Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке предоставления медицинской помощи в заведениях здравоохранения Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Приказ, Инструкция от 11.12.2012 № 1065
редакция действует с 28.02.2020

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2012

м. Київ

N 1065

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012 р. за N 2214/22526

Про затвердження Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 30 січня 2020 року N 82

Відповідно до статті 25 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про державну службу", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про жертви нацистських переслідувань" та з метою поліпшення організації медичного забезпечення у Державній прикордонній службі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Управлінню охорони здоров'я Департаменту матеріально-технічного забезпечення спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

О. Толстанов

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України

1. Ця Інструкція визначає основні правові, організаційні та соціальні засади організації надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба).

2. Медична допомога надається у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби відповідно до стандартів медичної допомоги у сфері охорони здоров'я, клінічних протоколів надання медичної допомоги та в порядку, передбаченому законодавством України, у тому числі відповідно до:

переліку та обсягу гарантованого рівня медичної допомоги;

нормативів надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

показників якості надання медичної допомоги;

нормативів пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

нормативів забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

нормативів забезпечення медикаментами;

нормативів забезпечення харчуванням.

3. У закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби:

надається первинна медична допомога;

надається вторинна (спеціалізована) медична допомога;

надається третинна (високоспеціалізована) медична допомога;

проводиться реабілітаційне лікування після захворювань і травм;

здійснюються санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;

організовується забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

4. У закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби перебувають на медичному обслуговуванні такі категорії осіб (далі - прикріплені контингенти):

військовослужбовці Держприкордонслужби;

ветерани військової служби Держприкордонслужби;

пенсіонери із числа військовослужбовців Держприкордонслужби, яким відповідно до законодавства надано пільгу щодо безоплатного користування закладами охорони здоров'я Держприкордонслужби;

(пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82,
у зв'язку із цим абзаци четвертий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - вісімнадцятим)

особи з числа військовослужбовців Держприкордонслужби, звільнені з військової служби за станом здоров'я внаслідок захворювання (травми, поранення, каліцтва тощо), пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби;

державні службовці Держприкордонслужби та члени їх сімей, які проживають разом з ними. Такий порядок медичного обслуговування зберігається за державними службовцями та членами їх сімей після виходу державного службовця на пенсію;

працівники Держприкордонслужби;

ветерани праці із числа працівників Держприкордонслужби у разі виходу на пенсію чи зміни місця роботи - у частині користування поліклініками, до яких їх було прикріплено за попереднім місцем роботи в Держприкордонслужбі, або в обсязі, визначеному галузевою угодою між Держприкордонслужбою та Профспілкою працівників державних установ України;

(абзац восьмий пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82)

особи з числа колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени їх сімей (дружина (чоловік) та діти віком від 16 до 18 років);

особи з числа особового складу Держприкордонслужби, на яких поширюється дія Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

особи з числа колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи з числа учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи при виході на пенсію або зміні місця роботи - в частині користування поліклініками, до яких вони були прикріплені під час проходження військової служби (роботи) в Держприкордонслужбі;

члени сімей військовослужбовців Держприкордонслужби та осіб з числа військовослужбовців Держприкордонслужби, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців Держприкордонслужби, які загинули (померли), пропали безвісти, набули статусу особи з інвалідністю під час проходження військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях, якщо ці особи прослужили не менш як 20 календарних років. До таких членів сімей належать:

(абзац тринадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82)

дружина (чоловік);

діти віком від 16 до 18 років, а також ті, які є учнями, студентами, курсантами, слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів, навчальних закладів, які входять до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій), стажистами очних навчальних закладів, - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку;

(абзац п'ятнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82)

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства (віком від 16 років);

(абзац шістнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82)

непрацездатні батьки військовослужбовця та його дружини (чоловіка), які перебувають на його утриманні;

особи, які перебувають під опікою та піклуванням військовослужбовця на підставах, передбачених законодавством України, та проживають разом із ним.

5. Зони відповідальності закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за медичне обслуговування прикріплених контингентів (за територіальним принципом) визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

6. При наданні стаціонарної медичної допомоги прикріпленим контингентам відпускаються безоплатно лікарські засоби, перев'язувальні та допоміжні матеріали.

У разі надання амбулаторно-поліклінічної допомоги лікарські засоби за рецептами лікарів закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби відпускаються безоплатно чи на пільгових умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" та відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року N 333.

(абзац другий пункту 6 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82)

7. За відсутності у закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби відповідних відділень, спеціального медичного обладнання, фахівців необхідного профілю, кваліфікації при лікуванні складних для діагностики і лікування захворювань у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних методів діагностики та лікування, військовослужбовці, ветерани військової служби Держприкордонслужби та пенсіонери із числа військовослужбовців Держприкордонслужби, яким відповідно до законодавства надано пільгу щодо безоплатного користування закладами охорони здоров'я Держприкордонслужби, можуть отримати медичну допомогу в інших закладах охорони здоров'я за рахунок Держприкордонслужби. Рішення про направлення хворого до іншого закладу охорони здоров'я приймає керівник закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби. Належним чином оформлене направлення підписується лікуючим лікарем та начальником закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82)

8. Медичне обслуговування інших осіб у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби здійснюється на договірних засадах.

9. Для пацієнтів з числа прикріплених контингентів, які за станом здоров'я та характером захворювання не можуть відвідувати поліклінічне відділення закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, потребують постільного режиму, систематичного нагляду лікаря, вирішення питання госпіталізації тощо, медична допомога, у тому числі лікарська, надається закладом за місцем проживання (перебування) такого пацієнта.

10. Прикріплення особи на медичне обслуговування до закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби проводиться за місцем проходження військової служби (роботи) або проживання.

(пункт 10 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 30.01.2020 р. N 82)

11. Облік осіб, які перебувають на медичному обслуговуванні, ведеться у реєстратурі поліклініки (поліклінічного відділення), медичному пункті органу Держприкордонслужби. Рішення про прикріплення військовослужбовців на медичне обслуговування приймається начальником закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби за заявкою на прикріплення до закладу охорони здоров'я Державної прикордонної служби України (додаток 1) від керівника органу Держприкордонслужби, в якому проходить військову службу цей військовослужбовець.

Прикріплення на медичне обслуговування інших осіб, зазначених у пункті 4 цієї Інструкції (крім військовослужбовців), які мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, здійснюється за їх особистою заявою на ім'я керівника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби. До заяви додаються копії документів, що надають право зазначеній особі на пільги.

12. У закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби використовується облікова статистична документація, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 року за N 661/20974.

13. Особам, які мають право на медичне обслуговування відповідно до цієї Інструкції, видається перепустка до закладу охорони здоров'я Державної прикордонної служби України (додаток 2).

14. Особа, яка втратила право на медичне обслуговування у закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби, знімається з обліку. Медичні документи передаються їй особисто, а перепустка до закладу охорони здоров'я Державної прикордонної служби України вилучається і знищується в установленому порядку.

 

Начальник управління охорони здоров'я
Департаменту матеріально-технічного
забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби України
полковник медичної служби

В. Г. Волоха

 

ЗАЯВКА
на прикріплення до закладу охорони здоров'я Державної прикордонної служби України

N
з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові,
число, місяць, рік народження

Місце проживання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник

__________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

___________
(військове звання)

________
(підпис)

_______________
(прізвище та ініціали)

Начальник служби охорони здоров'я

____________
(військове звання)

___________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

 

 
ЗРАЗОК

Додаток 2
до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України

Перепустка
до закладу охорони здоров'я Державної прикордонної служби України

Зворотний бік обкладинки

Лицьовий бік обкладинки

Номери телефонів
закладу охорони здоров'я

Начальник поліклінічного відділення _______
_______________________________________

Реєстратура ____________________________

Приймальне відділення __________________

Приймання аналізів у лабораторії з ________
до ______ (крім вихідних та святкових днів)

________________________________________
________________________________________
           (начальник закладу охорони здоров'я, адреса)

 
 

ПЕРЕПУСТКА

 

Внутрішній бік лівої сторінки

Внутрішній бік правої сторінки

Перепустка N ________

 

      Фото
   3,5 х 4,5 см
 
Прізвище _____________________________
Ім'я __________________________________
По батькові____________________________
Категорія (для військовослужбовців - військове звання)
______________________________________
Видана _____________________ 20__ р.
Дійсна до _____________________ 20__ р.

______________________________________
               (начальник закладу охорони здоров'я)

 

Продовжено до _______________ 20__ р.

________________________________________
              (начальник закладу охорони здоров'я)

Продовжено до _______________ 20__ р.

________________________________________
              (начальник закладу охорони здоров'я)

Продовжено до _______________ 20__ р.
________________________________________
              (начальник закладу охорони здоров'я)

____________

Опрос