Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления страховой деятельности

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 11.12.2012 № 2666
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.12.2012

м. Київ

N 2666

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 січня 2013 р. за N 33/22565

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності

Розпорядження втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 40
згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 4 квітня 2017 року N 868)

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 40, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 року за N 805/8126, такі зміни:

1.1. Доповнити пункт 1.1 розділу 1 після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"недостовірні дані (інформація) - дані про наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих страховиком для отримання ліцензії, та/або дані про невідповідність цих документів інформації, наявній у Нацкомфінпослуг за результатами виконання функцій і завдань, визначених законодавством, виявлені при розгляді документів на отримання ліцензії.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий, дев'ятий вважати абзацами восьмим, дев'ятим, десятим.

1.2. Пункт 6.3 розділу 6 викласти в такій редакції:

"6.3. Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, в разі прийняття рішення про переоформлення ліцензії видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У переоформленні ліцензії може бути відмовлено, якщо:

заява про переоформлення ліцензії підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог пункту 6.2 цього розділу.

У розпорядженні про відмову в переоформленні ліцензії зазначаються підстави для такої відмови.

Протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем прийняття рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення ліцензії або про відмову у переоформленні ліцензії, страховик письмово повідомляється про результати розгляду заяви про переоформлення ліцензії.".

1.3. Пункт 7.4 розділу 7 викласти в такій редакції:

"7.4. Нацкомфінпослуг повинна протягом десяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.".

1.4. Абзаци четвертий, п'ятий пункту 8.1 розділу 8 викласти в такій редакції:

"виявлення недостовірної інформації в документах, поданих страховиком для одержання ліцензії, якщо така інформація вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії;

систематичне порушення страховиком законодавства про фінансові послуги у разі застосування до нього не менше ніж двох заходів впливу протягом року;".

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Левченко В. П.

 

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Антимонопольного комітету України

В. Цушко

 

Опрос