Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения и Размера фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, находящуюся во владении Государственной службы финансового мониторинга Украины

Минфин
Порядок, Приказ от 19.11.2012 № 1201
действует с 05.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2012

м. Київ

N 1201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2013 р. за N 73/22605

Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", абзацу третього пункту 5.12 розділу V Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2011 року N 1145, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2011 року за N 1291/20029, та з метою упорядкування роботи Державної служби фінансового моніторингу України із забезпечення запитувачів інформацією

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк однієї сторінки документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

3. Департаменту координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади Міністерства фінансів України (Дусяк С. П.) та Управлінню планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Державної служби фінансового моніторингу України (Поплевічева Н. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби фінансового моніторингу України Гуржія С. Г.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України

1. Цей Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Порядок), визначає механізм відшкодування запитувачами інформації цих витрат.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, використовуються у значенні наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2011 року N 1145 "Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2011 року за N 1291/20029.

3. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувачі зобов'язані відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

4. Кількість сторінок документів, витрати на копіювання або друк яких підлягають відшкодуванню, визначається самостійним структурним підрозділом Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України), на виконанні якого знаходиться інформація на запит.

5. Інформація про кількість сторінок документів, витрати на копіювання або друк яких підлягають відшкодуванню, надається до Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Держфінмоніторингу України для підготовки рахунку за формою згідно з додатком до цього Порядку.

6. Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Держфінмоніторингу України готує згідно з Розміром фактичних витрат на копіювання або друк однієї сторінки документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Держфінмоніторингу України, та надає рахунок, підписаний заступником Голови Держфінмоніторингу України, згідно з розподілом функціональних обов'язків, до самостійного структурного підрозділу Держфінмоніторингу України, у володінні якого знаходиться запит на інформацію, протягом робочого дня, в який отримано запит на інформацію.

7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

8. Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Держфінмоніторингу України відстежує надходження коштів на рахунок від запитувача інформації та інформує про це самостійний структурний підрозділ Держфінмоніторингу України, на виконанні якого знаходиться запит на інформацію.

9. У разі якщо запитувач інформації не оплатив фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, в місячний строк, Держфінмоніторинг України має право відмовити в задоволенні запиту.

 

Директор Департаменту
координації та спрямування
Міністром роботи центральних
органів влади

С. П. Дусяк

 

Інформація про кількість сторінок документів, витрати на копіювання або друк яких підлягають відшкодуванню

Запитувач

Вхідний номер та дата документа Держфінмоніторингу України

Вихідний номер та дата документа запитувача (у разі наявності)

Кількість сторінок документів, витрати на копіювання або друк яких підлягають відшкодуванню

Підрозділ, у володінні якого знаходиться запит на інформацію

 

 

 

 

 

Керівник структурного
підрозділу Держфінмоніторингу України,
на виконанні якого знаходиться
інформація на запит

____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос