Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о системе подготовки и переподготовки лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), и повышения квалификации и переподготовки арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), их подготовки по делам о банкротстве страховых организаций

Минюст
Положение, Приказ от 27.12.2012 № 1973/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2012

м. Київ

N 1973/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2013 р. за N 6/22538

Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 1 жовтня 2013 року N 2068/5
,
 від 3 вересня 2014 року N 1461/5
,
 від 30 березня 2015 року N 458/5
,
від 6 липня 2018 року N 2305/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 13 серпня 2019 року N 2536/5)

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 3, частин першої, четвертої статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

2. Установити, що:

2.1. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) із зазначенням строку їх дії і в установленому законодавством порядку замінили їх на свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), повинні підвищити кваліфікацію у 2013 році відповідно до розділу IV Положення, затвердженого цим наказом.

2.2. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) без зазначення строку їх дії і в установленому законодавством порядку замінили їх на свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), повинні підвищити кваліфікацію у 2014 році відповідно до розділу IV Положення, затвердженого цим наказом.

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

(заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

(У тексті Положення після слова "Головне" в усіх відмінках доповнено словом "територіальне" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 30 березня 2015 року N 458/5)

I. Загальні положення

Це Положення відповідно до абзацу третього частини першої статті 3, абзацу другого частини першої статті 87, частин першої, четвертої статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначає порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), порядок підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій.

(розділ І у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

II. Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Загальні положення

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), складається з двох етапів: перший - навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2. Порядок навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

2.1. Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), полягає у проведенні навчальними закладами (установами), які відповідають встановленим у пункті 2.4 цієї глави вимогам (далі - заклади), навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство (далі - курси) з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

2.2. Курси проходить громадянин України, який має повну вищу юридичну або повну вищу економічну освіту (далі - особа).

2.3. Особа проходить курси на підставі договору, укладеного між нею і закладом.

2.4. Проводити курси може заклад, який відповідає таким вимогам:

надає освітні послуги у сфері вищої освіти;

здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямами (спеціальностями) "Право", або "Економіка та підприємництво", або "Менеджмент і адміністрування", або "Державне управління";

має третій або четвертий рівень акредитації за одним із зазначених напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не менше 10 років.

2.5. Заклад, який має намір проводити курси, подає до структурного підрозділу Міністерства юстиції України, який забезпечує реалізацію повноважень Міністерства юстиції України у сфері банкрутства (далі - Департамент), письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, наведеним у пункті 2.4 цієї глави.

2.6. Департамент на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять курси (далі - Перелік закладів), та забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

2.7. Пункт 2.7 глави 2 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5
,
 у зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.23
 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.22
)

2.7. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначених законодавством (далі - Перелік).

2.8. Заклад, який має намір проводити курси, на кожний календарний рік готує навчальний план проведення курсів (далі - План). План складається з навчальних програм дисциплін і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг та викладачів, які будуть залучені до проведення вивчення дисципліни. План повинен містити всі питання, визначені у Переліку, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

2.9. План подається закладом на погодження до Департаменту. Протягом 15 робочих днів Департамент опрацьовує План і погоджує його або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для його доопрацювання.

2.10. Департамент відмовляє у погодженні Плану у разі, якщо План подано закладом з порушенням вимог пункту 2.8 цієї глави.

(пункт 2.10 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

2.11. Погодження або відмова в погодженні Департаментом Плану оформляється листом Міністерства юстиції України за підписом заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.12. Проведення курсів закладом без Плану або відповідно до Плану, що не погоджений Департаментом, не допускається.

2.13. У разі внесення змін до Переліку Департамент інформаційним листом повідомляє про це заклади, які зобов'язані привести План у відповідність до Переліку та подати його на погодження в порядку, визначеному пунктами 2.9 - 2.12 цієї глави. При цьому погоджений попередній План вважається недійсним.

(пункт 2.13 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

2.14. Організація проведення курсів закладом розпочинається після погодження Департаментом Плану.

2.15. Строк проведення курсів становить не менше одного календарного місяця.

2.16. Курси проводяться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом.

