Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по безопасному проведению работ в подземных электроустановках

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ, Инструкция от 12.12.2012 № 1401
действует с 05.02.2013

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2012

м. Київ

N 1401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 січня 2013 р. за N 46/22578

Про затвердження Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках, що додається.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України

І. Попович

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови -
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної
безпеки України

М. Х. Гашев

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Е. Улинець

Голова Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України,
головний державний
санітарний лікар України

А. М. Пономаренко

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні 

О. Мірошниченко 

Керівник Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Ю. М. Кулик

 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють монтаж, налагодження, випробування, ремонт та демонтаж підземних електроустановок.

1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги до безпечного проведення робіт під час монтажу, налагодження, випробування, ремонту та демонтажу в підземних електроустановках вугільних шахт.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" та Гірничому законі України.

1.4. Інші терміни вживаються у таких значеннях:

допускаючий - призначена особа, яка відповідає за правильність і достатність прийнятих заходів безпеки і відповідність їх характеру і місцю роботи, вказаних в наряді, за правильний допуск до роботи, а також за проведення інструктажу, що проводиться цією особою;

керівник робіт - призначена особа, що відповідає за виконання заходів безпеки, передбачених нарядом і за проведення інструктажу членів бригади, наявність, справність і правильне вживання необхідних засобів захисту, інструмента і пристосувань, збереження і постійну присутність на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, замикаючих пристроїв, організацію і безпечне проведення робіт;

наглядаючий - призначена особа, яка здійснює нагляд за працівниками при виконанні ними робіт в електроустановках за нарядом або розпорядженням;

наряд - письмове завдання на безпечне проведення роботи в електроустановці, оформлене на бланку за встановленою формою;

роботи в порядку поточної експлуатації - роботи в електроустановках, що проводяться відповідно до встановленого переліку на закріпленій ділянці протягом однієї зміни із дотриманням заходів безпеки;

розпорядження - завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки і осіб, яким доручено її виконання.

1.5. У цій Інструкції використовуються такі скорочення:

ВМП - вентилятор місцевого провітрювання;

ВТБ - вентиляція і техніка безпеки;

ПБ ЕЕС - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ПТЕ ЕС - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

РМЗ - ремонтно-механічний завод;

РРЗ - рудоремонтний завод;

ЦЕММ - центральні електромеханічні майстерні.

II. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

1. Загальні вимоги

1.1. Роботи в підземних електроустановках поділяються на три категорії:

із зняттям напруги;

без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу їх;

без зняття напруги вдалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою.

1.2. Роботою із зняттям напруги вважається робота, що проводиться із зняттям напруги з мережі, яка живить весь комплекс електроустаткування, розміщений в цьому місці і на який унеможливлена випадкова подача напруги, а поблизу цієї електроустановки у межах доступності - силові й освітлювальні кабелі, що перебувають під напругою, не пов'язані з цією електроустановкою.

1.3. Роботою без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу їх вважається робота, яка проводиться безпосередньо на струмоведучих частинах, що перебувають під напругою, у відкритій шахтній атмосфері.

1.4. Роботою без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою, вважається робота, яка унеможливлює випадкове наближення працівників до струмоведучих частин і не потребує прийняття технічних і організаційних заходів для запобігання наближенню до струмоведучих частин.

1.5. Роботи в підземних електроустановках виконуються за нарядом, розпорядженням або в порядку поточної експлуатації. Роботи проводяться зі зняттям напруги або під напругою. За нарядом допускається виконання спеціальних робіт без зняття напруги.

1.6. До робіт у підземних електроустановках допускаються особи з групою з електробезпеки відповідно до необхідного стажу роботи в підземних електроустановках для присвоєння груп з електробезпеки, який наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.

2. Організаційні заходи щодо безпечного виконання робіт

2.1. Роботи у підземних електроустановках виконуються за умови виконання таких організаційних заходів:

оформлення роботи нарядом або розпорядженням;

допуск до роботи;

нагляд під час роботи;

оформлення перерв, переводів на інше робоче місце, закінчення роботи.

