Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за места для парковки транспортных средств и туристического сбора

Минфин
Форма, Приказ от 21.12.2012 № 1402
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2012

м. Київ

N 1402

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2013 р. за N 127/22659

Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 14 січня 2014 року N 5)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, статей 266, 268 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, що додається.

2. Затвердити форму Податкової декларації туристичного збору, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1014 "Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 35/18773.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Державній податковій службі України (Клименко О. В.):

у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору;

доопрацювати програмне забезпечення для приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
служби України

О. В. Клименко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державного агентства
України з туризму та курортів

О. О. Шаповалова

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)


 

  

N
з/п

Показники

Площа відведеної земельної ділянки,
кв. м
(затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради)

Мінімальна заробітна плата
(установлена законом на 1 січня податкового (звітного) року)

Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів

Ставка збору, відсотки

Усього нараховано збору5, грн. коп., к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6

1

2

3

4

5

6

7

1

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3),
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування6:

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали)

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється7, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4, або (р. 5 додатка або сума р. 5 додатків)

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3, або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатків)

 

7

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати7 (р. 5 х 3 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

8

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати9 (р. 5 х 5 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

9

Сума пені8 (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

 

10

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності8

на

 

арк.

11

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)9

на

 

арк.

12

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання уточненої декларації.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 За бажанням платника.

5 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

6 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

7 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

8 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

9 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа -
підприємець

 
_____________
(підпис)

 
________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності                                                             "___" ____________ 20__ року

___________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, ініціали, прізвище/)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено

"___" ____________ 20__ року

               складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___

        ______________________________________________
                      (посадова особа органу державної податкової служби
                                               /підпис, ініціали, прізвище/)


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби)

 

Додаток
до Податкової декларації  збору за місця для паркування транспортних засобів

 

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Перерахунок
податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
1

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

N
з/п

Показник

Площа відведеної земельної ділянки,
кв. м (затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради)

Мінімальна заробітна плата (установлена законом на 1 січня податкового (звітного) року)

Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів

Ставка збору, відсотки

Усього нараховано збору2, грн. коп.,
к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6

1

2

3

4

5

6

7

1

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3),
у тому числі об'єктів оподаткування4:

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали), усього

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3

 

____________
1 Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або звітної нової декларації і подається разом з такою декларацією.

2 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 У разі потреби кількість рядків може бути збільшена.

Наведена інформація є достовірною.

 

 

Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                             М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)


 

 

N
з/п

Показники

Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ5, грн. коп.

Ставка збору, відсотки

Усього нараховано збору5, грн. коп., к. 3 х к. 4

1

2

3

4

5

1

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2. + р. 1.3),
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування6:

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали)

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється7, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4, або (р. 5 додатка або сума р. 5 додатків)

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3, або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатків)

 

7

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (р. 5 х 3 %)7 (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

8

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (р. 5 х 5 %)9 (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

9

Сума пені8 (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

 

10

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності8

на

 

арк.

11

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)9

на

 

арк.

12

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання уточненої декларації.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 За бажанням платника.

5 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

6 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

7 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

8 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

9 Заповнюються у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа -
підприємець

 
_____________
(підпис)

 
________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності                                                             "___" ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, ініціали, прізвище/)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено

"___" ____________ 20__ року

                    складено акт від "___" ____________ 20__ року N __

       ___________________________________________
                 (посадова особа органу державної податкової служби
                                          /підпис, ініціали, прізвище/)


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби)

 

Додаток
до Податкової декларації туристичного збору

 

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Перерахунок
податкового зобов'язання із туристичного збору
1

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

N
з/п

Показники

Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ2, грн. коп.

Ставка збору, відсотки

Усього нараховано збору2, грн. коп.,
к. 3 х к. 4

1

2

3

4

5

1

Нарахована сума збору, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3),
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування4

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали), усього

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3

 

____________
1 Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або нової звітної декларації і подається разом з такою декларацією.

2 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

Наведена інформація є достовірною.  

 

 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)  

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                             М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________

Опрос