2.17. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до Департаменту про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

2.18. Проведення курсів завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначається закладом і затверджується його керівником. У разі успішної здачі заліку заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня здачі заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі - сертифікат) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

2.19. Заклад виключається з Переліку закладів у разі наявності однієї з таких підстав:

непроведення закладом протягом року з дати включення закладу до Переліку закладів курсів;

(абзац другий пункту 2.19 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 01.10.2013 р. N 2068/5)

порушення вимог, передбачених пунктами 2.12 - 2.14 цієї глави;

(абзац третій пункту 2.19 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

якщо за підсумками календарного року більше ніж 60 % осіб, які навчалися у цьому закладі, не склали кваліфікаційний іспит.

Департамент надсилає до закладу інформаційний лист про виключення закладу з Переліку закладів та розміщує цю інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет. Право закладу на повторне подання документів, передбачених пунктом 2.5 цієї глави, виникає з 01 січня наступного календарного року.

2.20. Строк дії сертифіката становить два роки з дати його видачі.

2.21. Заклад веде облік виданих сертифікатів і подає до Департаменту інформацію про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у тижневий строк після їх видачі за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

2.22. Департамент веде узагальнений облік осіб, яким видано сертифікати, та надає (на вимогу) цю інформацію Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

3. Порядок стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

3.1. Стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

3.2. Стажування може пройти особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання відповідно до глави 2 цього розділу.

3.3. Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), становить не менше 6 місяців.

3.4. Особа, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), звертається до Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування (далі - Головне територіальне управління юстиції) із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи);

копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту;

абзац четвертий пункту 3.4 глави 3 розділу II виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 01.10.2013 р. N 2068/5)

копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

3.5. Копії вищезазначених документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

3.6. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів формуються уповноваженою посадовою особою Головного територіального управління юстиції, яка забезпечує достовірність та повноту документів, в особову справу стажиста.

3.7. Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції.

3.8. Інформація про кандидатури керівників стажування надається стажисту Головним територіальним управлінням юстиції у письмовій формі.

3.9. Керівником стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), який відповідає таким вимогам: має стаж здійснення діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років, брав участь не менше ніж у 15 (у сукупності) справах про банкрутство, у практиці якого було закінчення провадження у справі про банкрутство шляхом укладення мирової угоди або виконання плану санації або виконання усіх зобов'язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом та до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - керівник стажування).

(пункт 3.9 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2018 р. N 2305/5)

3.10. У разі якщо керівники стажування, кандидатури яких були надані стажисту відповідно до пунктів 3.4 - 3.9, відмовляються брати участь у стажуванні стажиста, Головне територіальне управління юстиції визначає керівника стажування самостійно.

3.11. Зарахування на стажування і строк його проходження оформляються наказом керівника стажування. Керівник стажування надсилає копію цього наказу протягом 3 робочих днів з дня його видання в Головне територіальне управління юстиції за місцезнаходженням своєї контори (офісу), що є основним місцем здійснення діяльності.

3.12. У разі ненадсилання керівником стажування інформації, визначеної у пункті 3.11 цієї глави, стажування вважається таким, що не розпочалося.

(пункт 3 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом 3.12 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 01.10.2013 р. N 2068/5,
у зв'язку з цим пункти 3.12 - 3.17 вважати відповідно пунктами 3.13 - 3.18)

3.13. Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до надання допомоги керівнику стажування під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше ніж у 3 справах.

3.14. Керівник стажування може одночасно стажувати не більше 2 стажистів.

3.15. У разі неможливості виконання своїх обов'язків керівником стажування (за станом здоров'я, у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора тощо)) стажист звертається в Головне територіальне управління юстиції для визначення іншого керівника стажування в порядку, передбаченому пунктами 3.8 - 3.11 цієї глави. Строк стажування у цьому випадку не переривається.

3.16. За результатами стажування керівник стажування в останній день проходження стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - відгук), один з яких надається стажисту, другий направляється до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

3.17. Відгук повинен містити таку інформацію:

перелік виконаних завдань стажистом;

відповідність кваліфікації;

дотримання прийнятих норм поведінки;

особистісні якості (працездатність, уміння навчатися, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо);

висновки із пропозиціями, оцінкою й критичними зауваженнями (у разі наявності).

Керівник стажування підписує відгук та скріплює його своєю печаткою.

