Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 14.12.2012 № 531
действует с 25.01.2013

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.12.2012

м. Київ

N 531

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2013 р. за N 78/22610

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 44, 45 і 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до глави 2 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), такі зміни:

підпункт "б" пункту 4 викласти в такій редакції:

"б) документів, передбачених Правилами переказу, що свідчать про наявність у фізичних осіб підстав для здійснення переказів іноземної валюти за межі України, або виписки (довідки) уповноваженого банку про зарахування гривні, отриманої в результаті обов'язкового продажу помилково (надмірно) отриманих надходжень в іноземній валюті із-за меж України";

доповнити підпункт "б" пункту 5 новим абзацом такого змісту:

"виписки (довідки) уповноваженого банку про зарахування коштів у гривнях, отриманих у результаті обов'язкового продажу помилково (надмірно) отриманих надходжень в іноземній валюті із-за меж України".

3. Пункт 3.3 глави 3 Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за N 74/14765 (зі змінами), виключити.

У зв'язку з цим пункт 3.4 глави 3 уважати відповідно пунктом 3.3.

4. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Державної
податкової служби України -
начальник податкової міліції

А. В. Головач

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. О. Єфименко

 

Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

1. Пункт 1.16 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.16. Фізичні особи - резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що зазначена в ліцензії".

2. Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

"довідку уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку) та здійснюватиметься обов'язковий продаж надходжень в іноземних валютах 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях відповідно до глави 5 цього Положення".

3. Доповнити Положення після глави 4 новою главою 5 такого змісту:

"5. Порядок здійснення обов'язкового продажу іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях, яка надійшла на рахунок.

5.1. Якщо власником ліцензії є юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, то надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях на її рахунок підлягають обов'язковому продажу у випадках та в обсязі, установлених Національним банком. Не підлягає обов'язковому продажу іноземна валюта, що перерахована власником ліцензії з власного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, або з іншого власного рахунку.

5.2. Власник ліцензії здійснює обов'язковий продаж або шляхом перерахування суми в іноземній валюті, необхідної для обов'язкового продажу в уповноважений банк, або шляхом здійснення обов'язкового продажу тієї самої іноземної валюти з власного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії.

Якщо обов'язковий продаж здійснюється шляхом перерахування іноземної валюти з рахунку, відкритого за межами України, то власник ліцензії зобов'язаний перерахувати іноземну валюту не пізніше, ніж на тридцятий робочий день після дня зарахування надходжень на цей рахунок.

5.3. Власник ліцензії зобов'язаний в п'ятиденний строк (починаючи з дня здійснення обов'язкового продажу) подати до Управління засвідчені підписом відповідального працівника та відбитком печатки (штампа) уповноваженого банку, який зазначений у ліцензії та через який здійснено обов'язковий продаж іноземної валюти, копії документів, що свідчать про здійснення такого продажу, із зазначенням суми проданої іноземної валюти та дати продажу.

5.4. Власник ліцензії зобов'язаний забезпечити виконання вимоги щодо обов'язкового продажу".

У зв'язку з цим глави 5, 6 уважати відповідно главами 6, 7.

4. У пункті 4 додатка 2 до Положення:

після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"дотримуватися вимог глави 5 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України в частині здійснення обов'язкового продажу надходжень на рахунок за межами України".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова та цифри "пунктом 5.3 глави 5" замінити відповідно словами та цифрами "пунктом 6.3 глави 6".

5. У додатку 3 до Положення:

підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.1. На рахунки зараховуються ____________________________________________________;
                                                                            (перелік джерел надходжень валютних цінностей і сум надходжень з
                                                                            рахунків в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії)
";

в абзаці другому пункту 3 слова та цифри "пунктом 5.3 глави 5" замінити відповідно словами та цифрами "пунктом 6.3 глави 6".

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос