяць

Курсова різниця за місяць

Залишок на кінець місяця

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Залишок

х

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано / Отримано усього,

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів - усього,

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів, усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Пояснення щодо заповнення Довідки про операції в іноземній валюті

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника бюджетних коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника бюджетних коштів.

У рядку "ОДКСУ" зазначаються код та найменування органу Казначейства.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету або Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

У рядку "Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" вказується код розпорядника бюджетних коштів, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника бюджетних коштів" заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

У рядку "КПКВК (ТПКВКМБ)" зазначаються код та найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету або місцевих бюджетів (код та найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів).

Рядок "Фонд" заповнюється за надходженням і використанням коштів в іноземній валюті за загальним фондом (код 00), отриманих як плата за послуги (код 02), за іншими джерелами власних надходжень (код 03), іншими надходженнями спеціального фонду (код 01), іншими надходженнями спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (код 01).

У рядку "Іноземна валюта" зазначаються цифровий код та найменування іноземної валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

У графах "Залишок на початок місяця - іноземна валюта" та "Залишок на початок місяця - грн, коп." відображається сума залишку коштів на рахунку в установі банку на початок місяця за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графи заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Інформація відображається відповідно в іноземній валюті та перерахованій у національну валюту України.

У графах "Перераховано залишок за місяць - іноземна валюта" та "Перераховано залишок за місяць - грн, коп." відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти), яка не є касовими видатками та наданням кредитів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного періоду відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. За коштами загального фонду графи не заповнюються.

У графах "Отримано залишок за місяць - іноземна валюта" та "Отримано залишок за місяць - грн, коп." відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, отримана як плата за послуги у звітному періоді, і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року), без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. За коштами загального фонду графи не заповнюються. Інформація відображається відповідно в іноземній валюті та перерахованій у національну валюту України.

У графах "Придбано іноземну валюту в установі банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць - іноземна валюта" та "Придбано іноземну валюту в установі банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць - грн, коп." зазначаються суми придбаної іноземної валюти в установі банку та/або отриманої з валютного рахунку Казначейства відповідно в іноземній валюті та перераховані у національну валюту України.

У графах "Надійшло коштів за місяць - іноземна валюта" та "Надійшло коштів за місяць - грн, коп." відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України з урахуванням курсової різниці, за власними надходженнями бюджетних установ у розрізі кодів класифікації доходів бюджету, за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) - у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. У разі здійснення конвертації іноземної валюти в гривневий еквівалент сума зазначається зі знаком "-". У графі "Надійшло коштів за місяць - грн, коп." відображається сума курсової різниці, на яку збільшено (зменшено) надходження.

У графах "Касові за місяць - іноземна валюта" та "Касові за місяць - грн, коп." відображається сума касових видатків та наданих кредитів, здійснених з рахунку в установі банку, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту. Графи заповнюються у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У графі "Курсова різниця за місяць - грн, коп." наводиться інформація про суму курсової різниці, на яку збільшено (зменшено) залишок, відповідні надходження, касові видатки та надання кредитів.

У графах "Залишок на кінець місяця - іноземна валюта" та "Залишок на кінець місяця - грн, коп." відображається сума залишку коштів на рахунку в установі банку на кінець місяця за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графи заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Інформація відображається відповідно в іноземній валюті та перерахованій у національну валюту України.

(Порядок доповнено додатком 40 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125
,
додаток
40 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.09.2018 р. N 768
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

____________

Опрос