3.18. Керівник стажування у тижневий строк після підписання відгуку направляє інформацію в Головне територіальне управління юстиції про закінчення стажування та про результати стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

III. Порядок перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

3.1. Перепідготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), проводиться у разі нескладення ними повторного кваліфікаційного іспиту.

3.2. Перепідготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) проводиться у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

3.3. Перепідготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством для підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

IV. Порядок підвищення кваліфікації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)

4.1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня та один раз на два роки підвищувати кваліфікацію.

4.2. Підвищення кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) проводиться з метою покращення знань, умінь та набуття професійних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

4.3. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюється у формі короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника (далі - підвищення кваліфікації). Тривалість підвищення кваліфікації становить не менше 27 годин.

4.4. Підвищення кваліфікації організовується та проводиться закладами, що включені до Переліку закладів, за участю Всеукраїнських саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

4.5. Заклад на кожний курс підвищення кваліфікації готує програму семінару з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника (далі - Програма) і подає її на погодження до Департаменту. Програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

4.6. Підвищення кваліфікації проводиться за такими тематиками:

актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

новели у законодавстві України, що стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

судова практика у справах про банкрутство;

інші питання, пов'язані з діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення.

4.7. Протягом 10 робочих днів Департамент опрацьовує Програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для її доопрацювання.

4.8. Проведення підвищення кваліфікації закладом без Програми або відповідно до Програми, не погодженої з Департаментом, не допускається.

4.9. За 30 календарних днів до початку проведення підвищення кваліфікації заклад надсилає інформацію до Департаменту про намір, строк та місце його проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

4.10. За три дні до початку проведення підвищення кваліфікації заклад повідомляє Департамент про орієнтовну кількість арбітражних керуючих, які візьмуть участь у ньому.

4.11. Підвищення кваліфікації завершується проведенням закладом підсумкового заліку шляхом письмового тестування. Тестові питання розробляються Департаментом. Тестовий білет складається з 10 запитань, до кожного з яких надається перелік із трьох відповідей. Одна відповідь правильна, решта - неправильні.

4.12. Для проведення заліку закладом утворюється комісія у складі не менше ніж три особи.

4.13. Головою комісії є представник Департаменту.

4.14. На складення заліку відводиться 30 хвилин. Після закінчення часу, відведеного для заліку, представник Департаменту проводить перевірку тестових білетів. За кожну правильну відповідь зараховується по одному балу.

4.15. Арбітражний керуючий вважається таким, що склав залік, якщо він набрав не менше ніж сім балів.

4.16. У разі успішного складення заліку закладом видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

4.17. Арбітражний керуючий, який не склав залік, вважається таким, що не пройшов підвищення кваліфікації. У разі нескладення заліку арбітражний керуючий має право скласти його повторно.

4.18. Заклад у п'ятиденний строк після закінчення підвищення кваліфікації надсилає до Департаменту списки осіб, яким видано свідоцтво про підвищення кваліфікації, із зазначенням номерів та дати видачі.

4.19. Перебіг строку, передбаченого пунктом 4.1 цього розділу, починається з наступного дня після отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

4.20. Департамент здійснює моніторинг осіб, які пройшли підвищення кваліфікації. У разі виявлення осіб, які не пройшли підвищення кваліфікації, Департамент вносить подання до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) щодо застосування до таких осіб дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством.

(розділ IV у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 01.10.2013 р. N 2068/5
,
 від 03.09.2014 р. N 1461/5)

V. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

1. Загальні положення

1.1. Підготовку у справах про банкрутство страхових організацій проходять арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідно до вимог чинного законодавства.

1.2. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій організовується та проводиться навчальними закладами (установами) (далі - заклади), які включені до Переліку закладів, що проводять курси, відповідно до пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення.

1.3. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій полягає у проведенні закладами навчальних курсів з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій (далі - курси) з видачею сертифіката про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

1.4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) проходить курси на підставі договору, укладеного між ним і закладом.

2. Порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

2.1. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій, наведеного у додатку 4 до цього Положення (далі - Перелік).

2.2. Заклад на кожний курс готує навчальну програму з підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій (далі - Програма). Програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

2.3. Строк проведення курсів становить не менше 72 годин.

