Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы проведения оценки экономической эффективности проектных (инвестиционных) предложений и инвестиционных проектов

Министерство экономического развития и торговли Украины
Форма, Приказ от 29.12.2012 № 1532
действует с 05.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2012

м. Київ

N 1532

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2013 р. за N 124/22656

Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів

Відповідно до пункту 13 Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 684,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму експертного висновку щодо економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту, що додається.

2. Установити, що департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства забезпечує проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів.

3. Надати право підпису експертного висновку щодо економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту директору департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства, а у разі його тимчасової відсутності - особі, яка виконує його обов'язки.

4. Директору департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А. А.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

І. М. Прасолов

 

ФОРМА
експертного висновку щодо економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту

Експертний висновок

Дата видачі: ________

N __________

Виданий: _____________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування замовника або органу, що проводить державну експертизу)

Замовник: ____________________________________________________________________________
                                 (повне найменування суб'єкта інвестиційної діяльності, його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ)

Об'єкт оцінки: ________________________________________________________________________
                                 (назва проектної (інвестиційної) пропозиції (далі - інвестиційна пропозиція) або інвестиційного проекту,
                                                                          поданих для проведення оцінки економічної ефективності)

Розроблений: _________________________________________________________________________
                                                                                (найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)

Перелік документів, поданих до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування документів та їх реквізити)

Показники економічної ефективності інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту:

чиста приведена вартість -

________________ тис. гривень;

внутрішня норма дохідності -

________________ %;

дисконтований період окупності -

________________ років;

індекс прибутковості -

________________.

Висновок щодо економічної ефективності інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту:
_____________________________________________________________________________________

Зауваження, урахування яких потребує істотного доопрацювання інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________
                     (посада)

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного партнерства

В. М. Коваленко

Опрос