2.2. Форма наряду на безпечне виконання робіт у підземній електроустановці наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

2.3. За нарядом проводяться:

роботи зі зняттям напруги з монтажу, налагодження, ремонту та демонтажу в електроустановках з напругою до 1140 В і вище (крім робіт, що проводяться в електроустановках з напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатації);

налагоджувальні та інші спеціальні роботи, які унеможливлюють їх виконання зі зняттям напруги (перевірка відповідності фаз кабельних ліній, трансформаторів, перевірка і налаштування максимального струмового захисту за допомогою приладів і апаратів загального призначення, налаштування апаратури сигналізації, захисту, управління, автоматики).

Роботи за нарядом проводяться не менше ніж двома особами.

2.4. Розпорядження на роботу в електроустановці записується в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках (додаток 3) особою, що видала розпорядження.

2.5. За розпорядженням виконуються:

позапланові (про необхідність яких не було відомо заздалегідь) роботи тривалістю не більше однієї зміни з ремонту електроустаткування зі зняттям напруги в електроустановках напругою до 1140 В, не передбачені переліком робіт у порядку поточної експлуатації;

робота в особливих (аварійних) випадках.

Особливими (аварійними) визнаються випадки виконання невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією або локалізацією аварії в електроустановках або гірничих виробках, а також з ліквідацією обставин, що загрожують вибухом, пожежею, порушенням провітрювання, затопленням виробок, травмуванням, великим економічним збитком.

Роботи за розпорядженням проводяться не менше ніж двома особами. В окремих випадках, якщо можлива організація безпечних заходів, допускається одноособове виконання роботи.

2.6. Перелік робіт, що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатації, наведений у додатку 4 до цієї Інструкції.

Відповідно до місцевих умов головним енергетиком шахти складається додатковий перелік робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації. Цей перелік затверджується головним інженером шахти, а виконавці ознайомлюються з ним під підпис.

Роботи в порядку поточної експлуатації не реєструються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках (за винятком робіт, визначених пунктом 2.3 глави 2 цього розділу) і виконуються одноособово.

2.7. Право видачі нарядів і розпоряджень надається посадовим особам електротехнічного персоналу, уповноваженим наказом по шахті або по організації, що їх відрядила. Зазначені особи повинні мати V групу з електробезпеки, а в електроустановках із напругою до 1140 В - не нижче IV групи з електробезпеки.

2.8. Допускаючий повинен мати групу з електробезпеки не нижче ніж IV, в електроустановках із напругою до 1140 В - не нижче ніж III. У разі виконання робіт відрядженим персоналом допускаючий призначається з персоналу суб'єкта господарювання.

2.9. Керівником робіт в електроустановках з напругою понад 1140 В призначається особа з групою з електробезпеки не нижче ніж IV, а в електроустановках із напругою до 1140 В - не нижче ніж III.

Керівником робіт, зазначених у пункті 2.3 глави 2 цього розділу, призначається особа з групою з електробезпеки не нижче ніж IV.

Список осіб, які призначаються керівниками робіт за нарядами і розпорядженнями і за якими закріплюються іменні пломбіратори, затверджується головним енергетиком шахти.

2.10. Наглядаючим призначається особа з групою з електробезпеки не нижче ніж III. Наглядаючий призначається для нагляду за такелажниками й іншими особами, які не мають групу з електробезпеки, при виконанні робіт в електроустановках, а також у виробках, де є контактний провід або кабелі, що знаходяться під напругою, і існує небезпека їх пошкодження. Наглядаючий відповідає за безпечне виконання робіт.

Наглядаючий за виконанням персоналом робіт в електроустановках, у тому числі відрядженим персоналом, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках в особливо небезпечних умовах, визначених особою, яка відповідає за електрогосподарство шахти.

2.11. Одночасне виконання обов'язків відповідальних осіб:

особа, що видає наряд, може одночасно виконувати обов'язки керівника робіт і допускаючого в електроустановках, в яких не передбачаються чергові працівники;

допускаючий може одночасно виконувати обов'язки особи, що підготовлює робоче місце, керівника робіт і члена бригади;

керівник робіт може одночасно виконувати обов'язки особи, що підготовлює робоче місце і допускаючого в електроустановках, в яких не передбачаються чергові працівники.