2.4. Програма подається закладом на погодження до Департаменту. Протягом 15 робочих днів Департамент опрацьовує Програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для її доопрацювання.

2.5. Департамент відмовляє у погодженні Програми у разі її невідповідності положенням пунктів 2.1 - 2.3 цієї глави.

2.6. Проведення курсів закладом без Програми або відповідно до Програми, не погодженої з Департаментом, не допускається.

2.7. За 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до Департаменту про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

2.8. Проведення курсів завершується проведенням у закладі, який здійснював підготовку арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій, іспиту.

2.9. Для проведення іспиту закладом утворюється комісія у кількості не менше ніж три особи у складі голови комісії та членів комісії - представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і представників від закладу, який проводив курси.

2.10. Головою комісії є представник Департаменту.

2.11. У разі успішного складення іспиту заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня складення іспиту видає арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам) свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (далі - свідоцтво) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.

2.12. Строк дії свідоцтва становить три роки з дати його видачі.

2.13. Заклад веде облік виданих свідоцтв і подає до Департаменту інформацію про видані свідоцтва у тижневий строк після їх видачі за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення.

2.14. Арбітражний керуючий, який не склав іспит, має право скласти його повторно протягом року з дати складання іспиту, але не більше одного разу. У разі нескладення особою іспиту повторно така особа проходить перепідготовку в порядку, встановленому чинним законодавством для підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій.

2.15. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, але не працювали за напрямом цієї діяльності протягом трьох років з дати його видачі, повинні підтвердити свій фаховий рівень шляхом складення іспиту в закладі, який включено до Переліку закладів відповідно до пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення.

2.16. Департамент веде узагальнений облік арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), яким видано свідоцтва.

(Положення доповнено розділом V згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

 

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

 

______________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування закладу)

Сертифікат N _____
про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

засвідчує, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

з "_____" _________________ р. до "_____" ____________________ р.

пройшов(ла) навчальні курси з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство.

Керівник закладу

_________________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

________________________________
(дата видачі сертифіката)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

 

Інформація про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Паспортні дані

N (серія) сертифіката

Дата видачі сертифіката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

 

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

видано арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) підвищив(ла) кваліфікацію шляхом участі в семінарі з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника та успішного складання заліку у _________________________________________________.
                    (найменування закладу)                        

        
Керівник закладу 

 
_____________________________________
               (підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

___________________________________
                         (дата видачі свідоцтва)

                    Реєстраційний номер _______

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 01.10.2013 р. N 2068/5,
 від 03.09.2014 р. N 1461/5)

 

Перелік обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

1. Законодавство України з питань банкрутства.

2. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Державне регулювання страхової діяльності.

3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

4. Економічна суть та характерні ознаки страхування.

5. Принципи та функції страхування.

6. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.

7. Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхування.

8. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхування.

9. Системи страхування та франшизи.

10. Поняття та економічна суть страхових ризиків.

11. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні.

12. Управління страховими ризиками.

13. Поняття страхового ринку та його структура.

14. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.

15. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст.

16. Організаційні форми страховиків.

17. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.

18. Організаційна структура страхових організацій.

19. Об'єднання страховиків та їхні функції.

20. Актуарні розрахунки у страхуванні.

21. Перестрахування і співстрахування.

22. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій. Доходи, витрати та фінансові результати страховика.

23. Склад та економічний зміст доходів страховика.

24. Склад та економічний зміст витрат страховика.

25. Фінансові результати страховика.

26. Оподаткування страхових компаній.

27. Поняття фінансової надійності страховика.

28. Умови забезпечення платоспроможності страховика.

29. Страхові резерви та порядок їх формування.

30. Оцінка фінансового стану страховика.

31. Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля.

32. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика.

33. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика.

(Положення доповнено додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

 

____________________________________________________________________________________
(найменування закладу)

Свідоцтво N _____
про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

засвідчує, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
з "___" ____________ р. до "___" ____________ р.
пройшов(ла) навчальні курси з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій.

Керівник закладу
_________________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

________________________________
(дата видачі свідоцтва)

(Положення доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

 

Інформація про видані свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

(Положення доповнено додатком 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.09.2014 р. N 1461/5)

____________

Опрос