Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об организации лечения, медицинской реабилитации и обеспечения потерпевших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Постановление от 25.12.2012 № 39
действует с 08.02.2013

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

25.12.2012

м. Київ

N 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2013 р. за N 119/22651

Про затвердження Змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Відповідно до статей 17, 21, 34 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду від 09 червня 2010 року N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2010 року за N 489/17784, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра соціальної
політики - керівник апарату

В. Коломієць

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

О. Толстанов

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України

В. Биковець

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду від 09 червня 2010 року N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2010 року за N 489/17784

1. У розділі II:

1.1. У назві розділу слова "при наданні амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги" виключити.

1.2. Пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 6 - 8.

1.3. У Абзаці першому пункту 7 слова "оригіналів платіжних документів" замінити словами "оригіналів розрахункових документів".

2. У розділі III:

2.1. У пункті 1:

в абзаці першому слова та цифри "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112" замінити словами та цифрами "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232";

в абзаці другому слово "лікування" замінити словами "надання медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах".

2.2. Пункт 2 після слів "реабілітаційних закладах (відділеннях)" доповнити словами "та надання медичної допомоги в амбулаторних умовах під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання".

2.3. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. У разі самостійної оплати лікування, медичної реабілітації їх вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за умови перебування потерпілого на обліку на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків, оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.".

2.4. Абзац перший пункту 12 після слів "заклади охорони здоров'я" доповнити словами "у тому числі".

2.5. У пункті 13 слова "первинної (безпосередньо після настання нещасного випадку на виробництві) госпіталізації потерпілого" замінити словами "госпіталізації потерпілого безпосередньо після настання нещасного випадку на виробництві".

2.6. У пункті 14 слова "первинної госпіталізації" замінити словами "госпіталізації потерпілого безпосередньо після настання нещасного випадку на виробництві".

2.7. Пункт 19 після слів "за висновком МСЕК" доповнити словами "або під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання - за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я".

 

Начальник управління організації
надання соціальних послуг

В. Михальська

Опрос