Особа, яка одночасно виконує обов'язки, повинна мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для осіб, обов'язки яких вона виконує.

2.12. Наряд видається безпосередньо перед направленням бригади до місця роботи або перед початком підготовки робочого місця.

Наряд оформлюється у двох примірниках. Перший примірник наряду знаходиться у керівника робіт, а другий - в папці діючих нарядів. Наряд виписується в одному примірнику за умови, що його зміст і заходи безпеки фіксуються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках. Один примірник наряду видається керівнику робіт.

Строк дії наряду встановлюється до однієї доби. Допускається щоденне подовження наряду із загальним строком його дії не більше 5 діб. Подовження наряду виконується особою, яка його видала, або особою, яка її замінює.

Наряди реєструються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках дільниці із зазначенням дати і часу його видачі й закриття, електроустановки, номера наряду, керівника роботи (наглядаючого) та особи, що видала наряд.

2.13. Розпорядження робиться чітко в усній формі безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку керівникові робіт після запису змісту розпорядження в оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

Оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках знаходиться на кожній дільниці, в цеху або відділі, працівники яких мають право на видання розпоряджень, і в гірничого диспетчера.

Розпорядження, які видаються на початку зміни, записуються в оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках дільниць, цехів, відділів.

В оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках диспетчера записуються розпорядження, видані під час зміни і в разі відсутності в нарядній дільниці, цеху, відділі посадової особи, яка має право видавати розпорядження.

2.14. Після повного закінчення роботи керівником робіт перевіряється стан заземлення електроустановки, виведення бригади з робочих місць, зняття тимчасової огорожі, переносних плакатів і заземлення, вибухозахист електроустаткування та його пломбування.

2.15. Повне закінчення роботи (закриття нарядів) оформляється керівником робіт записом в наряді й оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

Керівник робіт повинен не пізніше наступного дня здати наряд особі, що його видала, після перевірки правильності оформлення.

2.16. Після оформлення повного закінчення роботи керівник роботи подає напругу за погодженням з посадовими особами дільниці (шахти), перевіряє працездатність пристрою максимального струмового захисту (непрямим методом), пристрою захисту від витікання струму на землю, апаратури контролю кількості повітря і вмісту метану та при позитивних результатах перевіряє працездатність електроустаткування.

3. Технічні заходи із забезпечення безпеки робіт

3.1. Перед початком виконання робіт зі зняттям напруги попереджається посадова особа дільниці (шахти) про зняття напруги і виконується наступне:

проводяться необхідні відключення і вживаються заходи, що запобігають подаванню напруги до місця роботи через помилкове або самовільне вмикання комутаційних апаратів;

вивішуються плакати "Не вмикати - працюють люди!" на приводах комутаційних апаратів, за допомогою яких подається напруга до місця роботи, встановлюється огорожа;

перевіряється наявність напруги за положенням рукояток блокувальних пристроїв електроустаткування і за наявними електровимірювальними приладами і світлосигнальними пристроями;

вимірюється вміст метану в місці виконання робіт і, якщо він не перевищує 1 %, розкривається оболонка електроустаткування;

перевіряється покажчиком напруги наявність напруги на струмопровідних частинах, переконавшись у справності покажчика на робочій електроустановці, розташованій на поверхні шахти;

заземлюються переносними заземленнями відімкнені та незаземлені стаціонарними пристроями струмопровідні частини, які з'єднані з кабелями з напругою понад 1140 В, якщо роботи проводяться на цих частинах або безпосередньо на кабелях або якщо струмопровідні частини знаходяться на доступній для дотику відстані.

3.2. Зняття напруги виконується так, щоб частини електроустановок, на яких проводяться роботи, були відокремлені від струмопровідних частин, що знаходяться під напругою.

3.3. Запобігання помилковому вмиканню комутаційних апаратів виконується блокуванням приводів цих апаратів в положенні "Вимкнено" і їх замкненням замками або рівноцінними пристроями, передбаченими конструкцією апаратів. Ключі від замків знаходяться у керівника робіт. Допускається встановлення замка на дверях підстанції або камери, в яких розташовані усі виключені апарати. Замки не встановлюються при розташуванні апарата в межах видимості робочого місця або за наявності постійного чи призначеного на час проведення робіт чергового.

3.4. Перевірка відсутності напруги у вимкненого устаткування виконується покажчиком між всіма фазами і між кожною фазою та землею. Перевірка проводиться в діелектричних рукавичках.

3.5. Заземлення струмопровідних частин виконується переносними заземленнями, які облаштовані затискачами, пристосованими до конструкцій контактних затискачів електроустаткування. Допускається застосування переносних заземлень, які облаштовані переносними наконечниками замість затискачів.

Накладення переносного заземлення виконується штангами.

3.6. Ділянка контактного проводу, на якій ведуться роботи, вимикається і заземлюється на рейки з обох боків, а на відімкнених секційних роз'єднувачах вивішуються плакати "Не вмикати - робота на лінії!".

Контактний провід вимикається в таких випадках:

перед початком гірничих і монтажних робіт у виробці;

при навантажуванні і розвантажуванні довгомірних матеріалів;

за необхідності заміни або відновлення обірваного контактного проводу, заміни підвісок;

при ремонті мережі освітлення та заміні ламп, підвішуванні сигнальних датчиків і проводів;

при вимірюванні опору ізоляції ділянки контактного проводу та дільничного ізолятора, вимірюванні зношення контактного проводу;

при прокладанні кабелів, заміні рейок.

Вмикання й вимикання спеціальних секційних роз'єднувачів у контактній мережі виконуються в діелектричних рукавичках.

3.7. Роботи з ревізії та ремонту контактних електровозів виконуються за умови спуску та фіксації струмоприймача, а також вимкнення та блокування автоматичного вимикача. Роботи із заміни елементів струмоприймача на лінії виконуються у діелектричних рукавичках.

3.8. У разі ремонту кріплення гірничих виробок кабелі знімаються з підвісок, укладаються на підґрунтя виробки і захищаються від ушкоджень. Допускається зняття кабелю під напругою в діелектричних рукавичках і захисних окулярах за умови участі або нагляду електротехнічного персоналу, який має групу з електробезпеки не нижче ніж III.

III. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ШАХТ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ

3.1. У місці виконання робіт керівником роботи виконується контроль вмісту метану автоматичними переносними приладами.

3.2. Контроль вмісту виконується перед розкриттям оболонок електроустаткування, накладенням заземлення, подачею напруги, а також під час виконання робіт. Періодичність контролю вмісту метану переносними приладами епізодичної дії погоджується з посадовою особою дільниці ВТБ.

3.3. У виробках, де виявлено метан, розкриття оболонок електроустаткування для проведення робіт у порядку поточної експлуатації виконується при повному знятті напруги з електроустановки та за умови отримання дозволу і в присутності посадової особи дільниці.

Роботи у порядку поточної експлуатації у провітрюваних ВМП тупикових виробках газових шахт виконуються після сповіщення гірничого диспетчера (чергового по шахті або чергового механіка зміни) про розкриття електроустаткування, необхідні роботи та вжиті заходи безпеки. Гірничий диспетчер (черговий по шахті) зобов'язується виконати відповідні записи в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

3.4. Не дозволяється проводити роботи, якщо вміст метану в місці їх виконання становить 1 % або більше.

За наявності метану понад 1 % всі роботи в електроустановці припиняються, оболонки електроустаткування закриваються, випробувальні схеми відключаються від мережі, про загазування та вжиті заходи оповіщається посадова особа дільниці, а за її відсутності - гірничий диспетчер (черговий по шахті). Поновлення робіт допускається тільки після зниження концентрації метану до допустимих норм і дозволу посадової особи дільниці або гірничого диспетчера (начальника зміни).

3.5. Апарати і кабелі, що живлять струмоприймачі, які розміщені у загазованій виробці, вимикаються, їх приводи блокуються і замикаються на замок, передбачений конструкцією апаратів. На приводі апарата вивішується плакат "Не вмикати - виробка загазована!".

 

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ
та з питань координації роботи центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через
Міністра надзвичайних ситуацій України

В. І. Теличко

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України

В. Акопян

 

Необхідний стаж роботи в підземних електроустановках для присвоєння груп з електробезпеки

Професія, посади

Мінімальний стаж роботи в обслуговувальних або їм подібних електроустановках для груп

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

1. Електротехнічний персонал, що не пройшов перевірку знань Правил безпеки, ПТЕ ЕС, ПБ ЕЕС і цієї Інструкції, особи, що працюють з електроінструментом, такелажники

Не нормується

-

-

-

-

2. Практиканти електротехнічних спеціальностей гірничих профтехучилищ, інститутів, технікумів

Те саме

Не нормується

1 міс. у попередній групі

-

-

3. Помічники машиністів підземних машин, механізмів і установок (гірничих виймальних машин, бурових верстатів, підземних установок)

Те саме

1 місяць

3 міс. у попередній групі

-

-

4. Машиністи підземних машин, механізмів, установок, електровозів

Те саме

1 місяць

3 міс. у попередній групі

3 міс. у попередній групі

-

5. Електрослюсарі, гірничомонтажники, що не мають фахової освіти

Не нормується

6 міс.

1 рік у попередній групі

5 років, у тому числі 1 рік у попередній групі

-

 

Форма

(лицьовий бік наряду

Організація, до складу якої входить підприємство, ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

Шахта _____________________________________________ дільниця __________________________

НАРЯД N ____
НА БЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНІЙ ЕЛЕКТРОУСТАНОВЦІ

______________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування установки, приєднання, виробки)
______________________________________________________________________________________

Керівнику робіт ________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, група з електробезпеки)
______________________________________________________________________________________
з членами бригади _____________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, група з електробезпеки)
______________________________________________________________________________________
доручається ___________________________________________________________________________
                                                                                                                  (зміст робіт)
______________________________________________________________________________________

Умови виконання роботи _______________________________________________________________
                                                                                                             (із зняттям напруги, поблизу і без
______________________________________________________________________________________
                                                                               зняття напруги, спеціальна робота)

Виконати заходи:

1. Вимкнути й заблокувати, повісити плакати, установити огорожу
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування апаратів, плакатів, місця плакатів, огорож)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Переконатися у допустимій концентрації метану __________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (допустима фактична концентрація,
______________________________________________________________________________________
                                                                                      місця і періодичність контролю)

3. Переконатися у справності покажчика напруги ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Розкрити оболонки і перевірити відсутність
напруги ______________________________________________________________________________
                                                                                           (місця й засоби перевірок)
5. Встановити заземлення _______________________________________________________________
                                                                                                                              (місця накладення)
6. Особливі умови й
вказівки ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Роботу почати:

_____________________________
(дата)

___________________________
(час)

Роботу закінчити:

_____________________________
(дата)

___________________________
(час)

______________________________________________________________________________________

Наряд подовжив до

Прізвище

Підпис

Дата

Час

дата

час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________________
_____________________________________
                        (ініціали, прізвище, група з
                                 електробезпеки)

Допускаючий

_____________________________
_____________________________
              (ініціали, прізвище, група з
                         електробезпеки)

Наряд _______________________________
видав _______________________________
                              (підпис, прізвище, дата, час)

 
Наряд одержав

 
_____________________________
                                 (підпис)

(зворотний бік наряду)

Робочі місця підготовлені:
допускаючий __________________________________________________________________________
керівник          __________________________________________________________________________

Зі змістом, умовами провадження робіт і заходами
ознайомлені ___________________________________________________________________________
                                                               (підписи членів бригади)

Оформлення щоденного допуску до роботи, закінчення роботи, переведення на інше робоче місце

Бригада допущена на підготовлене робоче місце

Робота закінчена, переносні заземлення зняті, оболонки закриті, вибухозахист перевірений, бригада виведена

найменування робочого місця

дата, час

підписи:

дата, час

підписи:

допускаючого

керівника робіт

керівника робіт

допускаючого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни у складі бригади

Введений до складу бригади (прізвище, група з електробезпеки)

Виведений зі складу бригади (прізвище, група з електробезпеки)

Дата, час

Дозволив (посада, підпис, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота повністю закінчена, заземлення перевірене, бригада виведена, вилучені тимчасові огорожі, переносні плакати й заземлення зняті, комплектність інструменту перевірена, оболонки закриті, вибухозахист перевірений, електроустаткування опломбоване (якщо це потрібно).

 

Дата _____________

Час _______________

Керівник

_____________________
(підпис)

Допускаючий

_____________________________
(підпис)

Наряд перевірив _________________________________________________________________________
                                                                                                    (підпис особи, що видала наряд)

Пояснення до заповнення наряду

1. Виправлення й перекреслювання не допускаються.

2. Незаповнені рядки й графи прокреслюються.

3. У пункті "Особливі умови й вказівки" за необхідності реєструється таке:

струмопровідні частини, що залишаються під напругою, контактний провід;

етапи роботи (окремі операції), які виконуються під безперервним наглядом відповідального керівника;

дозвіл на тимчасове зняття заземлення;

прізвища осіб, відповідальних за безпеку підйомно-транспортних робіт;

особа, яку повідомляють про повне закінчення роботи;

відомості про вимірювання опору ізоляції, опробування захисту та устаткування;

прізвища осіб, з якими потрібно погодити подачу напруги та опробування устаткування тощо.

4. Дозвіл головного інженера і погодження керівництва дільниці ВТБ на виконання спеціальних робіт, а також робіт у святкові та загальношахтні вихідні дні оформлюється візами на бланках наряду.

 

Організація, до складу якої входить підприємство, __________________________________________
Шахта _______________________________________________________________________________
Дільниця _____________________________________________________________________________

ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Розпочатий _________________________________________________________
Закінчений  _________________________________________________________

Дата, час початку та закінчення роботи

Найменування електроустановки, виробки

Зміст виконуваної роботи та необхідні технічні заходи зі зняття напруги й запобігання її подачі; вивішування плакатів, установлення огорож; замірювання концентрації метану, перевірка відсутності напруги, накладання заземлення (номер, дата, час видачі, закриття наряду)

Прізвища, групи з електробезпеки допускаючого, керівника робіт, спостерігача, членів бригади

Прізвище, підпис особи, що віддала розпорядження (що видала наряд)

1

2

3

4

5

 

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ДО 1140 В У ПОРЯДКУ ПОТОЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Приєднання, від'єднання кабелів, за винятком перезакладення кабелю у ввідному пристрої ручних електросвердел.

2. Заміна висувних панелей (шасі), блока управління, захисту та живлення, котушок автоматичних вимикачів та контакторів, вимірювальних приладів, трансформаторів напруги, реле, запобіжників, сигнальних ламп, контактів, їх зачищення та регулювання, підтяжка контактних сполучень і таке інше у відділеннях комутаційних апаратів і апаратури автоматизації, що обслуговуються.

3. Те ж - у розподільному пристрої низької напруги пересувних підстанцій.*

4. Встановлення уставок, зведення та перевірка максимального струмового захисту непрямим методом.

5. Огляд, підтяжка та зачищення контактів, заміна заземлюючих провідників мережі заземлення.

6. Заміна прохідних затискачів, ущільнювальних кілець та заглушок ввідних пристроїв.

7. Розшук ділянок витікання струму на землю без застосування мегаомметра.

8. Заміна ламп у мережах освітлення та сигналізації.

9. Заміна щіток, змащення підшипників електродвигунів, встановлення огорож, перевірка блокувальних пристроїв.

10. Заміна датчиків, шляхових і кінцевих вимикачів, кнопкових постів, сирен.

11. Очищення, доливання електроліту, перевірка опору ізоляції, зарядження тягових акумуляторних батарей.*

12. Ремонт електроустаткування контактних електровозів.

13. Підвішування кабелів у виробках.**

14. Очищення електроустаткування від пилу, вологи та бруду.

15. Нанесення написів на електроустаткування.**

____________
* Роботи повинні виконувати не менше двох осіб.

** Може виконуватися без зняття напруги в діелектричних рукавичках і захисних окулярах.

____________

Опрос